CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE

By | 26 novembra 2022
SUSTAINBLE PRODUCTS WITHOUT ACTIVE SUBSTANCES WITH ZERO CARBON FOOTPRINT - CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE
NAŠI ODLIČNI, NAPREDNI, TRAJNOSTNI PROIZVODI SO NARAVNI, RAZVITI SO S POVZEMANJEM NARAVE, NARAVNEGA REDA! IZPOLNJUJEJO NAJVIŠJE ZAHTEVE – ZAHTEVE NARAVNEGA REDA.
WE SUPPORT UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE
ZAVEZANI SMO NARAVNEMU DOSEGANJU TRAJNOSTNIH CILJEV ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE LJUDI, OKOLJA IN NAŠEGA PLANETA!
WE ARE COMMITTED TO NATURALLY ACHIEVING SUSTAINABLE GOALS FOR A BETTER LIFE OF PEOPLE, ENVIRONMENT AND OUR PLANET!
SPSC CERTIFICATE and UN GLOBAL SUSTAINABILITY GOALS www.cora agrohomeopathie.com pls. switch to EN website - CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE
KMETIJSTVO IN VRTNARSTVO V SKLADU Z NARAVNIM REDOM POMEMBNO IN TRAJNOSTNO PRISPEVA K REŠEVANJU NAJVEČJIH IZZIVOV NAŠEGA ČASA! NARAVNI NAČIN PRIDELAVE HRANE -> BOLJŠA HRANA->BOLJŠA PREHRANA->BOLJ ČISTO ZAVEDANJE->BOLJŠI LJUDJE-> ŽIVLJENJE; USTVARJANJE SKLADNO Z NARAVNIM REDOM->BOLJŠA PROIZVODNJA->BOLJŠA PREHRANA->BOLJŠE OKOLJE-> ZDRAV PLANET->BOLJŠE ŽIVLJENJE-=ZDRAVJE LJUDI, ZDRAVJE OKOLJA, ZDRAVJE PLANETA in SPLOŠNO DOBRO POČUTJE!

AGRICULTURE and GARDENING IN ACCORDANCE WITH NATURAL ORDER,IT MAKES A SIGNIFICANT AND SUSTAINABLE CONTRIBUTION TO THE SOLUTIONS OF THE GREATEST CHALLENGES OF OUR TIME! NATURAL MODE OF FOOD GROWING -> BETTER FOOD->BETTER NUTRITION->MORE PURE AWARNESS->BETTER PRODUCTION->BETTER NUTRITION->BETTER ENVIRONMENT-> HEALTIER PLANET->BETTER LIFE-=HEALTH OF PEOPLE, HEALTH OF THE ENVIRONMENT, HEALTH OF THE PLANET and GENERAL WELL-BEING!

IZPOSTAVLJAMO NEKATERA NAŠA SODELOVANJA V MEDNARODNIH PROJEKTIH

SOME OF US SUME OF AS - CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE
Ortans Agro HomeoGrow - CERTIFIKATI, TRAJNOST, OGLJIČNI ODTIS, OKOLJSKI DOSEŽKI, ZAVEZE in nekatere REFERENCE
Rate this post