Kako omiliti škodo po pozebi – urgentna opravila za vsak sadovnjak, vinograd in za prizadete vrtnine

By | 24 aprila 2017

S stališča rastlin in tal, je po tako hudem padcu temperatur, potrebno okrepiti ravnovesje, v ekosistemu odpraviti energijske blokade povzročene s šokom in revitalizirati vitalnost in odpornost rastlin, saj je pozeba večinoma ujela sadovnjake v razvojnih fazah cvetenja, tik po cvetenju in v fazah nastavljanja ali debeljenja plodičev. Tudi v vinogradih je bila mlada vegetacija že aktivna. Po vremenskih napovedih, se bo naslednji konec tedna žal spet precej ohladilo.

Šok zaradi znižanja temperatur povzroči padec vitalnosti, s tem pa oslabitev odpornosti rastlin. Šok zaradi drastičnega padca temperatur so utrpeli vsi prizadeti nasadi ( ekosistemi), taka krepitev ravnovesja in vitalnosti bo krepčilna za odpornost rastlin. 

Za rastline, ki so utrpele pozebo in so jo prestale brez vidnih poškodb, je zelo priporočljiva krepitev ravnovesja v nasadih- za odpravo šoka in krepitve rastlinske vitalnosti, s tem pa tudi njihove nadaljnje odpornosti. V ta namen  lahko uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA-rastline po pozebi.

Za bolj prizadete rastline (kjer se kaže »požganost zelenih delov«), pa priporočam čimprejšnje škropljenje s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X17 NaturNEGA- poškodbe rastlin-pozebaPoleg ravnovesja, vitalnosti rastlin in njihove odpornosti, bo tovrstno škropljenje krepčilno delovalo na obraščanje listne mase, s tem pa tudi ugodno doprineslo k fotosintezi. Nič ne bo narobe, če si želite vse skupaj poenostaviti in če uporabite ta nazadnje naveden proizvod za oba navedena primera . In ne pozabimo: čeprav nam je morebiti pozeba vzela del pridelka, je potrebno poskrbeti za krepitev  ravnovesja, vitalnosti rastlin ter odpornosti  v nasadih.

Naredimo to sonaravno in pri tem koristimo proizvode Cora agrohomeopathie, ki so specialni proizvodi s tem namenom, s tem poslanstvom, krepijo ravnovesje ekosistemov, vitalnost in odpornost rastlin na bolezni in na škodljivce, pri tem pa skladno z naravnim redom upoštevajo vsa tri načela: celostnost (holistični pristop), homeostazo in samooskrbnost!

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

 

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas?

1.Odgovor za vrtičkarje, za manjše obdelovalne površine:

50ml proizvoda –zadošča za cca 17 l škropiva  z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) oz. za 50 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

100ml proizvoda –zadošča za cca 34 l škropiva z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) za oz. za 100 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

Nizka doza doziranja proizvoda – za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Višja doza  doziranja proizvoda – za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha).

1 ml proizvoda je 20 cca kapljic proizvoda.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla pod njimi, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi  če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni.

Potrebujete nasvet pri izbiri ustreznega proizvoda ali velikosti pakiranja za vaš primer? Za tovrstno svetovanje lahko med delavniki pokličite na tel. št. 070 820 279, ali pišete na mail coraagro@gmail.com. Svetovala vam bo ing. Majda Ortan, ki je razvila vse proizvode Cora agrohomeopathie. Najboljši nasvet boste dobili iz prve roke!

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU ! 

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj

 

2.Odgovor za kmete, za večje pridelovalne površine, kjer škropimo s traktorsko škropilnico, pršilnikom ali z nahrbtno motorno škropilnico:

500ml proizvoda –zadošča za cca 500 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo)  oz. 1000 l škropiva z nižjo dozo doziranja proizvoda (šibkejše škropivo). 1000ml proizvoda – zadošča za cca 1000 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo) oz. za 2000 l škropiva. z nižjo dozo doziranja (šibkejše škropivo).

