Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

By | 2 aprila 2017

pomlad2017 - Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

Prva letošnja opravila v naravi nas kličejo k delu. Sonce greje, vegetacija bliskovito napreduje. Zlasti v sadovnjakih s pričetkom opravil ni več kaj čakati. Za odlične trajnostne in sonaravne rešitve, so vam na voljo odlične sonaravne Corine rešitve. Najdete jih TUKAJ.

V nadaljevanju pa tokrat razširjam med vas nekaj trajnostno uporabnih, dragocenih izhodišč, posredujem vam jih v vednost in v razmislek, za širjenje in rast zavedanja. Širite jih dalje tudi s prepošiljanjem vsebine tega sporočila – zato, ker vemo, da nevednost daje prostor številnim zablodam in manipulacijam – če jim nevedni nasedamo, si ustvarjamo težave. Ni treba, da je tako!

cora 1 - Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

Pomladno prebujenje ima več obrazov. Tisti, ki nam jih kaže narava, kličejo k vitalnemu razcvetu. So pa tudi obrazi, ki jih pomladi v odnosu do narave spet pričnemo kazati ljudje. Ko oživijo njive, sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča in vrtički, se prične tudi vsakoletno kazanje mišic, ki jih ljudje napenjamo, ko z različnimi enostranskimi ukrepi skušamo krojiti in si podrejati naravo po svojih merilih, po svojem razumevanju.

Znakov, s katerimi nam narava sporoča, da si s tem žagamo svoje drevo življenja, je ogromno.

Od uspavane lastne imunologije rastlin, težav z rastlinskimi boleznimi in s škodljivci, do pogostih vremenskih skrajnosti ter naravnih katastrof z uničevalnimi efekti, tujerodnih škodljivcev, pojavov rezistence na rastlinska zdravila, številnih zdravstvenih težav pri ljudeh, ki so povezane z oslabljeno avtoimunostjo oz. samoodpornostjo.

Že nekaj let nam tudi čebele sporočajo, da so naši načini pridelave hrane in tudi naši medsebojni odnosi,  načeli človeško družino. Njihovo sporočilo nas opozarja na pomanjkanje – na pomanjkanje odpornosti, ki je načeta, ko manjka ljubezni in spoštovanja ljudi do sebe, do narave in do drugih živih bitij ter ljudi.

Da dojamemo sporočilo, je treba dojeti in razumeti glasnika in prinašalca njegove vsebine.

Dojemanje čebel, njihovega načina življenja in dela, je dojemanje nauka o duhovni ljubezni, samospoštovanju, spoštovanju življenja, narave, samooskrbnosti in povezanosti čebelje družine, o skrbi zase na način, ki je pravilno povezan z ravnovesjem, z ravnovesnimi močmi zemlje in Kozmosa, s pravilno sinergijsko povezanostjo z vsem živim in neživim v naravi, o načinu skrbi zase, ki hkrati vsem drugim prinaša zdravo dobrobit. 

Njihovo sporočilo sodobnemu človeku je apokaliptično glasno in njihovo sporočilo govori, da bomo brez sozvočja med sabo in naravo najprej bolni, potlej lačni, in temu sledi smrt. Čebele vedo, kako živeti v popolnem sozvočju med sabo in z naravo – prizadevajo si, da je tako organizirano življenje v čebeljem panju.

S svojim delom – z letanjem in nabiranjem medu ter z gradnjo satovja, se oskrbujejo z lastno življenjsko energijo , s svojim voskom gradijo satovje in v njem shranjen med te življenjske moči ohranja. Oprašujejo cvetove, s tem omogočajo rodnost plodov, naše hrane.  Zbirajo in prevajajo kozmično energijo, njihovo satovje so energijske celice, ki proizvajajo duhovno življenjsko energijo. Med je tako tudi za ljudi nosilec kozmične energije- seveda je govora o naravnem medu! Med z dodatkom kemikalij, industrijsko pridelan med, nima teh kvalitet.

