Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

By | 1 maja 2019

V njem po kategorijah najdete enostavne, naravne, novodobne rešitve pred rastlinskimi boleznimi boleznimi in rastlinskimi škodljivci. Prednosti izjemnih, odličnih naravnih proizvodov Cora agrohomeopathie ® so posledica dejstva, da so v proizvodih Cora agrohomeopathie ® povzete naravne rešitve – proizvodi torej delujejo skladno z Naravnim Redom.

VRTNARIŠ ALI KMETUJEŠ TAKO DA TI JE MAR ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA www.cora agrohomeopathie.com - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

KATEGORIJE:

NARAVNA PLODNOST TAL. LASTNA VITALNOST RASTLIN, LASTNA ODPORNOST RASTLIN

OSLABLJENA, UNIČENA NARAVNA PLODNOST TAL NA PRIDELOVALNIH   POVRŠINAH, SLABA RAST in RAZVOJ RASTLIN, NEOPTIMALEN PRIDELEK, POŠKODBE RASTLIN PO VREMENSKIH UJMAH, SUŠNI ali PREMOKRI RASTNI POGOJI... Kaj storiti? Napotki so spodaj v tekstu, v kategoriji NARAVNA PLODNOST TAL. LASTNA VITALNOST RASTLIN, LASTNA ODPORNOST RASTLIN PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

SADNO DREVJE

LISTNA KODRAVOST KOŠČIČARJEV, LISTNA LUKNJIČAVOST KOŠČIČARJEV, SADNA GNILOBA, JABOLČNI ZAVIJAČ, SLIVOV IN ČEŠPLJEV ZAVIJAČ, BRESKOV ZAVIJAČ, LISTNE UŠI NA ČEŠNJAH IN VIŠNJAH, PEPELOVKA NA BRESKVAH, NEKTARINAH in MARELICAH, škrlup, jablanova pepelovka, gosenice malega zimskega pedica, cvetna monilija, resarji, listne uši, cvetožer, rdeči pajek – rdeča sadna pršica, talni škodljivci (rdeči polži, bramorji, strune, voluharji, miši) in ostalo…. KAJ STORITI? Napotki so spodaj v tekstu, v kategoriji SADNO DREVJE! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

VRTNINE

Paradižnikov molj/paradižnikov zavrtač (Tuta absoluta Povolny), paradižnikova plesen, koloradski hrošč in njegove ličinke, uši, solatna plesen, čebulna plesen, zelenina muha, porova zavrtalka, peteršiljeva muha, polži (rdeči polži, ostali škodljivi polži..), strune in ostalo…. KAJ STORITI? Napotki so spodaj v tekstu v kategoriji VRTNINE! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

JAGODIČEVJE

Plodova vinska mušica, cvetožer, botritis, plesni… KAJ STORITI? Napotki so spodaj v tekstu v kategoriji JAGODIČEVJE! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

POLJŠČINE

Listni strgač, strune, polži in ostalo…. 
KAJ STORITI? Napotki so spodaj v tekstu v kategoriji POLJŠČINE! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

OKRASNE RASTLINE

Ciprese (rjavenje cipres-južni brinov krasnik in njegove ličinke), pušpan (pušpanov ožig, pušpanova vešča -gosenice pušpanove vešče), rože –za vitalnost in lepoto – balkonske rože , vrtne rože, sobne rože. KAJ STORITI? Napotki so v kategoriji OKRASNE RASTLINE! PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 2 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

NARAVNA PLODNOST TAL. LASTNA VITALNOST RASTLIN, LASTNA ODPORNOST RASTLIN

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 2 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