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni. Nižja doza doziranja je proizvoda(šibkejše škropivo)je priporočena ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev.
Višja doza doziranja (močnejše škropivo):100 ml na 100 l vode/ha; nižja doza doziranja(šibkejše škropivo) preventivno: 100 ml na 200 l vode/ha.
Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled.   Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Potrebujete nasvet pri izbiri ustreznega proizvoda ali velikosti pakiranja za vaš primer? Za svetovanje lahko med delavniki pokličite na tel. št. 070 820 279, ali pišete na mail coraagro@gmail.com. Svetovala vam bo ing. Majda Ortan, ki je razvila vse proizvode Cora agrohomeopathie. Najboljši nasvet boste dobili iz prve roke!

-Cenik proizvodovje na voljo tukaj

-Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj

 

Koristna informacija: ob pozebah lahko rastlinam pomagamo, da jih nekoliko bolje preživijo – tako, da krepimo njihovo odpornost na nizke temperature – da lažje preživijo temperature okoli ničle, tudi kako stopinjo pod njo. V ta namen koristimo proizvod Cora agrohomeopathie C2 NaturNega – rastlin pred pozeboKoristimo proizvod v koncentraciji 200 ml na 200 l vode na ha, uporabimo fine pršilne šobe in tako dosežemo nizko porabo škropiva.  Zvečer pred napovedanim padcem temperatur je potrebno škropiti  po krošnjah dreves, da so pri finem pršenju dobro orošene; če pozeba grozi več dni zapored, je treba postopek opraviti vsak večer, ko je za noč ogrozujoča pozeba. Pri pripravi škropiva in uporabi je potrebno upoštevati tudi splošna navodila, ki so priložena proizvodom.

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

Cora agrohomeopathie

OSTALO: V TEM LETNEM ČASU NAJBOLJ AKTUALNO ZA VAŠ SADOVNJAK – s sonaravnimi proizvodi Cora agrohomeopathie se ob pravočasni, pravilni uporabi lahko izognemo uporabi pesticidov! 

-Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti jablan in hrušk na škrlup: po zadnjih padavinah je to modro čimprej storiti, saj se je tveganje za okužbo vsled padavin povečal. Uporabite naravni proizvod Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA škrlup in gnilobe.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na pepelasto plesen (sadno drevje in vinska trta): uporabite proizvod  Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA oidij in peronospora.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na monilijo: uporabite proizvod Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na grizlice (hruševa in jabolčna grizlica, češpljeva grizlica):  Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  listne ušiCora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  sadne zavijačeCora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač.

Krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti na  rdečo sadno pršico: Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.

Doziranje in način škropljenja: 
1.Amaterska, ljubiteljska (vrtičkarska) raba-škropljenje z uporabo nahrbtnih škropilnic: Nizka doza doziranja proizvoda – za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih ( 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Višja doza  doziranja proizvoda – za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših in v zahtevnih rastnih pogojih ( 3 ml proizvoda na 1 vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha).

1 ml proizvoda je 20 cca kapljic proizvoda.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno drevesne krošnje in tla pod njimi, tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Višja doza doziranja proizvoda (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi  če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas? 50ml proizvoda –zadošča za cca 17 l škropiva  z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) oz. za 50 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).100ml proizvoda –zadošča za cca 34 l škropiva z višjo dozo doziranja(močnejše škropivo) za oz. za 100 l škropiva z nižjo dozo doziranja (milejše škropivo).

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

 

2.Kmetijska uporaba-večje površine, uporaba traktorskih škropilnic:

Višja doza doziranja proizvoda(močnejše škropivo):100 ml na 100 l vode/ha. Višja doza doziranja proizvoda  (močnejše škropivo), je priporočena vedno, kadar so razmere ugodne za razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev,  pa tudi če so bili omenjeni problemi prisotni v prejšnji pridelovalni sezoni. Nižja doza doziranja proizvoda (šibkejše škropivo)preventivno: 100 ml na 200 l vode/ha.

