Češnjeva muha in plodova vinska mušica – odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

By | 14 maja 2019

POZOR: Izdana so bila opozorila nekaterih zavodov KGZS za ukrepe glede češnjeve muhe in plodove vinske mušice na češnjah.

Zaradi preglednosti rešitve za obe težavi opisujem ločeno, eno za drugo.

ČEŠNJEVA MUHA VAM LAHKO UNIČI PRIDELEK ČEŠENJ.

Slika4 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Razvojni krog češnjeve muhe. Češnje so v nevarnosti, ko se začno barvati iz rumene v rdečkasto barvo.
Fotografija: viri: Aphis.usda.gov,
IDaids supporting identification of the European cherry fruit fly
Slika2 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Fotografija: vir: Montana State University , Missoula Country Extension

Fotografije so dovolj zgovorne. Ne morete dopustiti, da se vam to zgodi!

Naravna rešitev je, da so drevesa in njihovi plodovi pravočasno toliko in tako okrepljene, da so več kot dovolj vitalne, da so z lastno imunologijo odporne na češnjevo muho in na njene ličinke – žerke . Takih rastlin se škodljivci ne lotijo. Zakaj? Zato, ker so vitalnejše rastline hkrati odpornejše na bolezni in škodljivce. Kako to doseči v obstoječih pogojih na naraven način? Tako, da za to uporabimo pripravke iz naših ekosistemov, ki povzemajo tiste in take naravne rešitve, ki so skladne z naravnim redom v naših ekosistemih.

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

Naši 100% slovenski, sonaravni proizvodi Cora agrohomeopathie®, te pogoje 100% izpolnjujejo. Na energijskem nivoju najprej krepijo energijsko ravnovesje rastlin in tudi ekosistemov, kjer te rastline rastejo. Hkrati na energijskem nivoju krepijo njihovo lastno vitalnost in preko nje posredno tako krepijo tudi njihovo lastno odpornost. Več o tem lahko preberete v Priročniku proizvodov Cora agrohomeopathie® . Za krepitev vitalnosti rastlin in tako tudi za krepitev njihove odpornosti na češnjevo muho ter tudi na vse zelenjadne in sadne muhe (razen plodove vinske mušice, Drosophila suzukii, za kar nudimo drug specialni proizvod za naravno krepitev, ki je učinkovit in brez karence), je pravi proizvod Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači.  Takih, vitalnih rastlin rastlinske muhe ne bodo napadale. Tudi, če ste  škropljenje s tem proizvodom opravili malenkost prepozno, pa vedite, da jih tudi ličinke žerke ne bodo zavrtavale in žrle. Izstradajo se po naravni poti. Priporočamo preventivno uporabo – najboljše je, da pridelovalcem nobena škoda na pridelkih sploh ne nastane. Odlično pa je tudi dejstvo, da je proizvod popolnoma brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

Doziranje in način škropljenja:

  • Ljubiteljska pridelava, uporaba nahrbtnih ročnih škropilnic: 3 ml na 1 l vode. Škropiti dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni (skupaj 3 x, to je en ciklus škropljenja).
  • Uporaba v kmetijski pridelavi – zelenjadarstvo (krepitev na zelenjadne muhe) in sadjarstvo (krepitev na  sadne muhe): 200 ml na 200 l vode na ha. Način škropljenja: čimbolj fino škropljenje, meglenje – v zelenjadarstvu po rastlinah in po tleh, v sadjarstvu po celih krošnjah dreves in tudi pod njimi). Z ustrezno nastavitvijo šob in z ustrezno hitrostjo pomika, lahko dosežemo porabo 200 l vode na ha, kar zadošča.

Pri pripravi škropiva, škropljenju in hrambi proizvoda, je potrebno upoštevati tudi Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. Ostali spremni dokumenti so vam na voljo tudi pod povezami v razdelku Komercialni podatki in naročanje.

4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas in o priporočenem ciklusu škopljenj: odgovor je pod to povezavo.

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa
Katalog proizvodov
Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI:

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

PLODOVA VINSKA MUŠICA (Drosophila suzukii), JE RESNA GROŽNJA KOŠČIČARJEM IN JAGODIČEVJU!

Plodovi vinski mušici in naši zadevni rešitvi SMO ŽE V PRETEKLOSTI POSVETILI NAŠO POSEBNO OBJAVO in v njej napisali več tudi o nam znanih izkušnjah pridelovalcev s tem proizvodom. Če vas zanima, vam je na voljo pod to povezavo!

PLODOVA VINSKA MUŠICA (Drosophila suzukii), NAJPREJ OGROŽA ZOREČE IN ZRELE SADEŽE ČEŠENJ, NATO PA JAGODE, DRUGO JAGODIČEVJE IN KOŠČIČASTO SADJE; KI IMA MEHKE LUPINE (MARELICE; BRESKVE, VIŠNJE, SLIVE, NEKTARINE ITD). RAZEN, ČE IMAJO LE-TO USTREZNO KREPLJENO VITALNOST IN PREKO LE-TE USTREZNO KREPLJENO ODPORNOST NA PLODOVO VINSKO MUŠICO S ŠKROPIVOM IZ PROIZVODA
Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii .

