POVEDO NAM BREZ BESED – to, kar je treba zdaj dojeti

By | 6 julija 2018

Za blog 3 Sluzasto sporočilo rdečih polžev - POVEDO NAM BREZ BESED - to, kar je treba zdaj dojeti

V tem svojem članku sem omenila, da je čas za odkritost.

Glede prenamnoženih rdečih polžev in njihovega sporočila vsem nam.

Vsi najbrž poznamo velike vrtne polže. Svojo polžjo hiško nosijo s sabo in kadarkoli se lahko vanjo umaknejo, zatečejo, skrijejo. To je dovršena hiška, ki jo izloči polževa noga. To se zgodi še preden se mladi požki izvalijo iz jajčec. Ta svoj dom torej prinesejo na svet s seboj. Hiška raste skupaj s polžem in doseže cca 4 cm v višino in prav toliko v širino. Apnenčasta struktura ima desno-sučno spiralno obliko v razmerju Zlatega reza. Kot energija povzroča obliko, je tudi obratno. Izvorna Življenjske Sila, ki je v Zlatem rezu Božansko razmerje, je energijski Božanski temelj, na katerem temelji Narava, Naravni red, Ravnovesje, Življenje. Fraktali sprejemljive apnenčaste polžje hiške jo vsrkavajo in izžarevajo, z njo – kot neusahljivi energijski agregati napajajo, kar je v tleh mineralnega. To mineralno to vlogo nadaljuje preko koreninskih sistemov rastlin – vanje. In preko rastlin, ki so hrana ljudem in živalim, se ta prenos dogaja v energijska in snovna telesa ljudi in živali ter iz preperelih rastlinskih delov v humusni del tal.  Proces je zasnovan popolno in neskončno. Seveda, če se ne poseže v ta Naravni red z izprijeno in nevedno, pohlepno človeško naravo.

zlati rez polži - POVEDO NAM BREZ BESED - to, kar je treba zdaj dojeti

Veliki vrtni polž izumira, da ne bi izumrl, je zaščiten v mnogih delih sveta. A kaj, ko je hkrati ljudem dopustno in celo priučeno ter sistematično privzgajano  ravnanje, ki ga ubija: njegov “velik sovražnik je onesnaževanje tal oz. obdelava tal s kemikalijami, minerali in pesticidi” (Vir: Wikipedia). Hinavščina brez primerjave. Veliki vrtni polž je dvospolnik. Pozna ženski in moški princip in ga uravnoveša. Brez potrebe je povdarek, da je na vrtovih koristen in zaželen.

rdeci polzi - POVEDO NAM BREZ BESED - to, kar je treba zdaj dojeti

Gotovo iščete sonaravne rešitve težav za rdeče polže in za drobne polže sivčke: izberite naravni, energiziran, homeodinamičen proizvod Cora  agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži. Proizvod je brez karence, vaši pridelki so užitni takoj po škropljenju. Pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi.

Leta nazaj smo se tudi pri nas začeli ubadati s prenemnoženimi rdečimi polži – španskimi lazarji. So invazivci z neverjetno hitrostjo razmnoževanja. So enospolniki, jajčeca torej izlegajo samice in samci. So polži brez hišic, brez lastnega zavetja. V žlebičato razbrazdani koži, se jim nabira obilna lepliva sluz, ki ima – analgetično, torej protibolečinsko delovanje. Če poznamo rek – podobno privlači podobno, lahko sklepamo, da se invazivno pojavljajo na območjih, kjer izginja Božansko razmerje Zlatega reza in s tem tudi izvorna Življenjska sila, ki je temelj in generator Narave, Naravnega reda in ravnovesja. Temelj Božanske energije Življenja na teh območjih slabi, celo usiha. Invazivni rdeči polži brez hišk ga ne vzdržujejo, so pa prinašalci opozorilnih sporočil Človeštvu, ljudem, posameznikom, vsakemu od nas. Enospolniki z enormno sposobnostjo razmnoževanja prinašajo sporočilo Zemljinih tal o brezčutni ženstveni energiji, ki vase ne sprejema Božanskih življenjskih sil in jih tudi ne množi. Prinašajo tudi sporočilo o neobrzdani, pohlepni, nasilni in uničevalni, toksični  moški energiji, ki uničuje, se terminatorsko razširja in nima svojega doma. Rdeča barva Marsovih sil dodaja agresivne akcente nebrzdane jeze. Sluz s protibolečinskim delovanjem kaže na plašč brezčutnosti – ampak človeške… Duhovni pesticidi, s katerimi se hrani pohlepna zastrupljevalska izprijenost, človeška neumnost, se manifestirajo v  sovražno, uničevalno razkrojevanje temeljev Naravnega reda z onesnaževanjem tal oz. obdelavo tal s kemikalijami, minerali in pesticidi, ki jim sledi tako in drugačno zdravljenje rastlin, kar sistematično šibi lastno odpornost (imunologijo) rastlin na bolezni in škodljivce.