Nižja doza doziranja je proizvoda (šibkejše škropivo) je priporočena ob ugodnih pogojih pridelave, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. bolezni in prekomernega razvoja škodljivcev.

Priporočen ciklus škropljenja: škropiti je potrebno dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3 x).To je 1 ciklus škropljenja. Škropiti je potrebno tako intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled.  Učinek delovanja traja 2-3 mesece. Po tem roku je potrebno ciklus škropljenja ponoviti, če želimo učinek delovanja podaljšati. Odvisno od primera in problema je, če boste take cikluse ponavljali večkrat med rastno sezono.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie je pravo za vas? 500ml proizvoda –zadošča za cca 500 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo)  oz. 1000 l škropiva z nižjo dozo doziranja proizvoda (šibkejše škropivo). 1000ml proizvoda – zadošča za cca 1000 l škropiva z višjo dozo doziranja proizvoda (močnejše škropivo) oz. za 2000 l škropiva. z nižjo dozo doziranja (šibkejše škropivo).

* Če boste uporabljali nahrbtno ročno škropilnice, poglejte k odgovorom za vrtičkarje (točka 1 v tem razdelku).

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Proizvode Cora agrohomeopathie izdelujemo po naročilu, za znane kupce. Zagotovite si jih s pravočasnim naročilom!

VABLJENI K NAROČILU !   

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Cora agrohomeopathie

Imamo vse, kar iščete za sonaravno rešitev težav z boleznimi in škodljivci na vrtovih, njivah, v sadovnjakih!

S klikom na ključne besedeenostavno najdete, kar zdaj potrebujete::

za  vaš sadovnjak,

za pušpan,

za ciprese,

-za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli),

Za rešitve težav:

-s polži,

z voluharji,

s strunami,

s koloradskim hroščem

z bramorji,

z zelenjadnimi  in sadnimi muhami – (korenjeva muha, kapusova muha, čebulna muha, porova zavrtalka, ostale zelenjadne muhe, češnjeva muha),

-z listnimi ušmi,

s plodovo vinsko mušico,

-za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic,

-za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«,

za muhe v bivalnih objektih, v lokalih in tudi v hlevih.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

Cora agrohomeopathie

Za profesionalne pridelovalce zelenjave ter jagod in za vrtičkarje: programa sonaravne pridelave zelenjadnic  in jagod –  na vaše težave v pridelavi, Cora agrohomeopathie odlično odgovarja v jeziku narave – sonaravne, homeodinamične rešitve Cora agrohomeopathie – za vaše težave v pridelavi zelenjadnic in v pridelavi jagod!

Programa sta vam na voljo s klikom na ključne besede;zelenjadnicejagode.

Cenik proizvodovje na voljo tukaj

Naročila in nakupni pogoji – tukaj,VABLJENI K NAROČILU!

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – tukaj

Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie – tukaj.

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev!

Proizvodi Cora agrohomeopathie so proizvodi za nego in krepitev rastlin. Z njihovo uporabo krepimo vitalnost rastlin in posredno (preko krepitve vitalnosti, krepimo tudi njihovo odpornost na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!

Cora agrohomeopathie

S proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujemo sonaravno. Pri krepitvi ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, povzemamo naravne rešitve. Upoštevamo celostnost, homeostazo, samooskrbnost. Zato na ta način, upoštevajoč naravni red, pridelujemo energijsko živo hrano, dragoceno gorivo za zdravje in moč sodobnih ljudi. O tem je vredno prebrati več brezplačnih, dragocenih in koristnih informacij.  Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti.Za več informacij kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !

