Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

By | 22 aprila 2017

Za dan 22. 4. Vsako leto objavljamo, da je to Dan Zemlje. Veliko besed, veliko napisanih stavkov. Še ena zabloda za tiste, ki se na Zemljo zavestno spomnijo en dan v letu. Dan Zemlje je za ljudi vsak dan njihovih tu-zemeljskih  življenj. Zato, ker je Zemlja tudi skupni dom ljudi in maternica našega življenja. Narava od davno vzdržuje ravnovesje na način, ki ga v človeškem jeziku lahko doumemo skozi tri načela: celostnost (holistični pristop), homeostaza, samooskrbnost. Človeku je zaupana vloga oskrbnika tal – za lastno prehranjevanje se od Zemlje uči njenih naravnih naukov, Modrosti Stvarstva. Narava mu kaže in ga uči, naj jih povzema po njej. V tovrstni sinergiji, na tak način sta Narava in človek povezana prijatelja. Kršitve teh načel človeka vodijo v past, v spor z življenjem, v poskuse podrejanja naravnega reda, ki ga ne dojema, v tekmo, v ekonomijo bede, bolezni, stisk, pomanjkanja vseh vrst in trpljenja. Odrezan od Življenjskih sil se tako človek odreka mestu, ki mu je  tako velikodušno dano v Stvarstvu. Zemljo hrani s strupi in uživa strupene sadove. Nekaj časa je celo prepričan, da je uspel – dokler  je sit (čeprav ne nahranjen); dokler z lačnim, pohlepnim , prevarantskim, slepim izkoriščanjem tal, narave in drugih ljudi v njegov žep priteka  denar; dokler mu strupena hrana, mrtva voda, pesticidni hlapi in mrtvi prah mineralnih gnojil, ne uničijo zdravja; dokler se iz oči v oči ne sreča z grozljivostjo, ki jo trdosrčno, ozkodušno in silno neumno povzroča. Kot kaže, so poleg kemičnih pesticidov še kako na delu tudi duhovni pesticidi, ljubosumje, pohlep, manipuliranje, nepoštenost, duhovna lakota po ljubezni, pomanjkanje občutka varnosti in iz nje rastoče korenine strahov in zla. Otopeli ljudje ne dojemajo, da brez povezanosti z Naravo po naravnem redu, brez povezanosti s Stvarstvom, tega ni mogoče ne dobiti, ne imeti in ne uživati. Homeostaza v Naravi ima rešitve zase, tudi, ko človeštvo zatajiNaravni red hrani, čuva in neguje s sabo sinergijske oblike življenja. Kar je bolno in šibko, skuša najprej vzpodbuditi h krepitvi pozitivnih MočiČe to ni uspešno, bolno, škodljivo, parazitsko, šibko življenje uniči; prepozna tako duhovno, kot telesno šibkost in bolezen. Naravni red prepozna  škodljivce, ki bi ga utegnili ogroziti. Prepozna škodljivce, ki bi poskušali razdiralno, uničevalno posegati v ustvarjalnost Življenjskih sil, ki človeštvu pomagajo dvigovati zavest in mu pomagajo najti  načine, da preživi v sinergiji z Naravnim redom. Naravni red svoje homeostaze ne zaključi s prepoznavanjem ogrožujočih škodljivcev. Ne ostane le pri neuspešnih poskusih krepitve pozitivnih, sinergijskih življenjskih moči.  Ste kdaj pomislili, kako narava dojema ljudi, ki njenega naravnega reda ne dojemajo, ga ne spoštujejo, z njim ne sodelujejo, ki ovirajo razvoj zavesti v Stvarstvu in ustvarjalne Življenjske sile? Kako Stvarstvo upravlja s tako življenjsko silo? Ste kdaj pomislili, da ima Narava jasno zaznavo za ljudi, ki z njo sodelujejo po naravnem redu in za tiste, ki ga vztrajno rušijo, torej za svoje škodljivce? 

