Pozor- zdaj je treba sonaravno ukrepati za dober pridelek krompirja! Vaš aktualni pridelovalni opomnik za vrt, polje, sadovnjak in vinograd!

By | 14 maja 2017

Maj poznamo tudi po koloradskem hrošču, neumornem uničevalcu krompirja. Zelo trdovraten škodljivec, ki je razvil izjemno odpornost na najrazličnejše insekticide in toksine, z izredno sposobnostjo množitve, je v pridelavi krompirja velik problem po vsem svetu, Slovenija pri tem ni nobena izjema. Odrasli hrošči prezimijo v tleh. Ko temperatura tal doseže cca štirinajst stopinj, začnejo zapuščati tla. To se običajno dogaja v mesecu maju, ko pa zračna temperatura doseže dvajset stopinj, odrasli hrošči vzletijo. Samičke so izjemno plodne, izležejo lahko tudi do 800 jajčec. Odlagajo jih na spodnje strani napadenih listov krompirjeve zeli in v enem leglu pustijo samo do trideset jajčec. Iz njih se v najkasneje štirinajstih dneh, lahko pa že prej, izvalijo rdečkaste ličinke. Kar takoj se začnejo prehranjevati z napadenimi listi, na katerih so se izvalile. Razvijejo se skozi štiri stopnje, v času svojega razvoja uničijo cca od osemindvajset do trideset kvadratnih centimetrov krompirjeve zeli. Približno v  šestnajstih dneh se nažrejo in popadajo na tla, kjer se zabubijo v zemljo. Nekaj tednov zatem se iz bub razvijejo mladi hrošči. Po tem, ko se iz bub razvijejo mladi hroščki, ki splezajo iz zemlje, se le-ti vrnejo nazaj na liste, ki so jih glodali kot ličinke, in žrejo dalje. Kar takoj se začnejo tudi pariti, kar pomeni, da ustvarjajo vedno novo generacijo škodljivcev. Tako ni redko, da se na eni njivi najdejo tudi po tri generacije teh škodljivcev. Najbolj pomembno je, da ličinke koloradskega hrošča in koloradski hrošč listov oz. zeli krompirja ne uničujejo v času, ko rastlina šele oblikuje gomolje. Pozneje ali tik pred izkopom krompirja, koloradski hrošč ne more več narediti veliko škode. Koloradski hrošči oz. njegove ličinke so krompirju bolj nevarne pred cvetenjem, kot po njem. Samo 10‒12 ličink koloradskega hrošča na grm je dovolj, da se pridelek zniža za tudi do deset odstotkov.

Zato – v mesecu maju škropite s proizvodom iz škropiva Cora agrohomeopathie B3 NaturSTOP CONTRA škodljivi hrošči, pravočasno (ob začetku leta koloradskega hrošča, čim prej, ko se pojavi), da se izognete težavam z njegovimi ličinkami. Če boste prepozni, ali če tega ne boste storili in se bodo na vaših rastlinah krompirja pojavile požrešne ličinke koloradskega hrošča, čim prej ukrepajte s škropljenjem s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP CONTRA gosenice.

Več o delovanju in uporabi obeh proizvodov – berite tukaj!

-Oba proizvoda sta dovoljena tudi za uporabo v ekološki pridelavi, potrdilo je na voljo tukaj.

Po uporabi ni karence, rezistenca (odpornost) škodljivcev se ne pojavi, kajti oba proizvoda delujeta po principih krepitve ravnovesja in specifičnih odpornosti rastlin. Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce.

-Proizvodi Cora agrohomeopathie so do ljudi in do okolja povsem prijazni, pri uporabi – torej pri škropljenju, pa ni potrebna uporaba nobene zaščitne opreme.

-Kupite jih lahko brez FFS izkaznice.

Vse navedene lastnosti odlikujejo tudi ostalih 59 proizvodov Cora agrohomeopathie, ki so s potrdilom o skladnosti Inštituta za ekološko kmetijstvo, Fakultete za kmetijske in biosistemske vede Univerza v Mariboru, dovoljeni tudi v ekološki pridelavi!

