KREPIMO ZDAJ – za bolj zdrav pridelek, za celostno zdravje ljudi in okolja!

By | 28 junija 2016

krepimo

Cora agrohomeopathie

Že prastara izročila učijo danes večinoma pozabljene, a svete resnice o pomenu hrane za celostno zdravje ljudi. To je več, kot le telesno zdravje, vključuje mentalno, duševno, duhovno, čustveno ravnovesje in zdravje, karakter in navade ljudi. Ne le to, kaj konzumiramo, ampak hkrati tudi to, kako in kje raste to, kar konzumiramo, pa tudi, kdo je to pridelal- kakšen je bil odnos teh ljudi do zemlje, do rastlin, do Kozmosa in vseh sil – vse to pogojuje kakovost pridelkov, njihovo zdravilno  blagodejnost za konzumente. O tem uči  Sveto pismo, o tem je že v dvanajstem stoletju pisala opatinja Hildegarda iz Bingna. V svojem znamenitem delu »Physica«, med drugim navaja, da je človek ustvarjen iz zemlje! Seveda si je to potrebno tolmačiti v širokem, holističnem razumevanju življenja. Smo, s čimer se hranimo, kar mislimo, govorimo in delamo. A tudi na duhovne, duševne, čustvene  in intelektualne sposobnosti vpliva zlasti to, kar konzumiramo, to, s čimer se hranimo. V nas dotekajo energije življenja iz zemlje in iz kozmosa, mnoge med njimi dobimo prav z rastlinsko hrano. Neskončno pomembno je, kar zraste v naših vrtovih in neprecenljiva je priložnost, da si zase in za svoje bližnje pridelamo energijsko živo hrano. Ta Hildegardin zapis pa na srce položimo ne le vsem vrtičkarjem, ampak tudi vsem kmetom. Ker je prvobitno poslanstvo kmetov in vrtičkarjev,  bistveno globlje in večje, kot ga dojema večina ljudi. So oskrbniki tal in iz tal raste življenje, ki nas hrani – pridelki za hrano s svojo kakovostjo imajo ogromen vpliv na kakovost naših življenj ter na našo blaginjo – in to v celostnem pomenu!  Več ravnovesja pomeni več zdravja, več ravnovesja v rastlinski pridelavi, daje bolj zdrave pridelke, vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Rastline z okrepljeno vitalnostjo lahko bolje podpirajo imunologijo konzumentov! Kolikokrat slišimo le načelne pritrdilne izjave, ko pa pride do potrebnih pravilnih dejanj, ki jih ljudje opravijo vsak dan, v svojem realnem življenju, pa ljudje dejansko pokažejo, kdo so v resnici. Ampak, vse več je takih, ki resnično tudi delajo to,kar je prav za ljudi, za naše okolje, za naš planet, za naše otroke! Dosledno, predano in vedno!

Cora agrohomeopathie

Mnogo dežja, precejšnja nihanja temperatur  in visoka zračna vlažnost, povzročajo težave v rastlinski pridelavi. Rastline krepimo s proizvodi Cora agrohomeopathie, ker jim tako krepimo celostno vitalnost. Je krepitev vitalnosti in odpornosti rastlin lahko tudi kurativna ali se obnese le preventivno? Seveda za rastline velja enako, kot za vse žive organizme. Odpornosti jim lahko krepimo preventivno, a tudi kurativno je krepitev odpornosti in vitalnosti vzpodbudna in krepčilna za vitalne življenjske moči. V rastlinski pridelavi pač s pojavom rastlinskih bolezni izgubljamo pridelke!

Zato ne čakajte, da rastlinske bolezni izbruhnejo, ampak ukrepajte zdaj!
Zaradi ugodnih pogojev za razvoj glivičnih obolenj in napadov škodljivcev, je potrebna intenzivnejša krepitev vitalnosti rastlin, zato priporočam uporabo kurativnega doziranja pripravkov Cora agrohomepathie! Navodila za doziranje in škropljenje so navedena na koncu novičk (v razdelku: Kako uporabiti proizvode Cora agrohomeopathie), najdete jih tudi  na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. 

Cora agrohomeopathie

Glivične okužbe vseh zelenjadnic, sadnega drevja ter poljščin so na pohodu, marsikje so že na delu! 