Izguba, oslabitev naravne plodnosti obdelovalnih površin je dandanes po svetu in tudi pri nas vse bolj pereč problem. Vodi k slabšim pridelkom po količini in kakovosti, vodi v nerodovitnost pridelovalnih površin, vodi v prazno hrano za ljudi in krmo za živali, slabi osnovne pogoje za samooskrbo (ki se vedno začne pri posamezniku), lahko prepreči samooskrbo, poveča neodpornost posameznikov, narodov, človeštva, vodi v oslabitev, destrukcijo prehranske varnosti, vodi v lakoto. Vse dobre zamisli o rehabilitaciji kmetijstva, vrtičkarstva, o prehranski samooskrbi, so brez regeneracije naravne plodnosti tal, brez vsake osnove in brez vsake možnoasti. Samo volja in napori namreč niso več dovolj. OBRNITE TA TREND TAKO, DA BO NAČIN SKLADEN Z NARAVNIM REDOM: Uporabite trajnostnostni, 100% slovenski, naravni proizvod Cora agrohomeopathie AS 1Trajnostno, energizirano, agro- homeodinamično hranilo za tla in rastline in tako poskrbite za naravno trajnostno hranilno nego za krepitev naravne živosti rastlin in tal, ZA NARAVNO KREPITEV NARAVNE PLODNOSTI TAL, ZA ZDRAVO RAST RASTLIN, ZA ZDRAV IN DOBER PRIDELEK. VEČ INFORMACIJ…. VABLJENI K NAROČILU!

SADNO DREVJE

VSE SADNO DREVJE:

Marmorirana smrdljivka

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) : Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba. VEČ INFORMACIJ…VABLJENI K NAROČILU! INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Jablane in hruške:

Jabolčni zavijač:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ: Katalog proizvodov Cora agrohohomeopathie ® , str. 61 do 69.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Listne uši:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® B4 NS-CONTRA listne uši. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ: Katalog proizvodov Cora agrohohomeopathie ® , str. 53 do 60.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Škrlup:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih ((vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA – drevesa, škrlup in gnilobe. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha):

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA oidij, peronospora. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Jablanov cvetožer:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X8 NaturSTOP-CONTRA cvetožer. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Grizlice, jablanova grizlica, hruševa grizlica:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Rdeča sadna pršica: 

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Marelice:

Navadna sadna gniloba

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® X79 NaturNEGA monilija. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Pepelasta plesen marelic (marelična pepelovka), pepelasta plesen breskev (breskova pepelovka)

Zato in točno za to – da rastline okrepijo obrambo napram pepelasti plesni – pepelovki –  imamo v ponudbi naših inovativnih, energiziranih, naravnih, odličnih homeodinamičnih proizvodov, na voljo proizvod Cora agrohomeopathie X57 Natur-STOP-CONTRA oidij, peronospora. Ta proizvod uporabite tudi za krepitev obrambnih moči rastlin napram pepelasti plesni na vseh vrstah sadnega drevja. 
Čim prej, tem bolje! Tudi to je zdaj namreč nujno opravilo. 
(Isti proizvod uporabljamo tudi na vrtninah in poljščinah – krompirjeva plesen, paradižnikova plesen, plesen na bučkah, pa tudi na okrasnih rastlinah (npr. plesen na vrtnicah).  

Proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Gosenice malega zimskega pedica,

ki se prehranjujejo na listih: Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih ((vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Češnje in višnje:

Listna luknjičavost koščičarjev

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® X63 NaturNEGA koščičasto sadje. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

VABLJENI K NAROČILU!

Navadna sadna gniloba

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® X79 NaturNEGA monilija. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

VABLJENI K NAROČILU!

Listne uši

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Cvetna monilija:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X79 NaturNEGA monilija . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Breskve in nektarinke:

Listna kodravost koščičarjev (breskve, nektarinke, tudi mandlji in včasih ponekod tudi marelice)

SVETOVAN NARAVNI PRISTOP ZA REŠITEV: Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

REŠITEV: Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® C5 NaturNEGA CONTRA glivice. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

Navadna sadna gniloba

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® X79 NaturNEGA monilija. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Breskov zavijač

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Razvojni krog breskovega zavijača se prične konec aprila ali v začetku maja. Štirje rodovi breskovega zavijača letno se prekrivajo in delajo škodo na drevesih in plodovih celo rastno sezono, od konca aprila oz.začetka maja, pa vse do oktobra. PRAVOČASNO uporabite škropivo iz sonaravnega, 100% slovenskega, agrohomeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B5 NS CONTRA sadni molj, sadni zavijač! 
Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Priporočena je preventivna uporaba!