Cora agrohomeopathie

BREZPLAČNO– DA BOMO TUDI O AGROHOMEOPATIJI VEDELI NEKOLIKO VEČ IN BOLJE DOJELI TER PRAVILNO VREDNOTILI IN UPOŠTEVALI NAČELA NARAVNEGA REDA: RAVNOVESJE, HOMEOSTAZO, SAMOOSKRBNOST:  Ne spreglejte poučnih vsebin, dragocenih, redkih vedenj in koristnih informacij! V šolah tega (še) ne izvemo!

Na voljo so vam trije bogati članki:

-Ozadje slovenske agrohomeopatije in njen pomen- berite tukaj

-O dejanskem sporočilu čebel. O tem premalo vemo. Lahko je drugače, doprinesite k dobrim stvarem in podelite ta članek med svoje ljudi! Na voljo vam je tukaj.

-O revolucionarnem odkritju, ki odstira misterije Življenja – odkrili so četrto fazo vode, berite tukaj.

Cora agrohomeopathie

SVEŽA, AKTUALNA PONUDBA SEMINARJEV IN DELAVNIC! Ponudba seminarjev in delavnic Cora agrohomeopathie, kjer izveste to, kar sem o dobrih praksah s proizvodi Cora agrohomeopathie, predavalana madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta). Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

OKVIRNA VSEBINA:

  • Kako se z uporabo slovenske agrohomeopatije Cora agrohomeopathie, lahko izognemo uporabi pesticidov v pridelavi hrane;

  • Kaj je agrohomeopatija, kako povzema naravne rešitve in naravni red, zakaj so tako pridelane rastline odpornejše na bolezni in škodljivce, zakaj je dobro pri uporabi agrohomeopathie upoštevati samooskrbnost in v Sloveniji posegati po slovenskih agrohomeopatskih proizvodih;

  • Zakaj in kakšna je razlika med humano homeopatijo in agrohomeopatijo;

  • Zakaj ne priporočam, da se homeopatska sredstva za humano uporabo koristijo za namene agrohomeopatije, ki je namenjena rastlinam;

  • Kako lahko rastline s krepljeno vitalnostjo, s tako krepljeno lastno imunologijo, podpirajo imunski sistem uživalcev tovrstne hrane;

  • Kakšne so pet-letne dobre prakse z uporabo slovenskih proizvodov Cora agrohomeopathie, v profesionalni kmetijski in vrtnarski pridelavi;

  • In seveda tudi tisto, kar me želite vi vprašati!

Povpraševanja za seminarje in delavnicepošljite na email:coraagro@gmail.comali me pokličite na telefonsko št. 070 820 279in prejeli boste odlično ponudbo. S proizvodi Cora agrohomeopathie imamo odlične reference, predstavitvam naših doseženih dobrih praks v profesionalni pridelavi so z velikim zanimanjem prisluhnili tudi na madžarski univerzi Sveti Ivan (SZIE v univerzitetnem mestu Gӧdӧllӧ)in na tamkajšnjem inštitutu za kmetijstvo in trajnostni razvoj (Herman Otto Intezet, Budimpešta). Referenčna objava je bila objavljena na uradni spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dostop na objavo tudi tukaj.

Seminarji in delavnice so primerni za vrtne centre, društva, šole z eko-vrtovi, Ljudske univerze itd, skratka za vse, ki zanimive, trajnostne, sonaravne, zdrave agro-ekološke rešitve vključujete v svoje vsakdanje življenje. O teh, ki jih izveste na mojih predavanjih, v šolskih sistemih (še ne) učijo, so pa neprecenljive za praktične in dostopne rešitve, ki jih potrebujejo sodoben človek, narava in naš planet!Kontaktirajte me in si čimprej zagotovite svoj termin!

Kontakti: email: coraagro@gmail.com, tel. 070 820 279. VABLJENI K NAROČILU!

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,
Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,
Ing. Majda Ortan s.p.Ob Meži 30, SI – 2391 Prevalje
www.cora-agrohomeopathie.com, English web site: http://cora-agrohomeopathie.com/en
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail:
ortan.m@gmail.com