Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

By | 11 decembra 2022

RES JE, da glodalci predstavljajo naraščajoč problem, ki se ga veliko ljudi v razvitejših državah sploh ne zaveda. To velja tako za poslovni svet, torej za večino podjetij, pa seveda tudi za kmetijsko dejavnost, živilsko dejavnost, gospodinjstva na podeželju ter za gospodinjstva v primestnih in v mestnih okoljih. Res je tudi, da je DERATIZACIJA v razvitem najbolj razširjena oblika preventive pred glodalci, VENDAR ima svojo ceno, ki seveda daleč presega finančne stroške.

DERATIZACIJA pred glodalci na globalnem nivoju povzroča dokajšnje stroške: 3.209,8 mio $ v letu 2020, ocenjeno je, da bo ta strošek na globalni ravni do leta 2028 narastel na 4.659,7 mio $.

Anticoagulent Rodenticides - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!
Naravni predatorji po naravnem redu vzsržujejo ravnovesje glodalcev v naravi. Ko zastrupimo glodalce, je ogromna verjetnost, da z njimi zastrupimo tudi naravne predatorje. Pa morda celo hišne ljubljenčke, gotovo pa svoje dobi tudi talnica….

Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za živali, okolje, ljudi, tla, vodo?

Rat poisons kill more than rats life in balance SouthAfrica FoodWeb 1593x1024 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!
Strup za glodalce pobije mnogo več, kot le glodalce. Sliko o porabi strupenih rodenticidov v svetu si lahko ustvarimo, ko pogledamo tržne ocene za rast njihove prodaje (torej tudi uporabe) po svetu. Pod to povezavo je ta ocena za obdobje 2022 – 2029.

Zatiranje komercialnih glodalcev (podgan, miši) danes temelji predvsem na uporabi antikoagulantnih rodenticidov (AR). Te snovi so strupene za razmnoževanje in so z nekaj izjemami obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT). Kot taki predstavljajo veliko tveganje za nenamerno zastrupitev neciljnih vrst in so bili odkriti pri številnih kopenskih in vodnih vrstah v študijah spremljanja po vsem svetu. Poleg tega so antikoagulantni rodenticidi zelo vprašljivi z vidika humanosti, saj glodavcem povzročajo hudo trpljenje in večdnevno bolečino. Nazadnje je bil v različnih državah dokumentiran razvoj odpornosti proti tem učinkovinam.

Ena od možnosti za zagotovitev zadostnega zatiranja glodalcev v prihodnosti, ne da bi bili odvisni od snovi z zgoraj navedenimi kritičnimi lastnostmi, je sistematična priprava terena za nekemične ukrepe zatiranja glodalcev.

Razvitejši svet in tudi EU se pripravlja na sistematični prehod na naravi prijazne načine obvladovanja glodalcev. 

Deratizacija je regulativno predpisan ukrep, predpise pa moramo spoštovati. Spodaj predlagani naravni proizvod vam kljub temu priporočamo uporabiti dodatno, saj je odpornost glodalcev na rodenticide vedno bolj pogosta. To potrjujejo tudi znanstvene študije, primer.

2 Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOp CONTRA miši podgane 1 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!
Praktično pa je v Sloveniji že od leta 2012 na voljo izjemno učinkovit proizvod, brez stranskih učinkov, z energiziranim naravnim delovanjem, kar zagotavlja dje časaa trajajoče učinke. Osnova za izdelavo so določene užitne rastline in določeni naravni minerali, ki so v proizvodnem postopku energizirani. Energizirana aktivna učinkovina je shranjena na nosilni medij – bio-etanol. Pršilo za prostor dobite, ko dozirate 3ml proizvoda na 1 liter vode. Za prostor približnega volumna 100m3 zadošča 100 ml takega pršila, ki ga s uporabimo s pomočjo motorne škropilnice za zameglitev prostora. Postopek priporočamo uporabiti dva dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni. Tak ciklus zameglitve cilnjih prostorov priporočamo izvajati na vsake 3 mesece. Za 100 m3 velik prostor tako na leto potrebujete cca 1,2 litra našega proizvoda.

ZATO GA PRIPOROČAMO TUDI ZA UPORABO V PODJETJIH! (vsebina je tukaj pod povezavo).

image 8 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

PONUDBA ZA NAROČILO PROIZVODA ZA PODJETJA JE POD TO POVEZAVO!

Vabljeni k naročilu!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!
image 8 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

ČE PA MORDA ŽELITE NAŠ PROIZVOD NAROČITI KOT FIZIČNA OSEBA, TOREJ ZASE, ZA SVOJO KMETIJO, GOSPODINJSTVO, VIKEND, GARAŽO, SENIK, KLET,…, JE VAŠA REŠITEV POD TO POVEZAVO!

Vabljeni k naročilu!

VIZITKA kontakti proizvajalca in prodajnega zastopnika - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!
image 8 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

PONUDBA VSEH NAŠIH PROIZVODOV – VABLJENI K NAROČILU!

image 7 - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

NEKATERE NAŠE IZPOSTAVLJENE REFERENCE – POD TO POVEZAVO!

We Support UN GLOBAL GOALS ppt slika - Se pri pri ukrepanju pred podganami in mišmi lahko izognemo uporabi antikoagulativnih rodenticidov (AR) in s tem preprečimo škodo za ljudi, živali, tla, vodo, okolje? SEVEDA! Tu piše, kako!

Rate this post