TI SI SPREMEMBA!

By | 24 junija 2020

“Kako veličastno in osvobajajoče, pomirjujoče je v tem času spoznanje, da vsakdo postaja sprememba, ki jo išče in ki je potrebna, ter da jo na vsakodnevnem nivoju enostavno udejanja tudi in zlasti na svojem vrtu, polju, sadovnjaku, vinogradu!” Majda Ortan, ing.

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

Ob spremenljivosti letošnjega vremena in tudi zaradi “učinkov” prestopnega leta, je letos rastlinska pridelava še posebej polna izzivov zaradi rastlinskih bolezni in rastlinskih škodljivcev. To velja tako za kmetijstvo, kot tudi za vrtnarstvo ter za vrtičkarstvo.

Kmetijstvo je prenos ekosistemov v ljudi Toby Hemenway www.cora agrohomeopathie.com  - TI SI SPREMEMBA!

Vsak sam se odloča, kako pristopa k njihovemu obvladovanju, s temi odločitvami pa vpliva na ravnovesje ali na neravnovesje v ekosistemih, katerih del smo seveda tudi ljudje. Sama pridelava pridelkov za hrano ljudi je globalno “krmiljena” le toliko, kolikor to dopuščajo ljudje, torej kolikor ljudje (bolj ali manj slepo) sledijo fitofarmacevtskim gigantom in njihovi globalno zasnovani in vodeni prodajni podpori v nekaterih formalnih šolskih sistemih in v nekaterih globalnih mrežah v formalnih sistemih svetovanja za pridelavo hrane. Podobne sisteme lahko prepoznamo v zdravstvu, v (javnem) šolstvu, seveda pa tudi v sistemih finančnih institucij.

Ni vse enako in ni slabo vse, kar je delujoče v sedanjih formalnih sistemih. Celo potrebno je verjetno bilo, da smo se znašli tukaj – na odskočni deski aktualnih, potrebnih in naprednih sprememb. Dejstvo pa je, da preživele strukture odmirajo in temu smo priča na vseh področjih delovanja sedanjih formalnih sistemov. Ljudje, ki jim (iz navade ali iz strahu pred spremembami) še vedno slepo sledijo, se jih oklepajo in hočejo vedno instant rešitve, počasi ostajajo brez svojih “gurujev”, ki so se namesto njih odločali, jih vodili in jim tako med drugim omogočali tudi prelaganje odgovornosti za vse slabo in tudi za vse dobro. “Varnost” v tovrstnih konceptih izginja in se spreminja v svoje nasprotje – torej v nevarnost. Bistvo je, da so v tovrstnih sistemih mase ljudi definitivno zdrsnile v uspavajoče lagodje, se tako definitivno polenile in sčasoma bolj ali manj popolnoma izgubile vedenje o lastnih kompasih, svoj lasten dostop do Kozmičnih védenj, do svojih sprejemnikov zanje ter tudi lastno (samo)zaupanje vanje.

Spremembe, ki smo jim priča, spreminjajo svet, kot smo ga bili vajeni. In ga bodo definitivno spremenile. Sedanje internetne komunikacijske in informacijske mreže bodo tudi v tovrstnih praksah slej kot prej odkrito nadomeščene z  izvornimi Kozmičnimi energijskimi mrežami, kar od bodočih uporabnikov, torej od ljudi terja med drugim razvoj telepatskih sposobnosti, ozaveščenost o prezrtih, zamolčanih sposobnosti vsakega človeka, njihov razvoj in odgovorno opolnomočenje, ravnovesne pristope v pridelavi hrane za ljudi, v ravnanju z okoljem, ekosistemi, Naravo, planetom Zemljo in s Kozmosom.

Približno štiri leti nazaj (16. maja 2018), sem objavila svoj prispevek z naslovom: ” Prehranska revolucija, revolucija v pridelavi hrane – ju bo prinesel in udejanil planet Uran v znamenju Bika?” Pod to povezavo lahko preberete, kaj sem takrat napisala in to primerjate z danes znanimi dogajanji in smermi, kamor nas vodijo novi koraki… vsebina se v realnosti osupljivo potrjuje.

