Naravni STOP – bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

By | 8 aprila 2017

pomoc za tezave - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

Ko spomladi v pognojeno, prekopano zemljo  zasadimo nežne sadike, jim privoščimo zdravo rast. Načrte nam lahko med drugim pokvarijo tudi preveč namnoženi škodljivci.

Kaj storiti, da se ubranimo bramorjev, da preprečimo njihovo, prenamnožitev in škodo, ki jo lahko povzročijo? Poleg voluharjev, strun in rdečih polžev, so prenamnoženi  bramorji strah in trepet vsakega vrtičkarja in kmeta. Zemljo prepredejo z omrežjem rovov, ki se razpredajo pod površino in segajo v globino tudi do 5 metrov. Hranijo se z deževniki in s podzemnimi deli rastlin, mlade koreninice jim teknejo. Uspešno se množijo in širijo, v gnezdu bramorke je med 200 in 300 jajčec.

K temu, da so se v zadnjih letih bramorji marsikje prenamnožili, prispevamo ljudje, saj z uporabo pesticidov preženemo ali celo pobijemo njihove naravne sovražnike – ježe in škorce… Bramorje privlači tudi hlevski gnoj. Tudi prenamnoženi bramorji so posledica porušenega ravnovesja  v ekosistemu!

V zadnjih nekaj pridelovalnih sezonah se je glede tega name obrnilo kar nekaj vrtičkarjev. Nasvet je sledeč:

Svetujemo ravnati preventivno oz. čim prej, ko opazite prve znake prisotnosti škodljivca. Kajti bramorji se lahko uspešno prenamnožijo, saj bramorka izleže tudi po 300 jajčec…. Z ustrezno krepitvijo ravnovesja in vitalnosti rastlin, posredno dosežemo tudi njihovo večjo lastno odpornost na bramorje. V ta namen sočasno uporabimo škropivo iz dveh proizvodov Cora agrogomeopathie: Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči  + Cora agrohomeopathie X19 NS STOP pršice, mušice, tripsi, bolhači. Tako preko krepitve vitalnosti škropljenih rastlin, posredno krepimo njihovo odpornost na bramorje ter na njihove ličinke. Posledica je, da se na sonaravni način prekinja razvojni krog bramorjev, kajti vitalnejših rastlin si bramorji ne privoščijo, vitalnejše rastline so odporne na bolezni in škodljivce.. Bramorji tako škropljene površine tudi zapuščajo, saj na njih zanje ni hrane. Z vitalnejšimi rastlinami se namreč ne hranijo, vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Priporočena je preventivna uporaba. Proizvoda Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči  in Cora agrohomeopathie X19 NS STOP pršice, mušice, tripsi, bolhači,sta dovoljena v ekološki pridelavi, link na potrdilo – tukaj. Več informacij o obeh proizvodih najdete na moji spletni strani(www.cora-agrohomeopathie.com)in tukaj– za proizvod Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči na staneh 45-52 in za proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS STOP pršice, mušice, tripsi, bolhači na straneh 274 – 281.

Doziranje:

V vrtičkarski pridelavi, na manjših površinah, koristite 3 ml vsakega proizvoda na 1 l vodeV profesionalni uporabi (večje površine –  škropljenje s traktorskimi škropilnicami), koristite 200 ml vsakega proizvoda na 200 l vode na ha. 