Čebele so pod vplivom planeta Venere, čebela in čebelja družina živi prežeta z vibracijo duhovne ljubezni.  Rastlinski cvet je razvojna metamorfoza (preobrazba) rastline, ki ga prežema ljubezensko življenje rastline. V tem vzdušju ljubezni rastline se čebela vanj potopi, srka nektar, ga prenese v satovje, kjer nastaja med. V človeškem telesu ima uživanje takega medu tudi funkcijo prevodnika delovanja duše na telo. Preko duševnega telesa v človeka tako z uživanjem takega medu nezavedno vstopa kozmična modrost, s katero VE in znaposkrbeti zase, za svoje fizično telo tako, da je hkrati tudi v vibracijah duhovne ljubezni do sebe, do drugih bitij in do narave.Zdrave čebelje družine so neskončno več, kot opraševalke, čeprav je tudi ta njihova vloga enormnega pomena za življenje ljudi. Njihov med je za ljudi tudi prevodnik kozmičnih modrosti o pravilnem, sposobnem, resničnem življenju.

Kaj torej žagamo, ko režemo naravni red, povezan z življenjem čebel? V čigavem interesu je to, kar počnemo? Čas je, da ozavestimo celostni pogled o vlogi in prepletenosti živega in neživega stvarstva in o svoji vlogi.

Izprijena bit se v ljudeh hrani in množi z odmikom od naravnih modrosti ter z njihovo pozabo. Most do njih, kot nam je omogočen v naravnem redu, si podiramo ljudje sami. Način našega poseganja v naravni red, enostranski ukrepi v pridelavi hrane, okrnjena in zamrta sposobnost čutne komunikacije s sabo, z naravo, z rastlinami, prezrta, neupoštevanja načela celostnosti (homeostaze) in ravnovesja, nespoštovanje naravnih zakonitosti samooskrbnosti itd. –  vse to so načini, ki ne doprinašajo k sreči, zdravju in blagostanju. Na ustnicah recitirane deklaracije o tem, da je slednje prioriteten interes, so neštetokrat izgovorjene na osebni ravni in v družbenih skupnostih. A govoriti eno in delati drugo, je nespametno početje, saj vodi tja, kjer človeštvo danes je in tja, kjer mi danes smo, vključno z okoljem, v katerem živimo.

Ravnovesje je pojem, ki postaja modna muha.Na ustnice in v reklame si ga obešajo mnogi, njihova ravnanja pa razkrivajo, da počnejo stvari, ki k ravnovesju ne doprinesejo pozitivno, ki ravnovesja ne krepijo, celo obratno je mnogokrat res. Nepoučenost ljudi vodi k nerazumevanju in k sprejemu in širitvi takih ravnanj. Veliko govorimo o samooskrbnosti in udejanjanje le – te je način, ki prispeva k ravnovesju. Udejanjanje, ne le govorjenje.Še kako je pomemben in če ga v dejanjih ne upoštevamo, so lahko drugi ukrepi za krepitev ravnovesja, zaman. Globalni ukrepi in globalizacija se za to ne menijo kaj dosti. Če npr. pogledamo porast težav s tujerodnimi škodljivci v rastlinski pridelavi hrane, je jasno, kako na to odgovarja naravni red. Prav tako, kot je za človekovo vitalnost in zdravje potrebno, da se prehranjuje z lokalno hrano, ki je v sinergiji z njegovimi življenjskimi silami, velja tudi za rastline. Poskusi in obljube, da bi rastlinam in ekosistemom krepili ravnovesje s proizvodi iz drugih držav, celo iz drugih celin, so že v osnovi v neskladju s principi celostnega načela sinergijskega dojemanja ekosistemov. Rešitve za krepitev porušenega ravnovesja moramo poiskati v lastnem ekosistemu, saj tam dejansko tudi obstajajo. Potrebno se je povezovati na lokalni ravni. Tudi pri tem so nam lahko vzgled po naravnem redu čebele, njihova družinska povezanost in opravljanje svojega poslanstva v »domačem rajonu«.

