Naravni STOP pelinolistni ambroziji – Cora agrohomeopathie X300

By | 26 septembra 2018

 

flat550x550075f 150x150 - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Pelinolistna ambrozija        Zdaj, v jeseni z naravnim, energiziranim homeodinamičnim proizvodom Cora agrohomeopathie X300, opravimo ciklus škropljenja, ki s krepitvijo sil nekaljivosti krepi mirovanje, nekaljivost njenih semen

images ambrozija v koruzi - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300prenos ambrozija na polju - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Počasi in vztrajno se vse od konca prve svetovne vojne, tudi v Sloveniji širi pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Sto let si na slovenskem geografskem prostoru vztrajno jemlje pravico, da z našimi domorodnimi rastlinami tekmuje za hranila v tleh in za življenjski prostor. Počasi in vztrajno se invazivno širi.

Kadar se ambrozija naseli na kmetijska zemljišča, lahko zaradi trdoživosti svojega semena in prilagodljivosti tega plevela znatno zmanjša pridelek poljščin, lahko povzroča težave pri spravilu pridelka, na pašnikih in travnikih pa močno zmanjšuje kakovost krme, kajti živina je v svoji krmi ne mara! To je hvala Bogu dobro, saj  pelinolistna ambrozija kvari  tudi mlečne proizvode, ki dobijo priokus, če se govedo hrani z njo.

Specimens of Ambrosia artemisiifolia growing in residential area of Lviv Fig 2 Upper 1 197x300 - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300Pelinolistna ambrozija povzroča kar resne težave v posevkih, uspešno jim konkurira v tekmi za življenjski prostor, za hranila in tudi za vodo.  Pelinolistna ambrozija lahko naseli skoraj vse posevke (koruzo, sojo, sončnice, žita, okopavine itd.), naseljuje tudi  travnike, pašnike, sadovnjake in vinograde pa tudi neobdelana zemljišča, širi se vzdolž vodotokov, železniških prog, cestišč in opuščenih zemljišč, problematična pa je tudi na strniščih in poletnih posevkih.

Glede na rastne razmere zraste od 20 do 180 cm visoko, doseže pa tudi višine do 250 cm nad zemljo, njene korenine sežejo globoko v tla, tudi do 4  m globino. Njena socvetja so v času cvetenja polna peloda, ki pri številnih ljudeh sproža alergene učinke. Njena pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, saj lahko s pomočjo vetra prepotujejo tudi večje razdalje in povzroča alergije tudi več kot 200 km od svojega rastišča. Največja koncentracije pelodnih zrnc oz. pelodnega prahu, je v krogu 1 km okrog rastline.

Pelinolistna ambrozija ((Ambrosia artemisiifolia) je tudi zelo plodna, saj vsaka rastlina tvori od 30.000 do 100.000 semen, ki v tleh ostanejo kaljiva tudi 10, 20 in več let. Raznašajo jih ptiči s svojim blatom, seveda pa po širnem svetu potujejo tudi skupaj trgovalnimi semeni in pridelki, kar je v realnosti preprečiti velik izziv.

invasive plants seed factsheet ambrosia artemisiifolia 01cnsh 1476383198542 eng 300x240 - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Pelinolistna ambrozija se torej  ohranjanja s semeni.  Njihov vznik je ponavadi v sredini meseca aprila oz. pri temperaturi tal med 7°C-10 °C. Začetek cvetenja in širjenja njenega  peloda je od sredine meseca julija naprej do konec meseca oktobra (maksimum je dosežen avgusta in v prvem delu septembra), v odvisnosti od gibanja temperatur rastišč. Njena semena zorijo od sredine avgusta ali od začetka septembra, na primorskem lahko tudi že od sredine julija. Semena pelinolistne ambrozije  v tleh zelo dolgo ohranjajo kaljivost in vznikajo iz tal iz globine 0,3 do 4 cm.

 

Po teh splošno veljavnih kriterijih se pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), torej že sto let tudi na geografskem področju Slovenije širi z vzdržljivostjo in invazivnostjo, ki sta iz stališča kmetijske pridelave in zdravja ljudi, nezaželena in nesprejemljiva.

Ragweed plant 294195 1 - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) v času cvetenja: Njena socvetja so v času cvetenja polna peloda, ki pri številnih ljudeh sproža alergene učinke. Njena pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, saj lahko s pomočjo vetra prepotujejo tudi večje razdalje in povzroča alergije tudi več kot 200 km od svojega rastišča. Največja koncentracije pelodnih zrnc oz. pelodnega prahu, je v krogu 1 km okrog rastline.

Zato so preventivni ukrepi, da se njive, vrtovi in travniki s pelinolistno ambrozijo sploh ne zaplevelijo, upravičeni.

Pelinolistno ambrozijo je Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) uvrstila na seznam tujerodnih invazivnih rastlin, za katere naj države uvedejo nadzorni sistem za obvladovanje v skladu z EPPO smernicami.

