Napadalno, zdravo prebujenje za uspavan imunski sistem in povabilo

By | 16 januarja 2017

AKTUALNO – Napadalno, zdravo prebujenje za uspavan imunski sistem in povabilo

Znano je dejstvo, da je zimski čas izziv za krepitev imunologije.  Zato je zdaj pravi čas, izvedeti  in udejaniti več o tem. Tokrat z zelo aktualno, koristno in svežo vsebino:

Kako lahko pravilna uporaba zdrave napadalnosti podpira ravnovesje ter moč imunskega sistema  – tudi vašega     

Zimski cikli v naravi poskrbijo, da zemeljski procesi opolnomočijo napadalnost. Napadalnost, da imajo sokovi življenja spomladi dovolj vitalnih moči, da se poženejo iz tal in korenin navzgor, po rastlinah. Da se življenje prebudi z budnostjo, da krepi sile, ki vzpodbujajo življenje  in življenjsko rast ter da le-ta lahko pravočasno prepozna  sovražnike in škodljivce ter da jih onesposobi. Napadalnost ima v ravnovesnih procesih svojo vlogo. Tako v naravi, kot pri ljudeh. Če v naravo posegamo tako, da namesto dopustitve, krepitve teh sil, posegamo po snoveh, ki ubijajo bakterije, škodljivce in okužbe, prispevamo k slabitvi lastne imunologije rastlin. Posledice-torej simptome, odpravimo za kratek čas, dejansko pa tako krepimo vzroke problemov, ki jih želimo reševati. Navidezno lepe rastline so v resnici vse manj odporne, navidezno zdravje je kozmetična fasada, taka hrana za ljudi in krma za živali, ni tisto, kar je ljudem blagodejno za zdravje in za samouresničitev.

Napadalnost je tudi za ljudi prvinska sila. Je spremljevalka ciklov življenja. Vliva nam moč, da ne opešamo, poleg zdrave obrambne vloge tudi vzpodbuja uveljavitev lastnega obstoja, lastnega življenja. Na področju fizične odpornosti je jasno,  da brez prepoznavanja in pravočasnega uničevanja sovražnih sil, ni mogoče preživeti. Nihče ne pomišlja o dobrodejni vlogi limfocitov za preživetje človeškega življenja. Živčni in imunski sistem sta povezana. Imunske celice so nakopičene tudi v možganih ob sinapsah, limfociti dozorevajo v močno oživčenem priželjcu (timusu), ki je tako vključen v živčni sistem in je center obnavljanja telesa in notranjega zadovoljstva. Torej tudi z budno čutnostjo, s psihično odpornostjo, z obrambami svojega življenja in svojega zadovoljstva z življenjskimi področji, z razpoznavanjem  neprijateljskih, sovražnih sil, z ustreznim odnosom do njih, z zmagovitim samoupravljanjem na teh področjih. Tudi z ustreznim samoupravljanjem z lastno napadalnostjo. Prav zdrava napadalnost je tista prvinska moč, ki nam je dana in potrebna pomoč, da se samouresničimo. Podpira naš imunski sistem, naše celostno zdravje in naše samouresničevanje. Če te življenjske sile ne poznamo in če z njo ne znamo pravilno upravljati, pustimo silam smrti, da delujejo tam, kjer tega ne želimo in jih ne pustimo delovati tam, kjer je potrebno dopustiti umreti staro, ker je godno za smrt.

Mnogi zamenjujejo zdravo napadalnost in agresijo, nasilje. Ker je tako, so o zdravi napadalnosti, mnogi ljudje nepoučeni. In ker je tako, je ne poznajo in je ne znajo pravilno uporabljati. Dejstvo pa je, da je agresivnost, nasilje, prav tako skrajna škodljiva deviacija, kot odsotnost pravilne uporabe zdrave napadalnosti. Nepoznavanje potreb po svoji zdravi napadalnosti ali njihovo potlačenje ali zanikovanje in neupoštevanje, lahko vplivajo na aktivacijo napadalne učinkovosti v limbičnih možganih. Področja, kjer ponavadi doživljamo posledice tega so zdravje (slabljenje imunskega sistema, škoda na različnih področjih celostnega zdravja), uspeh, osebno zadovoljstvo, samouresničevanje, odnosi.