Danes nas je Narava nagovorila s pozebo. Podobno se je zgodilo lani. Kaj smo doumeli od njenega lanskega sporočila? Kaj smo na osnovi tega njenega sporočila spremenili pri sebi, v odnosu do sebe, do Narave, do naravnega reda, do drugih ljudi? Kako dolgo se bodo ljudje še slepili, da je to povzročil vremenski vpliv, na katerega nimajo vpliva? In hkrati z ravnanji prav take vremenske vplive povzročali – s kršitvami naravnega reda, ki bi ga naj le povzemali, spoštovali in upoštevali ravnovesje, vsa tri njegova načela: celostnost (holistični pristop), homeostazo, samooskrbnost. To lahko udejanjamo, nihče nam tega ne brani! In lahko se ogradimo od tistih, ki nas napeljujejo k drugačnemu, škodljivemu življenju, lahko jih ignoriramo, njihovih ponudb in kupčij z njimi se lahko ognemo. Lahko živimo skladno z naravnim redom, lahko ga povzemamo, spoštujemo in upoštevamo ravnovesje, vsa tri njegova načela: celostnost (holistični pristop), homeostaza, samooskrbnost. Tudi na področju zdravja in ravnovesja naših ekosistemov, naše hrane. In s tem se udejanjajo spremembe na bolje! Lahko je tako in čisto vsak človek nosi svojo popolno odgovornost in pristojnost, da to udejanja – vsak dan in ves čas!

Jezik sporočilnosti narave je lahko doumeti in dojeti. Ko to sporazumevanje steče, postanejo slej kot prej jalovi množični, ogabni, pritlehni poskusi manipuliranja s človekovo srečo, blaginjo in lastno voljo za samouresničitev skladno z naravnim redom. Postane jasno, da zlo ustvarjajo in širijo slabiči, ki jih modrost Stvarstva ne more doseči – njihovi sprejemniki so jo nesposobni sprejeti  (čeprav sebe ponavadi  zelo oholo in zmotno vrednotijo za »nekaj več«) . Postane pa tudi jasno, kako je možno sestopiti iz navidez začaranega kroga peklenskega vrtiljaka. In to tudi storiti, začeti pa tukaj in zdaj in pri sebi – in sicer s prvim korakom. Naslednji koraki se vedno odprejo za njim.

Življenje je Tvoje! Zato je na zgoraj napisano tematiko vredno in potrebno  izvedeti več. S tem ciljem delim dragocena teksta pod spodnjimi linki – BREZPLAČNO! Vedno, ko ju boste brali, se vas bo dotaknilo drugačno sporočilo. Zato ju berite večkrat – dostop na prvi tekst je tukaj in na drugega tukaj . Za prebiranje in dojemanje sporočilnosti tega sporočila je primeren dan vsak dan in prav je, da ga preberejo in dojamejo stari in mladi in to v čim večjem številu. Tudi Ti naredi nekaj za to in ga prepošlji po svoji bazi. 

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

Kako omiliti škodo po pozebi – urgentna opravila za vsak sadovnjak in za prizadete vrtnine:

Prva pomoč v vsak sadovnjak pozeba in Dan Zemlje 1920x517 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

S stališča rastlin in tal, je potrebno okrepiti ravnovesje, v ekosistemu odpraviti energijske blokade povzročene s škokom in revitalizirati vitalnost in odpornost rastlin. To je pravzaprav dobro in prav narediti povsod v kultiviranih nasadih, kjer je letos vegetacija že aktivna. Šok zaradi znižanja temperatur povzroči padec vitalnosti, s tem pa oslabitev odpornosti rastlin. Lahko uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA revitalizacija rastlin. Šok zaradi drastičnega padca temperatur so utrpeli vsi prizadeti ekosistemi, taka krepitev ravnovesja in vitalnosti rastlin bo krepčilna tudi za odpornost rastlin. Za rastline, ki so utrpele pozebo, je krepitev njihove vitalnosti ter ravnovesja v njihovih ekosistemih nujna,v ta namen  lahko uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA rastline po pozebi, za huje prizadete rastline pa proizvod Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGa poškodbe rastlin, pozeba. Nič ne bo narobe, če si želite vse skupaj poenostaviti in če uporabite ta nazadnje naveden proizvod za vse tri navedene primere. In ne pozabimo: čeprav nam je morebiti pozeba vzela del pridelka, je potrebno poskrbeti za krepitev  ravnovesja, vitalnosti, odpornosti  v nasadih. Naredimo to sonaravno in pri tem koristimo proizvode Cora agrohomeopathie, ki so specialni proizvodi s tem namenom, s tem poslanstvom, krepijo ravnovesje ekosistemov, vitalnost in odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, pri tem pa skladno z naravnim redom upoštevajo vsa tri načela: celostnost (holistični pristop), homeostazo in samooskrbnost!

