NUJNO OPOZORILO – SPOROČILO UPORABNIKOM ( EMERGENCY WARNING – MESSAGE TO USERS)

NUJNO OPOZORILO – SPOROČILO UPORABNIKOM
V teh dneh – do preklica tega sporočila, izvajamo obvezne vsebinske in tehnične posodobitve na naših spletnih straneh, zato objavljene vsebine morda niso dokončne in morda ne odražajo stališč, veljavnih za moje podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje.
Za to nevšečnost se vam vljudno opravičujemo in se zahvaljujemo za vaše razumevanje! Majda Ortan, www.cora-agrohomeopathie.com,http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US
EMERGENCY WARNING – MESSAGE TO USERS
In these days – until this message is canceled, we make mandatory content and technical updates on our web pages, so the current ​ published content may not be final and may not reflect the ​official views applicable to my ​company PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje. ​(name meaning in English: PH  AGROHOM. Agrohomopathy for plants and pests, Ing. Majda Ortan s.P., Meža 20, SI 2391 Prevalje​)​.
For this inconvenience, we kindly apologize and thank you for your understanding! Majda Ortan http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US​,​ www.cora-agrohomeopathie.com