Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!

By | 15 aprila 2017
pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti! pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti! pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!
pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!
Slovenska agrohomeopatija v samooskrbni službi krepitve ravnovesja, vitalnosti in odpornosti – za vrtove, polja, sadovjake
Slovenska agrohomeopatija v samooskrbni službi krepitve ravnovesja, vitalnosti in odpornosti – za vrtove, polja, sadovjake

Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!

Piše: Majda Ortan, Cora agrohomeopathie

Ravnovesje Odpornost Agrohomeopatija SLO 1 - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!

Pomlad je letos pohitela. Toplo vreme vzpodbuja vegetacijo, narava se je letos hitro ogrnila v zelenilo. Vrtovi so oživeli. Vse številnejši Slovenci smo vrtičkanju iz leta v letu bolj naklonjeni. Vrtovi so tako dandanes številnim ljudem pribežališče v možnost lastne pridelave hrane, ki je lahko umik pred ponarejenimi prehrambenimi izdelki, pred vsiljeno ponudbo globalnih ponudnikov in  trgovcev, pa tudi oaza in stik za povezavo s sonaravnim načinom življenja.

Hkrati na vrtovih udejanjamo pradavno poslanstvo človeka, ki je v povezavi s pridelovanjem hrane v vlogi skrbnika zemlje, zdravja in rodnosti tal. Sprostitev in zadovoljstvo na lastnem vrtu ljudi polnita z vedrino, z optimizmom in s povezanostjo z naravo. Zavedanje o pomenu ravnovesja se krepi, h krepitvi ravnovesja doprinesemo s pristopi, ki jih na vrtovih, njivah in sadovnjakih udejanjamo.

Naravni zgledi pomagajo, da se otresamo hipoteke, ki smo jo zemlji nalagali v desetletjih izvajanja enostranskih agrokemičnih ukrepov. Iz posledic lahko razpoznamo, da je ravnovesje v naravi vanjo vgrajeno z modrostmi naravnega reda, ki ga lahko le doumemo in povzemamo. Te popolnosti namreč človek ne more »izboljšati in popraviti«, za tovrstna prizadevanja pa ni prav nobenega modrega razloga.

Ljudje si preko znanosti že od davno prizadevajo odkriti določene mehanizme delovanja kraljestev narave. Velikokrat iz vedoželjnosti, v želji, da bi si preko takih odkritij življenje izboljšali, velikokrat pa so v ozadju takih prizadevanj tudi drugačni interesi. Desetletja dolga uporaba enostranskih, agrokemičnih ukrepov v pridelavi hrane, globalizacija s pretokom blaga, vključno s semeni, sadikami, prehranskimi pridelki,  tudi z materiali, ki jih koristimo na vrtovih, poljih, sadovnjakih, je pustila svoj vpliv na ravnovesje pri naravi in pri ljudeh. Da se s tovrstnim početjem odmikamo od naravnega reda, kot je ustvarjen, hkrati pa tudi od svojega blagostanja, sreče in zdravja, nam kaže narava na številne načine.

Na vrtovih, njivah in v kultiviranih nasadih, imamo  opravka z neodpornostjo rastlin na rastlinske bolezni in škodljivce, na prekomerno namnožene škodljivce, na manj kakovostne pridelke. Znakov, s katerimi nam narava sporoča, da si z enostranskimi ukrepi žagamo svoje drevo življenja, je ogromno. Od uspavane lastne imunologije rastlin, težav z rastlinskimi boleznimi in s škodljivci, do pogostih vremenskih skrajnosti ter naravnih katastrof z uničevalnimi efekti, tujerodnih škodljivcev, pojavov rezistence na rastlinska zdravila, številnih zdravstvenih težav pri ljudeh, ki so povezane z oslabljeno avtoimunostjo oz. samoodpornostjo. Neodporne rastline imajo namreč oslabljen lastni imunski sistem, taka rastlinska prehrana pa ne krepi imunskega sistema konzumentov, kot je bilo ustvarjeno po naravnem redu. Število avtoimunskih in psihosomatskih bolezni, krize vrednot, stiske in pomanjkanje zadovoljstva in motivacije, vse to posledice, ki smo si jih pridelali s takim načinom življenja.

Sonaravna pridelava hrane s celostnim (holističnim) pristopom ter samooskrbnost sta za krepitev ravnovesja pomembni. Agrohomeopatija v tem nudi dober pristop. Za kaj gre?
Gre za koriščenje biopolja, ki je lastno živi in neživi naravi, vsem bitjem. Tako je, odkar obstaja življenje, to ni nič novega. Enostranski, materialistični pristopi tudi v pridelavi hrane vodijo v neravnovesje. H krepitvi ravnovesja v ekosistemih lahko doprinesemo z agrohomeopatijo. Vendar je prav, da se opremimo z informacijami, na osnovi katerih izberemo kakovostne pripravke. Nevednost odpira vrata zablodam, kaj to lahko prinese, izkušamo v posledicah uporabe enostranskih ukrepov v pridelavi hrane in globalizacije, ki nas še prepogosto premami, da ne sledimo zdravim načelom samooskrbnosti. Dobre rešitve, ki jih trg zaradi dobrih učinkov pričenja sprejemati naklonjeno, ponavadi kmalu primamijo ponudnike, ki so željni le hitrega zaslužka. Le navajanje, da neki proizvodi nudijo agrohomeopatske rešitve, ni zagotovilo, da je temu tako. Enostranske rešitve, ki ne prispevajo k celostni krepitvi ravnovesja v ekosistemu, si po mojem ne zaslužijo uporabe pojma agrohomeopatija.

