Osvetlitev “ekosistemskih storitev” v luči znanstvene študije

By | 2 februarja 2021
Wealth Creation RUTH WATSON Associates 1280x1024 - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Vir slike: Wealth-Creation, RUTH WATSON & Associates

Včeraj, 01. 2. 2021 smo lahko na spletni strani Nova24ur, brali tudi ta prispevek ( “Bill Gates dobil še eno razsvetljenje: Globalno segrevanje bi upočasnil z zatemnitvijo Sonca!” Avtor prispevka: Domen Mezeg ). Ni moj namen ugibati ali celo razpravljati o resničnosti teh “novic”. Mnenja sem, da dandanes novinarji napišejo marsikaj. Napišejo ogromno koristnega, a včasih se izkaže, da javnosti “novice” lansirajo tudi za preusmerjanje pozornosti, za “medijske linče”, za ustvarjanje ciljnega javnega mnenja itd. Torej, za vas ne vem, vem pa zase – na “prve žoge” zavestno ne reagiram in predvsem poslušam sebe. Je pa ta članek eden od mnogih signalov, da se stanje dandanašnjih ljudi, človeškega duha, dejanj, zavesti, zelo odmika od tako zelo potrebnega ravnovesja.

Življenje, preživetvene potrebe, naravni viri za njihovo zadovoljevanje – to je struktura, ki nam v obstoječem “svetovnem redu” na našem planetu narekuje povezati naravo, naravne ekosisteme in ekonomijo. Dosežena stopnja zavesti pa je tista, ki človeku omogoči to izvajati tako ali drugače.

Materialne koristi, ki jih imajo ljudje od naravnih ekosistemov, se dandanes imenujejo s posebnim izrazom „ekosistemske storitve in ekosistemska oskrba“. Vključujejo na primer vodo, hrano, les in druge materiale, pa tudi zrak, svetlobo, toploto, vreme, klimo itd. Vključujejo zdravje v povezavi z naravnimi zdravili, dobro počutje, navdihe, ustvarjalnost,… S številnimi – praktično z vsemi naravnimi ekosistemskimi storitvami ter tudi z ekosistemsko oskrbo, se dandanes trguje na lokalnih in na globalnih tržiščih. Vendar pa so ljudje povsod odvisni od naravnih “ekosistemskih storitev in ekosistemske oskrbe”, od njih smo ljudje preživetveno odvisni, ker smo z Naravo in z Zemljo, z Vesoljem, življenjsko povezani. Na mestu je vprašanje za poglobljen razmislek – naravne “ekosistemske storitve in ekosistemska oskrba” so neskončno pomembnejše, kot se kaže v cenah, ki jih dosežejo na lokalnih ter na globalnih trgih. Pravica do življenja je temeljna pravica vsakega bitja, tudi vsakega človeka. Ali je bolezenski občutek pomanjkanja pri ljudeh iz ljudi res izvabil najslabše, potrebo po trgovanju s pravicami do naravnih dobrin oz.po trgovanju z naravnimi dobrinami kot so – voda, zrak, svetloba, zdravje. Je človeško zavedanje dandanes res tako nizko, je človekov strah za lastno preživetje dandanes res popolnoma nadvladajoč človekovim odločitvam, navadam, razumevanju, čustveni inteligenci, vrednotam, je na delu slepa, pohabljena sebičnost, bolan pohlep? To so seveda retorična vprašanja, dejstvo je, da je resnica to, kar se dogaja nam. KAJ PA, ČE SE VSE TO DOGAJA ne nam, ampak ZA nas, morda zato, da je slika dovolj velika, da jo uzremo in se je zavemo? Rek Wilana Ewarda Gladstone pravi: “Sebičnost je največje prekletstvo človeške rase”. Se morda moti? Jaz menim, da sta dandanes bolna sebičnost in iz bolne sebičnosti izhajajoč pohlep največja šola človeške rase in sem zagotovo prepričana, da nam Narava daje številne možnosti pomoči in zgledov, da lahko ozdravimo sebičnost. Kako? Berite o tem pod to povezavo.

new ecowheel SOURCE US EPA - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Vir slike: US EPA

NARAVA NI GOSPODARSKI SUBJEKT, NARAVA NI PODJETJE, NARAVA NI TOVARNA!

