Ko se rastline spomnijo…..​

By | 25 marca 2018

Tu in tam pricurlja na dan tisto, kar je skrito človeškim očem. Tisto, kar je za “trenirane” mase ljudi vsaj težko doumljivo, če že ne neverjetno, za Naravo in za Naravni red pa je to naravno in prastaro. Je prav, da misteriji padajo? Da se za odstrtimi koprenami kažejo povsem nove možnosti, ki nam spreminjajo življenje? Prav je tako, v imenu življenja planeta, boljše sedanjosti in boljše prihodnosti. Je boljše relativno? Boljše je povezano z uravnovešanjem, dojemanjem Naravnega reda in s tem z možnostmi, da ga dejansko spoznavamo, dojamemo, sprejmemo, upoštevamo. Ne, to ni nazadovanje, to je napredek, ozaveščanje in opolnomočenje.

Kvantna fizika in biofizika že desetletja argumentirano in jasno pojasnjujeta, da je potrebno odložiti Newtonova očala. Kot kaže, to tistim, ki krojijo šolske sisteme, ne gre prav lahko od rok. To, kar je ljudem vidno in otipljivo, ni edina resničnost. To je le omejena zaznava, kajti delci snovi imajo dvojno naravo – obnašajo se kot materialni delci in kot energija, elektro-magnetno valovanje. Zakaj bi se torej zaradi nevednosti odpovedali Naravnim Resnicam? Tudi, če jih ljudje iz katerih koli razlogov ne priznavajo, so to žive Resnice, je to naravno Življenje. Hudo postane, ko nevednost povzroča škodo, trpljenje, bolezni, lakoto, uničenje, smrt. Nevednost to povzroča nevednim… zato je dobro, da tu in tam pricurlja na dan tisto, kar je skrito človeškim očem in tako imenovani inteligenci ljudskih množic.

Se spomnite, kaj so vas o rastlinah učili v šolah in doma? Na osnovi česa ste oblikovali svoj odnos do rastlinskih bitij? Še nedolgo nazaj se je (omejeno) upoštevalo da so rastline ” avtomati” brez čutil. Današnja znanstvena raziskovanja potrjujejo vizijo pesnikov in modrecev, da rastline lahko komunicirajo, pomnijo, se učijo in imajo nekaj, kar bi lahko imenovali osebnost ali duša.

Rastline imajo sposobnost zaznavanja
Rastline so sposobne zaznavati in razlikovati zvok, ki ga človeško uho ne sliši, reagirajo na take frekvence sončnega spektra, kot so npr. infrardeča in ultravijolična svetloba. Rastline so še posebej občutljive na rentgensko in visokofrekvenčno valovanje, ki ga uporablja tehnologija televizije.

Rastline se orientirajo in se vnaprej prilagajajo na prihajajoče vreme
Rastline imajo tudi čut za orientacijo in atmosferske spremembe. Ameriški pionirji in lovci na bizone so odkrili, da listi določene vrste sončnice (Silphium lacinatum) vedno kažejo točno v smeri sever-jug, kot kompas. Indijska sorodnica naši šentjanževki (Arbus precatorius) je tako občutljiva na električne in magnetne pojave v atmosferi, da Indijci po njenem “obnašanju” napovedujejo vreme. Poskusi, ki so jih delali v londonskem botaničnem vrtu Kew Gardens, so pokazali, da se s pomočjo te rastline lahko do neke mere napovejo potresi, vulkanski izbruhi in prihodi ciklonov, tornadov in orkanov.

Ovijalka vedno raste proti najbližjemu prijemališču, če pa premaknemo prijemališče (npr. žebelj na zidu), bo rastlina že po nekaj urah spremenila smer rasti. Ta nepojasnjen čut ji omogoča, da ko se premika skozi različne prepreke, ki bi nam,običajnim vidcem preprečevale gledanje, nezgrešljivo najde oprijemališče in se ovije okoli njega.