Slovenci imamo na področju agrohomeopatije odlična lastna izhodišča, odločne dobre prakse in rešitve! Lahko se jih poslužimo, naša prednost in priložnost je, da smo lahko samooskrbni!
Z razvijanjem lastnih agrohomeopatskih proizvodov se ukvarjam že skoraj štirideset let.
Razvila sem kompleksno ponudbo lastnih agrohomeopatskih proizvodov, v kateri je možno najti sonaravne rešitve za večino težav z rastlinskimi boleznimi in škodljivci, enainšestdeset teh proizvodov ima Potrdilo o skladnosti, da so dovoljeni v ekološki pridelavi, pridelki so užitni tudi neposredno po njihovi uporabi, po štirih urah po škropljenju jih dež ne izpira več, na voljo so kot proizvodi za splošno uporabo (ne kot FFS-ji) – kupite jih lahko brez FFS izkaznice, njihovi učinki delovanja so dolgoročnejši, pri uporabi ne potrebujete nobene osebne zaščitne opreme, saj so ljudem in okolju prijazni. Krepijo ravnovesje v ekosistemu, vitalnost in splošne ter specifične odpornosti rastlin, vitalnejše rastline pa so odpornejše na bolezni in na škodljivce. Z njihovo pravilno in pravočasno uporabo, se lahko izognemo uporabi pesticidov. Na slovenskem trgu jih preko načina poštne prodaje pod blagovno znamko Cora agrohomeopathie nudim peto leto, številne dobre prakse v profesionalni – kmetijski pridelavi, ogromno zadovoljnih vrtičkarjev, kažejo dejstvo, da gre za kakovostne celostne in sonaravne rešitve ter za koncept, ki se je odlično izkazal tudi v zahtevnih pogojih profesionalne uporabe. Z naklonjenim zanimanjem jih že sprejema tudi tuja strokovna javnost, domača strokovna javnost jim je v nekaj naših skupnih projektih izkazala naklonjenost (Referenčna objava iz uradne spletne strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je na voljo tukaj). Bistveno je, da po tem konceptu enostavno sonaravno pridelamo energijsko živo hrano na način krepitve ravnovesja škropljenem v ekosistemu, brez dodatnega dodajanja snovnih pripravkov. Ko sem te svoje proizvode uvajala na trg, sem orala ledino. Odlična strokovnost, odlični rezultati učinkovitosti proizvodov ter pristno vedenje, avtentični pristop, so tem proizvodom na slovenskem kmetijskem in vrtičkarskem trgu, odpirali pot in utrjevali življenjski prostor. Mnenja sem, da se na področju agrohomeopatije lahko povsem suvereno opremo na lastno, slovensko profesionalno znanje in se odrečemo poskusom nasedanja na marketing, ki se ga skušajo posluževati globalni trgovci, ki žal tudi na področju povezanim z vrtičkarstvom in kmetijstvom, mnogokrat vidijo le tržišče. Za to se poslužujejo raznih strategij, tudi marketinških zvezd, ki jih sami ustoličijo ter opevanja raznih tako imenovanih (pokojnih ali živih) gorujev. Iz poskusov nekaterih od njih sem že v preteklosti razbrala, da so njihovi koncepti različni od  mojega koncepta agrohomeopatske krepitve ravnovesja in vitalnosti v ekosistemih. Ogradila sem se od nekaterih tujih ponudb in poskusov, verodostojno in z upoštevanjem načela samooskrbnosti sledim poslanstvu, ki ga prepoznavam med slovenskimi pridelovalci in vrtičkarji. Kakovostna, energijsko živa hrana, samooskrbnost in sonaravna, celostna krepitev ravnovesja – to je kot gorivo, ki Slovence na naraven način pomika v boljše blagostanje in to na način, ki prinaša več življenja za vse.

Zato s članki, predavanji in s  Corinimi e novicami z veseljem širim nekaj svojega vedenja in znanja, na voljo pa je tudi knjiga avtoric Majde Ortan in Miše Pušenjak, Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti. Izdala sem jo v samozaložbi, naročite jo lahko pri meni. V veselje mi je, da sem v letošnjem letu v svojem podjetju lastnemu razvoju proizvodov Cora agrohomeopathie in lastni prodaji, dodala tudi lastno proizvodnjo (pred tem je zame storitev izdelave proizvodov po mojih navodilih in iz mojih matičnih tinktur, opravljalo pogodbeno podjetje). Tako so proizvodi Cora agrohomeopathie, ki jih nudim slovenskim kupcem, 100% slovenski proizvodi.

