Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja, Verzija 3, dat. 1. 6. 2018
(nadomešča verzijo 2 iz dne 25. 5. 2018)

Spoštovani uporabnik! Z OBISKOM NAŠIH SPLETNIH STRANI POTRJUJETE, DA STE STAREJŠI OD 16 LET OZ. DA STE STAREJŠI OD 15 LET, ČE STE IZ SLOVENIJE.

Dear foregin User! BY VISITING OUR WEBSITE, YOU CONFIRM, THAT YOU ARE OVER 16 YEARS OLD. For English text you follow such blue bolding text. Thanks!

V nadaljevanju se seznanite z našimi Splošnimi pogoji poslovanja. Našo Politiko o zasebnosti, ki vključuje uporabo piškotkov, najdete na naših spletnih straneh – slovensko  www.cora-agrohomeopathie.com in na angleški verziji moje spletne strani http://cora-agrohomeopathie.com/en/. Hiter dostop vam je na voljo tudi pod povezavami: SLO, EN .

Z obiskom naše spletne strani sprejmete zavezo, da ste seznanjeni z naslednjimi določbami:

Vsa vsebine objavljena  na tem spletnem mestu (www.cora-agrohomeopathie.com, http://cora-agrohomeopathie.com/en/) so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Prepovedano je kakršno koli spreminjanje, prepisovanje, ponovno objavljanje, pošiljanje po pošti reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Coraagrohomeopathie®

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik (lastnik ali solastnik) in/ali ali uporabnik licence, je zasebno podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortans.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevaljein/ali z njim povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortans.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje, aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Politika o zasebnosti (vsebuje tudi uporabo piškotkov) / PrivacyPolicy (include also use ofuse ofcookies: SLO, EN

Pogoji uporabe/ Terms ofuse: SLO

Na svojih spletnih straneh uporabljamo spletne storitve ponudnikov:

– GoogleAnalytics: S sprejemom piškotkov ob obiskih naših spletnih strani, soglašate da sprejemate njihovo Politiko zasebnosti tukaj, njihove Pogoje uporabe – tukaj, njihovo Politiko piškotkov tukaj – tu najdete tudi napotke za  nastavitve vašega brskalnika.

– WordPress: S sprejemom piškotkov ob obiskih naših spletnih strani, soglašate da sprejemate njihovo Politiko zasebnosti tukaj, njihove Pogoje uporabe – tukaj, njihovo Politiko piškotkov tukaj

Spletne storitve ostalih ponudnikov, ki jih koristimo na naših spletnih straneh in pri pošiljanju ter analiziranju naših e novic,  so navedene v naši Politiki zasebnosti.

 

Dear foregin User!

BY VISITING OUR WEBSITE, YOU CONFIRM, THAT YOU ARE OVER 16 YEARS OLD.

Below you will find out about our General Terms and Conditions, for now available in Slovenian language . Our Privacy Policy, which includes the use of Cookies are available here:SLO, EN. They  may be found on our web sites www.cora-agrohomeopathie.com, http://cora-agrohomeopathie.com/en/, www.cora-agrohomeopathie.com

By visiting our website, you accept the commitment that you are familiar with the following provisions:

Copyright ©2013- PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortans.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje – all rights reserved

All content published on this sites (www.cora-agrohomeopathie.com, http://cora-agrohomeopathie.com/en/) are subject to copyright protection and/or other forms of intellectual property protection.

Any modification, transcription, re-posting, posting, reproduction, exceptfor personal and non-commercial purposes, is strictly prohibited , all Copyright  (©)or  other Copyright warnings must be retained.

Cora agrohomeopathie®                                                                                                                                                                                              

Our trademarks and  service marks appearing on these pages are registered trademarks of which the owner (owner or co-owner) and / orther licensee is a private company PH. AGROHOM. Agrohomopathy for plants andpests, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 30, SI 2391 Prevalje and / or its related companies. The use of these marksis expressly prohibited, except in the cases specified in this text.

Company PH. AGROHOM. Agrohomopathy for plants and pests, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 30, SI 2391 Prevalje, actively enforce intellectual property rights to the maximum extent possible by the law.

Privacy Policy (include also Cookies): SLO, EN, available also on our web sites: www.cora-agrohomeopathie.com  and  http://cora-agrohomeopathie.com/en/

Terms of use: SLO

On our websites use web services of those providers:

– Google Analytics: By accepting cookies when visiting ourwebsites, youagree to accepttheirPrivacyPolicy – here, their TermsofService – here, their Cookie Policy here – here you can also find instructions for setting up your browser.

– WordPress: By accepting cookies when visiting our websites, you agree to accept their Privacy Policy – here, their Terms of Use – here, their Cookie Policy – here.

Enjoy on our web sites www.cora-agrohomeopathie.com  and  http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US.

If you want more info, ask us:

Our contacts:

PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Ing. Majda Ortan, s.p.,
Ob Meži 30,
SI – 2392 Prevalje
Our web sites: www.cora-agrohomeopathie.com  and  http://cora-agrohomeopathie.com/en/
Phone: 00386 (0)70 820 279
Email: ortan.m ©gmail.com

 

Vsebina:

I. SPLOŠNE INFORMACIJE:

1. Obseg vsebine

2. Informacije o ponudniku

3. Varstvo osebnih podatkov-osnovna načela

II. INFORMACIJE O NAŠIH STORITVAH, POGOJI NAROČILA, NAKUPA, DOSTAVE IN POPRODAJNE AKTIVNOSTI

4. Dostopnost elektronskih informacij o dejavnosti podjetja

5. Internetna prodaja po pošti

6. Oddaja naročil, potrditev naročila, dostava

7. Dostavni rok

8. Cene 

9. Postopek nakupa 

10. Načini plačila

11. Garancija

12. Vračilo blaga in reklamacije

13. Reševanje potrošniških sporov 

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

14. Osnovna odgovornost

15. Katere podatke zbiramo o vas, za kakšen namen in na kakšni osnovi jih obdelujemo

16. Način zbiranja in hramba vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo 17. Razkritje vaših osebnih podatkov

18. Varnost vaših osebnih podatkov

19. Obravnavanje morebitne kršitve osebnih podatkov, obveščanje o morebitnih kršitvah

20. Hramba vaših osebnih podatkov

21. Vaše pravice, ki vam jih v zvezi z vašimi osebnimi podatki omogočamo

22Naše_spletne_strani

IV. POSEBNA OPOZORILA, UPORABA PRAVA IN PRISTOJNOST

23.POSEBNI OPOZORILI:

23.a) Izvzeta odgovornost/Izvzetje odgovornosti

23.b) Avtorsko pravo, intelektualna lastnina

23.c) Uporaba piškotkov

24. Pravica do sprememb naše Politike o zasebnosti in Splošnih pogojev

25. Uporaba prava in pristojnost 

 

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

1.Obseg vsebine:

Ti pogoji poslovanja določajo nakupne pogoje proizvodov preko spletne strani Cora agrohomeopathie, ki je dostopna na povezavi http://cora-agrohomeopathie.com/(v nadaljevanju »spletna stran«) in jo upravlja samostojna podjetnica Majda Ortan s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje (v nadaljevanju: »ponudnik«). Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno namen ter niso nadomestek za zdravniško posvetovanje, pomoč, zdravljenje. Ti pogoji v točki 14. opredeljujejo izločitev odgovornosti ponudnika za navedbe oz. izjave drugih oseb, ki bi morebiti ne bile skladne z zahtevo za uporabo terminologije za proizvode za nego kot krepitev rastlin, skladno z veljavno zakonodajo v Sloveniji in za EU uredbami. Ti pogoji v točki 14. opredeljujejo izjavo o Copyright pravicah ponudnika za vsebine na spletni strani.