Rastline tudi vidijo…..
Nedavne raziskave so prav tako razkrile, da naj bi rastline, kot je denimo repnjakovec, tvorile beljakovine, ki sodelujejo pri nastanku struktur, ki funkcionirajo podobno očesu in ki so jih zaznali pri preprostih enoceličnih organizmih. V zadnjih letih se je zanimanje za vprašanje razvitosti vida pri rastlinah zopet povečalo. Pred nedavnim je celični biolog Frantisek Baluska postregel z novimi dokazi, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da so rastline sposobne vidnih zaznav. Ključno pri tem naj bi bilo odkritje prave narave organizma, imenovanega Synechocystis cynanobacteria. Ta naj bi se obnašal podobno kot nekakšno preprosto oko. Čeprav znanstveniki še niso povsem prepričani glede tega, kakšna naj bi bila funkcija te strukture, je že na podlagi njenega obstoja mogoče sklepati, da se je struktura razvila tudi pri kompleksnejših, višjerednih rastlinah.

Maje se mit o inteligenci, ki izvira le v možganih
Maje se tako imenovana inteligenca človeštva, ki kot inteligentno pojmuje tisto, kar ima možgane. Torej višje razvita bitja, ki so sebe postavila na vrh po razvitosti živih organizmov. Ljudje inteligenco pripisujemo sebi, pa še živalim, ki imajo možgane in ki so se po človeškem razumevanju sposobni učiti iz svojih izkušenj. Sebi in višje razvitim živalim ljudje priznavamo tudi spomin. Vsa druga bitja pa so po človeških splošno priznanih načelih obsojena, da se ne zavedajo svojega nezapletenega življenja, niti ne generacij preteklosti.

Avstralska evolucionarna ekologinja Monica Gagliano s svojimi sodelavci je le ena izmed tistih sodobnih znanstvenikov, ki po svetu odkrivajo in razkrivajo Naravne Resnice, ki jih sodobni človek enostavno mora spoznati in dojeti, da bo človeštvo na našem planetu v stanju živeti tako, da bo planet Zemlja preživel. Njeni članki in njena knjiga The Green Thread (Zelena nit), so nedvomno šokantno pretresli znanstveno, strokovno in laično javnost.

Objavlja rezultate poskusov z rastlinami, v katerih je na rastlinah smiselno prilagojeno uporabila koncept Pavlovega efekta, kot nam je poznan iz poskusov na živalih. Ta poskus prikazuje asociativno učenje v rastlinah. Gagliano je pokazala, da rastline ne reagirajo le na svetlobo in hrano, da bi preživele. Prav tako izbirajo in napovedujejo. Rastline brez možganov kažejo sposobnosti, ki jih ljudje pripisujemo le možganom.

Možganji niso neobhodno potrebni za spomin, niti ne za učenje
To dokazuje nove študije, kot je na primer študija, ki se je leta 2014 končala na Univerzi v Zahodni Avstraliji, ki se je osredotočila na “občutljivo rastlino.” Mimosa pudica zapira liste kot odgovor na dotik ali nenadni stres. Z opazovanjem, kako so se rastline M. pudica odzvale na nenehno izpostavljenost stresnim razmeram, ki jim niso škodovale, so raziskovalci ugotovili, da se te rastline lahko učijo. V poskusih so znanstveniki poskrbeli, da se rastlinam v stresnih pogojih ni zgodilo nič hudega in te poskuse na njih ponavljali dlje časa. Rastline so zelo hitro ustavile zapiranje svojih listov (ki vzame dragoceno energijo) kot odgovor na “vznemirjenost”. Še več, en mesec potem, ko so bile ponovno izpostavljene enaki “strašni” situaciji, se rastline niso odzvale z zapiranjem listov in so tako pokazale, da so se “spominjale” na zgodnejših lekcij glede teh stresnih okoliščin.. Znanstvenica Monica Gagliano in drugi znanstveniki so s poskusi tudi dokazovali, kako rastline komunicirajo, celo muzicirajo, čutijo, izbirajo….