Humane homeopatije, ki je namenjena ljudem in živalim in agrohomeopatije, ki je namenjena rastlinam in tlom, ne priporočam zamenjevati!
K ravnovesju v ekosistemu ne bomo krepčilno doprinesli z uporabo homeopatije in pristopov, ki so na tem področju namenjeni za humano in živalsko uporabo. Pohvalno in dobro je, da si je  homeopatija v svetu utrla poti na področje humanega zdravljenja in veterine. A kot na vseh področjih, je tudi na tem dobrodošlo upoštevati dejstvo, da je za celostno dober učinek, treba stvari »kapirati in ne kopirati«.

Za utemeljitelja sodobne humane homeopatije danes priznavamo  Hahnemann-a, a je prav vedeti, da so tovrstne pristope prakticirali tudi pred njim- najdemo jih npr. tudi pri Paracelsusu. Še v mojih dijaških letih sem v članku o njem prebrala, da je ostanke homeopatskih zdravil, ki jih je pripravljal za humano uporabo, zlival med rože in tudi, da je zapisal, da so se rastline na to zalivanje z vibracijskim pripravkom seveda odzivale. V tem članku nič ni pisalo o njegovih opažanjih, kako so se na to rastline odzivale…

Hahnemannov znameniti rek – »Podobno zdravi podobno«, pa jasno izpričuje, da gre pri humani in živalski homeopatiji za določen sistem zdravljenja. Tu je tudi ena izmed razlik, ki jo izpostavljam – moji lastno razviti agrohomeopatski proizvodi ravnovesje v ekosistemu in v njem rastočih rastlinah krepijo, krepijo vitalnost, kar se posledično odraža na izboljšano odpornosti rastlin, saj so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in na škodljivce. To je povsem naraven pristop, tudi rešitve, ki jih pri tem uporabljam, so povzete iz narave.

V humani rabi homeopatije in v veterini, uporabljajo načelo: »Podobno zdravi podobno«, kar se na fizični ravni izraža z znaki,  podobni bolezenskim simptomom, lahko na nivoju ustreznega energijskega vplivanja vpliva na odpravo vzrokov teh simptomov. V uporabi humane homeopatije, bo npr. homeopat človeku, ki ima simptome, ki odražajo podobno, kot tisti po čebeljem piku, tako lahko predpisal homeopatsko sredstvo Apis, ki ga pridobijo iz čebeljega strupa. V primeru določenih zastrupitev, bo homeopat po pregledu pacienta predpisal ustrezno homeopatsko zdravilo iz volčje češnje (Atropa belladonna).  Izkušeni homeopati poleg na oko vidnih simptomov bolezni, iz pogovora s pacientom spoznajo tudi njegove individualne lastnosti in posebnosti ter upoštevajo tudi te. V humani homeopatiji se koristijo sredstva, ki jih iz matičnih snovi pridobivajo s posebnimi metodami trenja, redčenja in pretresanja, tako, da v njih ni več snovi, ampak le še njena energijska vibracija. Kot topilo se uporabljajo laktoza, etanol, glicerol. Voda je primeren medij, če se sredstvo koristi v kratkem času po pripravi.

V naravnih ekosistemih pa ni tako preprosto, da bi se omejili le na eno izbrano živo bitje v ekosistemu, saj gre za prepleten, kompleksen in soodvisen splet sinergije življenja. To, kar se na rastlinah kaže kot njihova oslabela odpornost na rastlinske bolezni in škodljivce, je posledica pomanjkanja lastne odpornosti rastlin, vzroki za njo so v porušenem ravnovesju v ekosistemih.  Rastline so le njihov del. S krepitvijo ravnovesja na ravni energijskih etrov v ekosistemih, krepimo tudi ravnovesje rastlin, njihovo vitalnost, splošne in specifične odpornosti rastlin, saj so vitalnejše rastline odpornejše na bolezni in škodljivce. Zato je prav, da ljudje vedo, kaj je esenca kakovostne in pristne agrohomeopatije, da za tovrstno urejanje težav z rastlinskimi boleznimi in škodljivci, izbirajo tisto, kar je primerno in kakovostno.

