Pomladno prebujenje – sporočilo čebel

By | 2 aprila 2017

Pomladno prebujenje – sporočilo čebel

Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Pomladno prebujenje - sporočilo čebel

Pomladno prebujenje ima več obrazov. Tisti, ki nam jih kaže narava, kličejo k vitalnemu razcvetu. So pa tudi obrazi, ki jih pomladi v odnosu do narave spet pričnemo kazati ljudje. Ko oživijo njive, sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča in vrtički, se prične tudi vsakoletno kazanje mišic, ki jih ljudje napenjamo, ko z različnimi enostranskimi ukrepi skušamo krojiti in si podrejati naravo po svojih merilih, po svojem razumevanju.

Znakov, s katerimi nam narava sporoča, da si s tem žagamo svoje drevo življenja, je ogromno.

Od uspavane lastne imunologije rastlin, težav z rastlinskimi boleznimi in s škodljivci, do pogostih vremenskih skrajnosti ter naravnih katastrof z uničevalnimi efekti, tujerodnih škodljivcev, pojavov rezistence na rastlinska zdravila, številnih zdravstvenih težav pri ljudeh, ki so povezane z oslabljeno avtoimunostjo oz. samoodpornostjo.

Že nekaj let nam tudi čebele sporočajo, da so naši načini pridelave hrane in tudi naši medsebojni odnosi,  načeli človeško družino. Njihovo sporočilo nas opozarja na pomanjkanje – na pomanjkanje odpornosti, ki je načeta, ko manjka ljubezni in spoštovanja ljudi do sebe, do narave in do drugih živih bitij ter ljudi.


Da dojamemo sporočilo, je treba dojeti in razumeti glasnika in prinašalca njegove vsebine. Dojemanje čebel, njihovega načina življenja in dela, je dojemanje nauka o duhovni ljubezni, samospoštovanju, spoštovanju življenja, narave, samooskrbnosti in povezanosti čebelje družine, o skrbi zase na način, ki je pravilno povezan z ravnovesjem, z ravnovesnimi močmi zemlje in Kozmosa, s pravilno sinergijsko povezanostjo z vsem živim in neživim v naravi, o načinu skrbi zase, ki hkrati vsem drugim prinaša zdravo dobrobit.

Njihovo sporočilo sodobnemu človeku je apokaliptično glasno in njihovo sporočilo govori, da bomo brez sozvočja med sabo in naravo najprej bolni, potlej lačni, in temu sledi smrt. Čebele vedo, kako živeti v popolnem sozvočju med sabo in z naravo – prizadevajo si, da je tako organizirano življenje v čebeljem panju.

S svojim delom – z letanjem in nabiranjem medu ter z gradnjo satovja, se oskrbujejo z lastno življenjsko energijo , s svojim voskom gradijo satovje in v njem shranjen med te življenjske moči ohranja. Oprašujejo cvetove, s tem omogočajo rodnost plodov, naše hrane.  Zbirajo in prevajajo kozmično energijo, njihovo satovje so energijske celice, ki proizvajajo duhovno življenjsko energijo. Med je tako tudi za ljudi nosilec kozmične energije- seveda je govora o naravnem medu! Med z dodatkom kemikalij, industrijsko pridelan med, nima teh kvalitet.

Čebele so pod vplivom planeta Venere, čebela in čebelja družina živi prežeta z vibracijo duhovne ljubezni.  Rastlinski cvet je razvojna metamorfoza (preobrazba) rastline, ki ga prežema ljubezensko življenje rastline. V tem vzdušju ljubezni rastline se čebela vanj potopi, srka nektar, ga prenese v satovje, kjer nastaja med. V človeškem telesu ima uživanje takega medu tudi funkcijo prevodnika delovanja duše na telo. Preko duševnega telesa v človeka tako z uživanjem takega medu nezavedno vstopa kozmična modrost, s katero zna poskrbeti zase, za svoje fizično telo tako, da je hkrati tudi v vibracijah duhovne ljubezni do sebe, do drugih bitij in do narave. Zdrave čebelje družine so neskončno več, kot opraševalke, čeprav je tudi ta njihova vloga enormnega pomena za življenje ljudi. Njihov med je za ljudi tudi prevodnik kozmičnih modrosti o pravilnem, sposobnem, resničnem življenju.

