Category Archives: Predavanja in delavnice

Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

RES JE, da glodalci predstavljajo naraščajoč problem, ki se ga veliko ljudi v razvitejših državah sploh ne zaveda. To velja tako za poslovni svet, torej za večino podjetij, pa seveda tudi za kmetijsko dejavnost, živilsko dejavnost, gospodinjstva na podeželju ter za gospodinjstva v primestnih in v mestnih okoljih. Res je tudi, da je DERATIZACIJA v razvitem najbolj… Read More »

Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za živali, okolje, ljudi, tla, vodo?

Zatiranje komercialnih glodalcev (podgan, miši) danes temelji predvsem na uporabi antikoagulantnih rodenticidov (AR). Te snovi so strupene za razmnoževanje in z nekaj izjemami obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT). Kot taki predstavljajo veliko tveganje za nenamerno zastrupitev neciljnih vrst in so bili odkriti pri številnih kopenskih in vodnih vrstah v študijah spremljanja po vsem svetu. Poleg… Read More »

Vsaj to morate vedeti O RASTLINSKIH VIRUSIH, ki (lahko) ogrožajo tudi slovensko pridelavo hrane

Nedavna potrditev slovenske UVHR o prisotnosti zloglasnega, karantenskega rastlinskega virusa ToBRFV (Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika) v Sloveniji, je zagotovo več kot potreben razlog, da se podučimo o rastlinskih virusih. Temu služi tudi spodnji tekst! Poslužite se ga, da pridobite informacije, ki jih enostavno morate poznati. Tudi rastlinski virusi povzročajo vse bolj številne, tudi ekstremne… Read More »

Foods that can weaken the new coronavirus

Plants have significant role in strengthening the immune system, say scientists in Research Journal in Medicine and Health Sciencies. In Article: “COVID-19 Pandemic: Pharmacological uses of plants to boost immune system”, they wrote also: “World Health Organisation (WHO) and many researchers have been emphasised on maintenance of strong immunity mediated by consumption and use of… Read More »

Praznik Luči in Božično žito ter o pomembnih močeh starih običajev

Simbolika v času Adventa ima dragoceno sporočilnost. V sodobnem času so se številni običaji komercializirali do te mere, da številni ljudje ne poznajo več pomena simbolike običajev. Zakaj neki je dobro, da simbolika “svetih običajev” ostane živa? Med drugim tudi zato, ker so simboli, podobe, slike, (tudi občutki), jezik človekove podzavesti. Ljudje imamo v svojih… Read More »

Schumann Resonance Today, 05. 12. 2020 – Power 200

Quoted text in full – from source: Schumann Resonance Today –  Power 200, by Disclosure News | Updated on 8 December, 2020 | Planet Earth “Every second, a multitude of pulses travel around the world in this unique, resonant chamber between Earth and the ionosphere, sending colluding signals to all microorganisms. These signals couple us to the Earth’s magnetic field. Named… Read More »

Obvladovanje širjenja Covid 19: ZA dodatno, samoiniciativno preventivo & proaktivnost v zaprtih prostorih (doma IN v službi – v pisarniških in v proizvodnih prostorih, …). ZAKAJ IN KAKO!

Kompleksne rešitve so kot sestavljanke – gradijo se po korakih. Če manjka le ena “puzla”, ni cele slike! Z rezultati raziskovanja novega je tudi tako. Zato je situacija UČINKOVITEGA OBVLADOVANJA novega virusa SARS – CoV – 2 / COVID 19 večji izziv, kot smo morda na začetku menili. To, da se virus SARS – CoV… Read More »

TI SI SPREMEMBA!

“Kako veličastno in osvobajajoče, pomirjujoče je v tem času spoznanje, da vsakdo postaja sprememba, ki jo išče in ki je potrebna, ter da jo na vsakodnevnem nivoju enostavno udejanja tudi in zlasti na svojem vrtu, polju, sadovnjaku, vinogradu!” Majda Ortan, ing. Ob spremenljivosti letošnjega vremena in tudi zaradi “učinkov” prestopnega leta, je letos rastlinska pridelava… Read More »