Ste kdaj pomislili, kje svojemu priželjcu (timusu), odrekate hrano? Ste kdaj pomislili ali začutili, da je vaš priželjc (timus) morda lačen, izstradan in da tako shiran ne more pravilno skrbeti za imunsko obrambo in za regeneracijo telesa?  Ste kdaj pomislili, da so morda neželena, samouničevalna vedenja, posledica osirotelega in izstradanega priželjca (timusa)? Ste kdaj pomislili, kako in s čim svojemu priželjcu (timusu), odrekate hrano? Ali vam je poznano, kako dobro hraniti svoj priželjc (timus), tudi na področju čutne hranjenosti, kar dejansko je njegova hranilna vibracija, brez katere nima moči za svoje pravilno delovanje?

Zdrava, oživljena, dojeta čutnost ni le občutenje nekaterih (prijetnih) občutkov, ampak občutenje vseh (ki so človeški) in pravilno upravljanje z vso njihovo pestro paleto. Pravilno in modro upravljanje z njo prinaša blaginjo in dobrobit za nas in hkrati za vsa kraljestvom Narave. To so koraki na poteh povratka Boginje na Zemljo.

O vsem tem je vredno in potrebno izvedeti več in to zase ustrezno uporabiti. Glede na številne mite in pravljice o dobrem in slabem, je prav in potrebno jasno osvetliti  napadalnost, njeno prebuditev ter pravilno upravljanje z njo. Ponavadi so ji primešana druga čustva, strah, jeza, krivda, sram.  Moja lastna izkušnja glede imunskega sistema iz preteklosti me je naučila, kako pomembno in koristno je to narediti.  Naučeni  »slab prizvok« besede napadalnost, nas kaj lahko navede na to, kar povzroča, da zdravih moči vzvodov ustrezne čustvene napadalnosti ne poznamo in jih zato zase pravilno tudi ne znamo koristiti. Tega se lahko (morda tudi podzavestno) bojimo in ta potencial blokiramo. Zlasti, če smo imeli izkušnje z nasiljem ali če morda menimo, da bomo z blokiranjem ali neuporabo zdrave napadalnosti, prispevali k nenasilju, k neagresiji, k miru. To je zabloda in past!  Organske motnje zaradi posledic nepravilnega  delovanja imunskega sistema, nas včasih v obliki posledic oslabljene avtoimunologije ter avtoimunskih bolezni skušajo opozoriti prav na to in nas z boleznimi prisiliti, da pravilno uporabimo tudi ta potencial. Posebno »darilo« je, kadar nas pri drugem nekaj prične tako zelo motiti, da tega ne prenesemo, da to silovito zavračamo in odreagiramo s skrajnostjo – tako, da morda celo brez pomišljanja ali zgolj zaradi lastne cone udobja tak odnos prekinemo – brez da bi poprej dojeli, kaj v nas je povzročilo tak občutek upora in to spoznanje razsvetljeno uporabili za lastno (o) zdravljenje.

Pogosto lahko preberemo in slišimo, naj se hipoteka, ki se drži »hlapčevanja« in s tem povezanih zgodb in vedenj, spremeni tudi v kulturi naroda. Seveda preko posameznikov – vas, mene, enega za drugim. Naredimo to končno zase!!

Naravni red se ne meni za našo nepoučenost, niti za našo odtujenost od danosti, s katerimi nas je življenje bogato opremilo s popolno inteligentno kreacijo našega Bitja po arhitekturi Stvarnika. Naravni red se ne meni za vzroke naše nepoučenosti. To je naša odgovornost in pravica. Nihče nam je ne jemlje, potrebno si jo je vzeti in jo pravilno koristiti. Vsak je sam odgovoren, da se v življenju osreči po svojih najboljših močeh. 

Nepoučenost odpira vrata večini težav. Ni treba, da je tako. Lahko postane drugače, če imamo tak interes in se za to odločimo.

