Tag Archives: Višanje Schummanove frekvence

Ne gunca vas le lun’ca: Zemljin pulz je zelo (pogosto) povišan in temu ne more uiti nihče. Novi žitni krogi dajejo šifrirana sporočila. Kaj to pomeni?

Dostopne so informacije strokovnjakov o tem, da žitni krogi nastajajo pod vplivom določenih frekvenc. To seveda ni presenetljivo. Jezik geometrije in frekvenc v povezavi z matematičnimi proporci ter simboliko, sporoča in informira – energijsko informira Zemljo in vse na njej ter tako doprinaša k varnejšemu energijskemu usklajevanju, ki je potrebno v zdajšnjih časih (=v zadnjih… Read More »