V nadaljevanju je objavljen članek iz revije Cosmosmagazine. Vir: cosmosmagazine.com: “Osvetlitev ekosistemskih storitev“; by Natalie Parleta, citiran prevod:

“Na bogastvo narave se Ljudje se zanašamo za široko paleto storitev in virov, od opraševanja, vode, hrane, kakovosti tal in zraka do materialov, navdiha, zdravil in dobrega počutja. Poberemo pa kar posejemo.

Ta darila za človeštvo, znana kot ekosistemske storitve, se po izčrpnem pregledu in sintezi tisočih strokovnih člankov, objavljenih v reviji PNAS, zmanjšujejo.

Za zadnjih 50 let članek kaže na povezavo med močnim upadanjem naravnega potenciala za podporo blaginji ljudi in vplivom na ljudi na ekosisteme.

Nekatere človekove nagrade koriščenja ekosistemskih storitev, kot so zaposlovanje in dohodek, bioenergija in zdravje v povezavi z naravnimi zdravili, so se povečale zaradi tehnološkega, socialnega in gospodarskega napredka, medtem ko so se povezani naravni viri izčrpali.

Nekaj ​​primerov: uporaba pridelkov rastlin, ki jih oprašuje veter, ne pa žuželke, filtracija vode za izravnavo slabe kakovosti vode, mineralna gnojila za gojenje rastlin v poslabšanih tleh in ribogojstvo, ki nadomešča divje ribe. Takšne pobude so po mnenju avtorjev nevzdržne in prikrivajo težavo.

“To odraža, kako prilagodljivi so ljudje in kako smo pogosto za kratkoročno obdobje sposobni uporabiti nadomestke za naravo, kar je dobro,” pravi vodilna avtorica Kate Brauman z Univerze v Minnesoti v ZDA. “Vendar je to dolgoročno res slabo, ker so nadomestki za naravo nepopolni, dragi in neenotno dostopni.”

Hrana je dober primer, ugotavlja. Medtem ko opažamo splošne izboljšave prehranjevanja, upada ribištvo in povečana oz. prevladujoča je proizvodnja monokultur, kot so koruza, pšenica in riž, kar bo dolgoročno vplivalo na zdravje mnogih ljudi.

201209 Amazon 600x494 Paolo Amorin Getty Images - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Paolo Amorin/ Getty Images

Študija, rezultat štiriletnega dela mednarodne skupine avtorjev, sestavljene v okviru globalne ocene IPBES, se je osredotočila na široke trende v naravi in ​​s tem povezane vplive na ljudi, ki zajemajo morske in kopenske ekosisteme. Vključuje je tudi dokaze iz avtohtonih in lokalnih sistemov znanja.

Slednji veliko prispeva k našemu razumevanju naravnih virov, vključno z “upravljanjem širokega spektra lokalnih pokrajin in sort prehrambenih rastlin in živali ter z dolgotrajno uporabo in upravljanjem naravnih zdravstvenih virov”, pravi soavtor Yildiz Aumeeruddy -Thomas iz francoske univerze v Montpellierju.

Rezultati so pokazali, da trende poganjajo upadajoči habitati in biotska raznovrstnost, ki imajo največji vpliv na opraševanje, razprševanje semen in zatiranje škodljivcev ter se razlikujejo po regijah, dohodkovnih skupinah, narodnostih in družbenih skupinah.

Neenakosti vključujejo milijone ljudi, ki trpijo zaradi lakote in podhranjenosti, čeprav je proizvedenih dovolj hrane za prehrano vseh. Več kot polovica svetovnega prebivalstva se zanaša na naravna zdravila, ki bodo verjetno postala bolj nedostopna.

Drugi poudarki vključujejo vpliv pretvorbe habitatov na kmetijstvo na večino potencialnih prispevkov narave, vključno s podnebnimi predpisi. Na manj oprijemljivem koncu spektra je naraščajoča urbanizacija zagozdila klin v kulturno in duhovno navezanost ljudi na Zemljo.

