Pripravki

LASTNOSTI IN PREDNOSTI PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE

Proizvodi Cora agrohomeopathie so naravni proizvodi za splošno uporabo, ne FFS-ji.  To so proizvodi za krepitev vitalnosti rastlin, ki preko krepitve vitalnosti rastlin  posredno vplivajo na odpornost rastlin (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce).

Dobra vitalnost rastlin je med drugim okrepljeno stanje energijskega ravnovesja rastlinskih organizmov, ki ima krepčilen, dobrodejen vpliv tudi na ravnovesje ekosistemov, kjer rastline rastejo.

Odlična lastnost proizvodov Cora agrohomeopathie je, da neposredno učinkujejo na rastline, tako na povsem naraven, celosten (holistični), trajnosten in ekološki način preko krepitve vitalnosti in odpornosti rastlin, krepijo vitalno rast rastlin in vitalnost pridelkov ( v kolikor gre za pridelavo rastlinske hrane). 61 proizvodov Cora agrohomeopathie je dovoljenih v ekološki pridelavi potrdilo tukaj. Po njihovi uporabi čakalna doba ni potrebna, (karence ni).Varni so za ljudi, za živali, za okolje – za Naravo. Pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna. Njihov rok uporabe je 3 leta.

Priporočamo  preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na razmere, priporočamo dve stopnji doziranja:

nizka doza – za milejše škropivo, za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);

višja doza – za močnejše škropivo, za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Za obe vrsti doziranja je obvezen ciklus škropljenja: 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x).

V tej opisani smeri vam lahko proizvodi Cora agrohomeopathie nudijo odlične sonaravne rešitve pred večino težav v rastlinski pridelavi. Lista proizvodov Cora agrohomeopathie s cenikom je na voljo TUKAJ.

Vitalne, odporne rastline doprinesejo k energijsko ravnovesnejšim ekosistemom (velja pa tudi obratno, saj v Naravi delujejo sinergijski vplivi, homeostaza, celostnost oz. holistični princip).

Naloga škodljivcev v naravi je tudi, da uničijo, kar je bolno in šibko. V energijsko ravnovesnejših ekosistemih, se škodljivci ne prenamnožujejo, v njih se prekomerno ne pojavljajo oz. se jim izogibajo, prekomerno namnoženi škodljivci jih tudi zapuščajo, z vitalnejšimi rastlinami v  njih se ne prehranjujejo, v njih nimajo všečnih življenjskih pogojev.                                                                                                                          S pravilno in pravočasno uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie, se torej lahko izognemo uporabi FFS-jev, zlasti pesticidov, ali pa v zahtevnih pridelovalnih razmerah, njihovo porabo  zmanjšamo. Zato, ker so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in škodljivce.                                                                                                    Krepitev vitalnosti in odpornosti je dobro dosegati s preventivno uporabo ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev, a tudi v zahtevnejših in zahtevnih pridelovalnih razmerah je krepitev vitalnosti, odpornosti in ravnovesja tisto, kar rastline krepčilno vodi k večji vitalnosti, posredno pa tudi  izboljšani lastni odpornosti, k izboljšani lastni imunologiji. To pa je v dandanašnjih pridelovalnih pogojih še kako dobrodošlo in potrebno. Če govorimo o pridelavi rastlinske hrane, je tovrstna rastlinska hrana tisto, kar lahko človeka nahrani, ne pa zgolj nasiti, saj je vitalnost dejansko sposobnost za življenje, za  živost. Proizvodi Cora agrohomeopathie s svojim energiziranim, agrohomeodinamičnimi učinki rastline krepijo v tej smeri, v smeri krepitve vitalnosti, kar posredno doprinese h krepitvi odpornosti rastlin na bolezni in škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.

O izboru ustreznih pakiranj proizvodov Cora agrohomeopathie in osnovne informacije o načinu škropljenjatukaj več pa v Splošnih navodilih za uporabo agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie, ki jih prilagam proizvodom.

Za nakupne pogoje in naročila kliknite tukaj.

Prednosti proizvodov CORA AGROHOMEOPATHIE:

-Proizvodi Cora agrohomeopathie so naravni.

 

-Proizvodi so dovoljeni za uporabo v ekološki pridelavi, link na potrdilo:  http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf

-Proizvodi so varni za ljudi, za živali in za okolje.