Vsak proizvod posebej aktivirajte v manjši količini vode, kot je to opisano Splošnih navodilih, ki jih prilagamo proizvodom. Nato raztopini zlijte skupaj v oprano škropilnico, dodajte ustrezno količino vode in škropite po prizadetih površinah. Škropljenje je potrebno opraviti dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez 14 dni, štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem pa dež učinkov škropljenja ne izpira več. Za vsako škropljenje si pripravite sveže škropivo in upoštevajte napotke, zapisane v Splošnih navodilih za proizvode Cora agrohomeopathie, ki jih prilagamo proizvodom. Opisan ciklus škropljenja ponavljajte skozi rastno sezono (npr. čez mesec, dva ali tri – če je potrebno). To je odvisno predvsem od stopnje prenamnoženosti škodljivca, ki je posledica porušenega ravnovesja.                                                                               

Učinek uporabe omenjenih naravnih, agro-homeodinamičnih proizvodov Cora agrohomeopathie, doprinese h krepitvi ravnovesja na škropljenih površinah,krepi vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti rastlin) krepi odpornost rastlin na bramorje. Take površine bramorji zapuščajo, nekoliko dolgoročnejši energiziran učinek pa povzroči, da se nanje ne vračajo.  Pridelki, ki rastejo na škropljenih površinah, so užitni tudi neposredno po škropljenju (karence ni). Proizvoda Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči  in Cora agrohomeopathie X19 NS STOP pršice, mušice, tripsi, bolhači,sta dovoljena v ekološki pridelavi, link na potrdilo – tukaj.
Težave s škodljivci, tudi z bramorji rešujmo na tak način – torej z uporabo agro-homeodinamičnih proizvodov Cora agrohomeopathie
®, ker odpravimo vzroke za težave, ki izhajajo iz porušenega ravnovesja. Proizvodi so dovoljeni v ekološki pridelavi (potrdilo – tukaj). Upoštevajmo, da ravnovesje v ekosistemu lahko prizadenemo z enostranskimi ukrepi, z agrokemikalijami (zlasti z njihovo pretirano uporabo), pa tudi z uporabo izdelkov, ki izvirajo iz nam tujih ekosistemov, iz tujih držav. Izogibajmo se povzročanju vzrokov za neravnovesje v vrtovih, na poljih, v sadovnjakih in v drugih nasadih. Narava ima svojo modrost in svoja pravila, in je že poskrbela, da še kako čutimo posledice nenaravnega pretoka tujih proizvodov, pa najsi gre za sadike, za semena, za hrano, za proizvode za nego rastlin itd.. Narava se temu upira – in to nam kaže na številne načine, z najrazličnejšimi tegobami in težavami – v pridelavi hrane, na področju zdravja, z vremenskimi skrajnostmi, ujmami in naravnimi katastrofami. Naravni red ima svojo modrost in dajmo ga spoštovati, pa bo naše življenje spet lažje in bolj v sozvočju z naravo! Vaše ravnanje šteje, ravnanje vsakega posameznika šteje! Držimo se načela, da v rastlinski pridelavi in pri negi rastlin,  uporabljamo domače, slovenske proizvode. Samooskrbnost je načelo, ki je potrebno in združljivo s pogoji za krepitev in ohranjanje zdravega ravnovesja. To velja za naravo in za ljudi. Negujmo to!

Z nakupom proizvodov Cora agrohomeopathie®, podprete 100% slovenski izdelek!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathieje na voljo tukaj.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj.Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU ! 

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas?

1.Odgovor za vrtičkarje, za manjše obdelovalne površine:

50ml proizvoda –zadošča za cca 17 l škropiva  z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) oz. za 50 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

100ml proizvoda –zadošča za cca 34 l škropiva z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) za oz. za 100 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

Nizka doza doziranja proizvoda – za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Višja doza  doziranja proizvoda – za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha).

1 ml proizvoda je 20 cca kapljic proizvoda.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla pod njimi, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi  če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni.

Potrebujete nasvet pri izbiri ustreznega proizvoda ali velikosti pakiranja za vaš primer? Za svetovanje lahko med delavniki pokličite na tel. št. 070 820 279, ali pišete na mail coraagro@gmail.com. Svetovala vam bo ing. Majda Ortan, ki je razvila vse proizvode Cora agrohomeopathie. Najboljši nasvet boste dobili iz prve roke!

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU ! 