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Pepelasta plesen marelic (marelična pepelovka), pepelasta plesen breskev (breskova pepelovka)

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Zato in točno za to – da rastline okrepijo obrambo napram pepelasti plesni – pepelovki –  imamo v ponudbi naših inovativnih, energiziranih, naravnih, odličnih homeodinamičnih proizvodov, na voljo proizvod Cora agrohomeopathie X57 Natur-STOP-CONTRA oidij, peronospora. Ta proizvod uporabite tudi za krepitev obrambnih moči rastlin napram pepelasti plesni na vseh vrstah sadnega drevja. 
Čim prej, tem bolje! Tudi to je zdaj namreč nujno opravilo. 
(Isti proizvod uporabljamo tudi na vrtninah in poljščinah – krompirjeva plesen, paradižnikova plesen, plesen na bučkah, pa tudi na okrasnih rastlinah (npr. plesen na vrtnicah).  

Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! 
Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Priporočena je že preventivna uporaba!

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

VEČ INFORMACIJ…

Resarji:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. 
Proizvod je popolnoma brez karence in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi! Priporočena je preventivna uporaba!

VEČ INFORMACIJ…

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Listne uši:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Slive in češplje:

Navadna sadna gniloba

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® X79 NaturNEGA monilija. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dov INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! Proizvod je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Češpljev zavijač

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie® B5 NS-CONTRA sadni molj, sadni zavijač. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dov INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA! oljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ: Katalog proizvodov Cora agrohohomeopathie ® , str. 61 do 69.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Češpljeva grizlica

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 1 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

JAGODIČEVJE

PLODOVA VINSKA MUŠICA – Drosophila suzukii

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje krepitev lastne rastlinske odpornosti in energijskega ravnovesja v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP CONTRA Drosophila Suzukii. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ V TEMATSKI OBJAVI, VEČ INFORMACIJ O PROIZVODU

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Marmorirana smrdljivka

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba. VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

VRTNINE

Solata

Solatna plesen:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

OPOMBA: ob prvih indicih plesni na vrtninah, zlasti profesionalcem priporočam, da uporabijo oba proizvoda v višji dozi – za močnejše škropivo. Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGAvrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X57NaturNEGA – oidij, peronospora.

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA- oidij, peronospora . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie®, na straneh 406-412 pod to povezavo.Naj vas ne moti, da je ta dokument trenutno v prenovi.

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA- vrtnine in gnilobe . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie®, na straneh 368-374 pod to povezavo. Naj vas ne moti, da je ta dokument trenutno v prenovi.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Paradižnik:

Paradižnikov virus ToBRFV

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X34 NaturNEGA – STOP ToBRFV (virus rjave grbančavosti paradižnika). Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: pod to povezavo.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Paradižnikov molj/paradižnikov zavrtač (Tuta absoluta Povolny)

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie XB5 NS CONTRA – sadni molj, sadni zavrtač. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: pod to povezavo.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Paradižnikova/krompirjeva plesen na paradižniku

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA- oidij, peronospora . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: pod to povezavo.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Siva plesen paradižnika:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA- oidij, peronospora . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Več informacij: Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie®, na straneh 406-412 pod to povezavo.Naj vas ne moti, da je ta dokument trenutno v prenovi.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Čebulnice:

Čebulna plesen (Peronospora destructor)

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA oidij, peronospora. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Zelena 

Zelenina muha:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Odlično za vse vrste zelenjadnih muh (peteršiljeva muha, korenjeva muha, čebulna in česnova muha, porova zavrtalka, zelenina muha, itd.). 
Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

VABLJENI K NAROČILU!

Por:

Porova zavrtalka:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba. Odlično za vse vrste zelenjadnih muh (peteršiljeva muha, korenjeva muha, zelenina muha, čebulna in česnova muha, porova zavrtalka, itd.).

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Peteršilj:

Peteršiljeva muha:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Odlično za vse vrste zelenjadnih muh (peteršiljeva muha, zelenina muha, korenjeva muha, čebulna in česnova muha, porova zavrtalka, itd.). 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Krompir

Krompirjeva/paradižnikova plesen na krompirju

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA- oidij, peronospora . Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

Več informacij: pod to povezavo.