Približno sto let nazaj, je takrat živeči in cenjeni antropozof Rudolf Steiner, določene duhovne nauke pričel prakticirati in jih razlagati izbranim, manjšim skupinam ljudi. Med drugim so bili to antropozofski nauki na področju pridelave hrane. Bilo mu je jasno, kako pomembno je glede vednosti vedeti, kdaj, komu in kaj. V obzir je potrebno vzeti dejstvo, da je omenjeni antropozof te storitve poslovno nudil zlasti takratni aristokraciji in da je bil to čas, ki ga je gledano planetarno zaznamoval Uran v ozvezdju Bika. To je bilo obdobje svetovnih vojn in ustvarjanja vzrokov zanje, obdobje rasizma, nacizma, pa tudi obdobje naprednih izumov.

Duh tistega časa nosi materializirana  ideja o kremiranju polžje hišice pri temperaturi 800 stopinj Celzija, kjer razgradi strukturo Zlatega reza, energijske temelje koncepcije ter informacije lastnega doma (torej varnosti) za vsakogor in Sveto geometrijo  izvorne Življenjske sile, kot je ustvarjena z Naravnim redom in na kateri temelji Narava. S potenciranjem vodne raztopine produkta teh oz. tovrstnih upepelitev polžjih hišic velikih vrtnih polžev se dodatno doseže, da materiazirani rezultati tovrstnih procesov v sebi  nosijo tudi potencirano, torej ojačano energijsko matrico uničevalnosti, ki se razgrajevalno znaša nad fraktali vseh delcev informiranih apnenčastih polžjih hišic z energiziranimi vsebinami Zlatega reza. Apnenčasti naravni fraktali polžjih hišic imajo sposobnost vsrkavanja energijskih informacij Zlatega reza, katerih generatorji in nosilci  pomnenja so. Zaradi te svoje sposobnosti (ki izvira iz njihove energije Zlatega reza in oblike), v sebi na energijskem nivoju nosijo ter iz sebe na energijskem nivoju širijo tudi informacije vednosti.

Rebecca Run­dell, ki na Državni univerzi New York proučuje polže, v svojih intervjujih izpostavlja, povdarja:  »Hiške, ki jih nosijo s seboj polži s hiškami vse življenje, saj bi brez njih hitro poginili, so iz kalci­jevega karbonata, v katerega se vtisnejo dogodki v času njihovega življenja. V nasprotju z oklepi ali pokrovkami kril pri žuželkah se hiške ohranijo tudi, ko polž pogine, in ostanejo pričevalke časa. Tako je dovolj, da proučimo sedimente, v njih odkrijemo polžje hi­šice in izvemo marsikaj o preteklih ekoloških skupnostih v določe­nem območju”. (Vir: članek Silvestre Rogelj Petrič: Polži lezejo počasi, izginjajo pa hitro, revija Gea, april 2017)

