Pripravki

PROIZVODI Cora agrohomeopathie® – ZA VEČ ŽIVLJENJA VSEM!

LASTNOSTI IN PREDNOSTI PROIZVODOV Cora agrohomeopathie®

Proizvodi Cora agrohomeopathie® so naravni proizvodi za splošno uporabo, ne FFS-ji.  To so proizvodi, ki v obliki ustrezno pripravljenih škropiv  služijo za krepitev vitalnosti rastlin in preko krepitve vitalnosti rastlin  posredno vplivajo na odpornost rastlin (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce). Proizvodi Cora agrohomeopathie® se uporabljajo razredčeni z vodo, v obliki škropiv, ki jih pripravijo uporabniki skladno s Splošnimi navodili za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®

Dobra vitalnost rastlin je med drugim okrepljeno stanje energijskega ravnovesja rastlinskih organizmov, ki ima krepčilen, dobrodejen vpliv tudi na ravnovesje ekosistemov, kjer rastline rastejo.

Odlična lastnost proizvodov Cora agrohomeopathie® je, da neposredno učinkujejo na rastline, tako na povsem naraven, celosten (holistični), trajnosten in sonaraven ekološki način preko krepitve vitalnosti in odpornosti rastlin, krepijo vitalno rast rastlin in vitalnost pridelkov ( v kolikor gre za pridelavo rastlinske hrane). 61 proizvodov Cora agrohomeopathie ® je dovoljenih v ekološki pridelavi potrdilo tukaj. Po njihovi uporabi čakalna doba ni potrebna, (karence ni). Škropivo iz njih je povsem varno so za ljudi, za živali, za okolje – za Naravo. Pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna. Njihov rok uporabe je 3 leta.

Ker je v proizvodih Cora agrohomeopathie®  nosilni medij energizacije naravnih kompleksov mineralov in rastlin 43% etanol in ker so ti proizvodi na slovenskem trgu dani v promet kot proizvodi za splošno uporabo, z namenom uporabe za nego in krepitev rastlin, je za proizvode potrebno upoštevati Varnostni list za 43% (m/m) etanol, ki ga najdete na vodilni strani te spletne strani, dostopen pa je tudi na tej povezavi. 

V škropivu, ki je iz proizvodov Cora agrohomeopathie® pripravljeno skladno s Splošnimi navodili za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie® , je koncentracija 43 % (m/m) etanola v vodi le od 0,1% do 0,3% (to je dovolj, saj 43% m/m etanol služi le za shranjevanje zgoraj omenjenih ustreznih naravnih vibracij (ki so dejanska “moč” škropiva) in prenosu teh vibracij na vodo.

Priporočam že preventivno uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®. Glede na razmere, priporočamo dve stopnji doziranja proizvodov Cora agrohomeopathie®. :

nizka doza – za milejše škropivo, za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);

višja doza – za močnejše škropivo, za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Za obe vrsti doziranja je obvezen ciklus škropljenja: 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x).

V tej opisani smeri vam lahko proizvodi  Cora agrohomeopathie® nudijo odlične sonaravne rešitve pred večino težav v rastlinski pridelavi. Lista proizvodov Cora agrohomeopathie s cenikom je na voljo TUKAJ.

Vitalne, odporne rastline doprinesejo k energijsko ravnovesnejšim ekosistemom (velja pa tudi obratno, saj v Naravi delujejo sinergijski vplivi, homeostaza, celostnost oz. holistični princip).

Naloga škodljivcev v naravi je tudi, da uničijo, kar je bolno in šibko. V energijsko ravnovesnejših ekosistemih, se škodljivci ne prenamnožujejo, v njih se prekomerno ne pojavljajo oz. se jim izogibajo, prekomerno namnoženi škodljivci jih tudi zapuščajo, z vitalnejšimi rastlinami v  njih se ne prehranjujejo, v njih nimajo všečnih življenjskih pogojev.                                                                                                                          S pravilno in pravočasno uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie ® , se torej lahko izognemo uporabi FFS-jev, zlasti pesticidov, ali pa v zahtevnih pridelovalnih razmerah, njihovo porabo  zmanjšamo. Zato, ker so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in škodljivce.                                  Krepitev vitalnosti in odpornosti je dobro dosegati s preventivno uporabo ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev, a tudi v zahtevnejših in zahtevnih pridelovalnih razmerah je krepitev vitalnosti, odpornosti in ravnovesja tisto, kar rastline krepčilno vodi k večji vitalnosti, posredno pa tudi  izboljšani lastni odpornosti, k izboljšani lastni imunologiji. To pa je v dandanašnjih pridelovalnih pogojih še kako dobrodošlo in potrebno. Če govorimo o pridelavi rastlinske hrane, je tovrstna rastlinska hrana tisto, kar lahko človeka nahrani, ne pa zgolj nasiti, saj je vitalnost dejansko sposobnost za življenje, za  živost. Proizvodi Cora agrohomeopathie®  s svojim energiziranim, agrohomeodinamičnimi učinki rastline krepijo v tej smeri, v smeri krepitve vitalnosti, kar posredno doprinese h krepitvi odpornosti rastlin na bolezni in škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.