Naročila in nakupni pogojitukaj, vabljeni k naročilu!

Še to: če imate težave s strunami, ukrepajte sonaravno čimprej, ko se te težave pojavijo. S škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B2 naturSTOP CONTRA strune, imamo dobre izkušnje! Več: berite tukaj!

Naročila in nakupni pogojitukaj, vabljeni k naročilu!

Vaš opomnik za zelenjadni in okrasni vrt, za polje in za sadovnjak

Pozor v sadovnjakih – oslabela rastlinska odpornost, veliko vlage in dnevne temperature – so pogoji za razvoj težav:

– zaradi škrlupa-> rešitev- rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda: Cora agrohomeopathie X36 NaturNEGA – drevesa, škrlup in gnilobe. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-pepelaste plesni-> rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA – oidij in peronospora.  Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-kodravosti-> rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie C5 NaturNEGA – CONTRA-glivice. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-luknjičavosti koščičarjev-> rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda: Cora agrohomeopathie X63 NaturNEGA – košičasto sadje. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-za težave s prenamnoženimi škodljivci – (listne uši)-> rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, več-tukaj. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

– sadni zavijači ->rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie  B5 NS CONTRA-sadni molj, sadni zavijač. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

-plodova vinska mušica ->nekateri pridelovalci jagodičevja in zgodnjih češenj, so jo že opazili in pričeli ukrepati, s proizvodom brez karence, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi –  Cora agrohomeopathie X104 NaturSTOP-CONTRA Drosophila suzukii. Tudi sadna drevesa koščičarjev in jagodičevje v ohišnicah – torej v ljubiteljski pridelavi za lastno uporabo, so njena tarča. Ker je ta tujerodni škodljivec manj znan, povzroči pa propad zorečega in zrelega pridelka zaradi gnitja, je pozornost in pravočasno ukrepanje več kot na mestu. Priporočam preventivo! Več – tukaj. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

S proizvodi Cora agrohomeopathie nudimo sonaravne rešitve, na način krepitve ravnovesja in vitalnosti,ki so dovoljene tudi v ekološki pridelavi – potrdilo tukaj; po uporabi škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie ni karence (pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju), pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna, prazno stekleno embalažo lahko odlagamo med steklene odpadke za reciklažo.

Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Pozor tudi pri vzgoji vrtninoslabela rastlinska odpornost, veliko vlage in toplejše dnevne temperature – so pogoji za razvoj rastlinskih bolezni, priporočam, da vse vrtnine krepite s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA plesni in gnilobe. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Zelenjadne in sadne muhe – (korenjeva muha, kapusova muha, čebulna muha, porova zavrtalka, ostale zelenjadne muhe, češnjeva muha)- rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači, več – tukaj. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Listne uši- rešitev- krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši, več-tukaj. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Polži, se znajo po tem deževju spet zelo hitro pojaviti, marsikje že povzročajo težave.Ukrepajte čimprej – rešitev – tukaj , pravi proizvod: Cora agrohomeopathie B1NaturSTOP CONTRA polži. Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Mačke na sveže obdelanih vrtovih- so več-kje velika težava. Kako jo rešiti? Berite tukaj (v rubriki ostalo). Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

S proizvodi Cora agrohomeopathie nudimo sonaravne rešitve, na način krepitve ravnovesja in vitalnosti,ki so dovoljene tudi v ekološki pridelavi – potrdilo tukaj; po uporabi škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie ni karence (pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju), pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna, prazno stekleno embalažo lahko odlagamo med steklene odpadke za reciklažo.

V vinogradih in na brajdah so glede na aktualno vreme, nastopili ugodni pogoji za okužbe s peronosporo. Rešitev->sonaravna krepitev ravnovesja, vitalnosti in odpornosti s škropivom iz proizvoda Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA – oidij in peronospora.  Naročila in nakupni pogoji – tukaj, vabljeni k naročilu!