2.Informacije o ponudniku:

Ponudnik in njegov naslov: PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2392 Prevalje Matična številka: 6216617000
Identifikacijska številka za DDV: SI72188618
TRR: SI 56 1954 0501 0625 820 SI56 6100 0000 9800 063 (Deželna Banka Slovenije) Pravna oblika: samostojni podjetnik posameznik s.p.
Registrski organ: AJPES, izpostava Velenje
Datum vpisa pri registrskem organu: 7. 9. 2012
Glavna dejavnost podjetnika: SKD 20.200 proizvodnja raz. pes. idr. agrokem. izd.;
Podrazred: trg. na dr. po pošti ali po internetu
Kontakti:
Telefon: 070 820 279
Email: coraagro@gmail.com

3. Varstvo osebnih podatkov-osnovna načela

V mojem podjetju (PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje – v nadaljevanju upravljalec osebnih podatkov), dosledno izpolnjujemo relevantne zahteve glede varstva osebnih podatkov (Uredbe GDPR, s pričetkom veljavnosti 25.5.018 ter Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) – aktualna izdaja zakona in njene pravne dopolnitve oz. spremembe).

S tem v zvezi so sprejeli Politiko o zasebnosti (SLO) in njeno  SKRAJŠANO angleško verzijo (EN). Skrajšana EN verzija je objavljena na moji angleški spletni strani in ustreza namenu naše angleške spletne strani.

Povezani akti: S Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov imamo za upravljalca in obdelovalce osebnih podatkov določene organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v podjetju (PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, 2391 Prevalje) – z namenom, da se predpiše ustrezno upravljanje in obdelovanje osebnih podatkov, ukrepi za zagotavljanje njihove varnosti, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje.

Več o varstvu osebnih podatkov je navedeno v poglavju III.

II. INFORMACIJE O NAŠIH STORITVAH, POGOJI NAROČILA, NAKUPA, DOSTAVE IN POPRODAJNE AKTIVNOSTI

Z OBISKOM NAŠIH SPLETNIH STRANI POTRJUJETE, DA STE STAREJŠI OD 16 LET OZ. DA STE STAREJŠI OD 15 LET, ČE STE IZ SLOVENIJE.

4. Dostopnost elektronskih informacij o dejavnosti podjetja:

Informacije o naši dejavnosti in ponudbi so dostopne na moji spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com in na angleški verziji moje spletne strani http://cora-agrohomeopathie.com/en/.

Z dostopom na naše spletne strani, potrjujete, da ste starejši kot 16 let oz. da ste starejši od 15 let, če ste iz Slovenije.

5. Internetna prodaja po pošti

Proizvodi Cora agrohomeopathie so na voljo na slovenskem trgu. Cena prizvoda, ki že vključuje DDV in stroške pakiranja, je razvidna na spletni strani. Stroške poštnine plača kupec in niso zajeti v cene proizvodov Cora agrohomeopathie, ki so objavljeni na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com.  Dostava poteka preko Pošte Slovenije, stroški dostave so obračunani po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za priporočene pošiljke s pazljivejšim ravnanjem in za gotovinsko plačilo po povzetju s poštno nakaznico. Posamezni proizvod v 50 ml ali 100 ml embalaži pošljemo v priporočenem pismu, vse ostalo pa v priporočenem paketu. Cenik Pošte Slovenije je objavljen na spletni strani Pošte Slovenije, na povezavi https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet.pdf .  To so naši standardni ponudbeni pogoji za fizične osebe, za podjetja velja      100 % plačilo po predračunu v roku veljavnosti predračuna. Dostava poteka preko Pošte Slovenije, stroški dostave so obračunani po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za priporočene pošiljke s pazljivejšim ravnanjem . Posamezni proizvod v 50 ml ali 100 ml embalaži pošljemo v priporočenem pismu, vse ostalo pa v priporočenem paketu. Cenik Pošte Slovenije je objavljen na spletni strani Pošte Slovenije, na povezavi https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet.pdf .

Za morebitno želena odstopanja od teh ponudbenih pogojev nas kontaktirajte. Morebitna odstopanja od teh naših standardnih pogojev veljajo le, če se zanje z vami posebej dogovorimo in vas jih potrdimo pisno (mail, sms, klasična pisna korespondeca).

Za večja naročila ( v vrednosti nad 100 000€) se s kupci posebej in pisno dogovarjamo za nakupne pogoje.

6. Oddaja naročil, potrditev naročila, dostava

Kupec naročila oddaja preko email naslova coraagro@gmail.com ali preko tel. št. 070 820 279. Podatki, ki jih je potrebno navesti ob naročilu, so razvidni na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Naročil brez teh popolnih podatkov ne moremo realizirati. Naročila prejeta po emailu vam najkasneje v roku 1 delovnega dne, potrdimo po emailu. To se šteje za sklenitev kupoprodajne pogodbe na daljavo. Za telefonsko naročilo se telefonski dogovor o naročilu šteje za sklenjeno kupoprodajno pogodbo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji nepreklicno določeni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kupčevo naročilo je shranjeno pri ponudniku. Kupec ga lahko prejme na pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov ponudnika. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila ali zapis o telefonskem naročilu je shranjena pri ponudniku v elektronski obliki in je kupcu na voljo na njegovo pisno zahtevo.

7. Dostavni rok je za posamezne naročene kose proizvodov Cora agrohomeopathie 1-5 delovnih dni, za večja naročila pa do 10 delovnih dni oz. po medsebojnem dogovoru s kupcem. Proizvode izdelujemo v lastni proizvodnji za znane naročnike.
Telefonsko svetovanje o izbiri proizvodov Cora agrohomeopathie je brezplačno in je možno vsak delovni dan med 9 uro in 16 uro. Če smo zasedeni, vam vrnemo klic takoj, ko je to mogoče. Enako velja za naročila preko telefonu. Telefonska številka za svetovanje je 070 820 279.

