Kaj je potrebno opraviti zdaj-bliža se jesen!

By | 18 septembra 2017

Koledarsko poletje se poslavlja, v jesen nas spremljajo obilne padavine, ki mestoma že povzročajo poplave. Za vrtove, polja in sadovnjake je s krepitvijo ravnovesja treba poskrbeti tudi v tem času. Seveda sonaravno, narava nam je letos pošteno odprla oči, pa kot kaže, vremenskim ekstremom in s tem povezanim neprilikam, še ni konca! Trenutno tudi nas kar obilno zaliva voda, reke so pričele poplavljati. V gozdovih pojejo motorke, lubadar dela svoje. Kaj nam to lahko prinese – berite tukaj. Na drugem koncu sveta, so le-temu silovite ujme fantomsko spremenile obraz. Ni treba dvomiti, da so se v temeljih in v koreninah dotaknile tudi odnosov, ne le tam, po vsem svetu.

Lahko najdemo v vsem tem tudi pozitivni fokus? Lahko, kajti porušeno naravno ravnovesje, ki tako zelo potrebuje regeneracijo, zahtevno, lačno in glasno kliče, da postorimo, kar je treba. Neznanska sreča in milost je, da nam profesionalni, sonaravni, energizirani homeodinamični proizvodi Cora agrohomeopathie, za to nudijo ustrezne možnosti! Slovenske so, cenimo jih! Marsikaj je treba početi drugače, kot smo bili vajeni – berimo Corine e-novičke in jih širimo med ljudi, saj delijo za to potrebne, koristne, dragocene informacije – brezplačno! Torej, priznajmo si dejstva, pozabimo javkanje in zavihajmo rokave. Naredimo, kar lahko in kar je prav in tako, da je to pravilno!

                                                                 

Na površinah, kjer gojimo vrtnine in poljščine oz. nameravamo to početi v naslednji rastni sezoni ter na okrasnih gredah, je zdaj pravi čas:

za prekinjanje razvojnega kroga polžev s proizvodom Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži. Več o tem – berite tukaj; UKREPAJTE, kajti v tem času se polži parijo najbolj intenzivno, z uporabo proizvoda jim ustavljamo razvojni krog. Spomladi bo zato izhodiščna populacija manjša, s tem pa tudi manj težav z njimi! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi, karence ni- pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogojitukaj. VABLJENI K NAROČILU!

-za prekinjanje razvojnega kroga strun s proizvodom Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune, več o tem berite tukaj; UKREPAJTE, kajti v tem času se iz jajčec izlegajo mlade strune, zdaj so na tovrstno ukrepanje najbolj občutljive, z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune jim ustavljamo razvojni krog. Spomladi bo zato izhodiščna populacija manjša, s tem pa tudi manj težav z njimi! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi, karence ni- pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

– za ukrepanje zoper težave z mišmi in podganami s proizvodom Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane, več o tem berite tukaj; UKREPAJTE, kajti v tem času se ti glodalci lotijo pridelkov, ki smo jih pridelali zase. Ne pozabite, da je s proizvodom Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP-CONTRA miši, podgane, zdaj smiselno preventivno in kurativno ukrepanje na prostem in v objektih! TUDI TAM, KJER IMATE TEŽAVE S POPLAVAMI – po njih se glodalci običajno uspešno prenamnožijo! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi, karence ni- pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

– za ukrepanje zoper težave z voluharji s proizvodom Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar. Več o tem – berite tukaj. UKREPAJTE, kajti razmnoževalni ciklus ima tudi septembra, oktobra in tako poskrbi, da se izdatno pomnoži število nadležnih, ješčih, uničevalnih potomcev. V obstoječih in v novih nasadih, pa tudi na okrasnih gredicah, je zdaj smiselno preventivno in kurativno ukrepanje s proizvodom Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP-CONTRA voluhar. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

                                                                 

Sadnemu drevju in vinski trti je treba pričeti krepiti odpornost in vitalnost jeseni, ko oberemo pridelek. Drevesa so v tem času tovrstne nege zelo potrebna, spomnimo se, kakšne ekstremne vremenske pogoje so letos preživljale rastline! Krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti s proizvodi Cora agrohomeopathie, je sonaravni, samooskrbni, celosten in pravilen način, s katerim se jim okrepi vitalnost, vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce! S takšno pravilno pridelavo pa pomagamo tudi gozdovom in vodi! Več o tem – berite tukaj. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