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj

2.Odgovor za kmete, za večje pridelovalne površine, kjer škropimo s traktorsko škropilnico, pršilnikom ali z nahrbtno motorno škropilnico:

500ml proizvoda –zadošča za cca 500 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo)  oz. 1000 l škropiva z nižjo dozo doziranja proizvoda (šibkejše škropivo). 1000ml proizvoda – zadošča za cca 1000 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo) oz. za 2000 l škropiva. z nižjo dozo doziranja (šibkejše škropivo).

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni. Nižja doza doziranja je proizvoda(šibkejše škropivo)je priporočena ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev.
Višja doza doziranja (močnejše škropivo):100 ml na 100 l vode/ha; nižja doza doziranja(šibkejše škropivo) preventivno: 100 ml na 200 l vode/ha.
Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled.   Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Potrebujete nasvet pri izbiri ustreznega proizvoda ali velikosti pakiranja za vaš primer? Za svetovanje lahko med delavniki pokličite na tel. št. 070 820 279, ali pišete na mail coraagro@gmail.com. Svetovala vam bo ing. Majda Ortan, ki je razvila vse proizvode Cora agrohomeopathie. Najboljši nasvet boste dobili iz prve roke!

-Cenik proizvodovje na voljo tukaj

-Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

OSTALO: V TEM LETNEM ČASU NAJBOLJ AKTUALNO ZA VAŠ SADOVNJAK – s sonaravnimi proizvodi Cora agrohomeopathie se ob pravočasni, pravilni uporabi lahko izognemo uporabi pesticidov! 

-Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti jablan in hrušk na škrlup: po zadnjih padavinah je to modro čimprej storiti, saj se je tveganje za okužbo vsled padavin povečal. Uporabite naravni proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA škrlup in gnilobe.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na pepelasto plesen (sadno drevje in vinska trta): uporabite proizvod  Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA oidij in peronospora.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na monilijo: uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na grizlice (hruševa in jabolčna grizlica, češpljeva grizlica):  Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  listne ušiCora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  sadne zavijačeCora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  rdečo sadno pršico: Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

-Cenik proizvodovje na voljo tukaj

-Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie® – tukaj

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

Imamo vse, kar iščete za sonaravno rešitev pred težavami z boleznimi in škodljivci na vrtovih, njivah, v sadovnjakih!

S klikom na ključne besedeenostavno najdete, kar zdaj potrebujete::

za  vaš sadovnjak,

za pušpan,

za ciprese,

-za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli),

Za rešitve težav:

-s polži,

z voluharji,

s strunami,

s koloradskim hroščem

z bramorji,

z zelenjadnimi  in sadnimi muhami – (korenjeva muha, kapusova muha, čebulna muha, porova zavrtalka, ostale zelenjadne muhe, češnjeva muha),

-z listnimi ušmi,

s plodovo vinsko mušico,

-za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic,

-za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«,

za muhe v bivalnih objektih, v lokalih in tudi v hlevih.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com , o lastnostih proizvodov pa tukaj, katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

Za profesionalne pridelovalce zelenjave ter jagod in za vrtičkarje: programa sonaravne pridelave zelenjadnic  in jagod –  na vaše težave v pridelavi, Cora agrohomeopathie odlično odgovarja v jeziku narave – sonaravne, homeodinamične rešitve Cora agrohomeopathie – za vaše težave v pridelavi zelenjadnic in v pridelavi jagod!

Programa sta vam na voljo s klikom na ključne besede;zelenjadnicejagode.

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

S proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujemo sonaravno. Pri krepitvi ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, povzemamo naravne rešitve. Upoštevamo celostnost, homeostazo, samooskrbnost. Zato na ta način, upoštevajoč naravni red, pridelujemo energijsko živo hrano, dragoceno gorivo za zdravje in moč sodobnih ljudi. O tem je vredno prebrati več brezplačnih, dragocenih in koristnih informacij.  

Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti.Za več informacij kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !                                 