Ekosistemi imajo svoje ključne specifike, tudi energijske.          
Sevanje specifičnih vibracij iz živih bitij, mineralov in kovin, iz planetarnega sistema osončja, je subtilna raven življenja in je povezano z živostjo, z življenjsko energijo. Njihovo součinkovanje seveda obstaja, obstaja, odkar obstaja življenje. V povezavi z njimi energijski etri rastlin, mineralov, dejansko omogočajo snovni vidik, njegov pretok in izmenjavo. Subtilna, inteligentna sinergija etrov deluje po principih homeostaze, celostnosti.  Že stoletja nazaj so odkrivali, da so rastline alkimisti, s sposobnostjo alkemičnega pretvarjanja enega elementa v drugega. Albreet von Herzenle je tako npr. že l. 1873 izdal knjigo Izvor neorganskih snovi, v kateri je opisoval številne dokaze za odkritja, do so rastline zmožne na alkemični način pretvarjati fosfor v žveplo, kalcij v fosfor, magnezij v kalcij, ogljikovo ksl. v magnezij, dušik v kalcij itd. To se namreč v naravi ves čas dogaja. Hauscha je npr. ugotovil, da rastline proizvajajo snovi iz nematerialnih območij in jih znova spreminjajo v eter. Dejstvo pa je, da se življenjski procesi v rastlinah odvijajo tudi v povezavi z rastiščem, z drugimi živimi bitji in s kozmičnimi silami. O tovrstnih pretvorbah snovi v rastlinah je že leta 1962 pisal Kervran in izpostavil, da enostavna nadomeščanja  snovnih ali energijskih primankljajev niso le vprašljiva, ampak so resna zmota. Človek najde resnico v naravi. Pomislimo npr. na neokrnjene gozdove – ekosistemi v njih živijo samooskrbno, ravnovesni pogoji omogočajo zdravo rast in razvoj, kar pa je šibko, odmre, nadomesti ga novo življenje. To se dogaja po naravnem redu. Utrujeni ekosistemi, tla polna pesticidov, podtalnica brez živosti, prst brez mikroorganizmov, neodporne rastline – vse to terja nekoliko našega truda, da s svojim delovanjem prispevamo h krepitvi ravnovesja. Samo rešitve z dodajanjem snovni so enostranska možnost, razvajene rastline nimajo možnosti razvijati in krepiti lastne odpornosti. Krepitev ravnovesja je prava pot, a to je primerno narediti z upoštevanjem celostnih, holističnih pristopov.

Kakšna je razlika, med krepitvijo odpornosti rastlin s snovnimi pripravki in načinom sonaravnega energijskega vplivanja na krepitev ravnovesja, odpornosti in vitalnosti?
Ko na primer  skušamo kultiviranim rastlinam odpornost »popravljati« zgolj z dodajanjem substanc (naravnih ali sintetičnih), tega v resnici ne dosežemo. Naj pojasnim s prispodobo: rastlinam tako dajemo »bergle«, zaradi katerih se navidezno opomorejo. Ko jim te »bergle« odvzamemo, se težave z rastlinskimi boleznimi in s prekomerno namnoženimi škodljivci, pogosto povrnejo.  S snovnimi dodatki rastline v veliko primerih dejansko razvajamo, njihova dejanska  lastna odpornost se z mnogimi od njih ne krepi. Na pogled so  sicer lepše, večkrat  tako »rešimo« pridelek. Treba pa je vedeti, da so rastline pomembne za  prehrano ljudi in živali. Ne le zato, da jih nasitijo, marveč zato, da jih v resnici nahranijo. Kako lahko rastline z oslabljeno imunologijo, z oslabljeno lastno odpornostjo, ustrezno podpirajo odpornost tistih, ki jih uživajo?

Vsak vrtičkar pozna listne uši, zato je to dober primer za razumevanje delovanja moje agrohomeopatije po konceptu krepitve energijskega ravnovesja, v primerjavi s tem, kar vam ponujajo enostranski pristopi, nekompleksne ponudbe. Pri listnih ušeh na rastlinah – škropljenje s škropivom iz mojega ustreznega proizvoda povzroči, da se zaradi krepitve ravnovesja na škropljenih površinah oslabljene rastline revitalizirajo, njihova vitalnost se okrepi, posledično se njihovi metaboliti spremenijo.To povzroči, da jih uši nehajo sesati, že prisotne uši na rastlinah se izstradajo po naravni poti, v nekaj dneh se posušijo. Uši se namreč pojavijo na rastlinah, katerih metaboliti so zaradi njihove slabe vitalnosti za rastline škodljivi, toksični. Povedano v jeziku narave: uši so v takem stanju rastlini v pomoč, ker te metabolite izsesavajo, da bi si rastlina lahko opomogla. Če rastlina za to nima dovolj vitalnih moči, je naloga uši, da jo uničijo. Ekosistemu so tako uši v pomoč, v primeru res šibkih rastlin, pa tudi poskrbijo, da le te odmrejo. Odstranijo torej, kar je šibko in bolno. Zato po mojem vedenju o celostni krepitvi ravnovesja pač ne moremo govoriti, če npr. rastlinam v obliki homeopatije dodajamo le frekvence  naravnih sovražnikov uši – npr.pikapolonic (Coccinela). Morda bodo učinki  tovrstnega ravnanja za nekaj časa povzročili upad populacije uši na rastlini – ker se bodo le-te izogibale frekvenc pikapolonice. A izhodiščna težava ekosistema in rastline, ki je nanjo »priklicala« rastlinske uši, pri takem pristopu ostaja. Tak pristop je glede na moje vedenje ozek, je enostranski, na izhodiščne vzroke težav z vitalnostjo rastlin pač ne bo vplival, ne zajema sinergije kompleksnosti ravnovesja po naravnem redu, v celostnem smislu ravnovesja v tretiranem sistemu ne bo krepil. Zato to po mojem mnenju tudi niso rešitve, ki bi jih jaz priporočala.

V naravi se več čas dogaja sinergija medsebojnih vplivov biopolj živega in neživega sveta, kozmičnih energij, magnetizma zemlje. Enostranski ukrepi doprinašajo k temu, da je naravni red spremenjen. Jezik narave nas na neskladno ravnanje opozarja s težavami.