 

V sadovnjakih je treba opraviti jesensko-zimsko krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti zoper glivična obolenja:

listna luknjičavost koščičarjev – s proizvodom Cora agrohomeopathie 63 NaturNEGA – košičasto sadje. Če so vaše slive, češnje, marelice, breskve, nektarinke, višnje po listih pegaste in se pojavljajo luknjice, da izgleda, kot bi bili listi prestreljeni, je predlagano jesensko ukrepanje nuja, zgodaj spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

monilija (cvetna in plodovna monilija) – če je bilo sadje letos prizadeto z znaki monilije in na dreves opažate smolikavost, je potrebno jeseni – torej v tem času, ukrepati s škropljenjem s proizvodom Cora agrohomeopathie X79 NaturSTOP-CONTRA monilija, spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

listna kodravost če so bili letos listi vaših breskev ali nektarink kodravi, je za krepitev odpornosti potrebno jeseni – torej v tem času ukrepati s proizvodom Cora agrohomeopathie C4 NaturSTOP-CONTRA glivice; spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

škrlup – drevesom pričnemo odpornost na škrlup krepiti v jeseni, ko jim oberemo plodove. Pravi proizvod je Cora agrohomeopathie X36NaturNEGA – drevesa, škrlup in gnilobe; spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

pepelasta plesen – sadnemu drevju in vinski trti pričnemo krepiti odpornost v jeseni, po obiranju, po trgatvi. Pravi proizvod je Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA – oidij, peronospora. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

splošna odpornost koščičarjev- krepite jo z jesenskim škropljenjem s proizvodom Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA – košičasto sadje. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

 

splošna odpornost jablan in hrušk- krepite jo s škropljenjem s proizvodom Cora agrohomeopathie X65 NaturNEGA-jablane in hruške! Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

                                                                 

V vinogradih je treba opraviti jesensko-zimsko krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti zoper:

sivo grozdno plesen – pravi proizvod je X30 NaturNEGA Cora agrohomeopathie – botritis. za krepitev odpornosti je z njim potrebno ukrepati jeseni, po trgatvi – torej v tem času, spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

pepelasto plesen – sadnemu drevju in vinski trti pričnemo krepiti odpornost v jeseni, po obiranju, po trgatvi, spomladi pa opravite spomladanski ciklus škropljenja. Pravi proizvod je Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA – oidij, peronospora. Katero pakiranje izbrati in kako proizvod uporabiti – berite tukaj. Naročila in nakupni pogoji-tukaj. VABLJENI K NAROČILU!

                                                                 

Zakaj izbrati proizvode Cora agrohomeopathie?

Zato, ker s proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujemo sonaravno in hkrati dosegamo več, kot le to. Krepimo regeneracijo ravnovesja v škropljenih ekosistemih, doprinesemo k popravljanju škode, povzročene z enostranskimi ukrepi. Krepimo ravnovesje, vitalnost, odpornost, vitalnejše rastline pa so odpornejše na bolezni in škodljivci. Pri krepitvi ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, povzemamo naravne rešitve. Upoštevamo celostnost, homeostazo, samooskrbnost. Zato na ta način, upoštevajoč naravni red, pridelujemo energijsko živo hrano, dragoceno gorivo za zdravje in moč sodobnih ljudi. Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti. Za več informacij, za naročila in za nakupne pogoje, kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !

Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju (karence ni), proizvodi Cora agrohomeopathie so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Potrdilo Inštituta za ekološko kmetijstvo, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, je na voljo na moji spletni strani – www.cora-agrohomeopathie.com, dostop tudi tukaj . Več informacij o proizvodih Cora agrohomeopathie je na moji spletni strani www.cora agrohomeopathie.com, o njihovih lastnostih in načinu delovanja pa tukaj.

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! PODELITE TE INFORMACIJE S SVOJIMI PRIJATELJI! Hvaležni vam bodo oni in mi!

Majda Ortan

PH. Agrohomeopatijazarastline in škodljivce,
Ing.MajdaOrtan,s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail:
coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomeopathie.com