Kaj torej žagamo, ko režemo naravni red, povezan z življenjem čebel? V čigavem interesu je to, kar počnemo? Čas je, da ozavestimo celostni pogled o vlogi in prepletenosti živega in neživega stvarstva in o svoji vlogi.

Izprijena bit se v ljudeh hrani in množi z odmikom od naravnih modrosti ter z njihovo pozabo. Most do njih, kot nam je omogočen v naravnem redu, si podiramo ljudje sami. Način našega poseganja v naravni red, enostranski ukrepi v pridelavi hrane, okrnjena in zamrta sposobnost čutne komunikacije s sabo, z naravo, z rastlinami, prezrta, neupoštevanja načela celostnosti (homeostaze) in ravnovesja, nespoštovanje naravnih zakonitosti samooskrbnosti itd. –  vse to so načini, ki ne doprinašajo k sreči, zdravju in blagostanju. Na ustnicah recitirane deklaracije o tem, da je slednje prioriteten interes , so neštetokrat izgovorjene na osebni ravni in v družbenih skupnostih. A govoriti eno in delati drugo, je nespametno početje, saj vodi tja, kjer človeštvo danes je in tja, kjer mi danes smo, vključno z okoljem, v katerem živimo.

Ravnovesje je pojem, ki postaja modna muha. Na ustnice in v reklame si ga obešajo mnogi, njihova ravnanja pa razkrivajo, da počnejo stvari, ki k ravnovesju ne doprinesejo pozitivno, ki ravnovesja ne krepijo, celo obratno je mnogokrat res. Nepoučenost ljudi vodi k nerazumevanju in k sprejemu in širitvi takih ravnanj. Veliko govorimo o samooskrbnosti in to je način, ki prispeva k ravnovesju. Še kako je pomemben in če ga ne upoštevamo, so lahko drugi ukrepi za krepitev ravnovesja, zaman. Globalni ukrepi in globalizacija se za to ne menijo kaj dosti. Če npr. pogledamo porast težav s tujerodnimi škodljivci v rastlinski pridelavi hrane, je jasno, kako na to odgovarja naravni red. Prav tako, kot je za človekovo vitalnost in zdravje potrebno, da se prehranjuje z lokalno hrano, ki je v sinergiji z njegovimi življenjskimi silami, velja tudi za rastline. Poskusi in obljube, da bi rastlinam in ekosistemom krepili ravnovesje s proizvodi iz drugih držav, celo iz drugih celin, so že v osnovi v neskladju s principi celostnega načela sinergijskega dojemanja ekosistemov. Rešitve za krepitev porušenega ravnovesja moramo poiskati v lastnem ekosistemu, saj tam dejansko tudi obstajajo. Potrebno se je povezovati na lokalni ravni. Tudi pri tem so nam lahko vzgled po naravnem redu čebele, njihova družinska povezanost in opravljanje svojega poslanstva v »domačem rajonu«.

Osnovna načela biodinamike razumejo pomen samooskrbnosti in so glede tega upravičeno stroga, saj kmetijam, ki pridelujejo biodinamično, predlagajo, da je krogotok snovi zaključen znotraj območja (oz. organizma ) kmetije. V določenem obsegu to upoštevajo tudi načela ekološkega kmetijstva. Jasno je, da ravnovesja pač ne moremo krepiti s prenašanjem rešitev s tovrstnimi proizvodi iz tujine.

Temu je prav dodati, da holistični pristop krepitve ravnovesja v osnovi izhaja iz celostnega, sinergijskega vpliva sil v ekosistemu. Narava v povezavi s Kozmosom ponuja kompleksne rešitve in se jih tudi poslužuje. Ravnovesje je namreč dinamično, ne statično stanje, saj je odraz živega življenja v sozvočni sinergijski prepletenosti z naravo in s Kozmosom. Primerjanje, posnemanje in »tehnično« prenašanje konkretnih rešitev, ki npr. delujejo pri ljudeh, na rastline in na ekosistem, ali obratno, kaže na stopnjo dojemanja in celostnega razumevanja narave, ki z njo samo (še) nima veliko skupnega. Tako npr. homeopatije za ljudi  nikakor ne svetujem »prenašati« v rešitve za rastline.