Celostni pristop, krepitev ravnovesja, samooskrbnost, so načela, ki jih je v vrtičkarstvu, kmetijstvu in vrtnarstvu prav upoštevati.  Ta načela podpira tudi agroekologija. Naklonjena je tovrstnim dobrim sonaravnim praksam in inovativnim povezavam starih modrosti ter vedenj in potreb za aktualne rešitve.

Treba je dojeti kompleksnost in jo v rešitvah upoštevati. Za rešitve je primerno posnemati naravne rešitve, tiste, ki so naravna danost v našem ekosistemu. Zato, ker so tiste rešitve usklajene z naravnim redom, z njimi bomo ravnovesje podpirali , krepili, ne pa ga rušili.
Dejstvo je, da globalizaciji za to ponavadi ni mar. Tudi nekaterim trgovcem ne, mnogo se jih samo obrača za vetrom.  Dovolj pa je, da je za to mar ljudem. Da ločijo zrna od plev in se temu primerno odločajo in ravnajo. Da razpoznajo, kako pomembna dobrina je zdrava plodnost tal, da jo cenijo in jo s svojim ravnanjem spoštljivo ohranjajo, kot je to urejeno z naravnim redom.

Na principu upoštevanja kompleksnosti, na povzemanju le te iz narave, je razvit ves moj obsežen program specialnih agro-homeodinamičnih proizvodov Cora agrohomeopathie, v katerem najdete tovrstne sonaravne rešitve za večino težav z rastlinskimi boleznimi in škodljivci v rastlinski pridelavi – od težav z rdečimi polži, voluharji, mišmi in podganami, bramorji, gosenicami, sesajočimi insekti, škodljivimi hrošči, ličinkami zelenjadnih in sadnih muh,strunami, gosenicami pušpanove vešče, plodovo vinsko mušico…., pa seveda tudi za krepitev ravnovesja, vitalnosti  in odpornosti rastlin na najrazličnejše težave z glivičnimi in bakterijskimi obolenji. Kar 61 teh proizvodov ima potrdilom o skladnosti za ekološko pridelavo, po njihovi uporabi ni nobene karence – proizvodi so užitni tudi neposredno po škropljenju. V zadnjih štirih letih smo s temi mojimi proizvodi v Sloveniji v profesionalni kmetijski pridelavi dosegli številne odlične dobre prakse v pridelavi sadik zelenjadnic, v pridelavi zelenjave, v sadjarstvu, v hmeljarstvu, pa tudi v hortikulturi (npr. na pušpanu v Arboretumu v volčjem potoku). Odlične izkušnje z uporabo teh proizvodov imajo tudi številni slovenski vrtičkarji, odzivi domače strokovne javnosti so po skupnih projektih ugodni, odzivi tuje strokovne javnosti pa izkazujejo veliko zanimanje zaradi odličnih rezultatov ter trajnostne, okoljsko čiste in sonaravne, ljudem in naravi prijazne tehnologije. Zadovoljni kupci se vračajo k ponovnim nakupom, njihov krog se veča. Ne glede na to, da sem v Sloveniji z razvojem teh proizvodov orala ledino, je krog kupcev v zadnjih štirih letih, kolikor so ti proizvodi na trgu, presegel številko 10.000. Kljub temu, da nudim proizvode le preko lastne prodaje s sistemom prodaje po pošti.  Seveda je bilo že občutiti, da  so se v to slovensko samooskrbno priložnost v sonaravni pridelavi zdrave, energijsko žive hrane že uprle tudi nekatere oči iz globalnih trgov in interesnih sfer.

Vsi se verjetno strinjamo, da je nevednost in nepoučenost tista, ki botruje slabim izbiram. Zato pozdravljam širjenje dovolj strokovnih informacij iz tega področja. Prav je, da se damo podučiti od ljudi, ki so z lastnim razvojnim delom v življenje uspešno pripeljali lastne učinkovite rešitve. Zgolj trgovci brez dojemanja, znanja ter razumevanja in globalni zaslužkarji večinoma še sami ne dojemajo tega koncepta. Če bi ga, bi izostala številna ravnanja, ki ne doprinesejo h krepitvi ravnovesja, ampak ga pogosto skušajo spodkopavati. Da najdejo pot v denarnice kupcev, se ponavadi poslužujejo recepta, da skušajo na ljudi vplivati z marketinškimi zvezdami, ki jih sami ustoličijo in promovirajo, ali pa se sklicujejo na neke goruje, ki z življenjem tukaj in zdaj ponavadi nimajo nič skupnega.

Pristno in suvereno vedenje za pravilne naravne rešitve tudi na področju agro-homeopatije, ne potrebuje tovrstnih prijemov. Saj gre vendar za koncepte, ki v naravi obstajajo, odkar le-ta obstaja. Vtkani so v naravni red, biopolja rastlin, mineralov, živih bitij so v naravi dejstvo, ki je staro toliko, kot je staro življenje.