Kako si rastline zapomnijo?
Mehanizmi niso dobro razumljeni, vendar znanstveniki opozarjajo na sposobnost rastlin, da se v svojih celicah spominjajo (kljub temu, da nimajo možganskih in živčnih tkiv) na prefinjenem signalizacijskem omrežju na osnovi kalcija. Ker delujejo podobno kot spominski procesi na živalih, ta omrežja rastlinam omogočajo, da spremenijo svoje vedenje kot posledico preteklih izkušenj, tudi v razmeroma dolgoročnem obdobju.

Je gnojenje morda odveč?
Hanoverski baron von Herzeele je že leta 1873 napisal knjigo, v kateri je opisal svoje poskuse, ki so potrdili, da rastline absorbiranja materijo iz tal in zraka tudi same neprenehoma ustvarjajo novo materijo. Z analizami je ugotovil, da vsebujejo odrasle rastline nepojasnjeno več kalija fosforja, magnezija in kalcija, kot ga je vsebovalo seme. Pri tem je rastline le zalival – samo z destilirano vodo. Sklepal je, da da rastline transmutirajo npr. kalij v fosfor, magnezij v kalcij, ogljikovo kislino v magnezij in dušik v kalij.

Profesor Pierre Baranger, direktor Laboratorija za organsko kemijo na znani Ecole Polytechnique v Parizu, je želel preveriti Herzeelove trditve. Desetletni poskusi z nekaj tisoč analizami so popolnoma potrdili, da rastline dejansko transmutirajo. Pri procesu kaljenja semen zelenjave, ki se odvija v raztopini manganovih soli, izginja mangan in na njegovem mestu je pojavlja železo. Pogoji, ki so potrebni za ta proces, so med drugim čas kaljenja, vrsta svetlobe in tudi lunina faza.

Vsaka žetev pšenice, pobiranje koruze, krompirja in ostalih kultur skupaj s plodovi odvzema tlom tudi kemijske elemente. Glede na nekajtisočletno izkoriščanje zemlje na nekaterih predelih (npr. V Egiptu in na Kitajskem) danes tla sploh ne bi smela več vsebovati magnezija. Temu navkljub so tla še vedno zelo plodna in še vedno vsebujejo magnezij v normalnih količinah.
Tudi Rudolf Hauschak je ponovil mnoge Herzeelove poskuse in ugotovil, da rastline ustvarjajo materijo in jo tudi izničujejo (eterizirajo). Pravi, da ne veljajo fizikalni zakoni za živo in neživo materijo. “Življenje ni rezultat spajanje elementov ampak obstaja nekaj, kar je bilo pred materijo. Ali ni bolj razumno predpostaviti, da je življenje obstajalo veliko prej in da je materija produkt obstoječega duhovnega Kozmosa?”

Transmutacija je po mnenju današnjih fizikov možna samo pri jedrskih reakcijah, ki jih lahko dosežemo samo z dovajanjem visoke količine energije. Herzeelove trditve so v nasprotju s tem in napeljujejo na to, da biološki pojavi v rastlinah niso opisljivi z znanimi klasičnimi fizikalnimi in kemičnimi zakoni.

No, če zastarelo, zgolj materialistično znanje nadomestimo z odkritji kvantne fizike in biofizike, z aktualnimi spoznanji o četrti fazi vode (berite jih tukaj) in s spoznanji o biofotonih, se ta zgoraj omenjena znanstvena mnenja postavijo pod kritičen drobnogled, zastarele dogme pa odpadejo. Bi si vedoč za ta spoznanja nemara morali zastaviti pravo vprašanje: Kako nas vidijo rastline? Kako nas dojemajo? Kaj v resnici sproža podnebne spremembe?