Odgovore za ustrezno človekovo naravno, celostno krepitev ravnovesja pri rastlinah in v ekosistemu, človeku omogoči vedenje, ki je posledica razvitega in negovanega čutnega dojemanja sporočilnosti  narave, določenih sposobnosti, pretanjenje intuicije in profesionalnega znanja ter stalnega, predanega prakticiranja, torej dela. Tako vedenje je avtentično in je koristno v povezavi z aktualnimi rešitvami tukaj in zdaj – za ljudi, za bolj zdravo življenjsko okolje in za naravo – tukaj in zdaj. Tako pristno lastno vedenje ne potrebuje klicanja in opevanja malikov, najsi gre za pokojne ali za žive (samooklicane) guruje ali za marketinške zvezde globalno prisotnih podjetij v njihovem ustvarjanju prodajne tekme z rušenjem samooskrbnostnih načel. Zato ni odveč, da vas povabim, da se v letošnji sezoni poslužujete načina obdelave zemlje in pridelave rastlinske hrane, ki upošteva sonaravno krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti rastlin, saj so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in škodljivce. Pri tem upoštevajmo načela samooskrbnosti in naravne, trajnostne rešitve, ki izvirajo iz našega, domačega ekosistema.

Prve letošnje tovrstne potrebne rešitve v zvezi z obvladovanjem plevelov, s krepitvijo odpornosti sadnega drevja zoper težave z boleznimi in s škodljivci, v zvezi z obvladovanjem težav s srnjadjo, z nadležnimi mačkami na vrtovih, s polži, z voluharji, rešitve za vaše težave s pušpanom in cipresami in celostne programe tovrstne krepitve lastne rastlinske odpornosti za pridelavo  sadik zelenjadnic, zelenjave in jagod, so objavljene v Corinih najnovejših e novičkah – najdete jih
TUKAJ.

Za tak način pridelave, krepitve ravnovesja in odpornosti rastlin, vam bodo hvaležne  tudi čebele, saj tako posredno vplivamo na vzroke težav z varojo čebel, ki mori po čebeljih panjih. To je tudi način in pot, da jih odstranjujemo pri vzrokih. Samo »zdravljenje« čebel, z odpravo teh težav nima veliko skupnega.  Ozdraviti je potrebno naše ravnanje, ravnanje ljudi v odnosu do narave in v medsebojnem odnosu ljudi do ljudi in do njihovih zdravih prizadevanj, za več dobrega zdravja ljudi in narave. Ozdraviti je potrebno volčjo lakoto, potrebo po okoriščanju in izkoriščanju, ljubosumje ter nenasiten pohlep, ki pa je vedno odraz lastnega pomanjkanja ravnovesja v odnosu do sebe, do narave in do Stvarstva. Ozdraviti je potrebno tudi naše samospoštovanje, spoštovanje naravnega, danosti, ki so nam dane v domačem ekosistemu in spoštovanje vsega in vseh, ki nam s svojim predanim dnevnim delom in odličnim vedenjem ter znanjem, samooskrbnost omogočajo. Ker nam s tem omogočajo več sreče, zdravja, blaginje, omogočajo več življenja ljudem in naravi!