Prav vrtovi pa dajejo ljudem priložnosti, da porušeno ravnovesje v lastnem stiku z zemljo, z naravo spet krepimo, da pridelujemo sonaravno in da pri tem upoštevamo načela samooskrbe. To sta dva vidika, ki sta po pomembnosti enakovredna. Zakaj?
Narava v svoji kompleksni modrosti  deluje po principih, ki jih lahko skušamo opisati tudi s pojmoma celostnost (holističnost)  in homeostaza. Trajnostni, sonaravni pristop v rastlinski pridelavi ju vključuje, a je za krepitev ravnovesja potrebno upoštevati tudi samooskrbnost in se na vrtovih, poljih in v nasadih  izogibati uporabi uvoženih izdelkov in materialov. Zemeljsko magnetno polje ima svojo pomembno vlogo v biološki pretvorbi in ima svoj vpliv na ravnovesje. Frekvence sevanja »njihovih« ekosistemov so tako rastlinam lastne, so za njih karakteristične. Frekvence, ki jih oddaja določena rastlina so karakteristične tudi glede na njeno rastišče in geografski izvor. Rastline imajo svoja karakteristična sevanja uglašena s frekvencami svojih rastišč. To je še kako povezano z ravnovesjem, povezano pa je tudi z individualnimi značilnostmi vsake rastline in minerala. Ljudje smo si za rastline omislili sistematiko razvrščanja. A to še ni razlog, da bi zanemarili njihovo dejansko individualno identiteto, tudi narava jo upošteva. Vsi se najbrž strinjamo, da so okus, aroma, vonj rožmarina ali sivke, ki rasteta v Istri,  drugačni od tistih, ki rastejo na zeliščnih vrtovih v osrednji Sloveniji. Borovci v koroških gozdovih imajo drugačne frekvence, kot tisti iz Krasa. Seveda se ločijo tudi po svojih talentih, močeh.  Veliko vrtičkarjem in kmetom je znano, da človek v svojem vrtičku s svojim delom in stikom z rastlinami in tlemi, součinkuje na pridelek, ki bo imel ne energijskem nivoju njemu in njegovemu zdravju najbolj ustrezen podpis. Za hrano, ki pa je sami ne pridelamo, pa velja, da bomo imeli največ od kakovostno, sonaravno pridelane hrane od lokalnih oz. domačih pridelovalcev. Zdravje najbolj podpirajo sezonski pridelki.  Pri rastlinah lahko tukaj potegnemo vzporednico – po naravnem redu so ustvarjene tako, da najboljše sinergije med njimi potekajo na njihovih pristnih rastiščih. Zato je prav in ustrezno, da naravne rešitve krepitev porušenega ravnovesja v ekosistemih, najdemo v našem domačem, slovenskem naravnem okolju.

Nikakor ni vseeno, od kod izvirajo rastline in minerali, uporabljeni za matične tinkture za agrohomeopatske proizvode, saj v postopkih njihove izdelave iz njih osvobajamo njihove frekvence sevanja njihovih biopolj in jih s postopki potenciranja tudi ustrezno krepimo. Poleg tega v naravi ni solo rešitev, v naravi so prisotni sinergijski vplivi številnih vibracij, kompleksnost povezana v celostnost. Iz lastne prakse razvoja svoje lastne agrohomeopatije (proizvodi Cora agrohomeopathie), dobro vem, da so najboljši učinki kompleksnih agrohomeopatskih pripravkov, tako imenovanih agrohomeopatskih kompleksov, ki sem jih v zadnjih štiridesetih letih razvijala predano in ciljno, skladno z naravnimi rešitvami in iz ustreznih rastlin in mineralov, ki jih skrbno odvzamem iz slovenskih ekosistemov.

Zato vam za krepitev ravnovesja v slovenskih vrtovih, poljih, in sadovnjakih, priporočam le slovenske agrohomeopatske proizvode, tiste, katerih matične tinkture so ustrezno razvite iz rastlin in mineralov iz slovenskih rastišč. Osebno za rastline in za tla odsvetujem uporabo homeopatskih sredstev in pristopov, ki veljajo za humano uporabo in za živali in ne priporočam, da se na vrtovih, poljih, v nasadih, uporabljajo  homeopatska sredstva iz drugih držav, iz drugih celin. Podobno stališče imam tudi glede snovnih pripravkov in materialov za rastlinsko pridelavo, pa najsi gre za vrtičkarstvo ali pa za profesionalno kmetijsko in vrtnarsko pridelavo.

Med proizvodi Cora agrohomeopathie, lahko najdete sonaravne rešitve za večino težav na vrtovih, poljih, v sadovnjakih, vinogradih in pri okrasnih rastlinah
Doslej nam je zaupalo že več kot 10.000 slovenskih kupcev. Pridružite se nam! Med proizvodi Cora agrohomeopathie najdete rešitve za odpravo večine težav z rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Njihovo delovanja krepi ravnovesje v ekosistemu in vitalnost rastlin, vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. S sonaravnimi proizvodi Cora agrohomeopathie si lahko pomagamo tudi pri reševanju težav s trdovratnimi škodljivci, kot so polži, voluharji, strune, bramorji, pušpanova vešča … Dovoljeni so za uporabo v ekološki pridelavi. Proizvode in knjigo Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja, razkritje zelene skrivnosti, lahko naročite na coraagro@gmail.com ali tel. št. 070 820 279. Na tej številki vam bo Majda Ortan, razvojnica proizvodov Cora agrohomeopathie, tudi brezplačno svetovala.