8. Cene

Cenik je objavljen na naši spletni strani – www.cora-agrohomeopathie,dostop tudi  TUKAJ. Ponudnik je zavezanec za DDV. Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku naročila kupca.  Vse cene so izražene v EUR (evrih). Cene veljajo v trenutku potrditve naročila (zaključitve nakupa). Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod v tem dokumentu navedenimi pogoji.

9. Postopek nakupa

Na spletni strani je v ceniku seznam proizvodov, več o proizvodih je na vodilni spletni strani linku pod naslovom O programu proizvodov Cora agrohomeopathie. Napotki za naročanje so na spletni strani pod gumbom Prodaja, naročila, cenik ter v podmenijih le tega: Prodaja, naročila, cenik in Nakupne možnosti proizvodov Cora agrohomeopathie.

10. Načini plačila

Kupec lahko za plačilo uporabi naslednje načine plačila:

a.) plačilo po povzetju; ponudnik pošlje pošiljko preko Pošte Slovenije z odkupno vrednostjo in odkupnino za gotovinsko plačilo s poštno nakaznico, ki jo kupcu zaračuna Pošta Slovenije. V pošiljki ponudnik kupcu pošlje račun, ki vsebuje postavke odkupne vrednosti pošiljke.

b.) Za pravne osebe (d.o.o.) : po predračunu na TRR ponudnika. Ko kupec opravi naročilo, po e-pošti prejme predračun. Ko je plačilo vidno na poslovnem računu ponudnika, le-ta izdelke pošlje na naslov za dostavo, ki ga je posredoval kupec.

c.) Za morebitno želena odstopanja od teh ponudbenih pogojev nas kontaktirajte. Morebitna odstopanja od teh naših standardnih pogojev veljajo le, če se zanje z vami posebej dogovorimo in vas jih potrdimo pisno (mail, sms, klasična pisna korespondeca).

Za večja naročila ( v vrednosti nad 100 000€) se s kupci posebej in pisno dogovarjamo za nakupne pogoje.

11.Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Če te navedbe ni, garancije ni. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka (link pod naslovom: O proizvodih Cora agrohomeopathie®, na vodilni spletni strani. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije. V primeru uveljavljanja garancije, nas kontaktirajte na e-naslov:coraagro@gmail.com

12. Vračilo blaga in reklamacije

V skladu z določili 43.č. člena Zakona o varstvu potrošnika (ZvPot) ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od naročila/pogodbe in sicer na kontaktni elektronski naslov coraagro@gmail.com, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku 14 dni pisno ali po elektronski pošti. Povratna pošiljka vrnjenega blaga na sedež podjetja PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2392 Prevalje, mora biti oddana kot PRIPOROČENA pošiljka v roku 30 dni. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani, stekleničke s proizvodi Cora agrohomeopathie®, ne smejo biti odprte, izdelki morajo biti v originalni embalaži z vso priloženo dokumentacijo. Embalaža ne sme biti poškodovana. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. V primeru upravičene reklamacije ima kupec možnost izdelek zamenjati za enakega ali podobnega, ga zamenjati za katerega drugega iz

ponudbe ali se odločiti, da mu kupnino izplačamo in jo nakažemo na njegov bančni račun.

Po prejemu nerabljenega, nepoškodovanega blaga v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži z neodprtimi stekleničkami s proizvodi Cora agrohomeopathie®, vam skladno z zakonom (takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu blaga), vrnemo opravljena plačila. Ob vračilu blaga nam prosim posredujte tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želite, da se vrne plačilo.

13. Reševanje potrošniških sporov

Ponudnik si s svojim poslovanjem in delovanjem prizadeva, da do potrošniških sporov sploh ne pride, če pa se to vendarle zgodi, si ponudnik prizadeva za mirno in direktno medsebojno razrešitev sporov.

Ponudnik skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15). Ponudnik skladno z določbami relevantne zakonodaje objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Če mirna pot razrešitve morebitnih potrošniških sporov ni mogoča, je krajevno pristojno sodišče s sedežem po kraju ponudnika.

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V mojem podjetju (PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje – v nadaljevanju upravljalec osebnih podatkov), dosledno izpolnjujemo relevantne zahteve glede varstva osebnih podatkov (Uredbe GDPR, s pričetkom veljavnosti 25.5.018 ter Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) – aktualna izdaja zakona in njene pravne dopolnitve oz. spremembe).

Skladno s tem smo sprejeli in na naših spletnih straneh za vse zainteresirane javnosti objavili svojo Politiko zasebnosti – SLO in njeno skrajšano verzijo v angleškem jeziku- EN.

14. Osnovna odgovornost:

PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 30, SI 2391 Prevalje, je upravljalec osebnih podatkov in mi smo odgovorni za upravljanje ter obdelovanje vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete in/ali jih pridobimo na zakonit način za zakonit namen v okviru naše poslovne dejavnosti (v tej Politiki o zasebnosti smo v ustreznih sklonih imenovani “mi”, “nas” ali “naši”). Obdelovalci osebnih podatkov, ki za nas pogodbeno opravljajo IT storitve in storitve računovodstva, imajo z nami sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in morajo za potrebe zadevnih pogodbenih procesov vaše osebne podatke obdelovati skladno z vso veljavno zakonodajo in s pogodbenimi obveznostmi. Obdelovalci osebnih podatkov, katerih storitve koristimo za naše spletne strani in pošiljanje naših elektronskih novic (Corine e novice), izkazujejo da izpolnjujejo relevantne zakonodajne zahteve za varstvo osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete v vsebini v nadaljevanju.

15. Katere podatke zbiramo o vas, za kakšen namen in na kakšni osnovi jih obdelujemo

O vas zbiramo le osebne podatke. Osebni podatki so podatki, s katerimi lahko identificiramo posameznika. Ne vključujejo anonimnih ali občutljivih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas in obdelujemo:

Podatki o komunikaciji, ki vključujejo vsako sporočilo, ki nam ga pošljete, bodisi preko obrazca za stike, ki ga občasno uporabljamo na naših spletnih straneh, preko e-pošte, besedila, sporočil v družabnih medijih, objavljanja v družabnih omrežjih ali katere koli druge komunikacije, ki nam jo pošljete. Te podatke obdelujemo za namene potrebnega poslovnega komuniciranja z vami, za potrebe neposrednega trženja, za realiziranje nabavno-prodajnih procesov, za komuniciranje z javnostmi (če je to primerno in /ali potrebno, kadar to določa relevantna zakonodaja za take namene od vas pridobimo soglasje za to), za vzpostavitev in vodenje poslovno potrebnih evidenc, za nadaljevanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Identično velja za sporočila, ki jih v okviru svoje poslovne dejavnosti mi pošiljamo vam.

Pri tem zbiramo in obdelujemo le vaše osebne podatke, ki so lahko osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa.