Na okrasnih rastlinah rešujmo težave sonaravno, s krepitvijo ravnovesja, vitalnosti in odpornosti. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce, ukrepamo lahko preventivno ali kurativno, z enakimi proizvodi Cora agrohomeopathie, ki jih uporabljamo na vrtu in v sadovnjaku! Tako bo ostal zdrav tudi naš vrt, po uporabi škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie ni karence (pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju), proizvodi so dovoljeni v ekološki pridelavi (potrdilo tukaj), pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna.

S klikom na ključne besede enostavno hitro najdete, kaj zdaj potrebujete

za  vaš sadovnjak,

za pušpan,

za ciprese,

za manj plevela med rastno sezono (semenski  pleveli),

za rešitve težav:

s polži,

z voluharji,

s strunami,

s koloradskim hroščem

z bramorji,

z zelenjadnimi  in sadnimi muhami – (korenjeva muha, kapusova muha, čebulna muha, porova zavrtalka, ostale zelenjadne muhe, češnjeva muha),

z listnimi ušmi,

s plodovo vinsko mušico,

za krepitev sadik paradižnika in drugih zelenjadnic,

za težave s srnjadjo in z mačkami po vrtovih – v rubriki »Ostalo«,

za muhe v bivalnih objektih, v lokalih in tudi v hlevih.

S proizvodi Cora agrohomeopathie nudimo sonaravne rešitve, na način krepitve ravnovesja in vitalnosti,ki so dovoljene tudi v ekološki pridelavi – potrdilo tukaj; po uporabi škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie ni karence (pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju), pri škropljenju uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna, prazno stekleno embalažo lahko odlagamo med steklene odpadke za reciklažo.

 

Za ostale nasvete za težave v pridelavi in negi rastlin, ki jih želite reševati sonaravno   – pokličite me za nasvet na tel. 070 820 279 ali pišite na coraagro@gmail.com. S proizvodi Cora agrohomeopathie izberete dobro sonaravno rešitev.

Več o proizvodih Cora agrohomeopathie – na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com , o lastnostih pripravkov pa tukaj, naročila in nakupni pogoji – tukaj. VABLJENI K NAROČILU !                                   

S proizvodi Cora agrohomeopathie pridelujemo sonaravno. Pri krepitvi ravnovesja, vitalnosti in odpornosti rastlin, povzemamo naravne rešitve. Upoštevamo celostnost, homeostazo, samooskrbnost. Zato na ta način, upoštevajoč naravni red, pridelujemo energijsko živo hrano, dragoceno gorivo za zdravje in moč sodobnih ljudi. O tem je vredno prebrati več brezplačnih, dragocenih in koristnih informacij.  Za več informacij vam pride prav knjiga Majde Ortan in Miše Pušenjak – Simfonija ravnovesja-razkritje zelene skrivnosti.Za več informacij kliknite na naslov knjige. VABLJENI K NAROČILU !                                  

BREZPLAČNO – DA BOMO TUDI O AGROHOMEOPATIJI VEDELI NEKOLIKO VEČ IN BOLJE DOJELI TER PRAVILNO VREDNOTILI IN UPOŠTEVALI NAČELA NARAVNEGA REDA: RAVNOVESJE, HOMEOSTAZO, SAMOOSKRBNOST: Ne spreglejte poučnih vsebin, dragocenih, redkih vedenj in koristnih informacij! V šolah tega ne izvemo!

Na voljo sta vam dva bogata članka:

Ozadje slovenske agrohomeopatije in njen pomen- berite tukaj

O dejanskem sporočilu čebel. O tem premalo vemo. Lahko je drugače, doprinesite k dobrim stvarem in podelite ta članek med svoje ljudi! Na voljo vam je tukaj.

DOBRE STVARI SI MED SABO DELIMO! PRAVE, DOBRE INFORMACIJE JE VESEL VSAK! ZATO PREPOŠLJITE TE INFORMACIJE PO SVOJI BAZI E-NASLOVOV IN JIH PODELITE Z DRUGIMI! 

Hvaležni vam bodo oni in mi!

Majda Ortan

Majda Ortan,s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail:
coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomeopathie.com