Ko se odločate, kako obvladovati plevele, kako krepiti odpornost sadnega drevja v pridelavi sadja, kako pridelati svoj pridelek zdrave hrane z okrepljeno imunologijo – na vrtu, na polju, ko se odločate, kako negovati svoje okrasne rastline – ravnajte skladno z načeli samooskrbnosti in  izberite slovenske proizvode
. Med njimi so tudi naravni, energizirani, agro-homeodinamični, proizvodi Cora agrohomeopathie. Njihova razvojnica Majda Ortan, z njimi že peto leto zagotavljam kompleksne in kompletne lastno razvite rešitve za vrtove in kmetije, pa tudi za okrasne rastline. 61 teh proizvodov je dovoljenih za uporabo v ekološki pridelavi (potrdilo o skladnosti, izdano s strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, je na voljo tukaj). Ti odlični, lastno razviti naravni, energizirani homeodinamični  proizvodi so na slovenskem trgu na voljo peto leto,v Sloveniji je po njih poseglo že cca 10.000 kupcev, ki se vračajo k ponovnim nakupom. Z njimi smo med slovenskimi pridelovalci sadja, zelenjave in tudi drugih kultur (npr. hmelja) ter tudi v hortukulturi (zlasti za rešitve težav s pušpanom – pušpanova vešča in pušpanov ožig),  ustvarili številne zanimive dobre prakse, ki jih z veseljem širimo. Z velikim zanimanjem in odobravanjem so  tovrstna predavanja ing. Majde Ortan, razvojnice vseh proizvodov Cora agrohomeopathie, sprejeli tudi v tujini – npr. na madžarski Univerzi Svetega Ivana in na tamkajšnjem Kmetijskem inštitutu, ki se ukvarja tudi s trajnostnim razvojem. Referenčna objava iz dogodkov, ki so vzbudili izjemen, pozitiven interes laične in strokovne javnosti, je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na voljo je tudi tukaj.

Koncepcija pridelave energijsko žive hrane z agrohomeopatijo na način krepitve ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, je skupaj z nekaterimi temeljnimi vedenji, ki jo podpirajo in utemeljujejo njeno praktično uporabnost, objavljena v knjigi Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti.
Kljub temu, da gre za kompleksna, redka vedenja, ki jih v šolskih sistemih ne boste izvedeli, jih vsebina knjige približa na izviren in poljuden način. Knjiga je izšla v samozaložbi Majde Ortan, ki tudi s tem udejanja poslanstvo širjenja znanj in vedenj o celostnem (holističnem) načinu krepitve ravnovesja, odpornosti in vitalnosti rastlin – brez kemije! Knjiga je v Sloveniji na voljo že od leta 2015, kupite jo lahko po sistemu prodaje po pošti – po naročilu pri Majdi Ortan, s.p., ostale informacije o nakupnih pogojih in o naročanju, so na voljo TUKAJ.  Kaj je ob izidu te knjige o njej napisala Sanja Lončar, preberite tukaj.

Številne dobre prakse v uporabi njenih lastno razvitih proizvodov Cora agrohomeopathie dokazujejo, da se z njihovo uporabo prideluje kakovostno in količinsko dober, zdrav pridelek – tudi brez uporabe pesticidov. Slovenski trg ima torej že peto leto odprte odlične možnosti, da agro-homeodinamično, sonaravno in skladno z načeli samooskrbnega sistema, prideluje zdravo, kakovostno hrano z okrepljeno lastno imunologijo – tako v profesionalni, kot v ljubiteljski, vrtičkarski pridelavi.

V zadnjih štirih letih je po proizvodih Cora agrohomeopathie poseglo že cca 10.000 slovenskih kupcev. K temu je največ doprineslo njihovo zadovoljstvo, naša pristna, slovenska agro-homeodinamična pridelava energijsko žive hrane, nam z uporabo slovenskih pripravkov, ki jih prepoznamo pod blagovno znamko Cora agrohomeopathie, odlično uspeva!


Vabljeni, da se nam pridružite in s proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujete tudi vi! Zagotavljamo celovitost, pristnost in kakovost!  Poleg lastnega razvoja in lastne prodaje, že zagotavljamo tudi lastno proizvodnjo in po potrebi tudi strokovno svetovanje – na tel. št. 070 820 279, boste deležni tudi osebnega strokovnega svetovanja Majde Ortan, razvojnice vseh proizvodov Cora agrohomeopathie! Več informacij na spletni strani
www.cora-agrohomeopathie.com, odlični nasveti in koristne informacije so v rubriki Aktualne novice in članki, nakupne možnosti in pogoji nakupa (po sistemu prodaje po pošti), so objavljeni tukaj. Pridelujte z nami! Vabljeni k naročilu!

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,​
Agrohomeopatija za rastline in škodljivce
Ing. Majda Ortan s.p.
Ob Meži 30,
SI-2391 Prevalje
Mobil: 00386 (0)70 820 279
Email: coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com

©

Brez pisnega dovoljenja avtorice Majde Ortan, je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

sponzorirana - Pomladno prebujenje - sporočilo čebel

Rate this post