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE V TEKSTU NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Koloradski hrošč, ličinke koloradskega hrošča

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

KOLORADSKI HROŠČ: Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP-CONTRA škodljivi hrošči.

LIČINKE KOLORADSKEGA HROŠČA: Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP-CONTRA gosenice.

OBA PROIZVODA sta brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Vse vrtnine:

Polži:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

Bramorji:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X33 NaturSTOP bramorji. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Strune:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Marmorirana smrdljivka

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

POLJŠČINE

VSE POLJŠČINE:

Marmorirana smrdljivka

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Žita in koruza

Rdeči žitni strgač

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

S škropivom iz naravnega homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X19 – NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači, preko naravne krepitve rastlinske vitalnosti, rastline okrepijo svojo lastno odpornost na ličinke žitnega strgača, ki se na listih tako okrepljenih rastlin ne hranijo, tako se same se izstradajo. Proizvod je brez karence, dovoljen je tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Škropljenje je dobro začeti že pred pojavom hroščkov oz. njihovih ličink ali čimprej, kot jih opazite. Priporočena je preventivna uporaba. 

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Strune

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Polži

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP-CONTRA polži. Brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

OKRASNE RASTLINE:

Ciprese:

Rjavenje cipres – hrošček južni brinov krasnik in njegove ličinke:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz kombinacije dveh naravnih, energiziranih, homeodinamičnih (agrohomeopatskih) proizvodov:

Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Za bližino vrtov: proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

in

Cora agrohomeopathie X15 NaturSTOP – CONTRA lesni črv. Za bližino vrtov: proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Pušpan:

Pušpanova vešča:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X90 NaturSTOP- CONTRA pušpan – gosenice. Za bližino vrtov: proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Pušpanov ožig:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X91 NaturSTOP- CONTRA pušpan – glivice. Za bližino vrtov: proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

Vrtnice (pa tudi vse ostale balkonske, vrtne in sobne rože):

Zdrava in dobra rast, bujnost, za cvetoče rože tudi cvetenje:

Krepitev rastlin (vitalnost, preko nje odpornost in energijsko ravnovesje v škropljenih ekosistemih (vitalnejše rastline imajo bolj zdravo rast ter so odpornejše na bolezni in na škodljivce!) :

Škropivo iz naravnega, energiziranega, homeodinamičnega (agrohomeopatskega) proizvoda Cora agrohomeopathie X58 NaturNEGA balkonske, vrtne in sobne rože. Za bližino vrtov: proizvod je brez karence, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, dovoljen tudi v ekološki pridelavi. 
Priporočena je že preventivna uporaba.

VEČ INFORMACIJ…

VABLJENI K NAROČILU!

INFORMACIJE ZA NAROČILA SO OBJAVLJENE NA KONCU TEGA PRISPEVKA!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 2 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

INFORMACIJE ZA NAROČILA

Doziranje proizvodov Cora agrohomeopathie® in izbor ustreznega pakiranja za vaš proizvod: informacije so pod to povezavo.

Potrebujete DODATNI nasvet pri izbiri ustreznega proizvoda ali velikosti pakiranja za vaš primer? Za svetovanje lahko med delavniki pokličite na tel. št. 070 820 279, ali pišete na mail coraagro@gmail.com. Svetovala vam bo ing. Majda Ortan, ki je razvila vse proizvode Cora agrohomeopathie®. Najboljši nasvet boste dobili iz prve roke!

Komercialni podatki in naročanje:

Cenik proizvodov
Naročila, pogoji nakupa

Brez karence (vaši pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju)
Dovoljeno v eko pridelavi

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Varnostni list za 43% etanol m/m,  ki je nosilni medij energiziranih rastlinsko mineralnih učinkovin naravnega izvora
Splošni pogoji 

KONTAKTI ZA NAROČANJE PROIZVODOV Cora agrohomeopathie

V PRIMERU, da želite plačati po povzetju, ob prevzemu pošiljke V PRIMERU, da želite plačati po predračunu, ki ga vam pošljemo po elektronski pošti
E: coraagro@gmail.comE: info@rotoja.si
T: 070 820 279
www.cora-agrohomeopathie.comwww.rotoja.si
image 16 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

VABLJENI K NAROČILU!