Osnovna načela biodinamike razumejo pomen samooskrbnosti in so glede tega upravičeno stroga, saj kmetijam, ki pridelujejo biodinamično, predlagajo, da je krogotok snovi zaključen znotraj območja (oz. organizma ) kmetije. V določenem obsegu to upoštevajo tudi načela ekološkega kmetijstva. Jasno je, da ravnovesja pač ne moremo krepiti s prenašanjem rešitev s tovrstnimi proizvodi iz tujine.

Temu je prav dodati, da holistični pristop krepitve ravnovesja v osnovi izhaja iz celostnega, sinergijskega vpliva sil v ekosistemu.Narava v povezavi s Kozmosom ponuja kompleksne rešitve in se jih tudi poslužuje. Ravnovesje je namreč dinamično, ne statično stanje, saj je odraz živega življenja v sozvočni sinergijski prepletenosti z naravo in s Kozmosom. Primerjanje, posnemanje in »tehnično« prenašanje konkretnih rešitev, ki npr. delujejo pri ljudeh, na rastline in na ekosistem, ali obratno, kaže na stopnjo dojemanja in celostnega (ne)razumevanja narave, ki z njo samo (še) nima veliko skupnega. Tako npr. homeopatije za ljudi  nikakor ne svetujem »prenašati« v rešitve za rastline. Odgovore za ustrezno človekovo naravno, celostno krepitev ravnovesja pri rastlinah in v ekosistemu, človeku omogoči vedenje, ki je posledica razvitega in negovanega čutnega dojemanja sporočilnosti  narave, določenih sposobnosti, pretanjenje intuicije in profesionalnega znanja ter stalnega, predanega prakticiranja, torej delaTako vedenje je avtentično in je koristno v povezavi z aktualnimi rešitvami tukaj in zdaj – za ljudi, za bolj zdravo življenjsko okolje in za naravo – tukaj in zdaj. Tako pristno lastno vedenje ne potrebuje klicanja in opevanja malikov, najsi gre za pokojne ali za žive (samooklicane) guruje ali za marketinške zvezde globalno prisotnih podjetij v njihovem ustvarjanju prodajne tekme z rušenjem samooskrbnostnih načel. Zato ni odveč, da vas povabim, da se v letošnji sezoni poslužujete načina obdelave zemlje in pridelave rastlinske hrane, ki upošteva sonaravno krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti rastlin, saj so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in škodljivce. Pri tem upoštevajmo načela samooskrbnosti in naravne, trajnostne rešitve, ki izvirajo iz našega, domačega ekosistema.

Prve letošnje tovrstne potrebne rešitve v zvezi z obvladovanjem plevelov, s krepitvijo odpornosti sadnega drevja zoper težave z boleznimi in s škodljivci, v zvezi z obvladovanjem težav s srnjadjo, z nadležnimi mačkami na vrtovih, s polži, z voluharji, rešitve za vaše težave s pušpanom in cipresami in celostne programe tovrstne krepitve lastne rastlinske odpornosti za pridelavo  sadik zelenjadnic, zelenjave in jagod, so objavljene v prejšnjih Corinih e novičkah – najdete jih TUKAJ.

