VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL

By | 25 julija 2022

SUŠA X62 www.cora agrohomeopathie.com  - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL

ZAKAJ JE POTREBNO V ČASU SUŠE IN VROČINSKIH VALOV, RASTLINAM NUDITI DODATNO NEGO in KAKO TO STORITI NA NARAVEN NAČIN

Vročinski in sušni stres rastlinam in tlom povzroči dolgotrajne posledice. Kar se tiče rastlin, jih najprej opažamo kot rumenje listov, ki sami od sebe odpadajo, pojavijo se motnje v odpiranju rastlinskih rež, spremeni se rastlinski metabolizem, spojine, ki jih rastline sintetizirajo ob stresu po naravnem redu vabijo škodljivce, ki v naravi uničijo, kar je šibko in bolno, zmanjša ali celo ustavi se fotosinteza, v končni fazi take rastline odmrejo. Porušeno ravnovesje ima signifikanten vpliv tudi na koristne talne mikroorganizme, kar ima lahko dolgoletne posledice.

Je bil to slučaj ali ne – težko rečem, ampak drugo zaporedno rastno sezono sodelujem na več SLOVENSKIH pridelovalnih lokacijah s specifičnimi naravnimi rešitvami za specifično talno mikrobno regeneracijo – zato vam lahko nudim te SPECIFIČNE NARAVNE REŠITVE ZA TALNO AGRO-MIKROBNO REGENERACIJO. VABLJENI K NAROČILU! (Informacije so na voljo pod to povezavo).

Kar se tiče uspešne naravne krepitve na sušo, pa je že par let na voljo ta naravna rešitev, ki je tudi v tujini požela veliko zanimanja in dober odziv. VABLJENI K NAROČILU!(Informacije so na voljo pod to povezavo).

images?q=tbn:ANd9GcT3rWl Pp6XI1hvTdTYGM tQYqVD AiOuDVDQ&usqp=CAU - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL

VEČ INFORMACIJ ZA RAZUMEVANJE IN DODATNO ZNANJE:

Sušni stres Meteorološka suša je izraz, ki označuje daljša obdobja brez padavin. Sušni stres nastopi, ko pride do pomanjkanja rastlini dostopne vode v tleh in ko vremenske razmere sprožajo nenehno izgubo vode zaradi transpiracije in evaporacije (Jaleel in sod., 2009). Sušni stres vodi do zapiranja listnih rež in zmanjševanja izmenjave plinov. Označuje ga zmanjšanje vsebnosti vode v rastlini, zmanjšanje vodnega potenciala lista in izguba turgorja, zapiranje rež ter zmanjšano povečevanje celic in rasti (slika 5) (Jaleel in sod., 2009). Pri hudem sušnem stresu lahko pride do ustavitve fotosinteze, motenj v metabolizmu in tudi do propada rastline. Sušni stres večinoma zmanjšuje rast listov, kar se kaže kot venenje listne ploskve in sušenje celotnih listov, povzroča slabše razvite generativne organe in zmanjšan ter manj kakovosten pridelek ” Vir: Andreja Sušnik, Tjaša Pogačar: VREMENSKO POVZROČENI STRESI KMETIJSKIH RASTLIN LETA 2010

“Vročinski stres in stres zaradi sprememb svetlobnega sevanja” Vročinski stres lahko rastlinam povzroči hude težave in poškodbe. Največkrat gre za kombinacijo sušnega in vročinskega stresa, saj zgolj visoke temperature zraka ob zadostni oskrbi rastlin z vodo ne vplivajo toliko na rastlinske procese. Ko pa je količina vode omejena, imajo visoke temperature močan vpliv (Machado in Paulsen, 2001). Obeh stresov torej ne moremo povsem ločiti. Previsoke temperature zraka, sploh če trajajo dalj časa, negativno vplivajo na rast in razvoj rastlin, poškodbe pa se kažejo na listih in plodovih. S povečanjem temperatur se poveča kinetična energija molekul v rastlinah, pri tem slabijo vezi, lipidna plast membran pa postane bolj tekoča. Zato se vplivi vročinskega stresa kažejo pri vseh življenjskih procesih, pri presnovi, rasti, razvoju in razmnoževanju. Funkcionalne motnje in pojavljanje poškodb povzročijo že temperature zraka nad 30 °C. Visoke temperature vplivajo na močno izhlapevanje. Morfološke spremembe, ki se pojavijo zaradi vročine, so zmanjševanje listne površine ter spreminjanje odbojnosti in orientacije listov. Nekatere rastline se vročini prilagodijo s tvorbo beljakovin in prilagoditvijo membran, do česar pride razmeroma hitro (v nekaj urah), sprožilec pa je le dovolj visoka temperatura zraka (nad 35 °C). Pogosto se rastline vročini prilagodijo tako, da poskušajo nežnejše dele zaščititi z zvijanjem listov, drugačno orientacijo organov in hlajenjem s transpiracijo. S transpiracijo lahko znižajo svojo temperaturo tudi za 10–15 °C glede na temperaturo zraka, toda le, če so pri tem dovolj oskrbljene z vodo (povzeto po Batič, 2008a). Pojavljajo se ožigi na listih in plodovih. Glavni učinek visokih dnevnih in nočnih temperatur zraka je pospešeno staranje rastlin, vključno s prenehanjem vegetativne in reproduktivne rasti, ustavljanjem fotosintetske dejavnosti in degradacijo proteinov (Al-Khatib in Paulsen, 1984). Vir: Andreja Sušnik, Tjaša Pogačar: VREMENSKO POVZROČENI STRESI KMETIJSKIH RASTLIN LETA 2010

image - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
Vir fotografije: NoviceSvet24ur.com

VROČINSKI STRES ZARADI POŽAROV – KAJ SE TAKRAT DOGODI S TALNIMI MIKROBI in KAKO PO TAKIH DOGODKIH NARAVNO REGENERIRATI TLA

Vročinski stres v ekosistemih zaradi požarov, ima gotovo hujše posledice na vitalnost ekosistemov, kot sušne razmere in vremenski vročinski valovi. Za predstavo: “Bor npr. gori pri temperaturi 624 stopinj Celzija in to temperaturo seva v neposredno okolje oz. v ekosistem, ki ga obkroža, jelka pri temperaturi 756 ° C, smreka pri temperaturi 600 stopinj Celzija, leska pri temperaturi 552 stopinj Celzija, cedra pri temperaturi 650 stopinj Celzija, brest pri temperaturi 864 stopinj Celzija, breza pri temperaturi 816 stopinj Celzija, macesen pri temperaturi 865 stopinj Celzija”, in tako naprej… Vir: Elena Rud, Tltaudit.ru

Obstaja malo študij, ki opisujejo odzive talnih mikrobov na kombinirane dejavnike vročine in suše, vendar pregledi primerov lahko pomagajo postavit izgodnje hipoteze o možnih vplivih povezane vročine in suše na talne mikrobe. Stresorj idelijo podobnosti in veliko različnih poudarkov (od izsušitev zaradi obsevanja, toplote, kemičnih obremenitev)povzroči oksidativno škodo v mikrobnih celicah (Potts 2001).

Tako VROČINSKI VALOVI (kot tudi vzroki povečanih temperatur v ekosistemu – npr. požari), V MIKROBNIH CELICAH POVZROČAJO POŠKODBE: nukleinske kisline, beljakovin, fosfolipidov, membran, DNK, kopičenje ribosomov, znotrajcelično kopičenje osmolitov, ter proizvodnjo zunajceličnega polimera (EPS), sporulacijo in mirovanje, proteine toplotnega šoka (HSP).

Talni ekosistem ima vitalno vlogo v vsakem ekosistemu, tudi v gozdu, na travniku, v vsakem agro-ekosistemu. PODCENJEVANJE ALI CELO IGNORANCA SPECIFIK VSAKEGA OBMOČJA (kot so v Sloveniji npr. Kras, Primorska, Notranjska, Gorenjska, Koroška), in neuko “oživljanje tal” s “kakršnikimi koli” “efektivnimi” mikroorganizmi, nas lahko v nadaljevanju zelo veliko stane. Zlasti v obdobju ekstremnih suš, vročinskih valov, gozdnih in travniških požarov. V teh razmerah je namreč avtentična mikroflora lahko bolj ali manj prizadeta ali celo uničena, zato lahko naseljevanje neavtentičnih kolonij talnih mikroorganizmov sčasoma pripelje do signifikantnih sprememb kakovosti in lastnosti tal, s tem pa tudi rastlinja in ekosistemov, rastlinskih škodljivcev, rastlinskih bolezni ipd.

Je bil to slučaj ali ne – težko rečem, ampak drugo zaporedno rastno sezono sodelujem na več SLOVENSKIH pridelovalnih lokacijah s specifičnimi naravnimi rešitvami za specifično talno mikrobno regeneracijo – zato vam lahko nudim te SPECIFIČNE NARAVNE REŠITVE ZA TALNO AGRO-MIKROBNO REGENERACIJO. VABLJENI K NAROČILU! (Informacije so na voljo pod to povezavo).

Kar se tiče uspešne naravne krepitve na sušo, pa je že par let na voljo ta naravna rešitev, ki je tudi v tujini požela veliko zanimanja in dober odziv. VABLJENI K NAROČILU! (Informacije so na voljo pod to povezavo).

PHENIX agronatural TM - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL

KONTAKTI ZA NAROČILA

Email: coraagro@gmail.com

Telefonska številka Slovenija: 070 820 279,

Telefonska št. tujina: 00386 (0)70 820 270

VABLJENI KI NAROČILU!