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno ali za več informacij  – pokličite me za nasvet in izvedeli boste, kako vam lahko pri tem odlično pomagajo proizvodi Cora agrohomeopathie®! Pokličite tel. št. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie® izberete dobro sonaravno rešitev!

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b 2 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

POVEZANE TEME

support 2355701 1280 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

Namesto zaključka:

Lučka Kajfež Bogataj pravi: “Pridelava hrane je v spremenjeni podnebnih razmerah otežena, podnebne spremembe vplivajo tudi na migracije, na kar nismo pripravljeni, in pa seveda na naravne nesreče in nepredvidljivo vreme. Da o dvigu morske gladine, ki bo poslal v beg 200 milijonov ljudi, ne govorimo. In na koncu je tako zelo preprosto: hrana, voda in varnost.” (konec citata; Vir: Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja,(24ur.com:Ali vse bolj opazne podnebne spremembe že kažejo zobe?)

Jaz pa pravim: Zakaj bi čakali do konca – če bomo čakali do konca in takoj ne spremenili preživelih, že neustreznih  konceptov za ta čas – tudi pri pridelavi hrane, bo ostajanje v naših “conah udobja” pridelalo točno to, česar se bojimo – namreč spremembe – vendar ne sprememb na bolje, ampak spremembe na slabše: pomanjkanje hrane, propadanje pridelovalcev, naravne nesreče, še bolj nepredvidljivo vreme, še več škodljivih sevanj v Zemljini atmosferi, še manj odpornosti, še več bolezni, še več slabega počutja, dvig morskih gladin in s tem povezanih  kakih 200 milijonov beguncev. Je res treba vsega tega, da sleherni med nami spozna, da so osnovni temelji življenja – hrana, voda in varnost? Da jih ohranimo, je treba spremeniti preživele koncepte z zdaj aktualnimi zato, ker so razmere že zelo drugačne od tistih v preteklosti. S spremebami kasnimo, delovati je treba zdaj. Zdaj. Potrebno je razumeti in ceniti, da imamo na voljo čisto vse, da potrebne spremembe udejanimo. V mojem podjetju je bilo narejeno vse, da lahko v praksi potrjene, učinkovite, naravne, energizirane homeodinamične proizvode Cora agrohomeopathie® v pridelavi hrane uporabite. Vendar vi ste tisti, ki to izberete in udejanite v praksi, vi uporabljate proizvode Cora agrohomeopathie® v praksi ter o teh možnostih poveste še drugim, vi razširjate naša sporočila po svoji socialni mreži. Vi ste na vrsti! In prav je, da se zavedate, da vse to delate v prvi vrsti zlasti zase: za preproste temelje, ki so nujni: hrana, voda in varnost! Vi ste na vrsti! Mi pa vam bomo s svojo ponudbo in suportom stali ob strani. Človek Človeku, Human2Human!

DELITE TO OBJAVO!

VABLJENI K NAROČILU!

PH. Agrohom. Majda Ortan s.p. logo - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Email: coraagro@gmail.com, tel.: 070 820 279, www.cora-agrohomeopathie.comEN web site

97d7b9d5 df6d 48fe a030 798452d7d92b - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

Cora agrohomeopathie®:  Naši odlični nasveti in naravne, napredne, učinkovite REŠITVE, ki pridejo še kako prav vrtičkarjem, kmetom in vrtnarjem:  http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/

Ortans Natural Quantum Powers 150x150 - Splošni aktualni VODNIK za enostavno izbiro ustreznih proizvodov              Cora agrohomeopathie® za Corino zeleno nego od spomladi do jeseni

Ortan’s Natural Quantum Powers ™ : Novice, informacije, rešitve: Zemljina elektromagnetna evolucija in krepitev naše energijske prilagodljivost nanjo: http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/the-best-life-in-quantum-powers/owers/

5/5 - (45 votes)