Za tak način pridelave, krepitve ravnovesja, vitalnosti in (posredno, preko krepitve vitalnosti rastlin), tudi krepitve odpornosti rastlin, vam bodo hvaležne  tudi čebele, saj tako posredno vplivamo na vzroke težav z varojo čebel, ki mori po čebeljih panjih. To je tudi način in pot, da jih odstranjujemo pri vzrokih. Samo »zdravljenje« čebel, z odpravo teh težav nima veliko skupnega. Ozdraviti je potrebno naše ravnanje, ravnanje ljudi v odnosu do narave in v medsebojnem odnosu ljudi do ljudi in do njihovih zdravih prizadevanj, za več dobrega zdravja ljudi in narave. Ozdraviti je potrebno volčjo lakoto, potrebo po okoriščanju in izkoriščanju, ljubosumje ter nenasiten pohlep, ki pa je vedno odraz lastnega pomanjkanja ravnovesja v odnosu do sebe, do narave in do Stvarstva. Ozdraviti je potrebno tudi naše samospoštovanje, spoštovanje naravnega, danosti, ki so nam dane v domačem ekosistemu in spoštovanje vsega in vseh, ki nam s svojim predanim dnevnim delom in odličnim vedenjem ter znanjem, samooskrbnost omogočajo. Ker nam s tem omogočajo več sreče, zdravja, blaginje, omogočajo več življenja ljudem in naravi!

 

cora 1 - Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

Ko se odločate, kako obvladovati plevele, kako krepiti odpornost sadnega drevja v pridelavi sadja, kako pridelati svoj pridelek zdrave hrane z okrepljeno imunologijo – na vrtu, na polju, ko se odločate, kako negovati svoje okrasne rastline – ravnajte skladno z načeli samooskrbnosti in  izberite slovenske proizvode. 

Med njimi so tudi naravni, energizirani, agro-homeodinamični, slovenski proizvodi Cora agrohomeopathie.

Njihova razvojnica Majda Ortan, z njimi že peto leto zagotavljam kompleksne in kompletne lastno razvite rešitve za vrtove in kmetije, pa tudi za okrasne rastline61 teh proizvodov je dovoljenih za uporabo v ekološki pridelavi (potrdilo o skladnosti, izdano s strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, je na voljo tukaj). Ti odlični, lastno razviti naravni, energizirani agro-homeodinamični  proizvodi so na slovenskem trgu na voljo peto leto,v Sloveniji je po njih poseglo že cca 10.000 kupcev, ki se vračajo k ponovnim nakupom. Z njimi smo med slovenskimi pridelovalci sadja, zelenjave in tudi drugih kultur (npr. hmelja) ter tudi v hortukulturi (zlasti za rešitve težav s pušpanom – pušpanova vešča in pušpanov ožig),  ustvarili številne zanimive dobre prakse, ki jih z veseljem širimo. Z velikim zanimanjem in odobravanjem so  tovrstna predavanja ing. Majde Ortan, razvojnice vseh proizvodov Cora agrohomeopathie, sprejeli tudi v tujini – npr. na madžarski Univerzi Svetega Ivana in na tamkajšnjem Kmetijskem inštitutu, ki se ukvarja tudi s trajnostnim razvojem. Referenčna objava iz dogodkov, ki so vzbudili izjemen, pozitiven interes laične in strokovne javnosti, je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na voljo je tudi tukaj.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

VABLJENI K NAROČILU!

Koncepcija pridelave energijsko žive hrane z ustrezno agrohomeopatijo na način krepitve ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, je skupaj z nekaterimi temeljnimi vedenji, ki jo podpirajo in utemeljujejo njeno praktično uporabnost, objavljena v knjigi Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti. Kljub temu, da gre za kompleksna, redka vedenja, ki jih v šolskih sistemih ne boste izvedeli, jih vsebina knjige približa na izviren in poljuden način. Knjiga je izšla v samozaložbi Majde Ortan, ki tudi s tem udejanja poslanstvo širjenja znanj in vedenj o celostnem (holističnem) načinu krepitve ravnovesja, odpornosti in vitalnosti rastlin – brez kemije! Knjiga je v Sloveniji na voljo že od leta 2015, kupite jo lahko po sistemu prodaje po pošti – po naročilu pri Majdi Ortan, s.p.. Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti.Za več informacij kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !                                 Kaj je ob izidu te knjige o njej napisala Sanja Lončar, preberite tukaj.

cora 1 - Pomladno prebujenje – sporočilo čebel in o sonaravni, trajnostni samooskrbni pridelavi na vrtovih in kmetijah – brez kemije, s celostno, agro-homeodinamično krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin – v vrtičkarski, kmetijski in vrtnarski pridelavi!