Prvi korak za spremembe so potrebne in koristne dodatne informacije, znanje, izkušnje, vedenje kaj in kako. Strokovnjaki – zdravniki, psihologi, psihiatri, terapevti itd., nam pri tem profesionalno pomagajo. V primeru bolezni je njihovo strokovno pomoč potrebno in smiselno koristiti. Velikokrat pa so lahko zlata vredne tudi dodatne informacije nekoga, ki je težave podobne našim, v življenju uspešno premagal in je v ta namen najrazličnejša znanja in vedenja zbral na neformalen izobraževalni način in jih zase v življenju ustrezno koristi. Taka oseba nas lahko mentorira, nam  je lahko dragocen, z lastnimi izkušnjami obogaten sogovornik-praktik.

Zato, ker iz osebnih življenjskih izkušenj vem, kako pomembna je v kontekstu ravnovesja pravilna uporaba zdrave napadalnosti, o tematikah povezanih s tem področjem širim izkušnje, informacije, vedenja ter nudim izobraževanja v obliki seminarjev, delavnic in  osebnih mentorstev posameznikom ter podjetjem, skladno z zgornjim zapisom.

Verjamem, da s tem koristim mnogim ljudem, ki iščejo načine, kako si izboljšati lastna življenja.

Določene izhodiščne informacije iz področja krepitve ravnovesja, najdete v knjigi avtoric Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti. Spletna predstavitev knjige z informacijami za naročanje, je na voljo tukaj Toplo priporočam, da si zagotovite svoj izvod, dokler je knjiga še na razpolago. Osvetljuje tudi nekatere vsebine, ki jih v šolskih sistemih ne boste izvedeli, v knjigarnah je ne nudijo, na voljo je le po sistemu prodaje po pošti z naročilom na tel. št. 070 820 279 ali na e mail naslov: coraagro@gmail.com. Vabljeni k naročilu.

Ni treba čakat, da nas obiščejo bolezni in druge težave. Koristne informacije  si je modro pridobiti čimprej!

OPOZORILO: Informacije so splošno izobraževalne narave in nimajo narave medicinskih nasvetov, ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega-koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Tukaj zapisane in na delavnicah ter na individualnih mentorskih programih posredovane informacije, so plod osebnih in pri profesionalnem delu pridobljenih  izkušenj avtorice. Vse (tukaj in na delavnicah ter na osebnih mentorskih programih navedene informacije, bralci in slušatelji uporabljajo na lastno odgovornost.

MOJE POVABILO

Kako lahko pravilna uporaba zdrave napadalnosti podpira ravnovesje ter moč imunskega sistema – tudi vašega    

Za vse, ki bi zase želeli izvedeti več o tem, kako se psihična, čustvena (ne)napadalnost povezuje z imunsko ter kako aktivirati ter opolnomočiti  svoje potenciale zdrave napadalnosti ter s tem prispevati k ravnovesju svojega imunskega sistema ter k uspehu k doseganju ciljev na vaših življenjskih področjih,  so na to temo voljo moja osebna mentorstva. Premislite, kaj za vaš uspeh in za vašo odpornost v boju z boleznimi ter za krepitev lastne imunologije si povzročite, če ostanete brez teh informacij in vedenj.

-Za posameznike – Individualno mentorstvo je ciljno prilagojen program posameznikom, njihovim potrebam, težavam in ciljem.  

Skladno s konkretnimi izraženimi potrebami naročnika, je v sklopu mentorstva, individualno podana in predelana poglobljena tematika vsebine mojih predavanj: »O uporabi zdrave napadalnosti – Kako lahko pravilna uporaba zdrave napadalnosti podpira ravnovesje ter moč imunskega sistema – tudi vašega «.  Skladno z izdelanim individualnim programom, je moje mentorstvo usmerjeno v koriščenje vsebin v prakso.

Individualni program sestavim po uvodnem razgovoru, prilagojen je individualnim potrebam naročnika.

OPOZORILO: Informacije so splošno izobraževalne narave in nimajo narave medicinskih nasvetov, ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega-koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Tukaj zapisane in na delavnicah ter na individualnih mentorskih programih posredovane informacije, so plod osebnih in pri profesionalnem delu pridobljenih  izkušenj avtorice. Vse (tukaj in na delavnicah ter na osebnih mentorskih programih), navedene informacije, bralci in slušatelji uporabljajo na lastno odgovornost.