Več o tem in podrobna navodila za uporabo zgoraj omenjenih proizvodov najdete tukaj

-Cenik proizvodovje na voljo tukaj

-Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj

 

Koristna informacija: ob pozebah lahko rastlinam pomagamo, da jih nekoliko bolje preživijo – tako, da krepimo njihovo odpornost na nizke temperature – da lažje preživijo temperature okoli ničle, tudi kako stopinjo pod njo. V ta namen koristimo proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNega – rastlin pred pozeboKoristimo proizvod v koncentraciji 200 ml na 200 l vode na ha, uporabimo fine pršilne šobe in tako dosežemo nizko porabo škropiva.  Zvečer pred napovedanim padcem temperatur je potrebno škropiti  po krošnjah dreves, da so pri finem pršenju dobro orošene; če pozeba grozi več dni zapored, je treba postopek opraviti vsak večer, ko je za noč ogrozujoča pozeba. Pri pripravi škropiva in uporabi je potrebno upoštevati tudi splošna navodila, ki so priložena proizvodom.

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

 

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

OSTALO: V TEM LETNEM ČASU NAJBOLJ AKTUALNO ZA VAŠ SADOVNJAK – s sonaravnimi proizvodi Cora agrohomeopathie se ob pravočasni, pravilni uporabi lahko izognemo uporabi pesticidov! 

-Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti jablan in hrušk na škrlup: po zadnjih padavinah je to modro čimprej storiti, saj se je tveganje za okužbo vsled padavin povečal. Uporabite naravni proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA škrlup in gnilobe.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na pepelasto plesen (sadno drevje in vinska trta): uporabite proizvod  Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA oidij in peronospora.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na monilijo: uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na grizlice (hruševa in jabolčna grizlica, češpljeva grizlica):  Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  listne ušiCora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  sadne zavijačeCora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  rdečo sadno pršico: Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Doziranje in način škropljenja: 
1.Amaterska, ljubiteljska (vrtičkarska) raba-škropljenje z uporabo nahrbtnih škropilnic: Nizka doza doziranja proizvoda – za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Višja doza  doziranja proizvoda – za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha).

1 ml proizvoda je 20 cca kapljic proizvoda.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla pod njimi, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi  če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas? 50ml proizvoda –zadošča za cca 17 l škropiva  z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) oz. za 50 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).100ml proizvoda –zadošča za cca 34 l škropiva z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) za oz. za 100 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

 

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

 

2.Kmetijska uporaba-večje površine, uporaba traktorskih škropilnic:

Višja doza doziranja proizvoda(močnejše škropivo):100 ml na 100 l vode/ha. Višja doza doziranja proizvoda  (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni. Nižja doza doziranja proizvoda (šibkejše škropivo)preventivno: 100 ml na 200 l vode/ha.

Nižja doza doziranja je proizvoda (šibkejše škropivo) je priporočena ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti je potrebno dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled.  Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas? 500ml proizvoda –zadošča za cca 500 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo)  oz. 1000 l škropiva z nižjo dozo doziranja proizvoda (šibkejše škropivo). 1000ml proizvoda – zadošča za cca 1000 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo) oz. za 2000 l škropiva. z nižjo dozo doziranja (šibkejše škropivo).

* Če boste uporabljali nahrbtno ročno škropilnice, poglejte k odgovorom za vrtičkarje (točka 1 v tem razdelku).

Cenik proizvodov je na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

Imamo vse, kar iščete za sonaravno rešitev težav z boleznimi in škodljivci na vrtovih, njivah, v sadovnjakih!

S klikom na ključne besedeenostavno najdete, kar zdaj potrebujete::

za  vaš sadovnjak,

za pušpan,

za ciprese,

-za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli),

Za rešitve težav:

-s polži,

z voluharji,

s strunami,

s koloradskim hroščem

z bramorji,

z zelenjadnimi  in sadnimi muhami – (korenjeva muha, kapusova muha, čebulna muha, porova zavrtalka, ostale zelenjadne muhe, češnjeva muha),

-z listnimi ušmi,

s plodovo vinsko mušico,

-za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic,

-za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«,

za muhe v bivalnih objektih, v lokalih in tudi v hlevih.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno   – pokličite me za nasvet na tel. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev.

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com , o lastnostih proizvodov pa tukaj, katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

 

VABLJENI K NAROČILU !   

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

Za profesionalne pridelovalce zelenjave ter jagod in za vrtičkarje: programa sonaravne pridelave zelenjadnic  in jagod –  na vaše težave v pridelavi, Cora agrohomeopathie odlično odgovarja v jeziku narave – sonaravne, homeodinamične rešitve Cora agrohomeopathie – za vaše težave v pridelavi zelenjadnic in v pridelavi jagod!

