Cora agrohomeopathie® – Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!

By | 5 maja 2016

kgzs - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!

 
Veliko zanimanje za agrohomeopatijo na Madžarskem
Projekt SAGITER – »Agroekološka znanja in iznajdljivost podeželja«  v okviru programa Leonardo da Vinci združuje deset partnerskih ustanov iz sedmih evropskih držav.  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v projektu sodeluje kot partner. Projekt je osredotočen na prepoznavanje in posredovanje znanja  ter uvajanje tradicionalnih pristopov gospodarjenja v trajnostno kmetovanje. Znanja povezana poznavanjem lokalnega okolja so ena od poti v prilagajanju podnebnim spremembam. Agroekologija ne izključuje trajnostno naravnanih inovativnih pristopov.

V Sloveniji smo prepoznali inovativnost prizadevanja ing. Majde Ortan, ki se že dolgo ukvarja z agrohomeopatijo. Približno tri leta je prisotna na slovenskem tržišču s svojimi izdelki Cora agrohomeopatie®. Mnoge dobre izkušnje uporabnikov in rezultati preliminarnih pridelovalnih poskusov potrjujejo velik potencial uporabe pripravkov v vseh načinih rastlinske pridelave. Pomembna lastnost agrohomeopatskih pripravkov je, da zaradi specifičnega načina priprave ne vsebujejo snovi, ki bi predstavljaje tveganje za okolje in se v okolju ne kopičijo, nimajo karence in zagotavljajo pridelavo zdravih pridelkov. Delujejo na principu energijskega vpliva na biološke procese v rastlinah in krepijo njihovo vitalnost ter splošno in specifično odpornost na bolezni in škodljivce.  Njihova priprava je enostavna in uporaba preprosta. Za nanašanje zadostuje običajna oprema. Uporabniku ni potrebno uporabljati zaščitne opreme. Pripravki  niso fitofarmacevtska sredstva in so primerni za uporabo v ekološkem kmetijstvu, kar potrjuje Potrdilo o skladnosti Inštituta za ekološko kmetijstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru .

Agrohomeopatija je bila predstavljenana eni od delavnic projekta SAGITER in madžarski partnerji so pripoznali velik potencial, ki ga pristop nudi. Zato so sredi marca povabili ing. Ortanovo in predstavnika KGZS, ki je slovenski partner v projektu, na dve delavnici kjer so agrohomeopatijo predstaviti madžarski strokovni in laični javnosti.

Prva delavnica je bila izvedena v veliki predavalnici Univerze Svetega Ivana (SZIE) v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ. Predstavitvi, ki je bila simultano prevajana v madžarski jezik, je sledilo okoli 130 registriranih sodelujočih. Med njimi so bili raziskovalci, študentje in kmetje ter predstavniki inšpekcij, uprave za varno hrano in certifikacijskih organizacij.  Predavateljica je začela s teoretičnimi izhodišči  svojega pristopa in v nadaljevanju v besedi in sliki predstavila primere dobre prakse uporabe pripravkov pri pridelavi sadik zelenjadnic,  premagovanju težav zaradi plodove vinske mušice pri češnjah in uporabo pristopa v hortikulturi, kjer je pokazala dobre rezultate pri reševanju težav s propadanjem pušpana. Poslušalci so na koncu aktivno sodelovali z vprašanji in komentarji ter razmišljanji o perspektivnosti agrohomeopatije za trajnostno kmetovanje.

Druga delavnica s podobno vsebino je bila organizirana na Inštitutu Otta Hermana (Herman Otto Intezet) v Budimpešti. Inštitut deluje na področjih svetovanja in izobraževanja v kmetijstvu, naravovarstva ter razvoja podeželja  in ohranjanja tradicij. Je en od osrednjih inštitucij, ki kot strokovno telo sodeluje z ministrstvom za kmetijstvo. Dogodka se je udeležilo okoli 100 prisotnih, ki so bili predvsem strokovni delavci inštituta, kmetijski svetovalci, predavatelji in raziskovalci. Tudi tam se je po sami predstavitvi razvil zanimiv strokovni razgovor.

Projekt SAGITER omogoča izmenjevanje izkušenj in posredovanje dobrih praks povezanih z agroekološkimi znanji, ki so osnova za trajnostno kmetovanje. Agroekološki pristopi in prakse postajajo vse pomembnejši pri uvajanju trajnostno naravnanega kmetijstva po vsem svetu. Nova skupna kmetijska politika Evropske unije spodbuja tranzicijo v agroekološke pristope v kmetovanju.  V Franciji  so agroekološke prakse že opredelili kot najprimernejše za tamkajšnje kmetijstvo. Agrohomeopatija, kot inovativna in obenem zelo stara veda, je uporabna praksa v okviru agroekoloških pristopov gospodarjenju s kulturno krajino.

P3221317 - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!Projekt SAGITER omogoča izmenjevanje izkušenj in posredovanje dobrih praks povezanih z agroekološkimi znanji, ki so osnova za trajnostno kmetovanje.

madžarska predavanja - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!
Na madžarski Univerzi Svetega Ivana (SZIE) v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ in na madžarskem Inštitutu Otta Hermana (Herman Otto Intezet) v Budimpešti, je že marca 2016, mojim predavanjem na temo predstavitve nekaterih dobrih praks, ki so dosežene z mojimi lastno razvitimi, naravnimi, energiziranimi proizvodi ( Cora agrohomeopatie® ), sledilo več kot 250 udeležencev. Med njimi so bili raziskovalci, študentje in kmetje ter predstavniki inšpekcij, uprave za varno hrano in certifikacijskih organizacij, strokovni delavci inštituta, kmetijski svetovalci, predavatelji. Nekateri kmetje so se ta moja predavanja pripeljali poslušat več kot 400 km daleč! To je zgovoren podatek!

KAKO DO NAŠIH PROIZVODOV

Katalog proizvodov (naj vas ne moti, ker je večkrat v dopolnjevanju)

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas: splošni odgovor je pod to povezavo. Glede izvedba cikla škropljenj pa prosim upoštevajte navodila, ki jih prilagamo proizvodom, pa tudi kataloške podatke.

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa
Katalog proizvodov
Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI:

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!

POVEZANE TEME: 

VABLJENI K NAROČILU!

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com

S proizvodi Cora agrohomeopathie® izberete dobro sonaravno rešitev!

DELITE TO SPOROČILO!

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo 3 - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!

Cora agrohomeopathie®: 
 Naši odlični nasveti in naravne, napredne, učinkovite REŠITVE, ki pridejo še kako prav vrtičkarjem, kmetom in vrtnarjem:
  http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
NOVO: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/category
/
corin-tedenski-
opomnik-za-zeleno-nego-za-
sadno-drevje-za-vrtnine-za-okrasne-rastline/
Ortans Natural Quantum Powers 2 - Cora agrohomeopathie® - Slovenska inovativnost za naravi prijazno pridelavo, je zelo zanimiva tudi v tujini!

Ortan’s Natural Quantum Powers ™ : Novice, informacije, rešitve: Zemljina elektromagnetna evolucija in krepitev naše energijske prilagodljivost nanjo: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/
category/the-best-life-in-quantum-powers/owers/

5 (100%) 36 glasov

5/5 - (109 votes)