Mednje spadajo solatne plesni, paradižnikova plesen, krompirjeva plesen. Če slednja napade vaš paradižnik, vam lahko napadene rastline propadejo v nekaj dnevih. Priporočam  krepitev odpornosti in vitalnosti zelenjadnic z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe! Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce! Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

Za krepitev odpornosti in vitalnosti rastlin zoper pepelasto plesen in peronosporo ( npr. pepelaste plesni na bučkah, kumarah in korenju, česnova rja, čebulna plesen, jablanova pepelovka, breskova pepelovka, peronospora in oidij vinske trte), priporočam krepitev rastlin s proizvodom Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA oidij in peronospora. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce! Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

Sadna plodova monilija: krepitev koščičarjev s proizvodom Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGa – monilija. Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

Škrlup: krepitev specifičnih odpornosti in vitalnosti s proizvodom Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA-drevesa, škrlup in gnilobe. Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

 

Tudi škodljivci imajo ugodne pogoje za razvoj. Šibke in bolne rastline so zanje dovzetnejše. V ravnovesnih pogojih pridelave ne povzročajo škode.  Vitalnejše rastline in ekosistemi so odpornejši na škodljivce! To ravnovesje krepimo z ustrezno uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie!

Beluševa muha, ki se pojavlja v špargljih – krepitev vitalnosti in ravnovesja s proizvodom Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači, ima dober učinek zlasti v začetnih razvojnih stadijih ličink žerk vseh zelenjadnih muh. Koristite ga tudi za zeleno, petršilj, korenje, čebulo, por (zelenina muha, korenjeva muha, čebulna muha, porova zavrtalka). Ta isti proizvod svetujem uporabljati tudi za krepitev odpornosti in vitalnosti rastlin zoper bolhače in pršice! Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

Rastlinjakov ščitkar, lahko se mu izognete z ustrezno in sočasno uporabo dveh proizvodov: Cora agrohomeopathie C1 NaturNEGA-moč rastlin ter Cora agrohomeopathie C3 NaturNEGA – energijsko nahrani zemljo. Cenik in pogoji naročanja: TUKAJ!

Cora agrohomeopathie                                           

Vaša zakladnica ostalih Corinih, zdaj aktualnih rešitev v rastlinski pridelavi:

polži: TUKAJ!

strune: TUKAJ!

voluharji: TUKAJ!

listne uši: TUKAJ!

miši in podgane: TUKAJ!

pušpan (gosenice pušpanove vešče, pušpanov ožig): TUKAJ!

mačke v vrtu in srnjad: Cora agrohomeopathie X40 NaturSTOP CONTRA mačke, srnjad!

Krompir, koloradski hrošč in njegove gosenice: TUKAJ, na strani 2!

Pridelovalci jagodičevja in koščičarjev POZOR: PLODOVA VINSKA MUŠICA: TUKAJ

-težave s klopi, komarji in z muhami v bivalnih prostorih, v lokalih, v hlevih: TUKAJ

Nova knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti: TUKAJ

Za ostale težave  v rastlinski pridelavi, koristite način krepitve odpornosti in vitalnosti rastlin s  PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE – ki SO ODLIČNA NARAVNA IZBIRA. Z njimi krepite vitalnost rastlin, njihove splošne in specifične odpornosti. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Lista proizvodov Cora agrohomeopathie s cenikom, je na voljo na naši spletni strani  www.cora-agrohomeopathie.com in TUKAJ.

Potrebujete brezplačen nasvet za vaše težave v rastlinski pridelavi? Pokličite ing. Majdo Ortan, razvojnico vseh proizvodov Cora agrohomepathie, na tel. št.: 070 820 279. Najboljši nasvet boste tako prejeli iz prve roke!

Cora agrohomeopathie

Kako uporabiti proizvode Cora agrohomeopathie:

Doziranje, priprava škropiva: Na manjših površinah, kjer škropimo z nahrbtnimi škropilnicami, doziramo 3 ml proizvoda na 1 l vode. Na večjih-kmetijskih  površinah, kjer uporabljamo traktorske škropilnice ali pršilnike, doziramo 100 ml na 100 l vode na ha. Pri višji porabi vode je potrebno doziranje ustrezno povečati, da se upošteva predpisana koncentracija. Pri pripravi škropiva je potrebno upoštevati Splošna navodila, ki so priložena proizvodom.