Vabljeni, da pridelujete s proizvodi Cora agrohomeopathie! Zato je ogromno dobrih razlogov!

Več o proizvodih  Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, o lastnostih pripravkov- tukaj.

MOŽNOSTI NAKUPA:
Vse proizvode Cora agrohomeopathie in knjigo Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti – lahko naročite pri Majdi Ortan s.p., preko emaila: coraagro@gmail.com, ali na tel. št.: 070 820 279. Informacije o nakupnih pogojih in naročanju proizvodov Cora agrohomeopathie so na voljo tukaj, o nakupnih pogojih knjige pa tukaj.

VEČ INFORMACIJ IN DODATNI NASVETI so  vam na voljo na tel. št. 070 820 279 in na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com.

Ravnovesje Odpornost Agrohomeopatija SLO 2 - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!

Nekaj aktualnih nasvetov:

Prekinjanje razvojnega kroga rdečih polžev, je marsikje že leta nujno opravilo. Pobiranje? Tukaj svetujem še drugačno možnost. Z njo  zemljino očistite mladih polžkov, ki so posledica paritve in polžev, ki se parijo čez vse leto, najbolj najbolj intenzivno parijo konec poletja in v jeseni. Iz kepice jajčec se izleže cca 400 mladih polžkov. Ker v zemlji ostajajo dolgo časa in ker jih ne vidimo, se težave s polži stopnjujejo. Predlagam torej reševanje težav pri vzrokih, da posledice odpadejo! Seveda, na naraven način! To lahko storite s škropivom iz  proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži. S tem poskrbite za specifično, sonaravno krepitev ravnovesja na prizadetih površinah – tako, da posledice učinka škropljenja povzročajo prekinjanje razvojnega kroga polžev in »čistijo« polžjo nadlogo iz tal. V energijsko ravnovesnejših sistemih, se namreč škodljivci prekomerno ne pojavljajo oz. se jim izogibajo, prekomerno namnoženi škodljivci jih tudi zapuščajo, z vitalnejšimi rastlinami v  njih se ne prehranjujejo. Posledica je, da se postopno izstradajo in zato postopno propadajo, oz. take ekosisteme zapuščajo ter se jim izogibajo. Z učinki škropljenja lahko zemljo zdaj očistite polžje zalege, polže namreč dobesedno potisne iz zemlje. Začno izgubljati sluz in se sušiti, propadajo po naravni poti, ker se prenehajo hraniti in dehidrirajo. Bivanje na takih površinah polžem ni privlačno, zato nanje ne silijo. Vaši pridelki pa so užitni tudi neposredno po škropljenju. Tako lahko probleme s prekomerno namnoženimi polži, rešujete pri njihovih vzrokih in prekinjate razvojni krog rdečih polžev. Učinki delovanja opravljenega ciklusa škropljenja,  so nekoliko dolgoročnejši, cca 2 do 3 mesece, nekoliko na to vplivajo tudi vremenski pogoji. Torej, kljub temu, da približno od začetka poletja polžev na površini zemlje ni več toliko, se je prav zavedati, da je težava s polžjo zalego v zemlji. Ukrepanje v tem času, se obrestuje v naslednji pridelovalni sezoni. V zadnjih štirih letih, so s takim načinom zadovoljni že mnogi uporabniki.

Zelenjadne in sadne muhe, kot so npr.: čebulna muha, česnova muha, korenjeva muha, porova zavrtalka, češnjeva muha
Nadloge so njihove ličinke, ki zavrtavajo v pridelke, povzročajo gnitje in propad pridelka. Na način celostne krepitve ravnovesja in vitalnosti jim pomagajte s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači, a svetujem, da to storite že preventivno ob letu zelenjadnih in sadnih muh ali kurativno ob prvih pojavih težav.

Koloradski hrošč:
Na način celostne krepitve ravnovesja lahko koloradske hrošče obvladujete s proizvodom Cora agrohomeopathie B3NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči, njegove gosenice pa s proizvodom Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice. Svetujem, da to storite že ob začetku leta koloradskega hrošča ali ob prvih pojavih težav.

Pušpan je marsikje v hudih težavah. Gosenice pušpanove vešče in pušpanov ožig, ga lahko hudo prizadenejo. Mnogi ga uničujejo. Morda tudi zato, ker ne poznajo drugih možnosti, pomoči. Prav je, da se z njimi spoznamo. Bile so in so – kot pomoč,  še vedno aktualne tudi v pušpanovih zasaditvah v Arboretumu v Volčjem potoku. Pozna jih približno že več kot stotina slovenskih lastnikov pušpanov. Pomagale so, da so jih rešili. Zato jih delimo tudi z vami!