TI SI SPREMEMBA www.cora agrohomeopathie.com  - TI SI SPREMEMBA!

Pridelava energijsko žive hrane je že realnost, ki se nam v Sloveniji dogaja že deseto leto in ki postopno korakoma uspešno menjuje preživele koncepte. Kot smo žive priče dogajanju po svetu in pri nas, preživeti koncepti pač odmirajo na vseh področjih, ki sestavljajo strukture aktualne človeške družbe.

Pri tem se morda komu porajajo vprašanja v stilu: “Kaj je bilo prej, jajce ali kokoš?” Je potrebno začeti uživati energijsko živo hrano, da lahko človek razvije svoje dejanske sposobnosti, ki so v novem svetu potrebne, ali pa je morda res obratno? Vsaka pot vsakega posameznika se vedno začne s prvim korakom in smiselno ga je narediti s tem, kar že imamo na voljo. In to velja vselej – za prvi korak na novo pot, za drugi korak na njej, za tretji korak na njej in tako naprej. Tako nam pot vedno odpre Življenje samo, zaupajmo mu!

Vse globalne spremembe imajo svoje vzroke in tudi posledice v lokalnih in INDIVIDUALNIH spremembah. Individualno pa je odvisno od vsakega posameznika, tudi od tebe, od mene, od vas, od nas. Zgolj vživljanje v zdajšnji globalni kaos ne tebe in ne vas ne bo pripeljalo naprej, prej bo res obratno. Zdaj je čas, da vsakdo sprejme v sebi guruja, ki ga bo vodil NAPREJ. Da se ga nauči slišati in uslišati. Zato je treba pričeti pri sebi – in nadaljevati tudi.

Za zdaj najbolj pereče izzive v pridelavi hrane na način naravne krepitve lastnih življenjskih sil (= lastnih življenjskih oz. vitalnih energij rastlin in njihovih pridelkov), so vam na voljo SONARAVNE; TRAJNOSTNE IN PROFESIONALNE REŠITVE V VSEBINAH POD TO POVEZAVO, Nudijo se vam z uporabo proizvodov za enostaven, odličen, napreden, učinkovit, naraven, energiziran, homeodinamičen pristop s krepitvijo lastne vitalnosti rastlin na nivoju njihovih življenjskih sil, s katerim HKRATI dosegate oboje – povzročite, da z naravno krepitvijo življenjskih/vitalnih energij rastline same “opravijo” s škodljivci in boleznimi tako, da je to skladno z Naravnim redom, hkrati pa pridelate energijsko živo hrano zase in/ali za svoje kupce!

To je zmagovalna kombinacija za današnji čas.

O UČINKOVITOSTI DELOVANJA 100% slovenskih, naravnih, energiziranih homeodinamičnih proizvodov Cora agrohomeopathie®, so v desetih letih, kar so ti proizvodi na voljo na slovenskem trgu, prepričani številni slovenski uporabniki med kmeti, vrtnarji in vrtičkarji. Na uradni spletni strani revije KGZS “Zelena dežela”, so o proizvodih Cora agrohomeopathie® zapisali tole: “Mnoge dobre izkušnje uporabnikov in rezultati preliminarnih pridelovalnih poskusov potrjujejo velik potencial uporabe pripravkov v vseh načinih rastlinske pridelave. “ Objava iz spletne revije KGZS – Zelena dežela, iz leta 2016.