Kadar so vaši osebni podatki namenjeni neposrednemu trženju, vas ob izvajanju neposrednega trženja obvestimo tudi o vaših pravicah (da od nas lahko kadarkoli zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, glede načina in stroških odjave ter o dolžnostih upravljavca osebnih podatkov). Te vaše pravice spoštujemo in želimo, da jih poznate. Zato  v naša elektronska sporočila vključujemo povezavo do naše Politike zasebnosti, kjer si jih lahko preberete. Vaše morebitne zahteve s tem v zvezi nam lahko pošljete na email naslov ortan.m@gmail.com. Naš prvi odgovor boste prejeli v roku 15 dni.
Pri neposrednem trženju uporabljamo zgolj vaše osebne podatke, ki jih pridobimo iz javno dostopnih evidenc ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebami, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju za izvajanje IT storitev in računovodskih storitev, pa tudi v primeru morebitnih tovrstnih zahtev iz zakonitih pravnih ali upravnih postopkov (več o tem lahko preberete v tčk. 5). Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, ne posojamo in jih ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Naš zakoniti razlog za to obdelavo vaših osebnih podatkov so naši legitimni interesi v zakonitem opravljanju dejavnosti, ki vključujejo tudi naše zakonite interese za neposredno trženje in za prodajo na daljavo (za oboje tudi z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev, ki so v tem primeru odgovarjanja na sporočila, poslana k nam ter pošiljanje sporočil, ki jih mi pošiljamo k vam, da vzpostavljamo, izvajamo ali branimo svoje poslovne interese ter da dosegamo svoje poslovne cilje).

Podatki o kupcih/strankah, o dobaviteljih, ki vsebujejo podatke interesentov o poslovnem sodelovanju, interesih zanj, povpraševanjih, nabavi in nakupih izdelkov / dogodkov in / ali storitev, o poprodajnih aktivnostih. To so podatki so lahko: vaše ime ter priimek, naslov za izstavitev računa ali drugo poslovno pisno komunikacijo (korespondenco), naslov za dostavo, e-poštni naslov, telefonska številka, eventualne drugi kontaktni podatki, podrobnosti nakupa, davčna številka (osebe s poslovno dejavnostjo), vrednost nakupa oz. prodaje, status plačil. Te podatke obdelujemo za nabavo/dobavo/prodajo/dostavo izdelkov / dogodkov in / ali storitev, ki ste jih kupili in/ali ki smo jih mi nabavili, ter za vodenje zapisov in evidenc o takih kupoprodajah in za računovodsko-finančne evidence za poslovne potrebe našega podjetja ter za izpolnjevanje zakonskih določil s tem v zvezi.

Naša zakonita podlaga za to zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov je izvedba povpraševanja/pogodbe/naročila med vami in nami in / ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev takšne pogodbe. Prav tako je lahko naša zakonita podlaga za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov.

Podatke o kupcih, o strankah, dobaviteljih, o interesentih, lahko uporabimo tudi za pošiljanje drugih tržnih sporočil, ponudb ali izobraževalnih vsebin. Če jih ne želite (več) prejemati, nam to lahko kadarkoli sporočite na email ortan.m@gmail.com in ugodili vam bomo.

Podatki o uporabnikih, ki vsebujejo podatke o tem, ali oz. kako uporabljate našo spletno stran in vse spletne storitve, skupaj s podatki, ki jih morebiti objavite za objavo na naši spletni strani ali prek drugih spletnih storitev. V ta segment prištevamo tudi vaše osebne podatke za namene razpošiljanja naših elektronskih novic, sms sporočil. V slednji namen zbiramo osebne podatke, ki nam jih posredujete pri prijavi na naše elektronske novice (Corine e novice) – vaš elektronski naslov, osebno ime in priimek. Hranimo jih do vaše odjave od te naše storitve, ob vaši odjavi jih izbrišemo. Hranjeni so na MailChimpu, lahko pa tudi v naši zbirni tabeli – če se na naše e novice prijavite na naš e mail naslov ali po telefonu, ali osebno na kakem od naših dogodkov. Poleg nas ima do njih dostop naš pooblaščeni pogodbeni dobavitelj IT storitev, pa seveda MailChimp, katerega storitev uporabljamo pri pošiljanju naših e novic.

Za naše spletne strani uporabljamo storitve ponudnikov Google Analytics in WordPress, zato z obiskom naših spletnih strani in s pritrditvijo sprejema piškotkov, sprejmete njihove pogoje, njihovo Politiko zasebnosti in njihovo Politiko piškotkov.

Google Analytics:

Google Analytics – Njihovi pogoji uporabe: https://policies.google.com/terms?hl=en

Google Analytics -Njihova politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics – Njihova Politika piškortkov (Cookies):  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-cookie

WordPress:

WordPress- njihovi pogoji uporabe:https://en.wordpress.com/tos/

WordPress- njihova Politika zasebnosti: https://automattic.com/privacy/

WordPress- njihova Politika piškotkov (Cookies): https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

V našem podjetju za naše potrebe spremljamo le število obiskov na naši spletni strani in drugih analiz vaših osebnih podatkov iz spletne strani ne opravljamo.

Izbira omenjenega ponudnika spletnih storitev (Google Analytics ) nam omogoča delovanje naše spletne strani in nam daje možnosti, da vam zagotovimo vam ustrezne vsebine, da zagotovimo varnost naše spletne strani, vzdržujemo varnostne kopije naše spletne strani in / ali podatkovnih zbirk ter omogočimo objavo in upravljanje naše spletne strani, drugih spletnih storitev in poslovanje.

Izbira omenjenega ponudnika WordPress nam omogoča, da omogočamo spletno komentiranje, kadar oz. če bi se upravljalec osebnih podatkov tako odločil.

Za pošiljanje elektronskih novic uporabljamo  Mailchimp in za analize oz. preglede MailChimp Support. Pri analizah nas zanima le stopnja odpiranja elektronskih novic. MailChimp uporabljamo kot platformo za avtomatizacijo marketinga. S klikom na prijavni obrazec za naše e novice, se strinjate, da pošljete in pošljete ta obrazec ter potrjujete, da bodo informacije, ki jih pošljete, prenesene na MailChimp za obdelavo v skladu z njihovim Pravilnikom o zasebnosti (Privacy Policy) in skladno z njihovimi pogoji (Terms of Use).

Tehnični podatki, ki vsebujejo podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in spletnih storitev, kot so vaš naslov IP, podatki za prijavo, podrobnosti o brskalniku, dolžini obiska strani na naši spletni strani, ogledov strani in navigacijskih poti, podrobnosti o številu uporab naših spletnih strani, nastavitve časovnega pasu in druge tehnologije v napravah, ki jih uporabljate za dostop do našega spletnega mesta.