Vaša investicija: Cena individualnega programa mentorstva se oblikuje glede na individualno vsebino programa oz. na število srečanj, ki trajajo po 1 uro. Cena individualnih storitev za 1 uro je 50€ + DDV. Investicija za individualni program se poravna ob začetku programa po predračunu. Vplačanih kotizacij ne vračamo.

Naročila:

Za naročila in za eventualno potrebnih več informacij, mi pišite na mail coraagro@gmail.com ali pokličite na tel. št. 070 820 279.

VABLJENI K NAROČILU!

Za društva, zlasti za društva na področjih trajnostnega razvoja, zdravja in holističnih pristopov k celostnemu zdravljenju, na to temo nudim odlično, koristno izobraževalno delavnico:

Kako lahko pravilna uporaba zdrave napadalnosti podpira ravnovesje ter moč imunskega sistema  – tudi vašega 

Ste kdaj pomislili, da ljudje ne dojemajo pravilno pomena zdrave napadalnosti in da z njo ne znajo pravilno upravljati?   Da o tem vedo premalo? Da se to kaže tako v zdravju, uspehu in blaginji ljudi, kot v njihovem odnosu do drugih in do narave?  Da je temu tako, nas opozarjajo številne, naraščajoče avtoimunske bolezni, številni primeri indiferentnosti do reševanja težav, številni primeri nasilja in agresije – tako v odnosih ljudi do sebe, do drugih ljudi in do Narave.

S to delavnico pomagamo odpreti pogled in osvetliti:

  • Kaj je zdrava napadalnost in kakšna je njena vloga?
  • Kako lahko pravilna uporaba zdrave napadalnosti podpira ravnovesje in moč imunskega sistema?
  • Kako se kaže nepravilna uporaba zdrave napadalnosti, njena neaktivnost ali potlačenost?

Trajanje delavnice: cca 1,5 ure.

Vaša investicija za seminar in plačilni pogoji

Cena: 250€ + DDV

K navedeni ceni zaračunam še potne stroške. Prostor, tehnične pripomočke (prenosni računalnik, projektor, platno) in organizacijo dogodka, zagotovi naročnik seminarja. Plačilo: po izstavljenem predračunu pred dogodkom ali na dogodku. Vplačanih kotizacij ne vračamo.

Termine medsebojno uskladimo ob vašem povpraševanju oz. naročilu!

Naročila:

Za naročila mi pišite na mail coraagro@gmail.com ali pokličite na tel. št. 070 820 279.

Skladno s konkretnimi izraženimi potrebami naročnika, je v sklopu mentorstva, individualno podana in predelana poglobljena tematika vsebine mojih predavanj: »O uporabi zdrave napadalnosti – Kako je razgradnja destruktivnih psihosomatskih vzorcev lahko povezana s prenehanjem vzrokov za bolezni?«  Skladno z izdelanim individualnim programom, je moje mentorstvo usmerjeno v koriščenje vsebin v prakso.

Individualni program sestavim po uvodnem razgovoru, prilagojen je individualnim potrebam naročnika.

OPOZORILO: Informacije so splošno izobraževalne narave in nimajo narave medicinskih nasvetov, ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega-koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Tukaj zapisane in na delavnicah ter na individualnih mentorskih programih posredovane informacije, so plod osebnih in pri profesionalnem delu pridobljenih  izkušenj avtorice. Vse (tukaj in na delavnicah ter na osebnih mentorskih programih), navedene informacije, bralci in slušatelji uporabljajo na lastno odgovornost.

VABLJENI K NAROČILU!

Zakaj bi se odločili za naročilo pri meni? Kaj je vaš bonus?

Zato, ker vam učinkovito nudim to, kar potrebujete zase,  z dodano ogromno pozitivno razliko! Moje ponudbe vodi pristnost in edinstvenost.  Z njo jim je dodana tista pozitivna razlika, ki je nikjer drugje ne morete dobiti ali kupiti.                                                                                                                                                       Zame velja, da delim iz sebe, da širim vedenja in svojo ponudbo iz vodnjaka svojega življenja, da ustvarjam iz svojih talentov, modrosti, uvidov, moči. Zato, ker vam na tak način dajem »dodano vrednost« svojih življenjskih izkušenj, iz njih porojenih in udejanjenih lastnih talentov, svojih življenjskih modrosti. Torej z vami delim dele sebe, svojega življenja. Vse je povezano z vsem in dopolnjevanje je smisel in vzgon življenja.