VR cesnja plodova vinska musica - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Plodova vinska mušica – Drosophila suzukii napada zoreče in zrelo sadje.
maxresdefault - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Plodova vinska mušica odlaga jajčeca v zrel sadež češnje.
Vir- fotografija: You Tube
drosophila suzukii  cherry - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii), razvojni krog. Za zoreče in zrelo sadje so pogubne njene ličinke žerke – razen, če to preprečite z naravnim, agro-homeodinamičnim proizvodom Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. V zadnjih treh letih je z njim zadovoljnih vse več in tudi ljubiteljskih pridelovalcev.
Fotografija-vir: plantpestsimages.wordpress.com
drosophila suzukii large 05 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi
Ličinka (žerka) v mesu prizadetega češnjevega plodu. Takšni češnjevi plodovi se zelo hitro spremenijo v gnilo kašo.

NAŠEMU PROIZVODU Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii, LAHKO ZAUPATE!

Naš naravni, agrohomeodinamični (tudi agrohomeopatski) proizvod Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii, je odlična rešitev. Če je uporabljene pravilno in pravočasno, so izkušnje odlične. Toliko jih je, da so vzpodbudile tuje zanimanje. Na povabilo podjetja Bionema in angleške Univerze Swansea University, United Kingdom, bom o nekaterih izkušnjah in o proizvodu Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii, govorila na letošnjem mednarodnem znanstvenem dogodku BIOPESTICIDE SUMMIT 019 (2.-3. Julij, 2019).

  • Iz naše angleške verzije spletne strani prenašam objavo napovedi govora Majde Ortan, ing., na letošnjem mednarodnem znanstvenem dogodku BIOPESTICIDE SUMMIT 019 . Moj prispevek: UČINKOVITA, TRAJNOSTNA REŠITEV ZA TEŽAVE S PLODOVO VINSKO MUŠICO (Drosophila suzukii) – z naprednim, naravnim, energiziranim agro-homeodinamičnim proizvodom brez aktivnih snovi.
  • Anounce of Speach of Majda Ortan, ing., on BIOPESTICIDE SUMMIT 019, with contribution: Effective, sustainable solution for problems with Drosophila suzukii –  with novel, natural, energized agro-homeodinamics product without active substances.(BIOPESTICIDE SUMMIT 0192nd – 3rd July 2019 Swansea University, United Kingdom)

Proizvod Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii, je brez karence! Plodovi so užitni tudi neposredno po škropljenju. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba!

VEČ INFORMACIJ o plodovi vinski mušici ter o proizvodu Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii, najdete pod to povezavo. Splača se vam jih prebrati!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

Naši 100% slovenski, sonaravni proizvodi Cora agrohomeopathie®, na energijskem nivoju najprej krepijo energijsko ravnovesje rastlin in tudi ekosistemov, kjer te rastline rastejo. Hkrati na energijskem nivoju krepijo njihovo lastno vitalnost in preko nje posredno tako krepijo tudi njihovo lastno odpornost. Več o tem lahko preberete v Priročniku proizvodov Cora agrohomeopathie® . Za krepitev vitalnosti rastlin in tako tudi za krepitev njihove lastne odpornosti na plodovo vinsko mušico, uporabite škropivo iz naravnega, homeodinamičnega, tudi agrohomeopatskega proizvoda Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. Odlično pa je tudi dejstvo, da je proizvod popolnoma brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

Doziranje in način škropljenja:

  • Ljubiteljska pridelava, uporaba nahrbtnih ročnih škropilnic: 3 ml na 1 l vode. Škropiti dva dni zapored, s še eno ponovitvijo čez cca 14 dni (skupaj 3 x, to je en ciklus škropljenja).
  • Uporaba v kmetijski pridelavi – sadjarstvo (krepitev rastlinske vitalnosti in tako posredno tudi lastne rastlinske odpornosti na sadne zavijače) : 200 ml na 200 l vode na ha. Način škropljenja: čimbolj fino škropljenje, meglenje – po drevesnih krošnjah in po tleh, po celih krošnjah dreves in tudi pod njimi). Z ustrezno nastavitvijo šob in z ustrezno hitrostjo pomika, lahko dosežemo porabo 200 l vode na ha, kar zadošča.

Pri pripravi škropiva, škropljenju in hrambi proizvoda, je potrebno upoštevati tudi Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. Ostali spremni dokumenti so vam na voljo tudi pod povezami v razdelku Komercialni podatki in naročanje.

4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.

Katero pakiranje proizvodov Cora agrohomeopathie® je pravo za vas in o priporočenem ciklusu škopljenj: odgovor je pod to povezavo.

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa
Katalog proizvodov
Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI:

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

VABLJENI K NAROČILU!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 4 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

POVEZANE TEME: 

VABLJENI K NAROČILU!

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie® izberete dobro sonaravno rešitev!

DELITE TO SPOROČILO!

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo e1557580086513 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

Cora agrohomeopathie®: 
 Naši odlični nasveti in naravne, napredne, učinkovite REŠITVE, ki pridejo še kako prav vrtičkarjem, kmetom in vrtnarjem:
  http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/
NOVO: http://cora-
agrohomeopathie.com/blog/category
/
corin-tedenski-
opomnik-za-zeleno-nego-za-
sadno-drevje-za-vrtnine-za-okrasne-rastline/
Ortans Natural Quantum Powers 1 e1557579866252 - Češnjeva muha in plodova vinska mušica - odlična naravna rešitev, brez karence, dovoljena v ekološki pridelavi

Ortan’s Natural Quantum Powers ™ : Novice, informacije, rešitve: Zemljina elektromagnetna evolucija in krepitev naše energijske prilagodljivost nanjo: http://cora-agrohomeopathie.com/blog/
category/the-best-life-in-quantum-powers/owers/
5/5 - (2002 votes)