Gosenice pušpanove vešče so žerke. Napadena zelena masa pušpanov začne izginjati pred vašimi očmi. Lahko ga obžrejo do golega. Kjer je pušpan že prizadet, poškodovan zaradi napadov gosenic pušpanove vešče, mu lahko s spodnjim nasvetom pomagate, da se regenerira in obraste. Gosenice pušpanove vešče ga prenehajo obžirati, zapuščajo škropljene nasade, se izstradajo po naravni poti. Tako prekinjamo njihov razvojni krog. Za preventivno ali za kurativno rabo, svetujem uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP-CONTRA pušpan, gosenice. Krepitev ravnovesja in specifičnih odpornosti, ki jo z učinki proizvoda dosežete, povzroči, da vaši pušpani gosenicam pušpanove vešče ne teknejo več. Zato, ker se prenehajo hraniti, postopno dehidrirajo in propadejo. Tako na sonaraven način, prekinjate tudi razvojni krog tega škodljivca. Pušpani, ki so že prizadeti, se po uporabi tega proizvoda, sčasoma tudi regenerirajo in obrastejo. Učinki delovanja opravljenega ciklusa škropljenja,  so nekoliko dolgoročnejši, cca 2 do 3 mesece, nekoliko na to vplivajo tudi vremenski pogoji.

Pušpanov ožig je glivično obolenje pušpanov. Okužba z glivo (Cylindrocladium buxicola), je lahko prisotna latentno. Znaki obolenja se pokažejo, ko se seštejejo za to ugodni pogoji (vlaga, temperatura, manj odporne rastline). Na listih se prično pojavljati rjavkaste pike. Okoli njih se lahko pojavlja oranžast rob. Listi se obarvajo rjavo, se prično sušiti, odpadati. Pojavljajo se značilna ogolela področja. Stebla grmičkov se prično sušiti, ker hife gliv-povzročiteljic bolezni, mašijo kapilarni sistem rastlin.

Škropljenje z naravnim proizvodom Cora agrohomeopathie X90- NaturSTOP-CONTRA-pušpan, glivice, krepi vitalnost rastlin in njihovo specifično odpornost zoper glivična obolenja, zlasti tista, ki jih povzroča gliva Cylindrocladium buxicola. V cca mesecu dni po opravljenem prvem ciklu škropljenja, boste na  navidezno suhih steblih in vršičkih, opazili novo, zdravo rast. Oboleli listi bodo postopno odpadli! Razveseljevali pa vas bodo vitalnejši, odpornejši pušpani. Energiziran učinek tega proizvoda, ki povzroča krepitev vitalnosti, odpornosti in ravnovesja, krepi tudi revitalizacijo pušpana.  Priporočamo, da cikluse škropljenj med rastno sezono ponavljate večkrat, na cca 2-3 mesece. Kot dodatni ukrep škropljenju, je potrebno odstranjevati odpadlo, bolno listje in ga varno sežgati. Vrtnarji svetujejo tudi razkuževanje orodja, ki ga uporabljamo na okuženih področjih.

Več o rešitvah za pušpan s proizvodi Cora agrohomeopathietukaj

ENOSTAVNO DO VEČINE REŠITEV!
S klikom na ključne besede enostavno najdete, kar zdaj potrebujete za  vaš sadovnjak, za ciprese, za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli), za rešitve težav s polži, z voluharji, s strunami, z bramorji, za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic, za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«.

Seveda med proizvodi Cora agrohomeopathie najdete rešitve za večino težav v rastlinski pridelavi, kar 61 proizvodov Cora agrohomeopathie ima potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi, po njihovi uporabi ni nobene karence (pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju).

Vrtičkarji in kmetje! Za hitre odgovore kliknite na ključne besede – hitre odgovore za rešitve težav v pridelavi zelenjave najdete tukaj, za rešitve težav v pridelavi jagod najdete tukaj, za sadike zelenjadnic tukaj, za pridelavo sadja pa tukaj in na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com v arhivu med aktualnimi e novicami.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno  ali za katere ne poznate dobrih rešitev– pokličite me za nasvet na tel. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev.

Več o proizvodih  Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com, o lastnostih pripravkov- tukaj, naročila in nakupni pogoji – tukaj.

MOŽNOSTI NAKUPA:
Vse proizvode Cora agrohomeopathie in novo knjigo Majde Ortan in Miše Pušenjak: Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti – lahko naročite pri Majdi Ortan s.p., preko emaila: coraagro@gmail.com, ali na tel. št.: 070 820 279. Informacije o nakupnih pogojih in naročanju proizvodov Cora agrohomeopathie so na voljo tukaj, o nakupnih pogojih knjige pa tukaj.

VEČ INFORMACIJ IN DODATNI NASVETI so  vam na voljo na tel. št. 070 820 279 in na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com.

Majda Ortan
PH. AGROHOM.,​
Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,​
Ing. Majda Ortan s.p.
Ob Meži 30,
SI-2391 Prevalje
www.cora-agrohomeopathie.com
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail: ortan.m@gmail.com

©

Brez pisnega dovoljenja avtorice Majde Ortan, je prepovedano distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali kaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

 
pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!
pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti! pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti! pixel - Tega ne spreglejte in širite to sporočilo- Brezplačna, redka vedenja in znanja ter odlični nasveti!
Rate this post