Zakaj tako in ne drugače:                                                                                                                            Življenje je dovolj bogato, da delimo iz sebe in se tako dopolnjujemo. To življenje od nas tudi zahteva, če mu hočemo ustreči in ga živeti, tako, kot nam je dano in ga iz teh globin razvijati, množiti in širiti.  Pravzaprav, življenje od vseh nas zahteva le to. A to omogoča le pristnost, avtentičnost, ki je lastna vsakemu življenju.  Ponarejene zgodbe in kopiranja so odveč. Tega imamo dandanes v ponudbah ogromno, ker ljudje (takšni ponudniki) ne spoštujejo sebe, ne svojih lastnih življenj, ne cenijo tega, kar jim je dalo njihovo lastno življenje. Nekateri tega sploh ne odkrivajo  in ne poznajo – ker je pot ponavadi zahtevna (tudi zato, ker je vsaka taka pot edinstvena, unikatna in je na njej potrebno gojiti tudi zaupanje v življenje in vase), nekateri so pogumni navidezno (in nudijo instant rešitve – ki praviloma ne delujejo, skušajo zgolj kopirati druge, biti všečni z lažnimi, ponarejenimi podobami in kulisami. Marketing jih sicer lahko obarva in jih morda naredi za nekaj časa zanimive, a votlost brez živeče duše se vselej slej kot prej sesuje vase).  Takšni ponudniki sklenejo slabo pogodbo – svoje življenje prodajo v zameno za up, da bodo s prodajo ponaredkov hitreje in lažje obogateli.  A kako je moč obogateti, če svojega lastnega bogastva življenja ne deliš, ga ne poznaš, ali pa se ga sramuješ in ga skrivaš? Ker je to edino in največje bogastvo, iz katerega se poraja bogastvo in obilje vseh vrst, to seveda ni mogoče.   Taki poskusi in take zgodbe že na začetku izročene paradoksu – take ponudbe in taki ljudje nimajo svojega življenja, na tak način se mu odrekajo. Kako je lahko živo nekaj brez lastnega življenja, brez da živi svojo lastno živost? Kako lahko nekaj takega koristi drugim? Kako lahko nekdo, ki ne spoštuje svojega življenja – ki ga s tem, ko ga ne živi, dejansko zavrača, kako lahko tak spoštuje druge – svoje stranke, kupce, svoje bližnje, vse druge ljudi, naravo?  Moje mnenje je, da ne more in da tako ravnanje seje metastaze v smrt lastnemu življenju, tam, kjer bi moralo živeti, ker je zato ustvarjeno.  Kaj lahko storimo, da bo bolje, da ustvarimo pozitivno razliko? Živimo svoja življenja na polno, razkrijmo se tu in tam v svoji človečnosti s pristnim pogumom in občutenjem svoje bogate vrednosti ter lepote in pristno bogastvo svojih življenj tako povezujmo v življenju vsega, kar je. Kaj pridobimo? Sčasoma odrešitev od trpljenj in to, kar večinoma dejansko iščemo. Kaj izgubimo?  Sčasoma težave. Kaj za to potrebujemo? Sebe in srčen pogum, da živimo – z največjo zvestobo do sebe..

Vabim vas, spomnite se tega, ko izbirate, ko kupujete, vprašajmo se tudi, zakaj potrebujemo toliko poplave tujih proizvodov. Kaj kupujemo z njimi? Več življenja ali praznost, umiranje tega, kar bi v resnici moralo živeti? Ali morda z nakupom podpiramo praznost, to, kar v sebi nima (svojega pristnega) življenja? Kaj bomo imeli od tega mi?

Služim življenju in ga živim, tako služim sebi, vsem vam in naravi. Kot najbolje vem, znam in zmorem. Pri tem v svojem življenju zavestno upravljam oboje – sile življenja, razcveta, razvoja in sile smrti, ki omogočajo, da odmre tisto, kar ne služi več. Zase in hkrati za vas ter vse druge. Za celostno, ravnovesno zdravje ljudi in narave.

 VABLJENI K NAROČILU!

