Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za živali, okolje, ljudi, tla, vodo?

By | 3 decembra 2022

Zatiranje komercialnih glodalcev (podgan, miši) danes temelji predvsem na uporabi antikoagulantnih rodenticidov (AR). Te snovi so strupene za razmnoževanje in z nekaj izjemami obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT). Kot taki predstavljajo veliko tveganje za nenamerno zastrupitev neciljnih vrst in so bili odkriti pri številnih kopenskih in vodnih vrstah v študijah spremljanja po vsem svetu. Poleg tega so antikoagulantni rodenticidi zelo vprašljivi z vidika humanosti, saj glodavcem povzročajo hudo trpljenje in večdnevno bolečino. Nazadnje je bil v različnih državah dokumentiran razvoj odpornosti proti tem učinkovinam.

V Evropi so rodenticidi predmet dovoljenja v skladu z Uredbo o biocidnih pripravkih 528/2012 (BPR) in morajo opraviti oceno tveganja, preden so dostopni na trgu. Zaradi svojih kritičnih lastnosti antikoagulanti izpolnjujejo merila za izključitev za odobritev kot biocidne aktivne snovi in ​​se zato obravnavajo kot kandidati za zamenjavo v skladu z BPR. Kljub temu je bila v letu 2017 podaljšana odobritev vseh antikoagulantnih učinkovin za nadaljnjih sedem let, nato pa so bili vsi antikoagulantni rodenticidi ponovno registrirani za nadaljnjih pet let. Ta odločitev je temeljila predvsem na ugotovitvi primerjalne ocene, da so alternative antikoagulantnim rodenticidom danes omejene. V nasprotju z drugimi dovoljenimi rodenticidi pa nekemične metode zatiranja glodalcev, torej pasti, niso bile niti ovrednotene, ker ni kriterijev za oceno njihove učinkovitosti, izvedljivosti in humanosti.

Naslednja učinkovina, podaljšana za AR, je predvidena za leto 2024. Ena od možnosti za zagotovitev zadostnega zatiranja glodalcev v prihodnosti, ne da bi bili odvisni od snovi z zgoraj navedenimi kritičnimi lastnostmi, je priprava terena za nekemične ukrepe zatiranja glodalcev, ki se bodo obravnavali kot resni in ocenljive alternative rodenticidom. Praktično je v Sloveniji že od leta 2012 na voljo izjemno učinkovit proizvod, brez stranskih učinkov, z energiziranim naravnim delovanjem, kar zagotavlja dje časaa trajajoče učinke. Osnova za izdelavo so določene užitne rastline in določeni naravni minerali, ki so v proizvodnem postopku energizirani. Energizirana aktivna učinkovina je shranjena na nosilni medij – bio-etanol. Pršilo za prostor dobite, ko dozirate 3ml proizvoda na 1 liter vode. Za prostor približnega volumna 100m3 zadošča 100 ml takega pršila, ki ga s uporabimo s pomočjo motorne škropilnice za zameglitev prostora. Postopek priporočamo uporabiti dva dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni. Tak ciklus zameglitve cilnjih prostorov priporočamo izvajati na vsake 3 mesece. Za 100 m3 velik prostor tako na leto potrebujete cca 1,2 litra našega proizvoda. Cena proizvoda:

Praktično je v Sloveniji že od leta 2012 na voljo izjemno učinkovit proizvod, brez stranskih učinkov, z energiziranim naravnim delovanjem, kar zagotavlja dje časaa trajajoče učinke. Osnova za izdelavo so določene užitne rastline in določeni naravni minerali, ki so v proizvodnem postopku energizirani. Energizirana aktivna učinkovina je shranjena na nosilni medij – bio-etanol. Pršilo za prostor dobite, ko dozirate 3ml proizvoda na 1 liter vode. Za prostor približnega volumna 100m3 zadošča 100 ml takega pršila, ki ga s uporabimo s pomočjo motorne škropilnice za zameglitev prostora. Postopek priporočamo uporabiti dva dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni. Tak ciklus zameglitve cilnjih prostorov priporočamo izvajati na vsake 3 mesece. Za 100 m3 velik prostor tako na leto potrebujete cca 1,2 litra našega proizvoda.

2 Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOp CONTRA miši podgane - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za živali, okolje, ljudi, tla, vodo?
Proizvod je dovoljen za uporabo tudi v ekološki pridelavi  s Potrdilom Inštituta za ekološko kmetijstvo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza V Mariboru, Slovenija/EU.

SPLOŠNA PONUDBA ZA PODJETJA JE NA VOLJO POD TO POVEZAVO. VABLJENI K NAROČILU!

Rate this post