-Proizvodi niso FSS-ji – za njihov nakup ne potrebujete FFS izkaznice.

-Njihova uporaba je enostavna.

-Čakalna doba po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie, ni potrebna – karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju.

-Pri nanosu (pri izvajanju škropljenja oz. pri uporabi), ni potrebna uporaba osebnih zaščitnih sredstev.

-Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem pa dež učinkov njihovega delovanja ne izpira več.

-Energiziran učinek delovanja je nekoliko dolgoročnejši, cca 2.3 mesece.

-Prazno stekleno embalažo lahko neoprano odvržete med steklene odpadke za reciklažo.

Pri uporabi in hrambi proizvodov, je potrebno upoštevati splošna navodila, ki so priložena proizvodom ( in so objavljena tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za splošno uporabo (ne FFS-ji).

MOŽNE KORISTI ZA UPORABNIKE:

S PRAVILNO IN PRAVOČASNO UPORABO AGROHOMEOPATSKIH (NARAVNIH, ENERGIZIRANIH, HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE:

– SE LAHKO IZOGNETE POTREBI ZA UPORABO  KEMIČNIH  PESTICIDOV IN DRUGIH SNOVNIH SREDSTEV ALI V ZAHTEVNIH POGOJIH PRIDELAVE, NJIHOVO UPORABO ZNATNO ZMANJŠATE;

– KREPITE VITALNOST RASTLIN, S TEM PA POSREDNO TUDI  LASTNO IMUNOLOGIJO RASTLIN, NJIHOVO LASTNO ODPORNOST,

– PRIDELUJETE SVOJE PRIDELKE Z ODLIČNIMI KVALITETAMI, KI JIH NUDIJO LE RASTLINE, Z OKREPLJENO VITALNOSTJO, Z OKREPLJENO LASTNO ODPORNOSTJO, Z OKREPLJENO LASTNO IMUNOLOGIJO,

-OSKRBUJETE OKRASNE RASTLINE NA SONARAVEN NAČIN IN JIM KREPITE LASTNO ODPORNOST,

-PREKO KREPITVE VITALNOSTI RASTLIN DOPRINESETE H  KREPITVI ENERGIJSKEGA  RAVNOVESJA V EKOSISTEMU,

VSE TO DOSEGATE, SONARAVNO, BREZ SLABŠANJA OKOLJSKIH VPLIVOV, Z OHRANJANJEM OKOLJSKIH VIROV, TOREJ TRAJNOSTNO. TAKO OB TEM, KO DOSEGATE CILJNE KORISTI ZASE, HKRATI PRISPEVATE K ZDRAVJU LJUDI IN OKOLJA!

PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE – ZA VEČ ŽIVLJENJA VSEM!

KOT ZANIMIVOST:

VSI PROIZVODI CORA AGROHOMEOPATHIE, SO LASTNO RAZVITI PROIZVODI KOROŠICE ing. MAJDE ORTAN, TOREJ SO PLOD SLOVENSKE INOVATIVNOSTI. Z NAKUPOM IZBERETE SLOVENSKO TER PODPRETE SLOVENSKI IZDELEK!

LISTA PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE, je na voljo v CENIKuTUKAJ

ZA NAROČILA – KLIKNITE TUKAJ

ZA SVETOVANJE GLEDE PROIZVODOV: lahko pokličite na tel št. 070 820 279 (med delavniki), ali pišete na e mail: coraagro@gmail.com.

OBOGATITE SI ZNANJE IN VEDENJE – o koncepciji energiziranih naravnih proizvodov-ki je obetajoča, zdrava tehnologija za pridelavo energijsko žive, zdrave hrane – tehnologija sedanjosti s svetlo prihodnostjo za uporabnike ter za zdravje ljudi in okolja: NA VOLJO VAM JE NOVA KNJIGA AVTORIC MAJDE ORTAN IN MIŠE PUŠENJAK: SIMFONIJA RAVNOVESJA – RAZKRITJE ZELENE SKRIVNOSTI. Več izveste TUKAJ IZVRSTNA VSEBINA, BOGATA NOVODBNA ZNANJA IN VEDENJA, KI JIH V ŠOLAH NE IZVEMO.