Vir teh podatkov je iz sistema za analitiko, za kar uporabljamo storitve ponudnika Google Analytics. Te podatke obdelujejo, da analizirajo uporabo vaše spletne strani in drugih spletnih storitev. Z obiskom naših spletnih strani in s pritrditvijo sprejema piškotkov, sprejmete pogoje ponudnika storitev Google Analitics, njihovo Politiko zasebnosti in njihovo Politiko piškotkov. Za opcijo omogočenega spletnega komentiranja, uporabljamo WordPress. Z obiskom naših spletnih strani in s pritrditvijo sprejema piškotkov, sprejmete pogoje ponudnika storitev WordPress, njihovo Politiko zasebnosti in njihovo Politiko piškotkov.

Google Analytics:

Google Analytics – Njihovi pogoji uporabe: https://policies.google.com/terms?hl=en

Google Analytics -Njihova politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics – Njihova Politika piškotkov (Cookies):  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-cookie

Koriščenje storitev ponudnika Google Analytics, nam omogoča delovanje naše spletne strani in nam daje možnosti, da vam zagotovimo vam ustrezne vsebine, da zagotovimo varnost naše spletne strani, vzdržujemo varnostne kopije naše spletne strani in / ali podatkovnih zbirk ter

omogočimo objavo in upravljanje naše spletne strani, drugih spletnih storitev in poslovanje.

WordPress:

WordPress- njihovi pogoji uporabe:https://en.wordpress.com/tos/

WordPress- njihova Politika zasebnosti: https://automattic.com/privacy/

WordPress- njihova Politika piškotkov (Cookies): https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Koriščenje storitev ponudnika WordPress nam omogoča postavitev naših spletnih strani, njihovo upravljanje-ažuriranje, nadgrajevanje, opcije spletnega komuniciranja.Na tak način lahko zagotavljamo, da so vam naše aktualne vsebine na naših spletnih straneh na voljo.

Naša zakonita podlaga za to obdelavo so naši legitimni interesi, ki nam bodo v tem primeru omogočili pravilno upravljanje naše spletne strani in našega poslovanja ter razvijanje našega poslovanja in odločanje o naši tržni strategiji.

Podatki o prejemnikih naših elektronskih novic

S prijavo na naše elektronske novice, nam posredujete svoj email naslov, kamor vam naše e novice pošiljamo, hkrati posredujete tudi vaš primek, ime, naziv podjetja, naziv društva. Celotna baza prejemnikov e novic je shranjena na MailChimpu, v elektronski obliki sami v seznamu in v ročnih evidencah hranimo le tiste vaše osebne prijavne podatke, ki nam jih posredujete na naše email naslove, po telefonu ali osebne. V MailChimpu so shranjeni tudi datumi vaših prijav in odjav na naše elektronske novice.

MailChimp uporabljamo kot platformo za avtomatizacijo marketinga. S klikom na prijavni obrazec za naše e novice, se strinjate, da pošljete in pošljete ta obrazec ter potrjujete vaše strinjanje, da bodo informacije, ki jih pošljete, prenesene na MailChimp za obdelavo v skladu z njihovim Pravilnikom o zasebnosti (Privacy Policy) in skladno z njihovimi pogoji (Terms of Use). Podatki, ki nam jih posredujete za prijavo na naše e novice,  se obdelujejo izključno za namene obveščanja o naši ponudbi izdelkov ter storitev (neposredno trženje)  ter izobraževalnih in osveščevalnih vsebin, ki se z našo ponudbo  lahko vsebinsko povezujejo in/ali jo podpirajo. Vaši osebni podatki za vaše prejemanje naših elektronskih novic se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da kliknete na Odjava v dnu prejetih e-novic ali da nam na naslov coraagro@gmail.com ali ortan.m@gmail.com, pošljete obvestilo z naslovom oz. predmetom sporočila “ODJAVA”. Če bomo naš email naslov spremenili, bo to navedeno na naši spletni strani in tudi na dnu naših e novic in v tem primeru za svoja elektronska obvestila pač uporabite naš aktualen, objavljen e naslov. Vse vaše podatke  skrbno varujemo in jih ne posredujemo nepoblaščenim tretjim osebam. Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja smo na voljo na ortan.m@gmail.com oz. na aktualnem e mail naslovu, ki je objavljen na naši spletni strani.

Pridržujemo si pravico, da od prejemanja naših elektronskih sporočil sami odjavimo uporabnike, če direktorica našega podjetja oceni, da je to potrebno in/ali primerno za zavarovanje poslovnih ciljev in poslovnih interesov našega podjetja.

16. Način zbiranja in hramba vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo

Mi zbiramo komunikacijske podatke, podatke povezane z zakonitim poslovanjem (npr. finančno-računovodske podatke, kadrovske podatke, …) in osebne podatke o naši medsebojni poslovni komunikaciji, osebne podatke kupcev, dobaviteljev in prejemnikov naših elektronskih novic. Ti osebni podatki so lahko osebna imena, naslovi stalnega ali začasnega prebivališča, naslovi za dostavo naročenih pošiljk, telefonska številka, naslovi elektronske pošte ter številke telefaksa.

Te podatke vodimo in hranimo:

– v obliki ročnih zapisov oz. email sporočil in jih uporabljamo za kupoprodajni proces vključno z dostavo naročenih proizvodov ter za eventualno potrebno obveščanje naročnikov v zvezi s tem;

– v obliki programskih vnosov (računovodski programi -kupci, dobavitelji, ostali računovodski podatki)

– v obliki datotek, ki jih hranimo na računalnikih in na prenosnih elektronskih medijih;

Ponudniki storitev za spletne strani in za avtomatizacijo marketinga jih hranijo v oblikah, kot jih v svojih pogojih, Politikah o zasebnosti, Politikah o piškotkih, opredeljujejo Google Analitics, WordPress in Mailchimp, katerih storitve uporabljamo.

Google Analytics :

Google Analytics – Njihovi pogoji uporabe: https://policies.google.com/terms?hl=en

Google Analytics -Njihova politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics – Njihova Politika piškotkov (Cookies):  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-cookie

WordPress:

WordPress- njihovi pogoji uporabe:https://en.wordpress.com/tos/

WordPress- njihova Politika zasebnosti: https://automattic.com/privacy/

WordPress- njihova Politika piškotkov (Cookies): https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

MailChimp:

MailChimp – Njihova Politika o zasebnosti: Privacy Policy

MailChimp- Njihovi pogoji uporabe: Terms of Use

Če naročnik, kupec ali interesent tako prostovoljno želi in to željo izrazi – ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno – preko email poslanega sporočila ali preko označitve pritrdilnega okenca in z oddajo svojih podatkov ob obisku spletne strani, njegove kontaktne podatke dodamo v bazo elektronskih naslovov, kamor pošiljamo svoje e novice. Vzdževanje in ažururanje te baze je v podjetju upravljalca osebnih podatkov, določeno.