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

NOVOST: 

Naravni STOP pelinolistni ambroziji –

Cora agrohomeopathie X300

Kar nekaj časa sem se ukvarjala z njo – s pelinolistno ambrozijo, vse do rojstva mojega novega energiziranega, naravnega, 100% slovenskega, homeodinamičnega proizvoda  Cora agrohomeopathie X300

Pravi izziv zame je bila ustrezna krepitev nekaljivosti njenih semen – seveda na energijskem nivoju in sonaravno, tako kot je to značilno za nabor proizvodov Cora agrohomeopathie® (ki so proizvodi za nego in krepitev rastlin). Vsako seme namreč prežemajo tako sile, ki vzpodbujajo kaljivost, kot tudi sile, ki vzpodbujajo njegovo nekaljivost. S slednjimi in njihovo naravno krepitvijo sem si dala kar precej  dela in rezultat je naš naravni, energiziran homeodinamični proizvod Cora agrohomeopathie X300, ki s krepitvijo sil nekaljivosti na energijski ravni intenzivno konkurira silam kaljivosti semen pelinolistne ambrozije, uravnoveša in blaži njihovo premoč in na tak način semenom pelinolistne  ambrozije slabi možnosti za vznik. Priporočamo preventivno rabo, še pred vzkalitvijo pelinolistne ambrozije spomladi in jeseni ob semenitvi pelinolistne ambrozije ali čimprej po njej!

Predlagan trajnostni ukrep je lahko le dodatni ukrep tistim ukrepom, ki jih za odstranjevanje pelinolistne ambrozije lastnikom zemljišč nalaga regulativa oz. zakonodaja.

Prvi ciklus škropljenja sškropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X300, opravimo ob ali po semenitvi pelinolistne ambrozije, od zgodnje jeseni dalje, vendar obvezno še pred zimo.

Doziranje proizvoda za pripravo škropiva:

V kmetijski pridelavi in rabi motorne škropilne opreme,  je priporočeno doziranje 200 ml proizvoda na 200 l vode na hektarsko površino. Poraba 200 l škropiva na eno škopljenje površine enega hektarja, je dovolj. To dosežete z ustrezno fino nastavitvijo šob in hitrostjo pomika.

Škropiti je potrebno dva dni zapored s še eno ponovitvijo čet 14 dni. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje. Izkoristite jesenske dni, ko temperatura ne pade pod 0° Celzija, kajti zmrzal lahko izniči učinke škropljenja. Torej to opravite pred zimo.

Spomladi se tega enakega opravila lotite po možnosti pred koncem meseca marca oz.takoj, ko zmrzal pojenja, vsekakor pa pred vzklitjem pelinolistne ambrozije. Vsaj pet dni po zadnjem škropljenju v ciklu treh škropljenj, ne sejte ciljnih posevkov.

Nekoliko vztrajnosti je pač potrebno, kot pri vseh zahtevnih posledicah načetega ali porušenega naravnega ravnovesja in/ali naravnega reda.

Glede na zahtevnost, razsežnost in pomembnost problema, je to še najmanjša težava.

Za manjše vrtičkarske površine in pri uporabi ročne škropilne opreme, dozirajte 3 ml na 1 l vode in škropite tla toliko intenzivno, da se po tleh pozna vlažna sled.

Škropiti je potrebno dva dni zapored s še eno ponovitvijo čet 14 dni. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje. Izkoristite jesenske dni, ko temperatura ne pade pod 0° Celzija, kajti zmrzal lahko izniči učinke škropljenja. Torej to opravite pred zimo. Pri pripravi in uporabi škropiva obvezno upoštevajte Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom ter Varnostni list za 43% etanol, ki je objavljen na naši spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Zakaj varnostni list za 43% etanol (kar je enaka koncentracija etanola, kot jo najdemo v nekaterih žganih pijačah)? Razlaga je TUKAJŠkropivo, pripravljeno po Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®,je popolnoma varno za ljudi, živali, okolje in ima zanemarljiv ogljični odtis.

Spomladi se tega enakega opravila lotite po možnosti pred koncem meseca marca oz.takoj, ko zmrzal pojenja, vsekakor pa pred vzklitjem pelinolistne ambrozije. Vsaj pet dni po zadnjem škropljenju v ciklu treh škropljenj, ne sejte ciljnih posevkov.

Pakiranja in cene proizvoda Cora agrohomeopathie X300

-50 ml – za cca 17 l škropiva (torej zadošča za cca 5,5 l na 1 škropljenje v obveznem ciklusu 3 škropljenj) je cena 31,05€.

-100ml  – za cca 33 l škropiva (torej zadošča za  cca 11 l škropiva na 1 škropljenje v obveznem ciklusu treh škropljenj) je cena 44,89€.

