Prva pomoč v vsak sadovnjak, pozeba in Dan Zemlje

By | 22 aprila 2017

Za dan 22. 4. Vsako leto objavljamo, da je to Dan Zemlje. Veliko besed, veliko napisanih stavkov. Še ena zabloda za tiste, ki se na Zemljo zavestno spomnijo en dan v letu. Dan Zemlje je za ljudi vsak dan njihovih tu-zemeljskih  življenj. Zato, ker je Zemlja tudi skupni dom ljudi in maternica našega življenja. Narava od davno vzdržuje ravnovesje na način, ki ga v človeškem jeziku lahko doumemo skozi tri načela: celostnost (holistični pristop), homeostaza, samooskrbnost. Človeku je zaupana vloga oskrbnika tal – za lastno prehranjevanje se od Zemlje uči njenih naravnih naukov, Modrosti Stvarstva. Narava mu kaže in ga uči, naj jih povzema po njej. V tovrstni sinergiji, na tak način sta Narava in človek povezana prijatelja. Kršitve teh načel človeka vodijo v past, v spor z življenjem, v poskuse podrejanja naravnega reda, ki ga ne dojema, v tekmo, v ekonomijo bede, bolezni, stisk, pomanjkanja vseh vrst in trpljenja. Odrezan od Življenjskih sil se tako človek odreka mestu, ki mu je  tako velikodušno dano v Stvarstvu. Zemljo hrani s strupi in uživa strupene sadove. Nekaj časa je celo prepričan, da je uspel – dokler  je sit (čeprav ne nahranjen); dokler z lačnim, pohlepnim , prevarantskim, slepim izkoriščanjem tal, narave in drugih ljudi v njegov žep priteka  denar; dokler mu strupena hrana, mrtva voda, pesticidni hlapi in mrtvi prah mineralnih gnojil, ne uničijo zdravja; dokler se iz oči v oči ne sreča z grozljivostjo, ki jo trdosrčno, ozkodušno in silno neumno povzroča. Kot kaže, so poleg kemičnih pesticidov še kako na delu tudi duhovni pesticidi, ljubosumje, pohlep, manipuliranje, nepoštenost, duhovna lakota po ljubezni, pomanjkanje občutka varnosti in iz nje rastoče korenine strahov in zla. Otopeli ljudje ne dojemajo, da brez povezanosti z Naravo po naravnem redu, brez povezanosti s Stvarstvom, tega ni mogoče ne dobiti, ne imeti in ne uživati. Homeostaza v Naravi ima rešitve zase, tudi, ko človeštvo zataji. Naravni red hrani, čuva in neguje s sabo sinergijske oblike življenja. Kar je bolno in šibko, skuša najprej vzpodbuditi h krepitvi pozitivnih Moči. Če to ni uspešno, bolno, škodljivo, parazitsko, šibko življenje uniči; prepozna tako duhovno, kot telesno šibkost in bolezen. Naravni red prepozna  škodljivce, ki bi ga utegnili ogroziti. Prepozna škodljivce, ki bi poskušali razdiralno, uničevalno posegati v ustvarjalnost Življenjskih sil, ki človeštvu pomagajo dvigovati zavest in mu pomagajo najti  načine, da preživi v sinergiji z Naravnim redom. Naravni red svoje homeostaze ne zaključi s prepoznavanjem ogrožujočih škodljivcev. Ne ostane le pri neuspešnih poskusih krepitve pozitivnih, sinergijskih življenjskih moči.  Ste kdaj pomislili, kako narava dojema ljudi, ki njenega naravnega reda ne dojemajo, ga ne spoštujejo, z njim ne sodelujejo, ki ovirajo razvoj zavesti v Stvarstvu in ustvarjalne Življenjske sile? Kako Stvarstvo upravlja s tako življenjsko silo? Ste kdaj pomislili, da ima Narava jasno zaznavo za ljudi, ki z njo sodelujejo po naravnem redu in za tiste, ki ga vztrajno rušijo, torej za svoje škodljivce? 