                         

O meni:

Kdo sem? Tiste, ki vas zanima, kdo sem bila na poti svojega samorazvoja, kdo sem in zakaj ter kako sem izbrala to svojo avtentično pot, povezano z ravnovesjem in celostnim (holističnim) pristopom, vabim na mojo spletno stran, prav tako tiste, ki  me morda profesionalno še ne poznate in želite pokukati v moje poslovne reference.  Poleg mojega projekta Cora agrohomeopathie, nudim številna lastna predavanja, delavnice in osebne mentorske programe, s katerimi med ljudmi širim tematiko ravnovesnih (holističnih) dojemanj življenja jim  pomagam vzpostavljati več ravnovesja v življenju, ga krepiti in vzdrževati.

Majda Ortan, ing, Korošica, se s podjetniškim in drugim svetovanjem in izobraževanjem ukvarjam cca 25 let.  Zadnja štiri leta sem v Sloveniji najbolj poznana po celoviti liniji lastno razvitih, inovativnih, učinkovih energiziranih homeodinamičnih  proizvodov Cora agrohomeopathie, za nego in krepitev ravnovesja ter splošnih in specifičnih odpornosti rastlin. Vitalnejše rastline so namreč odpornejše na bolezni in škodljivce. Proizvodi se uporabljajo razredčeni, kot škropiva, z njihovo pravilno in pravočasno uporabo, se lahko izognemo uporabi pesticidov. Razviti so tako, da ne vsebujejo aktivnih snovi, ampak so njihova aktivna komponenta energijske vibracije, ki so z ročnimi mehanskimi postopki pridobljene iz rastlin in mineralov. Te vibracije so shranjene v etanolu. 61 teh proizvodov je dovoljenih v ekološki pridelavi, link. Njihovo delovanje je popolnoma prijazno naravi in zdravju ljudi, po njihovi uporabi ni nobene čakalne dobe – pridelki so užitni tudi takoj po škropljenju (karence ni). Zaradi tehnologije razvoja in izdelave teh proizvodov, so njihovi okoljski vplivi praktično zanemarljivi (njihov ogljični odtis do konca proizvodnje, je praktično zanemarljiv). Več o tem- preberite TUKAJ. Kje in kako jih naročite – informacije so tukaj. Namig-  če vas v tem času jezijo težave z glodalci, je moja ponudba za pomoč tukaj) Nudimo rešitve za večino ostalih težav pri negi rastlin in glede škodljivcev, link .

Na temo krepitve ravnovesja, sem v zadnjih letih izvedla na desetine različnih seminarjev z dobrimi odzivi, v laičnih sredinah in med strokovnjaki ter akademiki, v Sloveniji in tudi v tujini. Moj pristen in inovativen pristop je dobro sprejet, to velja tudi za moje lastno razvite inovativne, energizirane, homeodinamične  proizvode; (strokovni odzivi  nanje– nekaj referenc jena vpogled TUKAJ).

OPOZORILO: Informacije iz področij, ki se dotikajo zdravja ljudi, so splošno izobraževalne narave in nimajo narave medicinskih nasvetov, ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega-koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Tukaj zapisane in na delavnicah ter na individualnih mentorskih programih posredovane informacije, so plod osebnih in pri profesionalnem delu pridobljenih  izkušenj avtorice. Vse (tukaj in na delavnicah ter na osebnih mentorskih programih), navedene informacije, bralci in slušatelji uporabljajo na lastno odgovornost.

                                                     

Številni ljubitelji zdravja, zdravega načina življenja, vrtov in ravnovesja, me poznajo kot soavtorico knjige, ki sva jo lani napisali z Mišo Pušenjak in sem jo izdala v samozaložbi: Majda Ortan, Miša Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti. Nekaj izvodov knjige je še na voljo, primerna je tudi za darilo. Več lahko preberete TUKAJ . NaročilaTUKAJ.

VABLJENI K NAROČILU!

                        

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! ZATO PREPOŠLJITE TE INFORMACIJE PO SVOJI BAZI E-NASLOVOV IN JIH PODELITE Z DRUGIMI! 

Hvaležni vam bodo oni in mi!

Majda Ortan

Ing. Majda Ortan,s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomeopathie.com