Številne dobre prakse v uporabi mojih lastno razvitih proizvodov Cora agrohomeopathie dokazujejo, da se z njihovo uporabo prideluje kakovostno in količinsko dober, zdrav pridelek – tudi brez uporabe pesticidov. Slovenski trg ima torej že peto leto odprte odlične možnosti, da agro-homeodinamično, sonaravno in skladno z načeli samooskrbnega sistema, prideluje zdravo, kakovostno hrano z okrepljeno lastno imunologijo – tako v profesionalni, kot v ljubiteljski, vrtičkarski pridelavi. Rešitve so odlične tudi za profesionalno vrtnarstvo.

V zadnjih štirih letih je po proizvodih Cora agrohomeopathie poseglo že cca 10.000 slovenskih kupcev. K temu je največ doprineslo njihovo zadovoljstvo, naša pristna, slovenska agro-homeodinamična pridelava energijsko žive hrane, nam z uporabo slovenskih pripravkov, ki jih prepoznamo pod blagovno znamko Cora agrohomeopathie, odlično uspeva! Naravni, energizirani agro-homeodinamični proizvodi so prijazni do ljudi in okolja, 61 jih ima potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi, po njihovi uporabi ni nobene karence –  pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Več o lastnostih in prednostih teh proizvodov – najdete na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com in tukaj. Prodajam jih Majda Ortan, s.p. , izključno s prodajo po pošti in s plačilom po povzetju (nakupne možnosti in naročanje – tukaj).

Vabljeni, da se nam pridružite in s proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujete tudi vi! Zagotavljamo celovitost, pristnost,  in kakovost!  Poleg lastnega razvoja in lastne prodaje, zagotavljamo tudi lastno proizvodnjo. To dopolnjujemo z odličnim strokovnim svetovanjem  – na tel. št. 070 820 279, boste deležni tudi osebnega strokovnega svetovanja Majde Ortan, razvojnice vseh proizvodov Cora agrohomeopathie! Več informacij na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, odlični nasveti in koristne informacije so v rubriki Aktualne novice in članki, nakupne možnosti in pogoji nakupa (po sistemu prodaje po pošti), so objavljeni tukaj

Pridelujte z nami! Prve letošnje tovrstne potrebne rešitve v zvezi z obvladovanjem plevelov, s krepitvijo odpornosti sadnega drevja zoper težave z boleznimi in s škodljivci, v zvezi z obvladovanjem težav s srnjadjo, z nadležnimi mačkami na vrtovih, s polži, z voluharji, rešitve za vaše težave s pušpanom in cipresami in celostne programe tovrstne krepitve lastne rastlinske odpornosti za pridelavo  sadik zelenjadnic, zelenjave in jagod, so objavljene v prejšnjih Corinih e novičkah – najdete jih TUKAJ.

Z nakupom proizvodov Cora agrohomeopathie, podprete 100% slovenske proizvode!

Vabljeni k naročilu!

Še za tiste, ki me še ne poznate in želite vedeti več o meni- izveste na koncu e novičk, ki so dosegljive s klikom TUKAJ.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! ZATO PREPOŠLJITE TE INFORMACIJE PO SVOJI BAZI E-NASLOVOV IN JIH PODELITE Z DRUGIMI! 

Hvaležni vam bodo oni in mi!

 

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,

Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,

Ing. Majda Ortan s.p.Ob Meži 30, SI – 2391 Prevalje

www.cora-agrohomeopathie.com,English web site – ppt presentation: http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail:
ortan.m@gmail.com 

Rate this post