Ob vstopu na spletno stran, obiskovalec, ki na spletni strani ostane, lahko soglaša s tudi s piškotki (Cookies) ponudnikov Google Analytics, WordPress, ki jih spletno mesto uporablja in so za delovanje spletnega mesta potrebni. Glej predhodni tekst v toki 4.

Ob prijavi na naše elektronske novice soglašate s piškotki (Cookies) ponudnika MailChimp.

Hramba vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete za prijavo na naše e novice, preneha, ko se od storitve odjavite. Napotki za to možnost so na koncu vsakih naših e novic, kadarkoli pa se od njih lahko odjavite tudi na elektronska naslova ortan.m@gmail.com ali coraagro@gmail.com.

Način in namen našega zbiranja vaših osebnih podatkov

Osebni podatki so vse informacije, s katerimi lahko identificiramo posameznika. Ne vsebujejo nobenih anonimnih ali občutljivih podatkov.

Svoje izdelke kupcem nudimo s poštno prodajo s plačilom po povzetju, kupci jih pri nas naročajo preko interneta – preko email sporočil na moj elektronski naslov ali preko telefona. V tem postopku upravljalec od naročnika (pri)dobi naslednje osebne podatke: ime, priimek, poštni naslov, poštni naslov za dostavo proizvoda in za izstavitev računa, telefonsko številko, email kontaktni naslov. Te podatke vodimo in hranimo v obliki ročnih zapisov oz. email sporočil in jih uporabljamo za kupoprodajni proces vključno z dostavo naročenih proizvodov ter za eventualno potrebno obveščanje naročnikov v zvezi s tem. Hranimo jih dokler niso doseženi nameni, zaradi katerih jih zbiramo in skladno z zakonodajnimi zahtevami. Po tem roku jih uničimo, razen v primerih, ko zakonodajni postopki zahtevajo drugačno ravnanje z njimi zaradi morebitnih upravnih in/ali sodnih postopkov.

Če naročnik, kupec ali interesent tako prostovoljno želi in to željo izrazi – ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno – preko email poslanega sporočila ali preko označitve pritrdilnega okenca in z oddajo svojih podatkov ob obisku spletne strani, njegove kontaktne podatke dodamo v bazo elektronskih naslovov, kamor pošiljamo svoje e novice. Vzdževanje in ažururanje te baze je v podjetju upravljalca osebnih podatkov določeno, lahko je za to odgovoren zunanji pogodbeni sodelavec za področje IT, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Naš zakoniti razlog za to zbiranje in obdelavo so naši legitimni interesi, da izvajamo prodajo po pošti s pomočjo interneta in da zagotovimo zadovoljnost kupcev z našimi proizvodi ter da izboljšujemo to, kar jo povečuje – tudi s ciljem razvoja podjetja in obsega prodaje naših proizvodov in storitev.

Ker so predmet poslovanja našega podjetja razvoj, proizvodnja in uporaba s strani lastnice našega podjetja lastno razvitih inovativnih proizvodov za nego in krepitev rastlin, v podjetju občasno zbiramo in hranimo tudi fotografije povezane z dobrimi praksami pri njihovi uporabi ter osebne podatke sodelujočih: ime, priimek, naslov, poklic, strokovni naziv, lokacija izvedbe dobre prakse. Te podatke nam posredujejo sodelujoči ali pa jih pridobimo sami tekom

trajanja projekta. Občasno jih koristimo v izobraževalne in osveščevalne namene, za širitev znanja – tovrstne vsebine občasno objavljamo – v revijah, na spletu, na naših spletnih straneh, v naših elektronskih novicah, na radiu in televiziji, na seminarjih, predstavitvah, v osveščevalne in izobraževalne namene ipd. Od dne 25. 5. 2018 za po tem datumu novonastale tovrstne vsebine za njihovo objavo pridobimo nedvoumne pisne privolitve oseb, ki so v teh sporočilih identificirane. Naš zakoniti razlog za to zbiranje in obdelavo so naši legitimni interesi, da v sklopu delovanja našega podjetja razvijamo inovativne, čiste, napredne, trajnostne in ekonomsko konkurenčne tehnologije in proizvode za uporabo v kmetijski pridelavi, vrtnarstvu, vrtičkarstvu, ljubiteljskem sadjarstvu ljubiteljskem vinogradništvu, da jih na ustrezen in primeren način plasiramo na tržišče in da s tem prispevamo k lastnim podjetniškim ciljem ter hkrati k ciljem trajnostnega razvoja in za javno dobro – ljudi in planeta. Hkrati so naši zakoniti razlogi za to zbiranje in obdelavo naši legitimni interesi, da v sklopu delovanja našega podjetja izvajamo prodajo po pošti s pomočjo interneta in da zagotovimo zadovoljnost kupcev z našimi proizvodi ter da izboljšujemo to, kar jo povečuje – tudi s ciljem razvoja podjetja, prodajnega asortimana proizvodov in obsega prodaje proizvodov- izdelkov in storitev.

17. Razkritje vaših osebnih podatkov

V našem podjetju imamo za procese informatike (vzdrževanja in posodobitev spletne strani, oblikovanja in pošiljanja elektonskih novic) in računovodstva, sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci storitev. Ta podjetja oz. zasebniki so obdelovalci vaših osebnih podatkov, z njimi imamo sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju in relevantna zakonodaja iz področja varovanja osebnih podatkov velja tudi zanje. Obdelovanci vaših osebnih podatkov so tudi ponudniki Google Analyses, WordPress in MailChimp, katerih storitve koristimo, da vam lahko nudimo vsebine in delovanje naših spletni strani in da vam lahko pošiljamo naše e novice. Vaši osebni podatki (poštni naslov in po potrebi telefonska številka), so razkriti tudi našem dobaviteljem poštnih storitev, za namene dostave vaših naročenih proizvodov na vaš naslov (npr. Pošta Slovenije in drugi ponudniki poštnih storitev). Lahko so razkriti tudi vaši osebni podatki, vezani na dosežene dobre prakse z uporabo naših proizvodov, na vaše izjave s tem v zvezi, na fotografije, javne objave v člankih, na radiu, televiziji, na socialnih omrežjih, so lahko v okviru veljavne zakonodoje, razkriti drugim za potrebe širjenja informacij, dosežkov, dobrih rezultatov, pozitivnih mnenj/izjav in znanj, kar izvajamo z objavami na naših spletnih straneh, na družbenih omrežjih, v medijih, s članki, predavanji, delavnicami, elektronskimi in osebnimi seminarji ipd.

V primeru pravnih in / ali upravnih postopkov, lahko vaše osebne podatke po potrebi posredujemo tudi odvetnikom, revizorjem, zavarovalnicam, državnim organom – če so podane take zakonite zahteve. V primeru certificiranja in vzdževanja certifikata, jih po potrebi lahko razkrijemo tudi pooblaščenim (kvalificiranim) presojevalcem.