Večja pakiranja za kmete ter za večje javne površine  ter preračun škropiva iz volumske enote proizvoda za kmetijsko oz. profesionalno uporabo na večjih (hektarskih) površinah oz. ob uporabi motorne škropilne opreme:

-500 ml – za cca 5000 l škropiva (torej zadošča za cca 170 l škropiva na 1 škropljenje v obveznem ciklusu treh škropljenj), je cena 161,70€.

– 1000 ml – za cca 1000 l škropiva (torej zadošča za cca 333l škropiva za 1 škropljenje v obveznem ciklusu 3 škropljenj), je cena 314,20€.

KMETJE in upravitelji javnih površin, strošek porabe škropiva za 3 škropljenja (torej za en obvezen ciklus škropljenja) na površini 1 hektar je 188,52€.

Rok uporabe proizvoda Cora agrohomeopathie X300 je 3 leta.

Po škropljenju s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X300 ni karence.

VEČ INFORMACIJ IN NAROČILA:

Cene– glejte predhodni odstavek, ker proizvoda (do tega trenutka, ko to pišem) še nismo uspeli dodati v cenik na našo spletno stran. Cene proizvoda po velikostih pakiranj so zato navedene tudi v dokumentu Kataloški podatki za proizvod Cora agrohomeopathie X300, ki je objavljen tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com.

Kataloški podatki za proizvod Cora agrohomeopathie X300

Naročila, pogoji nakupa

Splošna specifikacijska lista za proizvode
Cora agrohomeopathie®

Klasifikacija proizvodov Cora agrohomeopathie® na slovenskem trgu, zakonodaja in varnostne zahteve

Varnostni list za 43% etanol

Brez karence

Splošni pogoji    

Škropivo, pripravljeno po Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®,je popolnoma varno za ljudi, živali, okolje in ima zanemarljiv ogljični odtis.

Naravni STOP pelinolistni ambroziji – Cora agrohomeopathie X300!

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Ugled slovenskih proizvodov Cora agrohomeopathie® je že davno prestopil slovenske meje, letos pa smo na svetovni agro-business sceni, v kategoriji najbolj inovativnih trajnostnih proizvodov za kmetijstvo, presegli sami sebe in vsa – tudi svoja pričakovanja – o njih objavlja svetovno znana agrorevija Agropages – BIOSPECIAL 2018, ki je dosegla preko 100.000 naročnikov revije in emailinga po vsem širnem svetu. Na osrednjem letnem dogodku prekooceanskih dežel, BIOEX 2018 v Shanghaju, pa so bili letos avgusta proizvodi Cora agrohomeopathie® predstavljeni kot Proizvodi št. 1: 

Se splača prebrat – ni čudež, čeprav marsikdo misli, da je…Atraktivna žetev, ki vas ne more in vas ne bo pustila hladne!

Hvaležni smo svojim kupcem, moralnim podpornikom, vsem, ki ste teh šest let z nami.

Tista trajnostno naravnana društva, trajnostno naravnane skupnosti, kmetje ter prav tako takšna podjetja, ki morda iščete  načine za sodelovanje s svetom in poti za izvoz svojih proizvodov in tudi pridelkov v prekooceanske države, kontaktirajte me. Ker se naše sodelovanje na svetovni, zlasti na prekooceanski  agrobusiness sceni seveda stopnjevano nadaljuje, lahko morda k udejanjanju vaših poslovnih ciljev, prispevam z mreženjem. Zainteresirani me kontaktirajte (e mail: ortan.m@gmail.com, tel. 070 820 279). Koristite priložnost, ki vam jo nudim, ker ima “svoj rok trajanja”zaradi moje vpetosti v precej projektov.

KDOR IMA MOŽNOST ŠIRITVE TEH INFORMACIJ MED LJUDI, NAJ PROSIM SODELUJE TAKO, DA JIH PO SVOJIH MOČEH RAZŠIRI! KORISTNE SO ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA, KORISTNE SO ZA OHRANJANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA ZA NAŠE RASTLINE IN ZA OBSTOJ OBDELOVALNIH POVRŠIN. Spletna povezava za on-line delitev teh informacij: http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2018/09/26/naravni-stop-pelinolistni-ambroziji-cora-agrohomeopathie-x300/

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Prijava na naše e novice  je možna z vpisom v prijavni obrazec, ki je objavljen na moji spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, desno zgoraj!

Številne zanimive, poučne, koristne informacije najdete na moji spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, v rubriki Aktualne novice, članki, dostop tudi tukaj.

Imate moje dovoljenje, da velikodušno delite to sporočilo – naj koristi še drugim! Povezava za vaše FB in druge spletne objave:http://cora-agrohomeopathie.com/blog/2018/09/26/naravni-stop-pelinolistni-ambroziji-cora-agrohomeopathie-x300/

fotka logotip mojega podjetja - Naravni STOP pelinolistni ambroziji - Cora agrohomeopathie X300

Slovenska spletna stan:  http://cora-agrohomeopathie.com/
 
Telefon: 00386 (0)70 820 279
5/5 - (441 votes)