Naravni STOP: Breskov zavijač

By | 21 aprila 2019
oriental fruit moth@2x 1920x480 - Naravni STOP: Breskov zavijač
Fotografija: vir: andermattbiocontrol.com

Breskov zavijač spada med najpomembnejše škodljivce breskev. Ne le, da uniči plodove, loti se tudi poganjkov dreves, ki zaradi napadov breskovega zavijača propadejo.

Breskov zavijač je rjavo siv metulj, na krilih ima je podolžnih, kratkih temnejših črt. Čez krila meri okrog 12 mm, zelo je podoben češpljevemu zavijaču. Na leto ima kar štiri rodove. Prvi rod se pojavlja v drugi polovici aprila in maja. Samice odložijo jajčeca na vršičke in vrhnje liste poganjkov. Goseničke, ki se iz jajčec izležejo čez kak teden, zavrtajo v vršičke poganjkov in v njih vrtajo rove navzdol in navzgor. Napadeni poganjki porjavijo, se povesijo in posušijo, na prehodu k zdravemu delu poganjka pa se cedi smola. Ob močnejšem napadu škodljivca so lahko uničeni vsi poganjki, kar je še posebno škodljivo pri mladih drevesih, ki jim šele oblikujemo krošnjo , pa tudi na starejših, kjer propadejo rodne šibe za naslednje leto. Dorasla gosenica je mesnato rožnate barve in meri v dolžino med 12 in 14 mm. Drugi rod metuljčkov se pojavlja povečini junija. Tudi gosenice tega rodu uničujejo poganjke, zavrtajo pa se že v plodove. Metulji tretjega rodu se pojavljajo od sredine julija do konca avgusta, metulji četrtega rodu pa v septembru in celo v oktobru. Gosenice tretjega in četrtega rodu lahko poškodujejo vršičke poganjkov, še raje pa se zavrtajo v plodove in jih začrvivijo. V enem plodu je lahko več gosenic. Posamezni rodovi se med seboj prekrivajo, zato je spomladi nevarnost napada poganjkov, pozneje pa napada plodov praktično ves čas od sredine maja vse do oktobra. 

Grapholita molesta 768x1024 - Naravni STOP: Breskov zavijač
Fotografija: vir: Internet, avtorstvo: crescatscientia.com

Razvojni krog breskovega zavijača se prične konec aprila ali v začetku maja. Štirje rodovi breskovega zavijača letno se prekrivajo in delajo škodo na drevesih in plodovih celo rastno sezono, od konca aprila oz.začetka maja, pa vse do oktobra. PRAVOČASNO uporabite škropivo iz sonaravnega, 100% slovenskega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač!
Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Priporočena je preventivna uporaba! Ohranite zdrav sadovnjak in pridelajte odlične, zdrave breskve.
Proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač,
NAROČITE ZDAJ! VABLJENI K NAROČILU!

Za odgovor na vprašanje, ali je boljše zatiranje breskovega zavijača, odvračanje breskovega zavijača ali ustavljanje breskovega zavijača, poiščimo odgovor v naravi. Prenamnožitve (škodljivcev) se po naravnem redu ustavljajo s krepitvijo naravnega ravnovesja, saj se pojavljajo ravno zaradi porušitve naravnega ravnovesja. Imamo naravne rešitve, ki v tem posnemajo Naravni red. V Sloveniji jih nudimo že sedem let in njihova učinkovitost ter sonaravni pristop sta aduta, ki jima svojo zvestobo zaradi zadovoljstva pri njihovi uporabi, naklanja vsako leto več vrtičkarjev in kmetov.

KAKO SONARAVNO USTAVITI BRESKOVEGA ZAVIJAČA (IN TUDI OSTALE SADNE ZAVIJAČE NA DRUGEM SADJU)?

1236185 - Naravni STOP: Breskov zavijač
Fotografija: Vir Internet, avtorstvo:
Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org

Škoda na plodovih breskev, ki jo povzroča breskov zavijač.
Preprečite jo na naraven način in preventivno!
PRAVOČASNO uporabite škropivo iz sonaravnega, 100% slovenskega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NaturSTOP-CONTRA sadni molj, sadni zavijač! Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Ohranite zdrav sadovnjak in pridelajte odlične, zdrave breskve.
Proizvod Cora agrohomeopathie B5 NaturSTOP-CONTRA sadni molj, sadni zavijač,
NAROČITE ZDAJ! VABLJENI K NAROČILU!