“Priznavanje in upoštevanje ne le naravnega stanja, temveč tudi tega, kako se spreminjajo prispevki narave ljudem, je ključnega pomena za razumevanje in upravljanje sveta, katerega del smo vsi, na način, ki nam bo omogočil uspeh v prihodnosti,” pravi Brauman.

„Ker na tem področju veliko odvzemamo, smo lahko z jasnim prikazom teh različnih kategorij in trendov v njih v veliko boljšem položaju, saj iz njih ugotovimo težave v načinu upravljanja narave, kar nam daje pot naprej za boljše upravljanje. . “

Skupina je poskušala pridobiti dokaze, ki presegajo tiste, ki jih opredeljujejo kot “storitve ekosistema” ali “prispevek narave k ljudem”, in vzpostavila vzporednice med naravnimi viri in koristmi. Sem spadajo na primer vplivi raziskav biofizične narave na dobro počutje ljudi, na primer vpliv poplav na vegetacijo obvodnih področij.

Z ločevanjem potencialnih in dejanskih prispevkov narave, upoštevajoč okoljske razmere, kakovost življenja ter lokalne in regionalne vplive, avtorji članka pravijo, da z ločevanjem potencialnih in dejanskih prispevkov narave, upoštevajoč okoljske razmere, kakovost življenja ter lokalne in regionalne vplive, njihov članek ponuja okvir za pomoč pri odpravi tega upadanja storitev ekosistema ter vplivov le – tega na kakovost življenja.” Konec citata

Človeštvo ZA ŽIVLJENJE potrebuje oboje: zdravo ekonomijo, zdravo Naravo, zdrave naravne ekosisteme. Ta dandanes prisoten stalni boj med ekonomijo in zdravjem Narave, naravnih ekosistemov, ni balansiranje, ampak je že prerastel v boj za nadvlado, pokoritev.

sub buzz 556 1486749893 1 Source BuzzFeed News 1 - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Moje tesnobe imajo tesnobe.
Vir ilustracije: BuzzFit NEWS

Korenina poskusov ekonomij za nadvlado nad človeštvom in naravo je preživetveni strah, ki je ekskaliral v ponoreli pohlep – ponavadi je priučen in bolno napihnjen, zanemarjena rana, ki potrebuje zdravljenje. Mogoče je, dokaj enostavno je, osnovano na eni naravni resnici. Objavljam jo pod to povezavo, morda jo ob priliki prevedem, sicer pa ne čakaj na prevod – če ti angleščina tuja, si skopiraj to besedilo v spletni prevajalnik. Obvezno je večkratno branje in seveda ozaveščenevsakodnevne prakse! Za izmenjavo za prejem te dragocene informacije, pa naj vsak deli ta prispevek po svojih socialnih omrežjih, ali v svojih email sporočilih – tistim, ki ga bodo veseli in ga bodo hvaležno sprejeli. Vsaj trem (ali večim) prejemnikom!

GREMO NAPREJ!

TI SI SPREMEMBA www.cora agrohomeopathie.com  - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Več o tem: TI SI SPREMEMBA
KMETIJSTVO JE PRENOS EKOSISTEMOV V LJUDI Toby Hemenway. www.cora agrohomeopathie.com  200x140 - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije
Več o tem: TI SI SPREMEMBA

VSAKA POT SE ZAČNE S PRVIM KORAKOM. NAJ BO ČIMBOLJ ENOSTAVEN, NAJ IMA ČIM HITREJŠO REALIZACIJO V REZULTATE! TALE, v vsebini POD TO POVEZAVO, JE TAKŠEN! TUDI ZATE JE DOBER!

THE BIG POSITIVE DIFERENCE because WHAT WE DO 1 - Osvetlitev "ekosistemskih storitev" v luči znanstvene študije

Majda Ortan, ing.

Ph. agrohom., Ing. Majda Ortan, sp., Šmiklavž 26, Šmiklavž, 2380 Slovenj Gradec; SI – Slovenia / EU

Email:  coraagro@gmail.com, ortan.m@gmail.com

Tel.: 00386 (0)70 820 279

Slovenska spletna stran, AKTUALNE NOVICE IN ČLANKI

EN WEB SITE

LinkedIn

Facebook

Rate this post