LOGOTIP - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
Firma Naša 10. obletnica in certifikat SPCS Ambasador - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
S SVOJIMI IZJEMNIMI, 100% SLOVENSKIMI, PREBOJNO NAPREDNIMI SONARAVNIMI PROIZVODI VAM OMOGOČAMO:
TRAJNOSTNO, NARAVNO PRIDELAVO HRANE IN TRAJNOSTNO,
NARAVNO NEGO RASTLIN,
BREZ PESTICIDOV,
Z EDINSTVENIMI, PREBOJNO NAPREDNIMI, NARAVNIMI, TRAJNOSTNIMI,
AGRO-HOMEO-DINAMIČNIMI NATUROPATSKIMI in AGROHOMEOPATSKIMI PROIZVODI,
KI V RASTLINSKI PRIDELAVI LAHKO NADOMEŠČAJO ŠTEVILNE PESTICIDE
in DELUJEJO SKLADNO Z NARAVNIM REDOM.

NAŠI PROIZVODI SO BREZ VSAKE KARENCE, VEČINA JIH JE ŽE DOVOLJENA V EKOLOŠKI PRIDELAVI, SO BREZ ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE. OGLJIČNI ODTIS NJIHOVE PROIZVODNJE JE NIČELN – ZARADI NAČINA IZDELAVE IN ZARADI UPORABE BIOETANOLA, KOT NOSILNEGA MEDIJA ENERGIZIRANE AKTIVNE UČINKOVINE. NJIHOVA IZJEMNA UČINKOVITOST JE BILA POTRJENA V ŠTEVILNIH DOBRIH PRAKSAH in APLIKATIVNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH. Nekaj izpostavljenih dobrih praks, ki ŽE VEČ KOT DESET LET žanjejo tudi veliko zanimanje in odobravanje mednarodne laične in strokovne javnosti, vam je za informacijo na voljo za ogled pod to povezavo!

image 1820x1024 - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL

Splošni aktualni VODNIK ZA ENOSTAVNO IZBIRO PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno in trajnostno nego – od spomladi do jeseni– v njem najdete večino rešitev za rastline in tla – za vrtnarjenje, za kmetijstvo, zelenjadarstvo, jagodičarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, pa tudi za okrasne rastline. Za ljubiteljsko uporabo IN ZA PROFESIONALNO UPORABO v KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU.

Na%C5%A1a 10. obletnica in certifikat SPCS Ambasador - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
SPCS AMBASADOR CERTIFICATE SVNPHAGROHOAF00000027 724x1024 - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
TA CERTIKAT JE POTRDITEV IN ZAVEZA, DA KOT AKTIVNI AMBASADORJI AKTIVNO PODPIRAMO CILJE TRAJNOSTI IN CILJE ZDRUŽENIH NARODOV NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.
CERTIFIKAT JE PODELILA ANGLEŠKA ORGANIZACIJA ISO 20400plus Ltd.
Logotip Ph Agrohom. 10 let SPCS Ambasador - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
image 1820x1024 - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
Splošni aktualni VODNIK ZA ENOSTAVNO IZBIRO PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego – od spomladi do jeseni – v njem najdete večino rešitev za rastline in tla – za vrtnarjenje, za kmetijstvo, zelenjadarstvo, jagodičarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, pa tudi za okrasne rastline. Za ljubiteljsko uporabo IN ZA PROFESIONALNO UPORABO v KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU.

Z NAŠIMI naravnimi, agro-homeodinamičnimi, agro-naturo-homeopatskimi PROIZVODI Cora agrohomeopathie® IZBERETE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE! ZA VAŠE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE! ZA ZDRAVJE LJUDI IN PLANETA! ZA VAŠO PREHRANSKO SAMOOSKRBO – naravno, trajnostno, po Naravnem Redu!!

NAŠA OSNOVNA PONUDBA: celovit program specialnih, naravnih, trajnostnih, energiziranih agro-homeodinamičnih & agro-homeopatskih proizvodov za nego in krepitev vitalnosti ter preko le-te tudi za krepitev lastne odpornosti rastlin, za krepitev lastne vitalnosti in ravnovesja v škropljenih ekosistemih. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. ZA UPORABO V VRTIČKASTVU, V KMETIJSKIH PANOGAH: poljedeljstvo, zelenjadarstvo, jagodičarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo! POD TO POVEZAVO HITRO NAJDETE PROIZVOD, KI GA ZDAJ IŠČETE IN POTREBUJETE. VABLJENI K NAKUPU!

WE SUPPORT UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
SPSC CERTIFICATE and UN GLOBAL SUSTAINABILITY GOALS www.cora agrohomeopathie.com pls. switch to EN website - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
Na%C5%A1a 10. obletnica in certifikat SPCS Ambasador - VPLIV VROČINE, SUŠE, SVETLOBNEGA SEVANJA in POŽARNEGA STRESA na NARAVNO ŽIVOST TAL
Rate this post