Danes nas je Narava nagovorila s pozebo. Podobno se je zgodilo lani. Kaj smo doumeli od njenega lanskega sporočila? Kaj smo na osnovi tega njenega sporočila spremenili pri sebi, v odnosu do sebe, do Narave, do naravnega reda, do drugih ljudi? Kako dolgo se bodo ljudje še slepili, da je to povzročil vremenski vpliv, na katerega nimajo vpliva? In hkrati z ravnanji prav take vremenske vplive povzročali – s kršitvami naravnega reda, ki bi ga naj le povzemali, spoštovali in upoštevali ravnovesje, vsa tri njegova načela: celostnost (holistični pristop), homeostazo, samooskrbnost. To lahko udejanjamo, nihče nam tega ne brani! In lahko se ogradimo od tistih, ki nas napeljujejo k drugačnemu, škodljivemu življenju, lahko jih ignoriramo, njihovih ponudb in kupčij z njimi se lahko ognemo. Lahko živimo skladno z naravnim redom, lahko ga povzemamo, spoštujemo in upoštevamo ravnovesje, vsa tri njegova načela: celostnost (holistični pristop), homeostaza, samooskrbnost. Tudi na področju zdravja in ravnovesja naših ekosistemov, naše hrane. In s tem se udejanjajo spremembe na bolje! Lahko je tako in čisto vsak človek nosi svojo popolno odgovornost in pristojnost, da to udejanja – vsak dan in ves čas!

Jezik sporočilnosti narave je lahko doumeti in dojeti. Ko to sporazumevanje steče, postanejo slej kot prej jalovi množični, ogabni, pritlehni poskusi manipuliranja s človekovo srečo, blaginjo in lastno voljo za samouresničitev skladno z naravnim redom. Postane jasno, da zlo ustvarjajo in širijo slabiči, ki jih modrost Stvarstva ne more doseči – njihovi sprejemniki so jo nesposobni sprejeti  (čeprav sebe ponavadi  zelo oholo in zmotno vrednotijo za »nekaj več«) . Postane pa tudi jasno, kako je možno sestopiti iz navidez začaranega kroga peklenskega vrtiljaka. In to tudi storiti, začeti pa tukaj in zdaj in pri sebi – in sicer s prvim korakom. Naslednji koraki se vedno odprejo za njim.

Življenje je Tvoje! Zato je na zgoraj napisano tematiko vredno in potrebno  izvedeti več. S tem ciljem delim dragocena teksta pod spodnjimi linki – BREZPLAČNO! Vedno, ko ju boste brali, se vas bo dotaknilo drugačno sporočilo. Zato ju berite večkrat – dostop na prvi tekst je tukaj in na drugega tukaj . Za prebiranje in dojemanje sporočilnosti tega sporočila je primeren dan vsak dan in prav je, da ga preberejo in dojamejo stari in mladi in to v čim večjem številu. Tudi Ti naredi nekaj za to in ga prepošlji po svoji bazi. 

Kako omiliti škodo po pozebi – urgentna opravila za vsak sadovnjak in za prizadete vrtnine:

S stališča rastlin in tal, je potrebno okrepiti ravnovesje, v ekosistemu odpraviti energijske blokade povzročene s škokom in revitalizirati vitalnost in odpornost rastlin. To je pravzaprav dobro in prav narediti povsod v kultiviranih nasadih, kjer je letos vegetacija že aktivna. Šok zaradi znižanja temperatur povzroči padec vitalnosti, s tem pa oslabitev odpornosti rastlin. Lahko uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA revitalizacija rastlin. Šok zaradi drastičnega padca temperatur so utrpeli vsi prizadeti ekosistemi, taka krepitev ravnovesja in vitalnosti bo krepčilna tudi za odpornost rastlin. Za rastline, ki so utrpele pozebo, je krepitev ravnovesja v njihovih ekosistemih nujna,v ta namen  lahko uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA rastline po pozebi, za huje prizadete rastline pa proizvod Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGa poškodbe rastlin, pozeba. Nič ne bo narobe, če si želite vse skupaj poenostaviti in če uporabite ta nazadnje naveden proizvod za vse tri navedene primere. In ne pozabimo: čeprav nam je morebiti pozeba vzela del pridelka, je potrebno poskrbeti za krepitev  ravnovesja, vitalnosti, odpornosti  v nasadih. Naredimo to sonaravno in pri tem koristimo proizvode Cora agrohomeopathie, ki so specialni proizvodi s tem namenom, s tem poslanstvom, krepijo ravnovesje ekosistemov, vitalnost in odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, pri tem pa skladno z naravnim redom upoštevajo vsa tri načela: celostnost (holistični pristop), homeostazo in samooskrbnost!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Pogoji naročanja, nakupa in dostave –  tukaj

VABLJENI K NAROČILU !   

V TEM LETNEM ČASU NAJBOLJ AKTUALNO ZA VAŠ SADOVNJAK – s sonaravnimi proizvodi Cora agrohomeopathie se ob pravočasni, pravilni uporabi lahko izognemo uporabi pesticidov! 

-Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti jablan in hrušk na škrlup: po zadnjih padavinah je to modro čimprej storiti, saj se je tveganje za okužbo vsled padavin povečal. Uporabite naravni proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA škrlup in gnilobe.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na pepelasto plesen (sadno drevje in vinska trta): uporabite proizvod  Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA oidij in peronospora.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na monilijo: uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na grizlice (hruševa in jabolčna grizlica, češpljeva grizlica)Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  listne uši: Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  sadne zavijače: Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  rdečo sadno pršico: Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Doziranje in način škropljenja (velja za vse proizvode Cora agrohomeopathie): 
amaterska, ljubiteljska raba-škropljenje z uporabo nahrbtnih škropilnic: preventiva – 1 ml na 1 l vode; kurativa: 3 ml na 1 l vode. Škropiti 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni-drevesne krošnje in tla. Upoštevati napotke v Splošnih navodilih, ki so priložena proizvodom.

Kmetijska uporaba-večje površine, uporaba traktorskih škropilnic: preventiva 100 ml na 200l na ha. Kurativa: 200 ml na 200l vode na ha. Škropiti 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni-drevesne krošnje in tla. Upoštevati napotke v Splošnih navodilih, ki so priložena proizvodom.

Imamo vse, kar iščete za sonaravno rešitev težav z boleznimi in škodljivci na vrtovih, njivah, sadovnjakih!

S klikom na ključne besede enostavno najdete, kar zdaj potrebujete za težave s pušpanom (pušpanova vešča, pušpanov ožig), za ciprese, za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli), za rešitve težav s polži, z voluharji, s strunami, z bramorji, za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic, za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«.

Za profesionalne pridelovalce zelenjave ter jagod in za vrtičkarje: programa pridelave zelenjadnic  in jagod–  na vaše težave v pridelavi, Cora agrohomeopathie odlično odgovarja v jeziku narave – sonaravne, homeodinamične rešitve za vaše težave v pridelavi zelenjadnic in v pridelavi jagod!

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno   – pokličite me za nasvet na tel. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev.

Več o proizvodih  Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com , o lastnostih pripravkov- tukaj, naročila in nakupni pogoji tukaj.

 

Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti. Nakupni pogoji tukaj.

VABLJENI K NAROČILU!

      

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! ZATO PREPOŠLJITE TE INFORMACIJE PO SVOJI BAZI E-NASLOVOV IN JIH PODELITE Z DRUGIMI! 

Hvaležni vam bodo oni in mi!

Majda Ortan
PH. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Majda Ortan, s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomeopathie.com