MUHE – NARAVNO DELOVANJE, OB PRAVEM ČASU – SE VAM LAHKO OBRESTUJE!​

By | 22 aprila 2018

muhe - MUHE - NARAVNO DELOVANJE, OB PRAVEM ČASU - SE VAM LAHKO OBRESTUJE!​

Prihaja čas muh – ste pripravljeni?

muhe - MUHE - NARAVNO DELOVANJE, OB PRAVEM ČASU - SE VAM LAHKO OBRESTUJE!​
Topli dnevi ustvarijo pogoje, v katerih muhe začno odlagat svoja jajčeca in se množiti. V tem procesu je zelo uspešna hišna muha. Kaj pokaže matematika:
Ob predpostavki, da muhe prično odlagati svoja jajčeca približno po drugem tednu aprila, matematika pokaže tole:
Npr. da 15. aprila – muha znese 120 jajčec; v začetku maja se pojavi 120 muh, od tega cca 60 samičk; 5. maja – cca 60 samičk x 120 jajčec = 7200 muh, od katerih je cca 3600 samičk; 25. maja – 3600 samičk x 120 jajčec = 432000 muh, od katerih je 216000 samičk; 14. junija – cca 216000 samičk x 120 jajčec = 25920000 muh, od tega 12960000 samičk… 1. septembra bi se tako izleglo 355923200000000 muh(tristo petinpetdeset triljonov… muh).
K sreči je to le matematika, v življenju je drugače. Kakor vsako živo bitje, imajo tudi muhe svoje “sovražnike”. Pticam so hrana, ljudem pa nadležni, nezaželeni “gostje” in prenašalke bolezni, zato njihovo razmnoževanje tako ali drugače ustavljamo.
Insekticidi imajo svoje “skrivnosti”, ni treba veliko “googlat”, že splošen opis tukaj jih nakaže.
Bolj malo ljudi pa se spomni, da nam pred mušjo invazijo (lahko) učinkovito pomagajo – rastline. Pa ne le tiste, ki dišijo tako, da muham niso privlačne. Zdrave, vitalne rastline namreč dobesedno čistijo zrak tistih plinov, ki privlačijo muhe.
Razvajane rastline, z oslabljeno lastno vitalnostjo, tudi v tej svoji vlogi “čistilk” ne blestijo. Tako je v naravi in tudi pri sobnih rastlinah. Zato predlagam, po nepotrebnem nikar ne”padajte” na ponudbe, ki vas prepričujejo v radodarno dodajanjem snovnih dodatkov.
Tako smo rastline razvadili do take mere, da je njihova lastna vitalnost, njihova lastna odpornost postala uspavana in začela krneti. Osnovni pogoj, da rastline lahko optimalno koristijo svoje naravne talente, je njihova lastna vitalnost. V mnogih desetletjih smo tako in drugače doprinesli k temu, da so rastline uspavale svoje številne naravne talente, številne moči, ki so jim dane po Naravnem redu. Zato, da se opolnomočijo, je smiselno ustrezno krepiti lastno vitalnost rastlin na energijskemnivoju. Ne le rastline, tudi ljudje imamo od opolnomočenih, vitalnih rastlin številne koristi, ki so nam bile namenjene po Naravnem redu.

Muhe privlačita ogljikov dioksid in amoniak oz. njune vibracije. Amoniak nastaja pri razkroju organskih spojin (rastlinskih in živalskih ostankov, rastlinskih pridelkov,rastlinskih proizvodov). Muhe so številčneje prisotne tam, kjer so tovrstni pogoji izpolnjeni. Naravno “čiščenje” zraka po Naravnem redu opravljajo rastline. Tako je na
prostem in tudi v zaprtih prostorih. Vitalnejše rastline imajo več ravnovesne življenjske moči – so odpornejše proti boleznim in na škodljivce, bujneje rastejo, pa tudi boljše opravljajo svojo vlogo “čiščenja” zraka odvečnih količin plinov, kot sta npr. amoniak in ogljikov dioksid. Na energijskem nivoju tako vitalne rastline s svojimi
krepljenimi ravnovesnimi močmi, doprinesejo k energijskemu ravnovesju v svojem neposrednem okolju. Tako okolje je muham neprivlačno, v take prostore mnogo manj silijo, v njih se nerade zadržujejo. V prostorih, kjer ne želite težav z nadležnimi muhami, potrebujete sobne rastline in proizvod Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe. 

Več informacij o proizvodu je na voljo v spodnjem opisu (in na naši spletni strani ):

Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi (potrdilo tukaj), karence ni.
Tako z uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe, težave z muhami preprečujete na naraven način:
Energiziran agrohomeopatski učinek uporabe pršila iz proizvoda Cora
agrohomeopathie D6 NaturSTOP-CONTRA muhe, deluje direktno na rastline. Naravno krepi vitalnost rastlin, kar posredno-preko krepitve vitalnosti rastlin, vpliva na krepitev odpornosti rastlin na muhe – kar je dejansko povezano z njihovo sposobnostjo čiščenja zraka. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se namreč posredno (preko krepitve vitalnosti), krepi tudi njihova zmožnost “čiščenja” zraka od
odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,…). Karence ni.
Krepitev energijskega ravnovesja oz. vitalnosti rastlin, posredno prispeva h krepitvi energijskega ravnovesja v neposrednih okoljih, kjer take rastline rastejo. Taka okolja so muham neprivlačna. V prostorih s takimi rastlinami lahko pričakujete manj težav z muhami.
Proizvod lahko ustrezno razredčen z vodo, v obliki škropiva oz. pršila uporabljamo povsod, kjer se bi utegnile pojaviti težave z muhami – še prej pa poskrbimo, da bo v takih prostorih tudi nekaj sobnih rastlin. Za nanos uporabimo tehniko pršenja – kar dosežemo s fino nastavitvijo šob na škropilni opremi. Priporočena je preventivna raba, preden se pojavijo prve težave z muhami (ponavadi je to konec aprila ali v
maju, ko muhe prično odlagati svoja jajčeca). Med letom spodaj opisane cikluse škropljenj večkrat ponovite. V prostorih, opravimo nanos v vodi ustrezno razredčenega proizvoda s pršenjem. Pršenje lahko npr. dosežemo s fino nastavitvijo šob ročne pršilke za rože ali nahrbtne ročne škropilnice. To fino pršenje (meglenje) izvedemo na površine v prostorih, najbolje na stene. Te tako pršene površine se le energizirajo z agrohomeopatskim sredstvom, da služijo  kot prenosnik vibracijskega efekta, ki ga nato dolgotrajneje oddajajo. Tako sobne rastline v teh prostorih, njihov učinek dosega dlje časa in na njih dlje časa neposredno deluje na način direktne krepitve njihove vitalnosti, kar posledično posredno doprinese k njihovi okrepljeni odpornosti na muhe. S tovrstno krepitvijo vitalnosti rastlin se krepi tudi njihova zmožnosti “čiščenja” zraka od odvečnih plinov, ki privlačijo muhe (npr. amoniak, ogljikov dioksid,…). Druga možnost, ki pride v poštev zlasti v večjih prostorih ali objektih, je zameglitev prostora s pršilom iz agrohomeopatskega proizvoda. Dosežete jo lahko npr. z nahrbtno motorno škropilnico, škropilne šobe nastavite na fino meglenje. Pred izvedbo postopka zaprite okna in vrata objekta in jih pustite zaprta vsaj 4 ure po opravljenem pršenju. Pri tem ne pozabite, da so zlasti kmetijski objekti (tudi hlevi), večinoma locirani v naravnih okoljih, kjer je naloga rastlin tudi “čiščenje” zraka. (Zato v kmetijske objekte kot so npr. hlevi, seveda ne vnašamo sobnih rastlin – v naravnem okolju je rastlin ogromno…) Energiziran učinek, dosežen po ustreznem pršenju po stenah v kmetijskih objektih, ne ostane zaprt v prostorih, ampak se njegove vibracije prenašajo tudi v (neposredno) okolico in seveda dosegajo bližnje rastlinje. Ta energiziran učinek dosežemo s pršitvijo sten v notranjosti prostorov, s pršitvijo na zunanjost sten, bi bil namreč energiziran učinek neposredno izpostavljen sevanju UV žarkov in poleti tudi vročini -kar bi učinkovanje znatno oslabilo.

Doziranje in način škropljenja: Za uporabo v objektih, v prostorih: Priporočamo preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo dve stopnji oz. vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:
-nizka doza proizvoda – za milejše pršilo: za uporabo v ugodnih pogojih ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev-muh, za uporabo na manjših površinah, ZA UPORABO V NEPROFESIONALNE NAMENE ( 1 ml proizvoda (to je cca 20 kapljic proizvoda) na 1 l
vode za uporabo v neprofesionalne namene za manjše površine, 100 ml proizvoda na 200 l vode za profesionalno uporabo v kmetijstvu );
višja doza proizvoda – za močnejše pršilo: za uporabo v zahtevnejših pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev- muh, zlasti poleti, v primeru bližine močnejših virov organskega razkroja IN PRI PROFESIONALNI KMETIJSKI
UPORABI ( 3 ml proizvoda (to je cca 60 kapljic proizvoda) na 1 vode za manjše površine oz. 100 ml proizvoda na 100 l vode za velike površine).
Za obe vrsti doziranja je priporočen obvezen ciklus pršenja: pršenje opravite 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). To je en ciklus škropljenja, učinki so nekoliko dolgoročnejši, tudi do 2 – 3 mesece. Na dolžino trajanja teh učinkov lahko nekoliko vpliva temperatura – v vročini so lahko ti učinki tudi krajši. Za pripravo
pršila je potrebna aktivacija proizvoda v vodi, postopek je opisan v Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom, objavljena so tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Ta navodila je potrebno upoštevati.

Pripravljeno škropivo je potrebno uporabiti najkasneje v sedmih urah.

Rok uporabe proizvodov je 3 leta.

Pakiranja proizvodov: 

50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml.

S klikom na spodnje povezave takoj dobite informacije, ki jih navaja besedilo:

Cenik proizvodov

Naročila in nakupni pogoji 

POPOLNOMA BREZ KARENCE

Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora

Proizvajalčeva izjava o garanciji za proizvode Cora agrohomeopathie®

Klasifikacija proizvodov Cora agrohomeopathie® na slovenskem trgu,
zakonodaja in varnostne zahteve za proizvode Cora agrohomeopathie® v
Sloveniji

Splošni pogoji 

KONTAKTI ZA NAROČILA IN ZA (morebiti potrebno) SVETOVANJE O PROIZVODIH Cora agrohomeopathie®:

E-mail: coraagro@gmail.com,

Tel: 070 820 279 (Majda Ortan, ing)

VABLJENI K NAROČILU!

share 300x167 - MUHE - NARAVNO DELOVANJE, OB PRAVEM ČASU - SE VAM LAHKO OBRESTUJE!​

Ph. agrohom.,
Ing. Majda Ortan s.p.
Šmiklavž 26, Šmiklavž
SI – 2380 Slovenj Gradec
www.cora-agrohomeopathie.com,
English web site: http://cora-agrohomeopathie.com/en/
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com

5/5 - (618 votes)