Kremiranje polžjih hišic in širjenje teh energij, od Rudolfa Steinerja in njegovih napotil, receptov in zapisov,  zagotovo ni bilo mišljeno kot nekaj, kar se uporablja v laičnih krogih in obsežno. Brez vedenja in dojemanja, kaj se v resnici dogaja, saj kar številni današnji ljudje večinoma kot zaslepljeni, zasvojeni verniki ponavljajo molitvene obrazce oz. “recepture” izpred cca 100 let, ko so bile razmere na Zemlji v vseh pogledih popolnoma drugačne. Tudi stanje v kmetijstvu in ohranjenost zdrave Narave je bila popolnoma drugačna kot danes. Ker si antropozofija že po definicijo prizadeva za celostnost, je zame dobesedno smešno in po mojem zelo neumno ter samouničevalno, da številni ljudje ne dojamejo, da je bistven koncept, ne pa kopiranje in slepo, zasvojeno ponavljanje receptur iz tistega časa, ki je za današnje aktualne razmere, mnogokrat neustrezno. Prav Rudolf Steiner je bil tisti, ki je opozarjal na to, da se bodo razmere v kmetijstvu in s tem tudi razmere na Zemlji, v 100 letih drastično spremenile ter da bodo v takem obdobju Zemljo dosegale tudi drugačni svetlobni etri. Ta čas je zdaj.

Brezčutna ženstvena in izprijena, uničevalna moška energija, številnim sodobnim  ljudem sami po sebi zapirata “sprejemnike”  za vednost, za dotok Modrosti in naprednih, prebojnih, inovativnih, pa hkrati trajnostnih sonaravnih rešitev in tehnologij iz Akaše, odrinjeni ali celo odrezani so od Modrosti Stvarstva in s tem od Bistva Življenjskih sil, ki sicer same po sebi generirajo skladen razvoj vsega, kar je, ljubezen, sodelovanje in obilje za vse. Ti dve, zgoraj navedeni “kvaliteti” energij ljudje jemljejo vase – s hrano, s tako pridelano hrano, ki danes količinsko in ekonomsko gledano, prevladuje… Tudi za to je nadvse pomembo, da lastno hrano vrednotimo, ocenjujemo, izbiramo in konzumiramo  po kriteriju ” kako je pridelano” in ne “koliko je pridelano , kolikšen  je trenutni dobiček za pridelovalca, koliko stane konzumenta, kakšno trenutno denarno ceno plačamo zanjo”.

Izvorni Božanski koncept, na katerem temelji Izvorna Božanska sila, Narava in Naravni red, se sam po sebi ne razkriva duhovno še nerazvitim oz. duhovno ne dovolj razvitim  ljudem. Ne celovito. Tako je tudi prav. To so vedeli že v preteklosti, to je vedel npr. Nikola Tesla, pa Schauberger, pa verjetno tudi Rudolf Steiner… Za to nerazkrivanje so in so bili seveda etični, moralni in še drugi razlogi, saj duhovno še manj razviti  ljudje z neobvladanimi, nebrzdanimi goni, pa tudi v nevednosti, iz Božanskih kreacij lahko naredijo njihovo nasprotje ali jih celo zlorabijo. To nam na opisanem primeru polžjih hišic navadnih vrtnih polžev pove tudi zapis tega bloga. Prav ta stopnja pa je za sodobnega človeka lahko motivator skladnega celostnega razvoja (ki seveda vsebuje tudi dvig zavesti oz. duhovni razvoj) skladno z Naravnim redom, ali pa propada in uničenja, če se ljudje pred neobhodno potrebnim celostnim razvojem zaprejo oz. se mu (predolgo) neobvladano upirajo – kot posamezniki, kot narodi, kot družba, kot človeštvo.

Rdeči polži nas kot prinašalci globljih sporočil izzivalno in tudi napadalno vabijo, da krepimo porušeno naravno ravnovesje. Tega drugače, kot na energijskem nivoju, v tleh, zemlji, rastlinah,pa seveda (vročno in posledično) pri sebi, ne bomo dosegli. Zato mi je v zadovoljstvo, čast in ponos, da vam v mojem podjetju tudi za ta namen nudimo mojo lastno razvito, inovativno, napredno, energizirano, 100% slovensko  in preskušeno rešitev, z večletnimi dobrimi uporabniškimi izkušnjami.