O izboru ustreznih pakiranj proizvodov Cora agrohomeopathie® in osnovne informacije o načinu škropljenjatukaj več pa v Splošnih navodilih za uporabo  proizvodov Cora agrohomeopathie® , ki jih prilagam proizvodom.

Za nakupne pogoje in naročila kliknite tukaj.

Prednosti proizvodov Cora agrohomeopathie® :

-Proizvodi Cora agrohomeopathie® so naravni, razviti so s povzemanjem naravnih rešitev. Naravni kompleksi ustreznih rastlin in mineralov so energizirani in shranjeni na 43% (m/m)* etanolu. (*Pojasnilo: oznaka (m/m) pomeni, da gre za masne oziroma utežne procente).

-61 proizvodov Cora agrohomeopathie® je dovoljenih za uporabo v ekološki pridelavi, link na potrdilo:  http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2015/07/Potrdilo-o-skladnosti.pdf

-Škropiva iz proizvodov Cora agrohomeopathie®  so varna za ljudi, za živali in za okolje, za same proizvode pa je zaradi vsebnosti 43% m/m etanola, ki spada med vnetljive snovi, treba upoštevati Varnostni list za 43% (m/m) etanol.

-Proizvodi  Cora agrohomeopathie®  niso FSS-ji – za njihov nakup ne potrebujete FFS izkaznice.

-Njihova uporaba je enostavna.

-Čakalna doba po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie®, ni potrebna – karence ni. Pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju.

-Pri nanosu škropiva iz proizvodov Cora agrohomeopathie®  (pri izvajanju škropljenja), ni potrebna uporaba osebnih zaščitnih sredstev.Pri mešanju proizvoda Cora agrohomeopathie®  z vodo za izdelavo škropiva, pa je poleg Splošnih navodil potrebno upoštevati zahteve iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol. Enako velja za shranjevanje proizvodov Cora agrohomeopathie®.

-Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem pa dež učinkov njihovega delovanja ne izpira več.

-Energiziran učinek delovanja je nekoliko dolgoročnejši, cca 2.3 mesece.

-Prazno stekleno embalažo lahko predhodno oprano z vodo, odvržete med steklene odpadke za reciklažo.

Pri uporabi in hrambi proizvodov, je potrebno upoštevati Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki so priložena proizvodom ( in so objavljena tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com)

MOŽNE KORISTI ZA UPORABNIKE:

S PRAVILNO IN PRAVOČASNO UPORABO  NARAVNIH, ENERGIZIRANIH, HOMEODINAMIČNIH PROIZVODOV Cora agrohomeopathie®:

– SE LAHKO IZOGNETE POTREBI ZA UPORABO  KEMIČNIH  PESTICIDOV IN DRUGIH SNOVNIH SREDSTEV ALI V ZAHTEVNIH POGOJIH PRIDELAVE NJIHOVO UPORABO ZNATNO ZMANJŠATE;

– KREPITE VITALNOST RASTLIN NA ENERGIJSKEM NIVOJU, S TEM PA POSREDNO TUDI  LASTNO IMUNOLOGIJO RASTLIN, NJIHOVO LASTNO ODPORNOST,

– PRIDELUJETE SVOJE PRIDELKE S KVALITETAMI, KI JIH NUDIJO LE RASTLINE, Z OKREPLJENO LASTNO VITALNOSTJO, Z OKREPLJENO LASTNO ODPORNOSTJO – Z OKREPLJENO LASTNO IMUNOLOGIJO,

-OSKRBUJETE OKRASNE RASTLINE NA SONARAVEN NAČIN IN JIM KREPITE LASTNO ODPORNOST,

-PREKO KREPITVE VITALNOSTI RASTLIN DOPRINESETE H  KREPITVI ENERGIJSKEGA  RAVNOVESJA V EKOSISTEMU,

VSE TO DOSEGATE, SONARAVNO, BREZ SLABŠANJA OKOLJSKIH VPLIVOV, Z OHRANJANJEM OKOLJSKIH VIROV, TOREJ TRAJNOSTNO. TAKO OB TEM, KO DOSEGATE CILJNE KORISTI ZASE, HKRATI PRISPEVATE K ZDRAVJU LJUDI IN OKOLJA!

PROIZVODI Cora agrohomeopathie® – ZA VEČ ŽIVLJENJA VSEM!

KOT ZANIMIVOST:

VSI PROIZVODI Cora agrohomeopathie® SO LASTNO RAZVITI PROIZVODI KOROŠICE ing. MAJDE ORTAN, TOREJ SO PLOD SLOVENSKE INOVATIVNOSTI IN PREDANEGA, DOLGOLETNEGA DELA. Z NAKUPOM IZBERETE SLOVENSKO TER PODPRETE 100% SLOVENSKI IZDELEK!