Ostalim tretjim osebam vaših osebnih podatkov ne razkrivamo, ostalim tretjim osebam jih ne posredujemo. Vaših osebnih podatkov ne prodajamo in jih ne posojamo.

18. Varnost vaših osebnih podatkov

Vzpostavili smo ustrezne varnostne ukrepe, da preprečimo, da bi se vaši osebni podatki po nepotrebnem izgubili, uporabili, spremenili, razkrili ali bili dostopni brez dovoljenja. Dostop do vaših osebnih podatkov dovolimo le tistim zaposlenim, ki imajo poslovno potrebo po seznanjanju s temi podatki. Enako velja za naše poslovne partnerje, ki nam dobavljajo svoje storitve za naše procese informatike, upravljanje in vzdrževanje spletnih strani, računalnikov

in programske opreme, urejanja in razpošiljanja elektronskih novic po naši bazi elektronskih naslovov. Z njimi imamo sklenjene pogodbe. Vaše osebne podatke bodo tudi po 25. 5. 2018 obdelovali po naših navodilih. Vaše osebne podatke morajo obdelovati skladno z našim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in skladno z zakonskimi predpisi. Vaše osebno podatke morajo hraniti zaupno.Ta zaupnost velja trajno in s prekinitvijo našega poslovnega sodelovanja ne preneha.

19. Obravnavanje morebitne kršitve osebnih podatkov, obveščanje o morebitnih kršitvah

Imamo postopke za obravnavanje morebitne kršitve osebnih podatkov in vas bomo obvestili o morebitnih kršitvah, če se za to izkaže zakonita potreba. Glede obravnavanja morebitnih kršitve osebnih podatkov, obveščanje o morebitnih kršitvah, ustrezno sledimo smernicam Informacijskega pooblaščenca RS in veljavni zakonodaji.

20. Hramba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili samo toliko časa, kolikor je potrebno, da bi izpolnili namene, za katere smo jih zbrali, vključno z izpolnjevanjem kakršnih koli pravnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev.

Pri odločanju o tem, kdaj je pravi čas, da se podatki hranijo, pogledamo njihovo količino, naravo in občutljivost, morebitno tveganje za škodo pred nepooblaščeno uporabo ali razkritjem, namene obdelave, če jih je mogoče doseči z drugimi sredstvi in ​​pravnimi zahtevami. Upoštevamo tudi vaše morebitne zakonite zahteve za prenehanje hrambe in za izbris podatkov.

Za davčne namene upoštevamo zakonite zahteve za hrambo podatkov o naših kupcih in dobaviteljih.

Ko prenehajo razlogi za hrambo vaših osebnih podatkov pri nas, jih uničimo.

21. Vaše pravice, ki vam jih v zvezi z vašimi osebnimi podatki omogočamo

Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, skladno z uredbo GDRP omogočamo pravico do dostopa osebnih podatkov, do popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov. S tem v zvezi nas v primeru potrebe lahko kontaktirate na email naslov ortan.m@gmail.com. Potrudili se bomo za čimprejšnji odgovor, skrajni rok, v katerem boste prejeli naš prvi odgovor je 15 dni.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, podrobneje opisujemo naše ravnanje v primeru vaše pravice do pozabe in pravice do izbrisa:

Pravica do izbrisa Odjava od storitev obveščanja, tržnega komuniciranja, prenehanje hranjenja vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se shranjujejo, dokler za njihovo obdelavo obstajajo razlogi oz. dokler se od storitve obveščanja vi ne odjavite ali nam ne izrazite vaše pisne odločitve o tem, da ne želite več prejemati naših komunikacijskih sporočil – trženjskih ali drugih oz., dokler vas ne odjavimo mi – skladno z vsebino v zadnji alineji poglavja Podatki o prejemnikih naših elektronskih novic, v tčk. 5.

Od prejemanja novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da kliknete na Odjava v dnu prejetih e-novic ali da nam na naslov coraagro@gmail.com ali ortan.m@gmail.com,  pošljete obvestilo z naslovom oz. predmetom sporočila “ODJAVA”. Vse vaše podatke bomo skrbno varovali. Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja smo na voljo na ortan.m@gmail.com.

Skladno z določili GDPR, nam lahko kadarkoli in brez navedb razlogov pošljete pisni zahtevek za prenehanje prejemanja naših ponudbeno-prodajnih sporočil (neposredno trženje). Tovrstne zahtevke upoštevamo, v kolikor tako želite, jih pošljite na email naslov ortan.m@gmail.com.

Pravica do “pozabe”

V zvezi z osebnimi podatkimi, ki jih zbiramo in obdelujemo  omogočamo  zakonito „pravico do pozabe“. Skladno z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov, na njihovo pisno zahtevo izbrišemo njihove osebne podatke, a le, če to ni izvzeto v Uredbi GDPR člen 17. točka 3, še zlasti pa ne sme ogrožati  zakonite svobode izražanja in obveščanja ali možnosti raziskovanja (GDPR člen 17. tčk.3). Če imate morebiti tovrstno zahtevo, nam pišite na naslov ortan.m@gmail.com. Naš prvi odgovor vam bomo poslali v 15 dneh.

22. Naše spletne strani

Pomen pojma spletne strani, je podana v tčk. 4.

Informacije o naši dejavnosti in ponudbi so dostopne na moji spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com in na angleški verziji moje spletne strani http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US. Vodilna spletna stran je slovenska, objavljena na naslovu www.cora-agrohomeopathie.com, saj zaenkrat prodajamo le na območju Slovenije. Angleška spletna stran, objavljena na naslovu: http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US podaja le osnovne informacije in predstavitve.

Z dostopom na naše spletne strani, potrjujejete, da ste starejši kot 16 let oz. da ste starejši od 15 let, če ste iz Slovenije.

Uporabljamo Google Analytics – z dostopom na našo spletno stran z vašim pristankov – dovoljenjem za uporabo piškotkov, privzamete tudi Google Analytics Politiko zasebnosti, Google Analytics pogoje uporabe, Google Analytics Politiko piškotkov.

Google Analytics :

Njihovi pogoji uporabe: https://policies.google.com/terms?hl=en

Njihova politika zasebnosti https://policies.google.com/privacy?hl=en

Piškotki Google Analytics:  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-cookie

Uporabljamo WordPress – z dostopom na našo spletno stran z vašim pristankov – dovoljenjem za uporabo piškotkov, privzamete tudi WordPress Politiko zasebnosti, Google Analytics pogoje uprabe, Google Analytics Politiko piškotkov.