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

Kako veličastno in osvobajajoče, pomirjujoče je spoznanje, da vsakdo postaja sprememba, ki jo išče in ki je potrebna, da jo na dnevnem nivoju enostavno udejanja tudi in zlasti na svojem vrtu, polju, sadovnjaku, vinogradu!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 3 - TI SI SPREMEMBA!
KMETIJSTVO JE PRENOS EKOSISTEMOV V LJUDI Toby Hemenway. www.cora agrohomeopathie.com  - TI SI SPREMEMBA!
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!
image - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!
Pepelasta plesen pepelovka Naravni STOP Cora agrohomeopathie X57 NaturSTOP oidij peronospora - TI SI SPREMEMBA!
Paradižnikova in krompirjeva plesen na krompirju in paradižniku NaravniSTOP Coraagrohomeopathie X57 NaturNega oidij peronospora - TI SI SPREMEMBA!
Naravni STOP ZA RASTLINSKE PLESNI Cora agrogomeopathie X57 NaturNEGA oidij peronospora www.cora agrohomeopathie.com  1824x1024 - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!
Naravni STOP za LISTNE UŠI naravni energizirani homeodinamični proizvod Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP CONTRA listne uši 1831x1024 - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

NARAVNI STOP: Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) – ki je nočna mora sadjarjev, vinogradnikov, pridelovalcev jagodičevja! Da jo preprečite, ukrepajte nemudoma! Z našim naravnim proizvodom POVSEM BREZ KARENCE, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V uporabi že od leta 2015!

NARAVNI STOP PLODOVA VINSKA MUŠICA Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP CONTRA Drosophila suzukii 1820x1024 - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

DA VAM LETOS SADJE V SADOVNJAKIH NE ZGNIJE: NARAVNI STOP ZA SADNO GNILOBO!

NARAVNI STOP pLodova monilija navadna sadna gniloba Coraagrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija www.cora agrohomeopathie.com  - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

POZOR: ZDAJ je potrebna je naravna krepitev sadnega drevja pred okužbami s škrlupom

Slika4 - TI SI SPREMEMBA!
NARAVNI STOP za ŠKRLUP Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA drevesa škrlup in gnilobe - TI SI SPREMEMBA!
VEČ O PROIZVODU NAJDETE POD TO POVEZAVO!
VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO: http://cora-agrohomeopathie.com/narocila/
PROIZVOD JE NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU.
KONTAKTI ZA NAROČILA: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279
97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

Je mogoče vsaj omejiti pohod hudičeve stenice/peklenske stenice po Sloveniji? NARAVNI STOP – Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys)!

Halyomorpha halys  Bernon BugwoodOrg CCBY3editFINAL 1 200x140 - TI SI SPREMEMBA!

Zelo “vroč” škodljivec v Evropi je marmorirana smrdljivka ( Halyomorpha halys ). Malo je škodljivcev s tako širokim naborom gostiteljskih rastlin, kot jih ima marmorirana smrdljivka. Zato povzroča škodo na številnih kmetijskih rastlinah, tako v kmetijstvu, kot tudi v vrtičkarstvu. In še več – ko za sabo pusti opustošenje, se skuša spraviti v najrazličnejše objekte, … Nadaljujte z branjem

w logo blue - TI SI SPREMEMBA!

Cora agrohomeopathie®

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - TI SI SPREMEMBA!

ZA VSE OSTALO – POBRSKAJTE PO NAŠI RUBRIKI AKTUALNE NOVICE IN ČLANKI ter v našem Aktualnem VODNIKU za enostavno izbiro ustreznih proizvodov Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni. Če v zgornji vsebini te objave niste našli izpostavljeneprofesionalne, sonaravne, trajnostne rešitve, ki jo iščete za rastlinsko pridelavo oz. nego rastlin, jo boste pod to povezavo verjetno zlahka našli.

VABLJENI K NAROČILU! NAROČITE LAHKO TAKO in pod tukaj objavljenimi pogoji.
PROIZVODI Cora agrohomeopathie® SO NA VOLJO IZKLJUČNO V NAŠI PRODAJI – STANDARDNA PONUDBA: DOSTAVA PO POŠTI (Pošta Slovenije), PLAČILO PO POVZETJU ali po predračunu, če se tako odloči naročnik ali prodajalec.

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo - TI SI SPREMEMBA!

PH. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Šmiklavž 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu,

Email: coraagro@gmail.comTel: 070 820 279,  

Slovenska spletna stran

AKTUALNE NOVICE IN ČLANKI

English web site / Angleška spletna stran

 

5/5 - (541 votes)