NARAVNA VRTIČKARSKA,  KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV

By | 25 julija 2023

Ima ime. HOMEODINAMIKA! Še bolj precizno: AGRO-HOMEODINAMIKA. Naravna, kompleksna, homeodinamika, ki posnema / povzema Naravni Red. Ima svoje ime:  Cora agrohomeopathie. Kratko: CAH. (Pomen naziva blagovne znamke Cora agrohomeopathie: CO – RA – AGRO – HOMEO – PATH – IE).

Odkrijte strategijo regeneriranja, krepljene lastne odpornosti in krepljene lastne vitalnosti vaših nasadov, rastlin in tal v njih.

PROIZVODI blagovne znamke Cora agrohomeopathie so naravni, energizirani homeodinamični, tudi agrohomeopatski kompleksi, namenjeni za rastline in tla. Koristijo se razredčeni z vodo, skladno z navodili, ki jih prilagamo proizvodom in se uporabijo kot škropiva za foliarno škropljenje rastlin in tal. Njihovo delovanje povzema Naravni Red, ga posnema.

PROIZVOD Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA – za mehanske poškodbe rastlin, ki ima kratko oznako CAH X35, združuje energizirane naravne stimulatorje balansiranja (vzpostavljanje energijskega ravnovesja), celjenja, krepitve sposobnosti in življenjskih moči za obraščanje rastlin, za krepitev njihove naravne vitalnosti, odpornosti.

Tako že na energijski ravni celostno izničuje rastlinski stres, stresne reakcije talnih mikroorganizmov, vzpostavlja energijsko ravnovesje, stimulira krepitev, prožnost celičnih sten, energijsko stimulira življenjske procese rastlin in tal, stimulira naravno regeneracijo, obraščanje poškodovanih rastlin, krepi njihovo lastno odpornost na gnilobe ter ostale glivične in bakterijske okužbe – bolezni ter tudi na prekomerno namnožitev populacij škodljivcev.

Naravni proizvod CAH X35 ima odločilno PREDNOST:

Če poškodovanim rastlinam dodajate snovne pripravke (različne čaje, prevrelke, aminokisline, alge…), morajo rastline njihove sestavine najprej pretvoriti v njihovo energijo. Šele v tej obliki jih namreč lahko koristijo za svoje življenjske procese. Zato porabijo določene življenjske moči, ki jih poškodovanim rastlinam in prizadetim tlom, zaradi utrpljene škode oz. poškodb, že itak zelo manjka. Ko uporabite proizvod CAH X35, jim to delo prihranite, saj je proizvod že energiziran, »govori njihovo, naravno govorico«. Tudi zato je to izjemna, odlična strategija za naravno regeneracijo prizadetih nasadov torej vsakovrstnih rastlin in tal, kjer rastline rastejo.

CAH X35 mehanske poskodbe rastlin 1 - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>
VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU
VELIKOSTI PAKIRANJ PROIZVODA IN CENE
MOŽNOSTI NAROČANJA IN DRUGI KOMERCIALNI PODATKI

IMEJTE GA DOMA, SMISELNO SI GA JE NAROČITI VNAPREJ, saj ima rok uporabe kar tri leta, nudimo pa ga samo s prodajo po pošti in samo mi.

Odgovori na najbolj pogosta vprašanja:

image - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>

Kaj se zgodi rastlinam, ki utrpijo mehanske posledice toče, nalivov, hudega vetra, poplav?

Poleg vidne škode na rastlini bo pri vsakem posevku in na vsakem nasadu, ki ga prizadene toča, ogrožena sposobnost fotosinteze. Fotosinteza je proces, ki spodbuja proces rasti rastline in zagotavlja učinkovit imunski sistem.

Glavni dejavniki zdrave rastline so presnovki (pri fotosintezi), ki se preko korenin vrnejo v rizosfero (»film« med delcem zemlje in koreninskim laskom). Ti izločki so predvsem v obliki ogljikovih hidratov (enostavnih in kompleksnih sladkorjev), ki služijo kot vir hrane kompleksnemu nizu mikrobov, ki opravljajo različne funkcije, ki so bistvenega pomena za preživetje rastline. Eden od teh je raztapljanje bistvenih hranil (kot je fosfat), da postanejo na voljo rastlini.

Če je rastline ter pridelke poškodovala toča, fotosinteza ne more potekati učinkovito. Ogrožena rastlina postane dovzetna za bolezni in njeno zdravje se bo splošno poslabšalo.

Da se stimulira regeneracija prizadetih rastlin in tal, ki je skladna z Naravnim Redom in ga povzema, uporabite naravni homeodinamični PROIZVOD Cora agrohomeopathie X35 NaturNEGA – za mehanske poškodbe rastlin,

IMEJTE GA DOMA, SMISELNO SI GA JE NAROČITI VNAPREJ, saj ima rok uporabe kar tri leta, nudimo pa ga samo s prodajo po pošti in samo mi.

