Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

By | 13 junija 2019

AccuWeather je izdal DOLGOROČNO NAPOVED ZA LETOŠNJE POLETJE:

VROČE BO IN NEVIHTNO: https://www.24ur.com/novice/svet/accuweather-izdal-dolgorocno-napoved-za-poletje-vroce-in-nevihtno.html

To pomeni, da je treba biti pripravljen! Ko toča poškoduje rastline in nasade, je lahko pravočasna in ustrezna krepitev rastlin odločilna! Seveda tam, kjer rastline niso povsem uničene, ampak so poškodovane in v stresu.

o 15458 1024 1 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči
Neurja s točo lahko v par minutah uničijo trud pridelovalcev in za sabo na vrtičkih, poljih, v vinogradih in sadovnjakih, pustijo pravo opustošenje.
Na to so nas spet spomnila zadnja neurja.
Fotografija: vir: Slovenske novice, javna objava – Internet

Najbolj pravilno ukrepanje je skladno z naravnim redom. V nasadih je po toči in ujmah potrebno ukrepati hitro, čimbolj hitro in na pravilen način.

V zadnjih letih je toča praktično reden pojav, ki klesti celo večkrat na leto. Večinoma povzroči škodo, ki so je deležne tudi rastline. O tem, kako rastline preživijo točo, poleg debeline ledenih zrn, trajanja ujme ter hkratnega dežja, odločajo tudi kondicija rastlin, njihova lastna vitalnost, njihova odpornost na rastlinski stres in na mehanske poškodbe. V trajnih nasadih je tudi pomembno, kako smo rastline uspeli okrepiti v predhodni lastni sezoni.

Ko iščete za to ustrezne proizvode, predlagam, da se poslužite proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki so specialni, naravni, kompleksni agrohomeodinamični (tudi agrohomeopatski) proizvodi za ta namen.

Po toči, ki prizadene nasade, tam, kjer so rastline zaradi toče nekoliko poškodovane, je dobro ČIMPREJ krepiti rastline, da naravno vibracijsko energijsko ravnovesje čimprej prične uravnovešati njihov stres. Z ustreznimi proizvodi Cora agrohomeopathie® to naredimo na naraven način, kajti njihovo delovanje povzema naravni red.

Mehanske poškodbe poškodujejo stene rastlinskih celic in pogosto povsem uničijo bolj občutljive rastline. Tovrstne poškodbe rastlin so za občutljive dele rastlin večinoma nepovratne, povzročijo propad občutljivih delov rastlin. Bolj podvržene so jim manj odporne rastline s šibko vitalnostjo, s šibko lastno odpornostjo na tovrstne poškodbe. Tovrstne poškodbe so lahko tudi vstopna mesta za rastlinske okužbe, tako poškodovane rastline so bolj dovzetne za rastlinske bolezni in napade rastlinskih škodljivcev.

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA – poškodbe rastlin – za rastline po toči

Učinek delovanja proizvoda Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA – poškodbe rastlin – za rastline po toči, krepi vitalnost rastlin, ki posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin), vpliva na krepitev naravne odpornosti rastlin, na naravno krepitev njihovih celičnih sten, na odpornost rastlin na mehanske poškodbe in za krepitev sposobnosti rastlin za čimprejšnjo naravno regeneracijo po takih poškodbah. Zato je smiselno tudi preventivno ukrepanje, da rastline tudi morebitne pojave toče, pričakajo krepkejše, vitalnejše, odpornejše. Krepite jih z naravnimi, energiziranimi homeodinamičnimi, 100% slovenskimi proizvodi Cora agrohomeopathie® in na tak način urejate težave pred škodljivci in pred boleznimi. Vitalnejše rastline so namreč odpornejše na rastlinske bolezni, škodljivce, rastlinski stres in tudi njihova prilagodljivost na dejavnike okolja (vremenskih in klimatskih sprememb), je krepljena.