O potrebni, sočasni  krepitvi pristnih ženstvenih in moških energij in o potrebnem, ravnovesnem  sodelovanje med njimi, pa kdaj drugič, kmalu.

Opazovanje, dojemanje in inteligentno povzemanje Naravnih rešitev so temelji, na katerih naj temelji zdrav celostni razvoj vsega, kar je. Opisan primer polžje hišice je delec v mozaiku celostnih temeljev Svete geometrije in esence Življenja, njegove reprodukcije, ustvarjalnosti  in celostnega razvoja vsega, kar je. Ustvarjalna naravna življenjska sila je gonilo, ki razvoj omogoča. Tudi človeštvu, družbi, ljudem, vsem posameznikom. Zaradi zgoraj opisanih primerov načinov delovanja, si številni ljudje nevedoč zapirajo energijski dotok ustvarjalnih sil. Pohlep in strah pa jih ženeta v številna neetična, nemoralna dejanja. V tem svetu je med takimi ljudmi med drugim razširjeno, da vzamejo ali skušajo ukrasti stvaritve, kreacije, inovacije, stvari  drugim, zavedno ali nezavedno, misleč da bodo tako zadovoljili potrebo po varnosti. Tega se številni celo zavedajo, saj skušajo tovrstne cilje dosegati s premišljenimi in premišljeno zakrinkanimi kriminalnimi dejanji.

Torej so številni, najrazličnejši primeri, podobni kot ta, ki ga v tem blogu opisujem, v človeških množicah že zdavnaj pričeli razkrajati bistvo Božanske sile Življenja, ki je celosten razvoj, ustvarjalnost  in reprukcija vsega, kar je.

Prav tako s tovrstnim in podobnim  človeškim ravnanjem ustvarjamo energijske matrice in materializacijo vzrokov za globalno segrevanje, klimatske spremembe, vreme. S tem pa tudi za škodo, uničenje in stiske, ki si jih sami ustvarjamo oz. ki jih s svojimi ravnanji še vedno počne in generira večina ljudi.

Tudi o teh vzročno posledičnih zvezah, enkrat v bližnji prihodnosti berite  v mojem blogu.

Nisem ena tistih, ki ob razkrivanju dejanskih vzrokov resničnih, perečih težav, nimajo nobenih ustreznih rešitev zanje. Te, ki jih skozi svoje življenje predano, strastno, profesionalno ter napredno, s povzemanjem inteligentnih Naravnih rešitev  razvijam in udejajam, z namero prispevati v dobro, najdete v mojem sestrskem programu, v drugih objavljenih vsebinah  na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com ter na spletni strani http://cora-agrohomeopathie.com/en/

Par let nazaj sem glede podobne teme govorila z gospo, ki že leta piše in predava o starih vedenjih, ki marsikdaj niso skladna s sodobno znanostjo. Beseda je nanesla tudi na biodinamiko. Poslušala je, kar sem ji bila pripravljena takrat povedati in mi pritrdila. Iskreno. Sledilo je njeno vprašanje, kako to povedati ljudem. Kar nekaj časa sem o odgovoru nanj razmišljala. Odgovor ni prišel iz razmišljanja, ampak iz vednosti Stvarstva, iz Akaše. Od tam prihaja tudi ta zapis. Ljudem tega ne morem povedati oz. podati drugače, kot da jim ob pravem času podam in predam te vsebine. Z vsem svojim sočutjem, z izražanjem svojih čutenj, ne s kritiko. Tako tudi vem, da je pravi čas, da to naredim – zdaj.

blog vmesna črta 2 - POVEDO NAM BREZ BESED - to, kar je treba zdaj dojeti

blog zaključno povabilo v moj sestrski program - POVEDO NAM BREZ BESED - to, kar je treba zdaj dojeti

5/5 - (584 votes)