Skladnost proizvodov Cora ahrohomeopathie za uporabo v ekološki pridelavi

By | 15 julija 2014
Uporaba proizvodov Cora agrohomeopathie je dovoljena v ekološkem kmetijstvu 
                                                      cora
Proizvodi Cora agrohomeopathie – (57 proizvodov blagovne znamke Cora agrohomeopathie),  so uspešno prestali postopek presoje in so uvrščeni na listo proizvodov, ki so dovoljeni v ekološkem pridelovanju pridelkov.
 
Na Inštitutu za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede – Univerza v Mariboru, je bilo dne 15. 7. 2014  izstavljeno  Potrdilo o skladnosti 57-ih proizvodov Cora agrohomeopathie za uporabo v ekološkem pridelovanju pridelkov.
 
Vabimo vas k uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie v ekološkem pridelovanju pridelkov!