Programa sta vam na voljo s klikom na ključne besede;zelenjadnicejagode.

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

S proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujemo sonaravno. Pri krepitvi ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, povzemamo naravne rešitve. Upoštevamo celostnost, homeostazo, samooskrbnost. Zato na ta način, upoštevajoč naravni red, pridelujemo energijsko živo hrano, dragoceno gorivo za zdravje in moč sodobnih ljudi. O tem je vredno prebrati več brezplačnih, dragocenih in koristnih informacij.  Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti.Za več informacij kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

BREZPLAČNO– DA BOMO TUDI O AGROHOMEOPATIJI VEDELI NEKOLIKO VEČ IN BOLJE DOJELI TER PRAVILNO VREDNOTILI IN UPOŠTEVALI NAČELA NARAVNEGA REDA: RAVNOVESJE, HOMEOSTAZO, SAMOOSKRBNOST:  Ne spreglejte poučnih vsebin, dragocenih, redkih vedenj in koristnih informacij! V šolah tega (še) ne izvemo!

Na voljo so vam trije bogati članki:

-Ozadje slovenske agrohomeopatije in njen pomen- berite tukaj

-O dejanskem sporočilu čebel. O tem premalo vemo. Lahko je drugače, doprinesite k dobrim stvarem in podelite ta članek med svoje ljudi! Na voljo vam je tukaj.

-O revolucionarnem odkritju, ki odstira misterije Življenja – odkrili so četrto fazo vode, berite tukaj.

Screen Shot 2013 09 26 at 11.01.46 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

 

SVEŽA, AKTUALNA PONUDBA SEMINARJEV IN DELAVNIC! Ponudba seminarjev in delavnic Cora agrohomeopathie, kjer izveste to, kar sem o dobrih praksah s proizvodi Cora agrohomeopathie, predavalana madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta).Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

OKVIRNA VSEBINA:

  • Kako se z uporabo slovenske agrohomeopatije Cora agrohomeopathie, lahko izognemo uporabi pesticidov v pridelavi hrane;

  • Kaj je agrohomeopatija, kako povzema naravne rešitve in naravni red, zakaj so tako pridelane rastline odpornejše na bolezni in škodljivce, zakaj je dobro pri uporabi agrohomeopathie upoštevati samooskrbnost in v Sloveniji posegati po slovenskih agrohomeopatskih proizvodih;

  • Zakaj in kakšna je razlika med humano homeopatijo in agrohomeopatijo;

  • Zakaj ne priporočam, da se homeopatska sredstva za humano uporabo koristijo za namene agrohomeopatije, ki je namenjena rastlinam;

  • Kako lahko rastline s krepljeno vitalnostjo, s tako krepljeno lastno imunologijo, podpirajo imunski sistem uživalcev tovrstne hrane;

  • Kakšne so pet-letne dobre prakse z uporabo slovenskih proizvodov Cora agrohomeopathie, v profesionalni kmetijski in vrtnarski pridelavi;

  • In seveda tudi tisto, kar me želite vi vprašati!

Povpraševanja za seminarje in delavnicepošljite na email: coraagro@gmail.comali me pokličite na telefonsko št. 070 820 279in prejeli boste odlično ponudbo. S proizvodi Cora agrohomeopathie imamo odlične reference, predstavitvam naših doseženih dobrih praks v profesionalni pridelavi so z velikim zanimanjem prisluhnili tudi na madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta). Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

Seminarji in delavnice so primerni za vrtne centre, društva, šole z eko-vrtovi, Ljudske univerze itd, skratka za vse, ki zanimive, trajnostne, sonaravne, zdrave agro-ekološke rešitve vključujete v svoje vsakdanje življenje.O teh, ki jih izveste na mojih predavanjih, v šolskih sistemih (še ne) učijo, so pa neprecenljive za praktične in dostopne rešitve, ki jih potrebujejo sodoben človek, narava in naš planet!Kontaktirajte me in si čimprej zagotovite svoj termin!

Kontakti: email: coraagro@gmail.com, tel. 070 820 279. VABLJENI K NAROČILU!

share 300x167 - Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,
Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Ing. Majda Ortan s.p.Ob Meži 30, SI – 2391 Prevalje
www.cora-agrohomeopathie.com,English web site: http://cora-agrohomeopathie.com/en
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail:
ortan.m@gmail.com 

Rate this post