5545231 - Naravni STOP: Breskov zavijač
Fotografija: IPM Images, avtor:
Jonas Janner Hamann, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Bugwood.org


Poganjek breskovega drevesa, napaden od breskovega zavijača. Taki poganjki se povesijo in posušijo. Škodo utrpijo mlada in starejša drevesa.
Preprečite jo na naraven način in preventivno!
PRAVOČASNO uporabite škropivo iz sonaravnega, 100% slovenskega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač! Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi!
Ohranite zdrav sadovnjak in pridelajte odlične, zdrave breskve.
Proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač,
NAROČITE ZDAJ! VABLJENI K NAROČILU!

REŠITEV

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Naravni STOP: Breskov zavijač

Naši 100% slovenski, sonaravni proizvodi Cora agrohomeopathie®, na energijskem nivoju najprej krepijo energijsko ravnovesje rastlin in tudi ekosistemov, kjer te rastline rastejo. Hkrati na energijskem nivoju krepijo njihovo lastno vitalnost in preko nje posredno tako krepijo tudi njihovo lastno odpornost. Več o tem lahko preberete v Priročniku proizvodov Cora agrohomeopathie® . Za krepitev vitalnosti rastlin in tako tudi za krepitev njihove lastne odpornosti na zavijača in zlasti na njegove ličinke žerke, je pravi proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač. Takih, vitalnih rastlin rastlinske muhe ne bodo napadale. Tudi, če ste  škropljenje s tem proizvodom opravili malenkost prepozno, pa vedite, da jih tudi gosenice sadnega zavrtača ne bodo zavrtavale in žrle. Izstradajo se po naravni poti. Priporočamo preventivno uporabo – najboljše je, da pridelovalcem nobena škoda na pridelkih sploh ne nastane. Odlično pa je tudi dejstvo, da je proizvod popolnoma brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Doziranje in način škropljenja:

  • Ljubiteljska pridelava, uporaba nahrbtnih ročnih škropilnic: 3 ml na 1 l vode. Škropiti dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni (skupaj 3 x, to je en ciklus škropljenja).
  • Uporaba v kmetijski pridelavi – sadjarstvo (krepitev rastlinske vitalnosti in tako posredno tudi lastne rastlinske odpornosti na sadne zavijače) : 200 ml na 200 l vode na ha. Način škropljenja: čimbolj fino škropljenje, meglenje – po drevesnih krošnjah in po tleh, po celih krošnjah dreves in tudi pod njimi). Z ustrezno nastavitvijo šob in z ustrezno hitrostjo pomika, lahko dosežemo porabo 200 l vode na ha, kar zadošča.

Pri pripravi škropiva, škropljenju in hrambi proizvoda, je potrebno upoštevati tudi Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. Ostali spremni dokumenti so vam na voljo tudi pod povezami v razdelku Komercialni podatki in naročanje.

4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas in o priporočenem ciklusu škopljenj: odgovor je pod to povezavo.

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa
Katalog proizvodov
Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI:

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

VABLJENI K NAROČILU!

NI TREBA, DA JE TAKO, KOT NA SPODNJI FOTOGRAFIJI!

oriental fruit moth 3 big - Naravni STOP: Breskov zavijač
Fotografija: vir: andermattbiocontrol.com

Škoda na plodovih breskev, ki jo povzroča breskov zavijač.
Preprečite jo na naraven način in preventivno!
PRAVOČASNO uporabite škropivo iz sonaravnega, 100% slovenskega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NaturSTOP-CONTRA sadni molj, sadni zavijač! Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Ohranite zdrav sadovnjak in pridelajte odlične, zdrave breskve.
Proizvod Cora agrohomeopathie B5 NaturSTOP-CONTRA sadni molj, sadni zavijač,
NAROČITE ZDAJ! VABLJENI K NAROČILU!

NI TREBA, DA JE TAKO!

Proizvod Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač, NAROČITE ZDAJ!

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Naravni STOP: Breskov zavijač

POVEZANE TEME: 

VABLJENI K NAROČILU!

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie® izberete dobro sonaravno rešitev!

DELITE TO SPOROČILO!

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo 3 - Naravni STOP: Breskov zavijač

Cora agrohomeopathie®: 
 Naši odlični nasveti in naravne, napredne, učinkovite REŠITVE, ki pridejo še kako prav vrtičkarjem, kmetom in vrtnarjem:
  http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
NOVO: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/category
/
corin-tedenski-
opomnik-za-zeleno-nego-za-
sadno-drevje-za-vrtnine-za-okrasne-rastline/
Ortans Natural Quantum Powers 2 - Naravni STOP: Breskov zavijač

Ortan’s Natural Quantum Powers ™ : Novice, informacije, rešitve: Zemljina elektromagnetna evolucija in krepitev naše energijske prilagodljivost nanjo: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/
category/the-best-life-in-quantum-powers/owers/
5/5 - (3033 votes)