CAH X35 mehanske poskodbe rastlin 1 - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>
VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU
VELIKOSTI PAKIRANJ PROIZVODA IN CENE
MOŽNOSTI NAROČANJA IN DRUGI KOMERCIALNI PODATKI

Kako toča vpliva na kmetijsko pridelavo?

Učinek neurij s točo ima negativen vpliv na samooskrbo s hrano ter ekonomski vpliv na kmetijska gospodarstva, prehrambeno predelovalno industrijo, na cene hrane in s tem na strukturo proračunov državljanov.  Čas neurja s točo glede na fenofazo rastlin oz. glede na fazo razvoja pridelka v času zadobljenih mehanskih poškodb,  lahko bistveno vpliva na povzročeno uničenje. Precejšnja škoda lahko nastane, če (mlade) rastline še niso dovolj čvrste ali močne, da bi zdržale točo, veter hude nalive. To bi lahko pomenilo znatno izgubo pridelka ali celo konec rastne sezone za nekatere kmete.

Ravno zato, ker klimatologi in vremenarji napovedujejo, da gre za spremembe vremena, ki se utegnejo ponavljati (daljši čas), tako v sedanjosti, kot v prihodnje, JE NARAVNI PROIZVOD CAH X35  ZAGOTOVO VEČ KOT SMISELNO KORISTITI ŽE PREVENTIVNO in tudi v primerih, KO JE POTREBNO POŠKODOVANE NASADE NARAVNO REGENIRATI.

CAH X35 mehanske poskodbe rastlin 1 - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>
VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU
VELIKOSTI PAKIRANJ PROIZVODA IN CENE
MOŽNOSTI NAROČANJA IN DRUGI KOMERCIALNI PODATKI

IMEJTE GA DOMA, SMISELNO SI GA JE NAROČITI VNAPREJ, saj ima rok uporabe kar tri leta, nudimo pa ga samo s prodajo po pošti in samo mi.

Zakaj je potrebna naravna regeneracija nasadov in rastlin po točah, nalivih, hujših vetrovih, poplavah?

Vse navedeno povzroči mehanske poškodbe rastlin ter rastlinski inj talni stres. To pomeni, da so izpostavljeni ekosistemi, rastline, talni mikrorganizmi in ostalo življenje v tleh, najprej v šoku, ki ga povzroči nenadna sprememba poteka življenjskih procesov in simbioz. Dalje postajajo vse bolj »utrujeni«, oslabljeni in pogosto dodatno zbolijo ali pritegnejo škodljivce, da jih uničijo. Če jih boste pričeli hraniti s snovnimi pripravki, s tem ne boste vzpodbudili naravnega ravnovesja. (Več o tem preberite zgoraj, v razdelku »Naravni proizvod CAH X35 ima odločilno PREDNOST«). Tako prizadetim rastlinam, tlom, ekosistemom, koristi naravni proizvod CAH X35 , saj je NAŠ CILJ OKREPITI NARAVNO RAVNOVESJE V EKOSTITEMU, TAKO TUDI VITALNOST IN LASTNO ODPORNOST PRIZADETIH RASTLIN.

UPORABITE GA!

IMEJTE GA DOMA, SMISELNO SI GA JE NAROČITI VNAPREJ, saj ima rok uporabe kar tri leta, nudimo pa ga samo s prodajo po pošti in samo mi.

CAH X35 mehanske poskodbe rastlin 1 - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>
VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU
VELIKOSTI PAKIRANJ PROIZVODA IN CENE
MOŽNOSTI NAROČANJA IN DRUGI KOMERCIALNI PODATKI

Kje lahko uporabimo naravni proizvod CAH X35?

V vseh vrstah rastlinske pridelave pridelkov za hrano ljudi in krmo živali:

  • V sadovnjakih.
  • V nasadih jagodičevja.
  • Na vsakovrstnih poljščinah.
  • Na zelenjavi vseh vrst.
  • V domačin vrtičkih ter ohišnicah.
  • V vinogradih.
  • Na hmeljiščih.
  • V vrtičkih ter v ohišnicah.
  • Na vseh vrstah okrasnih rastlin.

IMEJTE GA DOMA, SMISELNO SI GA JE NAROČITI VNAPREJ, saj ima rok uporabe kar tri leta, nudimo pa ga samo s prodajo po pošti in samo mi.

CAH X35 mehanske poskodbe rastlin 1 - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>
VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU
VELIKOSTI PAKIRANJ PROIZVODA IN CENE
MOŽNOSTI NAROČANJA IN DRUGI KOMERCIALNI PODATKI
1 www.cora agrohomeopathie.com  - <strong>NARAVNA VRTIČKARSKA, &nbsp;KMETIJSKA in VRTNARSKA STRATEGIJA ZA REGENERACIJO PRIDELOVALNIH NASADOV, RASTLIN in tal, PRIZADETIH OD TOČE, HUJŠIH VETROV, POPLAV</strong>

VABLJENI K NAROČILU!

Rate this post