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

BREZPLAČNO– DA BOMO TUDI O AGROHOMEOPATIJI VEDELI NEKOLIKO VEČ IN BOLJE DOJELI TER PRAVILNO VREDNOTILI IN UPOŠTEVALI NAČELA NARAVNEGA REDA: RAVNOVESJE, HOMEOSTAZO, SAMOOSKRBNOST:  Ne spreglejte poučnih vsebin, dragocenih, redkih vedenj in koristnih informacij! V šolah tega (še) ne izvemo!

Na voljo so vam trije bogati članki:

-Ozadje slovenske agrohomeopatije in njen pomen- berite tukaj

-O dejanskem sporočilu čebel. O tem premalo vemo. Lahko je drugače, doprinesite k dobrim stvarem in podelite ta članek med svoje ljudi! Na voljo vam je tukaj.

-O revolucionarnem odkritju, ki odstira misterije Življenja – odkrili so četrto fazo vode, berite tukaj.

cora 1 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

SVEŽA, AKTUALNA PONUDBA SEMINARJEV IN DELAVNIC! Ponudba seminarjev in delavnic Cora agrohomeopathie, kjer izveste to, kar sem o dobrih praksah s proizvodi Cora agrohomeopathie, predavalana madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta). Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

OKVIRNA VSEBINA:

 • Kako se z uporabo slovenske agrohomeopatije Cora agrohomeopathie, lahko izognemo uporabi pesticidov v pridelavi hrane;

 • Kaj je agrohomeopatija, kako povzema naravne rešitve in naravni red, zakaj so tako pridelane rastline odpornejše na bolezni in škodljivce, zakaj je dobro pri uporabi agrohomeopathie upoštevati samooskrbnost in v Sloveniji posegati po slovenskih agrohomeopatskih proizvodih;

 • Zakaj in kakšna je razlika med humano homeopatijo in agrohomeopatijo;

 • Zakaj ne priporočam, da se homeopatska sredstva za humano uporabo koristijo za namene agrohomeopatije, ki je namenjena rastlinam;

 • Kako lahko rastline s krepljeno vitalnostjo, s tako krepljeno lastno imunologijo, podpirajo imunski sistem uživalcev tovrstne hrane;

 • Kakšne so pet-letne dobre prakse z uporabo slovenskih proizvodov Cora agrohomeopathie, v profesionalni kmetijski in vrtnarski pridelavi;

 • In seveda tudi tisto, kar me želite vi vprašati!

Povpraševanja za seminarje in delavnicepošljite na email:coraagro@gmail.comali me pokličite na telefonsko št. 070 820 279in prejeli boste odlično ponudbo. S proizvodi Cora agrohomeopathie imamo odlične reference, predstavitvam naših doseženih dobrih praks v profesionalni pridelavi so z velikim zanimanjem prisluhnili tudi na madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta). Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

Seminarji in delavnice so primerni za vrtne centre, društva, šole z eko-vrtovi, Ljudske univerze itd, skratka za vse, ki zanimive, trajnostne, sonaravne, zdrave agro-ekološke rešitve vključujete v svoje vsakdanje življenje. O teh, ki jih izveste na mojih predavanjih, v šolskih sistemih (še ne) učijo, so pa neprecenljive za praktične in dostopne rešitve, ki jih potrebujejo sodoben človek, narava in naš planet!Kontaktirajte me in si čimprej zagotovite svoj termin!

Kontakti: email: coraagro@gmail.com, tel. 070 820 279. VABLJENI K NAROČILU!

share 300x167 - Naravni STOP - bramorji in ostale spomladi najbolj aktualne rešitve na vrtu, na njivah in v sadovnjakih

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,

Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,

Ing. Majda Ortan s.p.Ob Meži 30, SI – 2391 Prevalje

www.cora-agrohomeopathie.com, English web site: http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_US
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail:
ortan.m@gmail.com 

5/5 - (216 votes)