Skladnost proizvodov Cora agrohomeopathie® za uporabo v ekološki pridelavi

By | 15 julija 2014
Uporaba proizvodov Cora agrohomeopathie®je dovoljena v ekološkem kmetijstvu 
                                                      cora - Skladnost proizvodov Cora agrohomeopathie® za uporabo v ekološki pridelavi
Proizvodi Cora agrohomeopathie®– (57 proizvodov blagovne znamke Cora agrohomeopathie),  so uspešno prestali postopek presoje in so uvrščeni na listo proizvodov, ki so dovoljeni v ekološkem pridelovanju pridelkov.
 
Na Inštitutu za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede – Univerza v Mariboru, je bilo dne 15. 7. 2014  izstavljeno  Potrdilo o skladnosti 57-ih proizvodov Cora agrohomeopathie® za uporabo v ekološkem pridelovanju pridelkov.
 
Vabimo vas k uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie® v ekološkem pridelovanju pridelkov!
Rate this post