Način škropljenja: Škropljenje vedno opravimo dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez 14 dni Torej 3X). To je en ciklus škropljenja. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Take cikluse škropljenja v rastni sezoni ponavljamo – v zmernih vremenskih pogojih in pri zmernih težavah na cca 2 -3 mesece, v zahtevnejših razmerah pa tudi pogosteje.

Po škropljenju s škropivi iz proizvodov Cora agrohomeopathie, ni čakalne dobe (karence ni)! Proizvodi Cora agrohomeopathie so dovoljeni za uporabo v ekološki pridelavi, potrdilo je TUKAJ. Cenik je na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com in TUKAJ. Pri škropljenju ne potrebujete nobene osebne zaščitne opreme, proizvodi so prijazni ljudem in okolju!

Razpoložljive velikosti pakiranj: 

Za vrtičkarje so proizvodi Cora agrohomeopathie na voljo v naslednjih pakiranjih:

50 ml  ( zadošča za cca 17 l škropiva za kurativno uporabo),

100 ml (zadošča za cca 34 l škropiva za kurativno uporabo).

Za večje površine so na voljo tudi pakiranja po 500 ml in po 1000 ml.

Cora agrohomeopathie

Zakaj za bolj vitalne rastline ter za pridelavo z manj težavami z rastlinskimi boleznimi in škodljivci,  izbrati energizirane, sonaravne proizvode Cora agrohomeopathie za krepitev vitalnosti in odpornosti rastlin? Katere so njihove lastnosti ter prednosti? Katere rešitve nudijo?                                                                                         Za  vitalnejše rastline, za vitalnejše pridelke, koristite način krepitve odpornosti in vitalnosti rastlin s  PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE – ki SO ODLIČNA NARAVNA IZBIRA. Z njimi krepite vitalnost rastlin, njihove splošne in specifične odpornosti ter ravnovesje. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Lista proizvodov Cora agrohomeopathie s cenikom, je na voljo na spletni strani  www.cora-agrohomeopathie.com in TUKAJ. Vsi proizvodi Cora agrohomeopathie so naravni, energizirani, homeo-dinamični proizvodi. Krepijo vitalnost rastlin, na ciljne škodljivce delujejo odvračalno, mnogi se z njimi po škropljenju prenehajo hraniti in se izstradajo po naravni poti- kajti vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. V prodaji so kot proizvodi za splošno uporabo, torej NISO FFS-ji. Dovoljeni so za ekološko pridelavo. Potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi je na voljo TUKAJ. Po štirih urah po škropljenju, dež njihovega učinka ne izpira več! Učinek krepitve vitalnosti  in ravnovesja, je po  opravljem ciklusa škropljenj  dolgoročnejši, cca 2-3 mesece-odvisno od  vremenskih pogojev, stanja vitalnosti rastlin, odpornosti sort, lege ipd. Pri škropljenju s škropivi iz proizvodov Cora agrohomeopathie, ni potrebna uporaba osebne zaščitne opreme, so okolju prijazni, po njihovi uporabi ni nobene karence. Primerni so za vse vrste vrtičkarstva, vrtnarjenja in kmetovanja, zlasti za sonaravni način. Prazno stekleno embalažo lahko neoprano odvržete med steklene odpadke za reciklažo. Rok uporabe vseh proizvodov Cora agrohomeopathie je 3 leta.

Vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie lahko naročite pri Majdi Ortan, s.p., preko e-maila coraagro@gmail.com in na tel. št: 070 820 279. Na  tej tel. številki vam bo ing. Majda Ortan, razvojnica celovite linije  naravnih, energiziranih  proizvodov Cora agrohomeopathie, tudi brezplačno svetovala. Vse proizvode Cora agrohomeopathie je možno kupiti z naročilom za poštno pošiljanje – NAKUPNE MOŽNOSTI IN PRODAJNI POGOJI PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE Z NAROČILOM ZA POŠTNO POŠILJANJE SO OBJAVLJENE TUKAJNaročite zdaj!

Cora agrohomeopathie

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! ZATO PREPOŠLJITE TE INFORMACIJE PO SVOJI BAZI E-NASLOVOV IN JIH PODELITE Z DRUGIMI! Hvaležni vam bodo oni in mi!

Za vaš Cora agrohomeopathie team – direktorica:

Majda Ortan
PH. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Ing. Majda Ortan,s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail:
coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomeopathie.com