WordPress:

WordPress- njihovi pogoji uporabe:https://en.wordpress.com/tos/

WordPress- njihova Politika zasebnosti: https://automattic.com/privacy/

WordPress- njihova Politika piškotkov (Cookies): https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Piškotke na naših spletnih straneh uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani in da vam na njih lahko nudimo aktualne vsebine. Z nadaljno uporabo naših spletnih strani se strinjate z našo politiko piškotkov in s politiko piškotkov WordPress in Google Analyse, katerih storitve uporabljamo pri naši dejavnosti (spletne strani, e mail novice). Piškotek (Cookie) je kratko besedilo, ki ga spletno mesto, ki ga obiščete, pošlje brskalniku. Spletno mesto si lahko z njim zapomni podatke o vašem obisku, na primer izbrani jezik in druge nastavitve. Tako je lahko vaš naslednji obisk istega mesta bolj uporaben in lažji. Piškotki imajo pomembno vlogo. Uporaba spleta bi bila brez njih znatno manj prijetna. Ob dostopu na našo spletno strani, imate možnost, da sprejmete piškotke, ali da jih odklonite. S sprejemom piškotkov našem spletnemu mestu dovolite, da si spletno mesto zapomni podatke o vašem obisku. Za analize spletnih strani uporabljamo Google Analytics, ki deluje na principu piškotkov in za to so potrebni. V sklopu naših analiz so ti podatki namenjeni zgolj občasnim pregledom števila obiskov na naši spletni strani. Rezultati nam služijo za izboljševanje naših storitev, vse s ciljem zadovoljitve kupčevih potreb in pričakovanj v zvezi z našo ponudbo. Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za druge namene. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo za potrebe ciljnega oglaševanja. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nepoblaščenim fizičnim ali pravnim osebam.

Google Analytics :

Google Analytics – Njihovi pogoji uporabe: https://policies.google.com/terms?hl=en

Google Analytics -Njihova politika zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics – Njihova Politika piškortkov (Cookies):  https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en#toc-terms-cookie

Za vsebinsko postavitev naših spletnih strani, za aktualizacijo njihovih vsebin ter za možnosti koriščenja opcij spletnega komentiranja (ki ga lahko koristimo le, če se upravljalec osebnih podatkov tako odloči oz. tako določi), koristimo WordPress.

WordPress:

WordPress- njihovi pogoji uporabe:https://en.wordpress.com/tos/

WordPress- njihova Politika zasebnosti: https://automattic.com/privacy/

WordPress- njihova Politika piškotkov (Cookies): https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Naš zakoniti razlog za to zbiranje in obdelavo so naši legitimni interesi, da izvajamo prodajo po pošti s pomočjo interneta in da zagotovimo zadovoljnost kupcev z našimi proizvodi in da izboljšujemo to, kar jo povečuje – tudi s ciljem razvoja podjetja in obsega prodaje proizvodov in storitev.

Povezave tretjih oseb

Naše spletne strani lahko vključujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb, vtičnikov in aplikacij. Če kliknete te povezave ali omogočite te povezave, lahko tretjim osebam omogočite zbiranje ali skupno rabo podatkov o vas. Teh spletnih strani tretjih oseb ne nadzorujemo in ne odgovarjamo za njihove izjave o zasebnosti oz. za njihove politike zasebnosti. Naše priporočilo: Ko zapustite naša spletna mesta, preberete obvestilo o zasebnosti za vsako spletno mesto, ki ga obiščete.

IV. POSEBNA OPOZORILA, UPORABA PRAVA IN PRISTOJNOST

23. POSEBNI OPOZORILI:

23.a) Izvzeta odgovornost/Izvzetje odgovornosti Proizvodi Cora agrohomeopathie® so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Niso FFS – ji in v Sloveniji spadajo med proizvode za nego in krepitev rastlin. S tem v zvezi se na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com in v kupoprodajnem procesu,  uporablja terminologija, ki je za tovrstne proizvode ustrezna in dovoljena z ozirom na ustrezne EU uredbe in slovensko zakonodajo. Ponudnik (PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2392 Prevalje),  ne sprejemam nobene odgovornosti za ustne ali pisne izjave oz. navedbe drugih oseb, ki z relevantno zakonodajo morebiti niso oz. ne bi bile skladne.

Naša spletna stran http://www.cora-agrohomeopathie.comje sestavljena iz večih pod-dokumentov in predstavlja homogeno, celovito informacijo. Le tako jo je dovoljeno razumeti in tolmačiti.

V smislu avtorske zaščite pred javnim jo ščiti registrirana blagovna znamka Cora agrohomeopathie®, copyrigt navedba objavljena na dnu vodilne spletne strani (Copyright© 2013- PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje -vse pravice pridržane ), objave na njej same po sebi ter Zakon o industrijski lastnini in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

23.b) Avtorsko pravo, intelektualna lastnina

Copyright©2013-PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje – vse pravice pridržane

Vse naše vsebine objavljene na naših spletnih straneh (www.cora-agrohomeopathie.comhttp://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US), so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Prepovedano je kakršno koli spreminjanje, prepisovanje, ponovno objavljanje, pošiljanje po pošti, reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Brez pisnega dovoljenja avtorice Majde Ortan, je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali kaka druga uporaba katerih koli vsebin na spletnih straneh http://www.cora-agrohomeopathie.com,  in na naših drugih spletnih straneh . Ta prepoved velja tako za  celovito avtorsko delo ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Cora agrohomeopathie®

Naše blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na naših spletnih straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik (lastnik ali solastnik) in/ali ali uporabnik licence, je zasebno podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje in/ali z njim povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje, aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Cora agrohomeopathie®

Naše blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik (lastnik ali solastnik) in/ali ali uporabnik licence, je zasebno podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje in/ali z njim povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Podjetje PH. AGROHOM. Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan s.p., Ob Meži 20, SI 2391 Prevalje, aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

23.c) Uporaba piškotkov Naša Politika o zasebnosti

(vsebuje tudi uporabo piškotkov) / PrivacyPolicy (include also use of Cookies): SLO,EN

Naši Pogoji uporabe/ Terms of use: SLO

24. Pravica do sprememb naše Politike o zasebnosti in Splošnih pogojev

Našo Politika zasebnosti in naše Pogoje uporabe lahko kadarkoli spremenimo oz. dopolnimo, brez oddaje posebnega vnaprejšnjega sporočila ali obvestila. Z uporabo naših spletnih strani potrjujete, da se strinjate z našo Politiko zasebnosti in z našimi Pogoji uporabe, z uporabo spletnih strani po spremembi pa potrjujete, da soglašate z njunimi spremembami oz. dopolnitvami.

25. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki naših storitev in kupci naših proizvodov, ter med ponudnikom naših proizvodov in naših storitev, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

VABLJENI K NAROČILOM IN NAKUPOM!

Če pa želite več informacij, nas vprašajte:

Naši kontakti:

PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Ing. Majda Ortan, s.p.,
Ob Meži 30,
SI – 2392 Prevalje
Naše spletne strani: www.cora-agrohomeopathie.com  in  http://cora-agrohomeopathie.com/en/
Tel: 00386 (0)70 820 279
Email: ortan.m ©gmail.com