Dejstvo je, da smo s svojimi ravnanji v pridelavi hrane rastlinam in tlom povzročili desetletja dolgo nenaravno strupeno nasilje, umetno kemično razvajanje z dodajanjem snovi za rast, ki so sčasoma (bolj ali manj globoko) uspavale naravne talente rastlin, tudi njihovo lastno odpornost, njihovo lastno imunologijo. Tako vzgajamo odvisnike, da bi nam služili, kot smo si zamislili mi – neskladno z Naravnim Redom. Vseeno je, kaj so (bili) vzroki. Zdaj delujejo posledice naših tovrstnih ravnanj. Verjetno ni naključje, da tovrstna spoznanja prihajajo na dan v časih, ko je potrebno spremeniti lastna ravnanja, ne glede na to, da smo se učili njim v prid. Vidimo in občutimo, kam nas je pripeljalo slepo sledenje preživelim konceptom. Dejstvo je, da nam je globalizacija med drugim postregla tudi s spoznanji o nuji pravilnih izbir samooskrbnosti – izbir domačih, (Slovencem – slovenskih) proizvodov, zlasti tistih, ki jih vnašamo v tla in na rastline, ki jih gojimo za svojo hrano. Dejstvo je, da zgolj dobička željnih trgovcev to ne zanima in da jih kljub lepim besedam o zdravju okolja in ljudi, zanima le najkrajša pot v vaše denarnice. ZAPOMNITE SI, V RESNICI NI CENENIH PONUDB! Pravi račun vedno pride, a mnogokrat z zamikom, zato se tega ljudje ne zavedajo in slepo kupujejo tuje, cenene, v privlačno embalažo nališpane obljube. Ko bi bile zgolj prazne…. V resnici pa slepemu ljudstvu resnico mnogokrat pokaže čas s svojimi apokaliptičnimi jezdeci: pomanjkanje, lakota, bolezen, smrt. Kar povzročamo rastlinam, povzročamo sebi, posledice teh ravnanj dosežejo tudi nas, naše drage, druge ljudi, talnico, tla,… dosežejo nas preko hrane, vode, zraka, energijskih vibracij in nas izgrajujejo. Že v Svetem pismu jasno piše: “NE JEJTE NOBENE GNUSOBE!” To je temeljni nauk, ki naj nam postane življenjsko pravilo, verjemimo vanj in ga dosledno udejanjajmo!

Na koga se lahko zanesemo?
Zavedajmo se, da je v teh časih pomembno in odločujoče, ali se ljudje vseživljensko učijo, ali sprejemajo novodobna spoznanja in odlagajo preživele koncepte. Na večini diplom, magisterijev, doktoratov, svetovalnih licenc, se drugače dokaj hitro nabere prah preteklosti, preživelih konceptov. Imamo možgane, koristimo jih. Imamo izkušnje – naučimo se kaj iz njih. Imamo inteligenco – učimo se sedanjih spoznanj in jih koristimo. Imamo možnosti izbire – recimo NE tuji ponudbi in suvereno izbirajmo naše, slovensko. Zlasti hrano in vse, kar potrebujemo kupovati za rastlinsko pridelavo. Izberimo sonaravno – v tem primeru je manj več! Tudi če za isti denar dobimo nekaj manj slovenskih sonaravnih izdelkov – smo plačali končno ceno in je poznana! Imamo dobre zglede – naj nas motivirajo. Še vedno imamo svoje življenja na Zemlji – spoštujmo jih in spoštujmo vsa kraljestva Narave. To, česar ne vemo, vseeno obstaja! Bodimo dovzetni za Naravni Red in za koncepte, ki ga razkrivajo in povzemajo. Sledimo Naravnemu redu in Sebi – občutkom, premišljenim izbiram, ne čustvom in čustvenim reakcijam… Čas padanja mitov je lahko namreč precej boleč za tiste, ki svojo identiteto istovetijo s tem, kar so se naučili v preteklosti in kar so na osebnih kariernih poteh s tem v preteklosti dosegli. Takšna je bila vzgoja, vzgledi, vrednote, programacija. A tudi to bo minilo, ni potrebno, da to še naprej generiramo in da se v to po nepotrebnem zapletamo.