Poletje se je šele začelo. Toče so pogost in vse bolj pogost pojav. BODITE PRIPRAVLJENI! V svojo prvo pomoč za rastline pravočasno dodajte proizvod Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA – poškodbe rastlin – za rastline po toči. Rok uporabe proizvoda je 3 leta ob upoštevanju Splošnih navodil za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie® .

65334037 wp 20160805 20 41 56 pro fp xl - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči
Vir fotografije: RTV SLO 1, javna objava (Internet)

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 2 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

Najbolj pravilno ukrepanje je skladno z naravnim redom. V nasadih je po toči in ujmah potrebno ukrepati hitro, čimbolj hitro in na pravilen način.

Naši 100% slovenski, sonaravni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje 100% izpolnjujejo. Na energijskem nivoju najprej krepijo energijsko ravnovesje rastlin in tudi ekosistemov, kjer te rastline rastejo. Hkrati na energijskem nivoju krepijo njihovo lastno vitalnost in preko nje posredno tako krepijo tudi njihovo lastno odpornost. Več o tem lahko preberete v Priročniku proizvodov Cora agrohomeopathie® . Priporočamo že preventivno uporabo – najboljše je, da pridelovalcem nobena škoda na pridelkih sploh ne nastane. Odlično pa je tudi dejstvo, da je proizvod popolnoma brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Naravna, energizirana krepitev rastlin (krepitev vitalnosti, preko nje odpornost in energijskega ravnovesja v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!):

Škropivo iz naravnega, energiziranega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega)100% slovenskega proizvoda   X69 NaturNEGA – poškodbe rastlin – za rastline po toči!

Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

Več informacij: Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie®, na straneh 476 – 482  pod to povezavo. (Naj vas ne moti, da je ta dokument trenutno v prenovi).

Doziranje in način škropljenja:

  • Ljubiteljska pridelava, uporaba nahrbtnih ročnih škropilnic: 3 ml na 1 l vode. Škropiti dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni (skupaj 3 x, to je en ciklus škropljenja).
  • Uporaba v kmetijski pridelavi – zelenjadarstvo in poljedelstvo: 200 ml na 200 l vode na ha. Način škropljenja: čimbolj fino škropljenje, meglenje – po rastlinah in po tleh. Z ustrezno nastavitvijo šob in z ustrezno hitrostjo pomika, lahko dosežemo porabo 200 l vode na ha, kar zadošča.

Pri pripravi škropiva, škropljenju in hrambi proizvoda, je potrebno upoštevati tudi Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. Ostali spremni dokumenti so vam na voljo tudi pod povezami v razdelku Komercialni podatki in naročanje.

4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas in o priporočenem ciklusu škopljenj: odgovor je pod to povezavo.

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa
Katalog proizvodov
Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI:

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

KORISTNE POVEZAVE IN BLIŽNJICE

POVEZANE TEME: 

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com

red warning sign 1280x1024 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

TO VAM V RESNICI LAHKO SPREMENI ŽIVLJENJE NA BOLJE (pa ne le vam)vsebina, ki toliko obeta, je pod to povezavo.

DELITE TO SPOROČILO!

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo e1557580086513 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

Cora agrohomeopathie®: 
 Naši odlični nasveti in naravne, napredne, učinkovite REŠITVE, ki pridejo še kako prav vrtičkarjem, kmetom in vrtnarjem:
  http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
NOVO: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/category
/
corin-tedenski-
opomnik-za-zeleno-nego-za-
sadno-drevje-za-vrtnine-za-okrasne-rastline/
Ortans Natural Quantum Powers 1 e1557579866252 - Za krepitev naravne regeneracije rastlin po toči

Ortan’s Natural Quantum Powers ™ : Novice, informacije, rešitve: Zemljina elektromagnetna evolucija in krepitev naše energijske prilagodljivost nanjo: http://cora-agrohomeopathie.com/blog/
category/the-best-life-in-quantum-powers/owers/
5/5 - (64 votes)