Kmalu bo treba besede udejaniti…
Da, pomlad tudi letos sigurno pride. Prinese vonj po zemlji, sončne dni, zeleni utrip, sok življenja steče po žilah Zemeljskega organizma. Poglejmo to pomlad z drugačnim pogledom, odstrto, brez misterioznih krink. Sprejmimo čas, v katerem živimo in to, kar nam omogoča za boljšo kakovost življenja – našega življenja in vsega živega na Zemlji. Zato je vredno letos narediti drugače….. a kaj in kako, da bo dobro, učinkovito in skladno z naravnim Redom?

Kaj lahko storimo in kako?
Letos v svojem vrtu, sadovnjaku, na svojih poljih, vinogradih in okrasnih vrtovih pridelujte z napredno, sonaravno slovensko koncepcijo. Verjemite, še kako upošteva inteligenco rastlin in Naravni red. Upošteva homeostazo, celostnost (holistični pristop), samooskrbnost. Rojena je v Sloveniji in v Sloveniji živi in se razvija – skupaj z vami! Seveda je govora o celoviti liniji slovenskih, sonaravnih proizvodov Cora agrohomeopathie® za nego in krepitev rastlin, z odličnimi referencami in številnimi dobrimi praksami iz profesionalne kmetijske in vrtnarske predelave. Je inovativna, ekološka in učinkovita, strokovna, stara je šest let, pa že postreže z osupljivo odličnimi referencami – referenčno objavo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije berite TUKAJ. V tujini vzbuja veliko zanimanje, v domači deželi se je obdržala s pogumom in z odličnostjo, z vztrajnostjo, s kakovostjo in s kleno življenjsko silo, ki se živo in strastno udejanja. Tako, da je to skladno z Naravnim redom. OBVEZNO PREBERITE VEČ INFORMACIJ -TUKAJ , povezava na potrdilo o dovoljenju uporabe 61-tih proizvodov Cora agrohomeopathie® za ekološko pridelavo pa je na voljo – TUKAJ. Informacije o nakupnih pogojih proizvodov Cora agrohomeopathie in za naročila proizvodov Cora agrohomeopathie – TUKAJ. VABLJENI K NAROČILU!

Knjiga Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti, avtoric Majde Ortan in Miše Pušenjak, odpira nove poglede na dimenzije rastlinskega kraljestva, energijsko žive hrane za konzumente in celostne trajnosti v luči zdravja ljudi, narave, okolja. Cena: 33€ plus poštnina, dostava po pošti (Poštna Slovenije), plačilo po povzetju. Naročila proizvodov Cora agrohomeopathie in knjige Simfonija ravnovesja: pri Majdi Ortan, s.p.,preko telefona na tel št.: 070 820 279 ali na email: coraagro@gmail.com.

Pestra ponudba atraktivnih, koristnih, seminarjev in delavnic – na temo sonaravne, celostne(holistične) pridelave energijsko žive hrane, s prestavitvijo nekaterih izpostavljenih doseženih dobrih praks z uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie. Seminarji so primerni tako za strokovnjake iz agro-sektorja, kot tudi za pristaše zdravega načina pridelave hrane, vrtičkarje, člane društev, vrtne centre in podobno. Predavateljica – Ing. Majda Ortan, s.p., sem avtorica in nosilka projekta Cora agrohomeopathie in razvojnica proizvodov Cora agrohomeopathie® – v lastni proizvodnji jih v mojem podjetju tudi izdelujemo, kupcem pa ustrežemo z lastno prodajo (prodaja po pošti in preko interneta), ki jo po potrebi dopolnim s svojim osebnim strokovnim svetovanjem.

Dobro in koristno je vedeti več! Zato me z vašim povpraševanjem kontaktirajte in si pridobite ponudbo ali dodatne informacije. Kontakti: preko telefona na tel št.: 070 820 279 ali na email: coraagro@gmail.com. VABLJENI K NAROČILU!

Več informacij: http://cora-agrohomeopathie.com/

Kontakti: preko telefona na tel št.: 070 820 279 ali na email: coraagro@gmail.com.

Rate this post